Home    Naar kwartierstaat/parentelen Eggo Kiewiet     Naar kwartierstaat/parentelen Joke van den Adel

 

Parenteel van Rense Alders Kiewit (Kiewiet)   


© februari 2007  E.G. Kiewiet opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.212.20060927


 

Hoogst waarschijnlijk is Rense Alders Kiewi(e)t afkomstig uit Terwispel in Friesland en geboren onder de naam "Rintze Jalderts" rond 1720 te Terwispel.

Zijn ouders zijn dan Jaldert Jeens en Hinke (of Jinke) Feddes.

 

Indien Rense Alders en Rintze Jalderts één en dezelfde persoon is, is hij op 29 augustus 1745 te Rottevalle voor de kerk getrouwd met Grietie Jacobs, gedoopt 2 oktober 1718 te Oudega en

hebben zij behalve de kinderen hieronder genoemd in generatie I nog 4 kinderen gehad nl.

 

        Henderkien Rensen, geboren rond 1746, overleden 28 maart 1816 te Smilde

        Gielke Renses, gedoopt op 17 maart 1748 te Lippenhuizen, gehuwd te Beilen

        Iebeltje Rintzes, geboren op 1 maart 1750 en gedoopt op 5 april 1750 te Lippenhuizen, gehuwd te Beilen (ook wel Iebeltje Kieviet genoemd)

        Joldert Rintses, overleden te Smilde.

 

Uit het bovenstaande en de gegevens vermeld onder Generatie I kan aangenomen worden dat Rintze Jalderts en Grietie Jacobs tussen 1850 en 1860 naar Drenthe zijn vertrokken, alwaar de kinderen

genoemd in generatie I allemaal tegelijk op 18 mei 1760 te Beilen zijn gedoopt.

 

Dit bevestigd nogmaals de aanname dat Rense en Rintze één en dezelfde persoon is.

 

Bron stelling dat Rense Alders = Rintze Jalderts: Mw. Wijtske Visscher-Jousma

 

Aangezien het nu vrijwel zeker is dat er geen relatie bestaat tussen de stamboom van Pieter Jans Kiewiet en die van Rense Alders Kiewiet, zullen wij zelf niet verder zoeken naar voorouders of nakomelingen

van Rense.

Mocht u echter toch aanvullingen hebben betreffende de in deze parenteel genoemde "Kiewieten" en die ook op op deze website gepubliceerd wilt hebben, kunt u deze aanvullingen per e-mail naar ons

sturen en zullen we ze opnemen in onze database.

 

Indien u verder over de hierboven vermelde aanname Rense = Rintze wilt corresponderen met Mw. Visscher, stuurt u ons dan ook even een e-mail. Wij zullen u dan met haar in contact brengen.


Generatie I

In deze generatie is 1 gezin bekend met 4 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1751 en 1757. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Smilde (2x) en Beilen (2x).

I  Rense Alders Kiewit .

Rense was gehuwd met Grietje Jacobs ook genaamd Grietje Jolders.

Van Rense en Grietje zijn vier kinderen bekend:

1  Jacobjen Rensen is geboren rond 1751 , gedoopt op vrijdag 18 mei 1760 te Beilen , overleden op woensdag 6 oktober 1813 te Smilde ; akte 30 , als overleden aangegeven op woensdag 6 oktober 1813 te Smilde. Jacobjen werd ongeveer 62 jaar.

Jacobjen was gehuwd met Egbert Riemers.

2  Jene Renses is geboren rond 1752 te Beilen , gedoopt op zondag 18 mei 1760 te Beilen , overleden op woensdag 29 juni 1814 te Beilen ; akte 26 , arbeider, wonende te Hijkersmilde, gem. Smilde. Jene werd ongeveer 62 jaar.

Jene gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 26 juni 1774, trouwt (kerk) op zondag 31 juli 1774 te Beilen op ongeveer 22-jarige leeftijd met Antijn Beerens. Antijn is afkomstig uit Hauwelderwijk.

3  Jacob Renses Kiewiet is geboren in 1756 te Smilde , gedoopt op zondag 18 mei 1760 te Beilen samen met broer Jeen, zusjes Jenke en Jacobje , zie II.

4  Jenke Renses is geboren op zondag 20 november 1757 te Smilde , gedoopt op vrijdag 18 mei 1760 te Beilen , overleden op zondag 25 december 1825 te Smilde ; akte 57 . Jenke werd 68 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Jenke trouwt (kerk) op zondag 13 mei 1781 te Beilen op 23-jarige leeftijd met Gosem Hendriks Snippe.


Generatie II

(van 1751 tot 1842)

In deze generatie is 1 gezin bekend met 7 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1780 en 1813. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Kloosterveen, gem. Smilde (4x) en Smilde (3x).

II  Jacob Renses Kiewiet ook genaamd Jacob Renses Kiewijt, zoon van Rense Alders Kiewit (I) en Grietje Jacobs, is geboren in 1756 te Smilde , gedoopt op zondag 18 mei 1760 te Beilen samen met broer Jeen, zusjes Jenke en Jacobje , overleden op woensdag 12 januari 1842 te Smilde ; akte 4, als overleden aangegeven op woensdag 12 januari 1842 te Smilde. Jacob Renses werd 86 jaar.

Jacob Renses trouwt (kerk) op zondag 9 april 1780 te Beilen op 24-jarige leeftijd (1) met Grietje Willems Gort ook genaamd Grietijn Willems. Grietje, wonende te Hijkersmilde, gem. Smilde.

Van Jacob Renses en Grietje is een kind bekend:

1  Rense Jacobs Kievit is geboren op zaterdag 15 januari 1780 te Kloosterveen, gem. Smilde , gedoopt op zondag 17 juni 1781 te Beilen , zie III-A.

Jacob Renses trouwt (kerk) op zondag 26 mei 1805 te Kloosterveen, gem. Smilde op 49-jarige leeftijd (2) met de 35-jarige Annegien Jans Guit ook genaamd Annechien Jans Guit, Antien Jans Guit en Anne Jans, dochter van Jan Guit en Jante N.N.. Annegien is geboren in 1770 te Smilde , overleden op dinsdag 6 augustus 1850 te Smilde ; akte 66 , als overleden aangegeven op dinsdag 6 augustus 1850. Annegien werd 80 jaar.

Annegien was eerder gehuwd (1) met Oelke Jibbes Oelkens.

Van Jacob Renses en Annegien zijn zes kinderen bekend:

2  Grietien Kiewiet ook genaamd Grietien Kiewijt is geboren op zondag 23 februari 1806 te Kloosterveen, gem. Smilde , gedoopt op zondag 2 maart 1806 te Kloosterveen, gem. Smilde, overleden na 1866. Grietien werd minstens 60 jaar, 10 maanden en 8 dagen.

Grietien trouwt op dinsdag 15 december 1829 te Smilde ; akte 34 op 23-jarige leeftijd met de 36-jarige Pieter Berents Boelen, zoon van Berent Pieters Boelen en Jantje Paules. Pieter is geboren op zondag 10 november 1793 te Eemster, gem. Dwingeloo , gedoopt te Diever , overleden op zondag 30 december 1866 te Smilde '; akte 143 , als overleden aangegeven op maandag 31 december 1866 te Smilde, arbeider. Pieter werd 73 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Trijntje Jans Boer.

3  Aaltien Kiewiet is geboren op maandag 7 september 1807 te Smilde , gedoopt op zondag 20 september 1807 te Kloosterveen, gem. Smilde , zie III-B.

4  Hendrikje Jacobs Kiewiet ook genaamd Hendrikien Jacobs Kiewiet is geboren op maandag 13 maart 1809 te Kloosterveen, gem. Smilde , gedoopt op zondag 26 maart 1809 te Kloosterveen, gem. Smilde, overleden op zaterdag 25 juli 1812 te Smilde ; akte 40 , als overleden aangegeven op zaterdag 25 juli 1812 te Smilde. Hendrikje Jacobs werd 3 jaar, 4 maanden en 12 dagen.

5  Gerrit Kiewiet is geboren op maandag 13 maart 1809 te Kloosterveen, gem. Smilde , gedoopt op zondag 26 maart 1809 te Kloosterveen, gem. Smilde, zie III-C.

6  Janna Jacobs Kiewiet is geboren op maandag 30 september 1811 te Smilde , gedoopt op zondag 20 oktober 1811 te Kloosterveen, gem. Smilde , zie III-D.

7  Hendrikje Jacobs Kiewiet is geboren op donderdag 10 juni 1813 te Smilde , als geboren aangegeven op zaterdag 12 juni 1813 te Smilde, zie III-E.


Generatie III

(van 1780 tot 1897)

In deze generatie zijn 5 gezinnen bekend met in totaal 11 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1809 en 1846. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Smilde (9x) en Kloosterveen, gem. Smilde (2x).

III-A  Rense Jacobs Kievit ook genaamd Rense Jacobs Kiewiet, zoon van Jacob Renses Kiewiet (II) en Grietje Willems Gort, is geboren op zaterdag 15 januari 1780 te Kloosterveen, gem. Smilde , gedoopt op zondag 17 juni 1781 te Beilen , overleden op donderdag 9 juni 1842 te Smilde . Rense werd 62 jaar, 4 maanden en 25 dagen.

Rense gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 10 april 1808 te Kloosterveen, gem. Smilde op 28-jarige leeftijd met de 35-jarige Klaasje Jans Guit, dochter van Jan Andries Guit en Jannetje Gerrits Ausum. Klaasje Jans is geboren in 1773 te Smilde, overleden op zondag 10 juli 1836 te Kloosterveen, gem. Smilde ; akte 25 . Klaasje Jans werd 63 jaar.

Klaasje Jans was eerder gehuwd (1) met Pieter Thomas.

Van Rense en Klaasje Jans zijn vier kinderen bekend:

1  Jacob Rentzes Kievit is geboren op zondag 19 februari 1809 te Kloosterveen, gem. Smilde , gedoopt op zondag 26 februari 1809 te Kloosterveen, gem. Smilde , overleden op woensdag 24 september 1851 te Assen . Jacob werd 42 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Jacob trouwt op zondag 5 juni 1836 te Assen ; akte 18 op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Helena Christerius ook genaamd Helena Christeerius. Helena is geboren op maandag 30 augustus 1813 te Oldekerk , overleden op dinsdag 10 november 1896 te Emmen ; akte 294 , als overleden aangegeven op dinsdag 10 november 1896 te Emmen. Helena werd 83 jaar, 2 maanden en 11 dagen.

Helena was later gehuwd (2) met Jannes Kamps.

2  Jantien Renses Kievit ook genaamd Jantje Renses Kievit is gedoopt op donderdag 6 juni 1811 te Kloosterveen, gem. Smilde , overleden op zaterdag 15 mei 1869 te Dalen ; akte 36 , als overleden aangegeven op dinsdag 18 mei 1869 te Dalen, wonende te Leeuwarden. Jantien werd 57 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Jantien trouwt op zondag 24 december 1843 te Assen ; akte 31 op 32-jarige leeftijd met de 20-jarige Antoon Andreas Koopman, zoon van Gerhard Koopman en Froukje Grundel. Antoon Andreas is geboren op woensdag 18 juni 1823 te Leeuwarden , overleden op zondag 6 november 1870 ; akte A 608 , als overleden aangegeven op maandag 7 november 1870 te Leeuwarden. Antoon Andreas werd 47 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

3  Jan Kievit is als geboren aangegeven op woensdag 14 februari 1816 te Smilde, geboren op vrijdag 13 december 1816 te Smilde ; akte 12 , zie IV-A.

4  Grietien Kiewiet ook genaamd Grietje en Grietien Kiewijt is geboren op zaterdag 28 oktober 1820 te Smilde ; akte 67, als geboren aangegeven op vrijdag 30 oktober 1829 te Smilde.

Grietien trouwt op zondag 12 april 1846 te Assen op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Derk Klaver, zoon van Jan Klaver en Aafje de Wit. Derk is geboren op zondag 3 juni 1821 te Zwartsluis, prov. Overijssel.

III-B  Aaltien Kiewiet, dochter van Jacob Renses Kiewiet (II) en Annegien Jans Guit, is geboren op maandag 7 september 1807 te Smilde , gedoopt op zondag 20 september 1807 te Kloosterveen, gem. Smilde , overleden op zondag 28 november 1897 te Assen ; akte 148 , als overleden aangegeven op maandag 29 november 1897 te Assen. Aaltien werd 90 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Aaltien trouwt op maandag 22 april 1833 te Smilde Nadere informatie huwelijksakte: weduwnaar van Alida Breur en wettiging 1 kind. op 25-jarige leeftijd met de 30-jarige Hendrik Temmes Bontjer, zoon van Temme Hendrikus Bontjer en Anna Harms. Hendrik is geboren op dinsdag 15 maart 1803 te Muntendam , overleden op donderdag 22 januari 1874 te Assen ; akte 12 , als overleden aangegeven op vrijdag 23 januari 1874 te Assen. Hendrik werd 70 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Van Hendrik en Aaltien is een kind bekend:

1  Johanna Kiewiet is geboren op woensdag 2 mei 1832 te Smilde , overleden op dinsdag 5 april 1836 te Smilde . Johanna werd 3 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

III-C  Gerrit Kiewiet, zoon van Jacob Renses Kiewiet (II) en Annegien Jans Guit, is geboren op maandag 13 maart 1809 te Kloosterveen, gem. Smilde , gedoopt op zondag 26 maart 1809 te Kloosterveen, gem. Smilde.

Gerrit trouwt op dinsdag 20 januari 1835 op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Willtemtien Harms, dochter van Fennegien Harms. Willtemtien is geboren in 1810 te Martenshoek.

Van Gerrit en Willtemtien zijn twee kinderen bekend:

1  Jakob Kiewiet is geboren op maandag 13 april 1835 te Smilde , zie IV-B.

2  Annigje Kiewiet is geboren in 1842 te Smilde .

Annigje trouwt op woensdag 5 juni 1872 te Arnhem ; akte nr. 138 (Genlias) op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Cornelis Duijts, zoon van Cornelis Duijts en Johanna Geertruida van der Meer. Cornelis is geboren in 1849 te Velp (Gld), prov. Gelderland .

III-D  Janna Jacobs Kiewiet ook genaamd Jansje Jacobs Kiewiet, dochter van Jacob Renses Kiewiet (II) en Annegien Jans Guit, is geboren op maandag 30 september 1811 te Smilde , gedoopt op zondag 20 oktober 1811 te Kloosterveen, gem. Smilde , overleden op vrijdag 7 mei 1880 te Hoogersmilde, gem. Smilde . Janna werd 68 jaar, 7 maanden en 7 dagen.

Janna trouwt op vrijdag 18 mei 1838 ; akte 16 op 26-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 44-jarige Derk Popkes Linstra, zoon van Popke Roelofs Linstra en Sjoertje Jacobs Sjonger. Derk is geboren rond 1794 te Oudetrijne, gem. Wolvega, overleden op donderdag 5 september 1839 te Smilde ; akte 51, als overleden aangegeven op vrijdag 6 september 1839 te Smilde. Derk werd ongeveer 45 jaar.

Derk was eerder gehuwd (1) met Aaltje Jans Abels.

Janna trouwt op dinsdag 29 april 1845 te Smilde ; akte 18 op 33-jarige leeftijd (2) met de 55-jarige Jannes Hendriks Nijboer, zoon van Hendrik Jannes Nijboer en Roelofje Berents. Jannes Hendriks is geboren op woensdag 14 april 1790 te Smilde , overleden op zaterdag 6 mei 1876 te Hoogersmilde, gem. Smilde ; akte 54 , als overleden aangegeven op maandag 8 mei 1876 te Smilde. Jannes Hendriks werd 86 jaar en 22 dagen.

Van Janna is een kind bekend:

1  Jacob Kiewiet is geboren op zaterdag 29 augustus 1835 te Smilde , zie IV-C.

III-E  Hendrikje Jacobs Kiewiet ook genaamd Henderkien Jacobs Kiewiet, dochter van Jacob Renses Kiewiet (II) en Annegien Jans Guit, is geboren op donderdag 10 juni 1813 te Smilde , als geboren aangegeven op zaterdag 12 juni 1813 te Smilde, overleden op zaterdag 14 september 1878 te Bovensmilde, gem. Smilde , als overleden aangegeven op maandag 16 september 1878 te Smilde. Hendrikje werd 65 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Hendrikje trouwt op donderdag 12 december 1839 ; akte 29 op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Hendrik Jacobs Bos, zoon van Jabob Hindriks Bos en Vogeltje Klaassens. Hendrik Jacobs is geboren rond 1815 te Leek, overleden na september 1878. Hendrik Jacobs werd minstens 63 jaar.

Van Hendrik Jacobs en Hendrikje zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Bos is geboren op woensdag 30 oktober 1833 te Smilde , overleden op donderdag 27 februari 1919 te Arnhem ; akte no. 218 . Grietje werd 85 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Grietje was gehuwd met Roelof Kramer.

2  Jakob Bos is geboren op zondag 7 februari 1836 te Smilde .

3  Antje Bos is geboren in 1846 te Smilde .

Antje trouwt op vrijdag 14 november 1873 te Norg op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Willem Boers. Willem is geboren op dinsdag 16 april 1850 te Smilde , overleden op zaterdag 3 maart 1934 te Emmen. Willem werd 83 jaar, 10 maanden en 15 dagen.


Generatie IV

(van 1809 tot 1919)

In deze generatie zijn 3 gezinnen bekend met in totaal 23 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1841 en 1883. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Smilde (6x), Hoogersmilde, gem. Smilde (5x), Bovensmilde, gem. Smilde (5x), Assen (4x) en Kloosterveen, gem. Smilde (3x).

IV-A  Jan Kievit ook genaamd Jan Kiwit, zoon van Rense Jacobs Kievit (III-A) en Klaasje Jans Guit, is als geboren aangegeven op woensdag 14 februari 1816 te Smilde, geboren op vrijdag 13 december 1816 te Smilde ; akte 12 , overleden op dinsdag 21 juli 1874 te Nieuw-Amsterdam . Jan werd 57 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Jan trouwt op zondag 7 maart 1841 te Assen op 24-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Anna Margretha Soer, dochter van Pieter Soer en Cornelia Adolfs Olijve. Anna Margretha is geboren op maandag 30 september 1816 te Smilde ; akte 54 , als geboren aangegeven op woensdag 2 oktober 1816, overleden op vrijdag 17 mei 1867 te Nieuw-Amsterdam ; akte 36 , als overleden aangegeven op vrijdag 17 mei 1867 te Emmen, arbeidster. Anna Margretha werd 50 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Van Jan en Anna Margretha zijn zeven kinderen bekend:

1  Rense Kievit is geboren op zondag 12 december 1841 te Assen , als geboren aangegeven op maandag 13 december 1841, zie V-A.

2  Pieter Kievit is als geboren aangegeven op vrijdag 16 augustus 1844 te Assen, geboren op zondag 15 september 1844 te Assen ; akte 118 , overleden op woensdag 23 juni 1847 te Kloosterveen, gem. Smilde ; akte 47 , als overleden aangegeven op donderdag 24 juni 1847. Pieter werd 2 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

3  Klaas Kievit is geboren op dinsdag 30 maart 1847 te Assen ; akte 43 , als geboren aangegeven op woensdag 31 maart 1847 te Assen, overleden op woensdag 22 september 1847 te Kloosterveen, gem. Smilde ; akte 70 , als overleden aangegeven op donderdag 23 september 1847 te Assen. Klaas werd 5 maanden en 23 dagen.

4  Cornelis Kievit is geboren op maandag 9 juli 1849 te Assen ; akte 109 , als geboren aangegeven op dinsdag 10 juli 1849 te Assen, overleden op donderdag 23 april 1931 te Emmen ; akte 150 , als overleden aangegeven op maandag 27 april 1931 te Emmen. Cornelis werd 81 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Cornelis was gehuwd met Geertje Schepers.

5  Klaassien Kievit is geboren op donderdag 26 augustus 1852 te Kloosterveen, gem. Smilde ; akte 127 , als geboren aangegeven op donderdag 26 augustus 1852 te Assen.

6  Pieterdina Kiviet is geboren op woensdag 16 januari 1856 te Kloosterveen, gem. Smilde ; akte 7 , als geboren aangegeven op woensdag 16 januari 1856 te Assen.

7  Pieterdina Kievit is geboren op maandag 7 juli 1862 te Kloosterveen, gem. Smilde ; akte 101, als geboren aangegeven op maandag 7 juli 1862 te Assen.

Pieterdina trouwt op dinsdag 30 maart 1886 te Emmen op 23-jarige leeftijd met Piet de Vries, zoon van Rense de Vries en Antje de Jong.

Jan trouwt op zaterdag 15 maart 1873 te Emmen Nadere bijzonderheden huwelijksakte: weduwnaar van Anna Margretha Soer en wettiging 1 kind. op 56-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 25-jarige Aaffien (Aaltje) van de Belt. Aaffien (Aaltje) is geboren rond 1848 te Hardenberg.

IV-B  Jakob Kiewiet, zoon van Gerrit Kiewiet (III-C) en Willtemtien Harms, is geboren op maandag 13 april 1835 te Smilde , overleden op donderdag 28 augustus 1913 te Smilde , Arbeider. Jakob werd 78 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Jakob trouwt op zaterdag 4 oktober 1862 te Smilde op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Aukje Jantje Vogel(s)zang, dochter van Jantje Jans Vogelzang. Aukje Jantje is geboren rond 1840 te Marum.

Van Jakob en Aukje Jantje zijn zeven kinderen bekend:

1  Gerrit Kiewiet is geboren op donderdag 13 augustus 1863 te Bovensmilde, gem. Smilde , overleden op zaterdag 13 februari 1864 te Bovensmilde, gem. Smilde . Gerrit werd 6 maanden.

2  Jantje Kiewiet is geboren op zondag 16 april 1865 te Bovensmilde, gem. Smilde , overleden op zondag 18 februari 1900 te Kloosterveen, gem. Smilde . Jantje werd 34 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

Jantje trouwt op vrijdag 25 april 1890 op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Rense ten Wolde, zoon van Minne ten Wolde en Meintien Jolders. Rense is geboren rond 1862 te Smilde, overleden na 1900. Rense werd minstens 38 jaar.

3  Gerrit Kiewiet is geboren op donderdag 17 september 1868 te Smilde , zie V-B.

4  Willemina Kiewiet is geboren op maandag 6 januari 1873 te Smilde , overleden op woensdag 2 juni 1954 te Smilde . Willemina werd 81 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Willemina trouwt op vrijdag 10 maart 1899 te Smilde op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Albert Turksma, zoon van Jacob Turksma en Aaltje Otten. Albert is geboren rond 1876 te Smilde.

5  Johanna Kiewiet is geboren op donderdag 3 februari 1876 te Bovensmilde, gem. Smilde , overleden op donderdag 31 maart 1904 te Bovensmilde, gem. Smilde . Johanna werd 28 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Johanna trouwt met Hendericus Poutsma. Hendericus is overleden na maart 1904.

6  Jentje Kiewiet is geboren op dinsdag 14 oktober 1879 te Bovensmilde, gem. Smilde , overleden op vrijdag 8 augustus 1919 te Groningen ; akte 1024 , als overleden aangegeven op maandag 11 augustus 1919 te Groningen. Jentje werd 39 jaar, 9 maanden en 25 dagen.

Jentje trouwt op vrijdag 16 maart 1900 te Smilde op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Jan Bakker, zoon van Albert Bakker en Albertien Schuiling. Jan is geboren rond 1871 te Anloo.

7  Jacobus Kiewiet is geboren op maandag 11 juni 1883 te Bovensmilde, gem. Smilde , overleden op dinsdag 26 november 1895 te Smilde . Jacobus werd 12 jaar, 5 maanden en 15 dagen.

IV-C  Jacob Kiewiet, zoon van Janna Jacobs Kiewiet (III-D), is geboren op zaterdag 29 augustus 1835 te Smilde , overleden op maandag 21 augustus 1911 te Hoogersmilde, gem. Smilde , Timmerman. Jacob werd 75 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Jacob trouwt op donderdag 20 januari 1859 te Smilde ; akte 2 op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Annigje Visscher, dochter van Albert Gerrits Visscher en Janna Schreuder. Annigje is geboren op dinsdag 10 november 1835 te Smilde ; akte 97 , als geboren aangegeven op dinsdag 10 november 1835, overleden op vrijdag 4 februari 1916 te Beilen ; akte 13 , als overleden aangegeven op zaterdag 5 februari 1916. Annigje werd 80 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Van Jacob en Annigje zijn negen kinderen bekend:

1  Janna Kiewiet is geboren op zaterdag 8 oktober 1859 te Smilde , overleden op zondag 20 november 1859 te Smilde . Janna werd 1 maand en 12 dagen.

2  Albert Kiewiet is geboren op zaterdag 6 oktober 1860 te Smilde , overleden op vrijdag 27 januari 1871 te Hoogersmilde, gem. Smilde , als overleden aangegeven op vrijdag 27 januari 1871 te Smilde. Albert werd 10 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

3  Jan Kiewiet is geboren op zondag 26 juli 1863 te Hoogersmilde, gem. Smilde, zie V-C.

4  Janna Kiewiet is geboren op vrijdag 21 september 1866 te Smilde .

Janna trouwt op zaterdag 13 augustus 1898 te Rheden, prov. Gelderland ; akte nr. 77 op 31-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Jacob de Haas, zoon van Pieter de Haas en Jenneke Jurriens. Jacob is geboren rond 1873 te Velp (Gld), prov. Gelderland .

5  Jansje Kiewiet is geboren op woensdag 22 december 1869 te Smilde , overleden op donderdag 11 mei 1876 te Hoogersmilde, gem. Smilde . Jansje werd 6 jaar, 4 maanden en 19 dagen.

6  Albert Kiewiet is geboren op donderdag 25 juli 1872 te Hoogersmilde, gem. Smilde , zie V-D.

7  Alberdina Kiewiet is geboren op zondag 25 juli 1875 te Hoogersmilde, gem. Smilde , overleden op dinsdag 18 februari 1930 te Arnhem . Alberdina werd 54 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

Alberdina trouwt op vrijdag 6 april 1900 te Smilde op 24-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 26-jarige Klaas Speelman, zoon van Hendrik Speelman en Marchien Koerts. Klaas is geboren rond 1874 te Hoogeveen, overleden voor 1908 Alberdina Kiewiet huwt voor de 2e maal op 10 januari 1908. Opmerking op d eze huwelijksakte: weduwe van Klaas Speelman. Klaas moet dus voor 1908 zi jn overleden.. Klaas werd hoogstens 34 jaar. Alberdina trouwt op vrijdag 10 januari 1908 te Sleen op 32-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 51-jarige Reinder Feijen, zoon van Pieter Feijen en Anna de Jong. Reinder is geboren rond 1857 te Sleen.

8  Jansje Kiewiet is geboren op vrijdag 18 juli 1879 te Hoogersmilde, gem. Smilde .

Jansje trouwt op woensdag 26 november 1902 te Arnhem ; akte nr. 438 op 23-jarige leeftijd met de 38-jarige Jan Willem van Brink, zoon van Jan Jacob van Brink en Rozina Hissink. Jan Willem is geboren in 1864, overleden op dinsdag 14 december 1937 te Arnhem . Jan Willem werd 73 jaar.

Jan Willem was eerder gehuwd (1) met Jaantje Ubing.

9  Annigje Kiewiet is geboren op donderdag 15 december 1881 te Hoogersmilde, gem. Smilde .

Annigje trouwt op vrijdag 2 november 1900 te Smilde op 18-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 38-jarige Ares Kruijer, zoon van Roelof Kruijer en Henderika van Elven. Ares is geboren rond 1862 te Anloo. Annigje trouwt op vrijdag 23 juni 1922 te Beilen Notitie huwelijksakte: weduwnaar van Jantje Eising; weduwe van Ares Kruij er. op 40-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 44-jarige Jan Wassen, zoon van Evert Wassen en Hilligje Dondorf. Jan is geboren rond 1878 te Beilen.


Generatie V

(van 1841 tot 1954)

In deze generatie zijn 4 gezinnen bekend met in totaal 23 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1868 en 1909. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Bovensmilde, gem. Smilde (6x), Smilde (5x), Veenoord (4x), Hijkersmilde, gem. Smilde (4x), Hoogersmilde, gem. Smilde (2x), Nieuw Amsterdam en Beilen.

V-A  Rense Kievit ook genaamd Rense Kieviet, zoon van Jan Kievit (IV-A) en Anna Margretha Soer, is geboren op zondag 12 december 1841 te Assen , als geboren aangegeven op maandag 13 december 1841, overleden op zaterdag 9 oktober 1880 te Sleen ; akte 62 , als overleden aangegeven op zondag 10 oktober 1880 te Sleen, arbeider. Rense werd 38 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Rense trouwt op vrijdag 8 mei 1868 te Assen op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Pieterdina Oosterveld, dochter van Egbert Oosterveld en Albertien Hindriks Bijmhold. Pieterdina is geboren op vrijdag 12 december 1845 te Haren.

Van Rense en Pieterdina zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan Kievit is geboren op donderdag 28 mei 1868 te Nieuw Amsterdam ; akte 93 , als geboren aangegeven op zaterdag 30 mei 1868 te Emmen.

Jan trouwt op zaterdag 18 juli 1896 te Sleen op 28-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Hiltje Blaauwijkel, dochter van Jakobus Johannes Blaauwijkel en Antje Heines Gropstra. Hiltje is geboren rond 1872 te Appelscha.

2  Albertje Kieviet is geboren op dinsdag 8 februari 1870 te Veenoord ; akte 13, als geboren aangegeven op donderdag 10 februari 1870 te Sleen, overleden op dinsdag 22 maart 1870 te Veenoord ; akte 20 , als overleden aangegeven op vrijdag 25 maart 1870 te Sleen. Albertje werd 1 maand en 14 dagen.

3  Albertje Kieviet is geboren op donderdag 19 januari 1871 te Veenoord ; akte 4, als geboren aangegeven op vrijdag 20 januari 1871 te Sleen, overleden op donderdag 1 maart 1934 te Coevorden ; akte 8 , als overleden aangegeven op donderdag 1 maart 1934. Albertje werd 63 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Albertje trouwt op donderdag 11 november 1897 te Coevorden ; akte 21 op 26-jarige leeftijd (1) met de 35-jarige Willem Koops, zoon van Hendrik Koops en Aaaltjen Egbers. Willem is geboren op vrijdag 17 oktober 1862 te Coevorden , als geboren aangegeven op zaterdag 18 oktober 1862 te Coevorden, overleden op maandag 20 december 1909 te Coevorden ; akte 80 , als overleden aangegeven op maandag 20 december 1909 te Coevorden. Willem werd 47 jaar, 2 maanden en 3 dagen. Albertje trouwt op woensdag 22 september 1920 te Coevorden ; akte 40 op 49-jarige leeftijd (2) met de 61-jarige Cornelis Meek, zoon van Cornelis Meek en Corneliske Rinks Pakes. Cornelis is geboren op zaterdag 9 oktober 1858 te Roden ; akte 43, als geboren aangegeven op dinsdag 12 oktober 1858 te Roden, overleden op woensdag 6 oktober 1943 te Coevorden ; akte 65 , als overleden aangegeven op donderdag 7 oktober 1943 te Coevorden. Cornelis werd 84 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

4  Cornelis Kieviet is geboren op zondag 5 september 1875 te Veenoord ; akte 64 , als geboren aangegeven op maandag 6 september 1875 te Sleen, ongehuwd overleden op zaterdag 15 oktober 1898 te Groningen ; akte 39 , als overleden aangegeven op donderdag 27 oktober 1898 te Coevorden, schippersknecht. Cornelis werd 23 jaar, 1 maand en 10 dagen.

5  Rensje Kiewiet is geboren op vrijdag 21 januari 1881 te Veenoord ; akte 8 , als geboren aangegeven op vrijdag 21 januari 1881 te Sleen, overleden op donderdag 27 januari 1881 te Sleen . Rensje werd 6 dagen.

V-B  Gerrit Kiewiet, zoon van Jakob Kiewiet (IV-B) en Aukje Jantje Vogel(s)zang, is geboren op donderdag 17 september 1868 te Smilde , overleden op woensdag 15 juni 1927 te Smilde , Arbeider. Gerrit werd 58 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Gerrit trouwt op woensdag 24 februari 1892 te Smilde op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Rika Huizinga, dochter van Fake Huizinga en Jantje Vos. Rika is geboren in 1873, overleden na juni 1927. Rika werd minstens 54 jaar.

Van Gerrit en Rika zijn acht kinderen bekend:

1  Aukje Kiewiet is geboren op vrijdag 24 maart 1893 te Smilde .

Aukje trouwt op vrijdag 28 april 1916 te Smilde op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 29-jarige Wolter Hendriks, zoon van Jelle Hendriks en Titje van Wijk. Wolter is geboren rond 1887 te Assen.

2  doodgeboren zoon Kiewiet is doodgeboren op zaterdag 6 januari 1894 te Bovensmilde, gem. Smilde , als overleden aangegeven op maandag 8 januari 1894 te Smilde.

3  Fake Kiewiet is geboren op woensdag 20 maart 1895 te Bovensmilde, gem. Smilde , overleden op maandag 25 maart 1968 te Bovensmilde, gem. Smilde . Fake werd 73 jaar en 5 dagen.

4  Jantje Kiewiet is geboren op maandag 8 maart 1897 te Smilde , overleden op dinsdag 20 juli 1897 te Bovensmilde, gem. Smilde . Jantje werd 4 maanden en 12 dagen.

5  doodgeboren zoon Kiewiet is doodgeboren op maandag 15 januari 1900 te Bovensmilde, gem. Smilde ; akte 12 , als overleden aangegeven op dinsdag 16 januari 1900 te Smilde.

6  Jantje Kiewiet is geboren op zondag 12 mei 1901 te Bovensmilde, gem. Smilde .

7  doodgeboren kind Kiewiet is doodgeboren op zaterdag 17 augustus 1907 te Bovensmilde, gem. Smilde , als overleden aangegeven op zaterdag 17 augustus 1907 te Smilde.

8  doodgeboren kind Kiewiet is doodgeboren op vrijdag 13 augustus 1909 te Bovensmilde, gem. Smilde ; akte 57 , als overleden aangegeven op vrijdag 13 augustus 1909 te Smilde.

V-C  Jan Kiewiet, zoon van Jacob Kiewiet (IV-C) en Annigje Visscher, is geboren op zondag 26 juli 1863 te Hoogersmilde, gem. Smilde, Landbouwer.

Jan trouwt op vrijdag 11 mei 1894 te Smilde op 30-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Aaltje Haveman, dochter van Jakobus Haveman en Wietske Engberts Ruiter. Aaltje is geboren rond 1872 te Smilde.

Van Jan en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Wietske Kiewiet is geboren op zondag 17 februari 1895 te Smilde .

Wietske trouwt op vrijdag 8 oktober 1920 op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Hendrik Kroezen, zoon van Hendrik Kroezen en Annigje de Groot. Hendrik is geboren rond 1900 te Zwartsluis, prov. Overijssel.

2  Jacob Kiewiet is geboren rond 1896 te Smilde , overleden op zondag 19 februari 1922 te Smilde , Landbouwer. Jacob werd ongeveer 26 jaar.

3  Jacoba Kiewiet is geboren op zaterdag 28 oktober 1899 te Hijkersmilde, gem. Smilde .

4  Jacobus Kiewiet is geboren op zaterdag 16 november 1901 te Hijkersmilde, gem. Smilde .

5  Jans Kiewiet is geboren op zondag 27 juni 1909 te Hijkersmilde, gem. Smilde , overleden op zondag 25 juli 1909 te Hijkersmilde, gem. Smilde . Jans werd 28 dagen.

V-D  Albert Kiewiet, zoon van Jacob Kiewiet (IV-C) en Annigje Visscher, is geboren op donderdag 25 juli 1872 te Hoogersmilde, gem. Smilde .

Albert trouwt op vrijdag 29 juni 1894 te Smilde op 21-jarige leeftijd met Aaltje Krol, dochter van Roelof Krol en Aaltje Kuiper.

Van Albert en Aaltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Aaltje Kiewiet is geboren op vrijdag 28 december 1894 te Smilde .

Aaltje trouwt op vrijdag 30 april 1920 te Smilde op 25-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige C(K)ornelis Bruggink, zoon van Otte Bruggink en Zwaantje Alberts. C(K)ornelis is geboren rond 1889 te Smilde.

2  Jacob Kiewiet is geboren op vrijdag 17 april 1896 te Hijkersmilde, gem. Smilde , overleden voor 1897 . Jacob werd hoogstens 8 maanden en 15 dagen.

3  Jacob Kiewiet is geboren op donderdag 21 januari 1897 te Hoogersmilde, gem. Smilde .

Jacob trouwt op vrijdag 9 mei 1919 te Smilde op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Gezina Bugel, dochter van Johannes Christianus Bugel en Bartha Duker. Gezina is geboren op dinsdag 29 augustus 1899 te Smilde, overleden op donderdag 26 mei 1988. Gezina werd 88 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

4  Roelof Kiewiet is geboren op maandag 6 maart 1899 te Hoogersmilde, gem. Smilde .

5  Willem Kiewiet is geboren op zaterdag 28 september 1907 te Beilen , overleden op zaterdag 2 december 1911 te Hijkersmilde, gem. Smilde . Willem werd 4 jaar, 2 maanden en 4 dagen.


Index

Abels

Aaltje Jans (1806-1838) III-D.

Alberts

Zwaantje (?-?) V-D.1.

Ausum

Jannetje Gerrits (?-?) III-A.

Bakker

Albert (?-?) IV-B.6; Jan (1871-?) IV-B.6.

Belt, van de

Aaffien (Aaltje) (1848-?) IV-A.

Berents

Roelofje (?-?) III-D.

Bijmhold

Albertien Hindriks (?-?) V-A.

Blaauwijkel

Hiltje (1872-?) V-A.1; Jakobus Johannes (?-?) V-A.1.

Boelen

Berent Pieters (?-?) II.2; Pieter Berents (1793-1866) II.2.

Boer

Trijntje Jans (1799-1829) II.2.

Boers

Willem (1850-1934) III-E.3.

Bontjer

Hendrik Temmes (1803-1874) III-B; Temme Hendrikus (?-?) III-B.

Bos

Antje (1846-?) III-E.3; Grietje (1833-1919) III-E.1; Hendrik Jacobs (1815-1878) III-E; Jabob Hindriks (?-?) III-E; Jakob (1836-?) III-E.2.

Brink, van

Jan Jacob (?-?) IV-C.8; Jan Willem (1864-1937) IV-C.8.

Bruggink

C(K)ornelis (1889-?) V-D.1; Otte (?-?) V-D.1.

Bugel

Gezina (1899-1988) V-D.3; Johannes Christianus (?-?) V-D.3.

Christeerius

Helena (1813-1896) III-A.1.

Christerius

Helena (1813-1896) III-A.1.

Dondorf

Hilligje (?-?) IV-C.9.

Duijts

Cornelis (?-?) III-C.2; Cornelis (1849-?) III-C.2.

Duker

Bartha (?-?) V-D.3.

Egbers

Aaaltjen (?-?) V-A.3.

Elven, van

Henderika (?-?) IV-C.9.

Feijen

Pieter (?-?) IV-C.7; Reinder (1857-?) IV-C.7.

Gort

Grietje Willems (?-?) II.

Groot, de

Annigje (?-?) V-C.1.

Gropstra

Antje Heines (?-?) V-A.1.

Grundel

Froukje (?-?) III-A.2.

Guit

Annechien Jans (1770-1850) II; Annegien Jans (1770-1850) II; Antien Jans (1770-1850) II; Jan Andries (?-?) III-A; Jan (?-?) II; Klaasje Jans (1773-1836) III-A.

Haas, de

Jacob (1873-?) IV-C.4; Pieter (?-?) IV-C.4.

Harms

Fennegien (?-?) III-C; Willtemtien (1810-?) III-C.

Haveman

Aaltje (1872-?) V-C; Jakobus (?-?) V-C.

Hendriks

Jelle (?-?) V-B.1; Wolter (1887-?) V-B.1.

Hissink

Rozina (?-?) IV-C.8.

Huizinga

Fake (?-?) V-B; Rika (1873-1927) V-B.

Jolders

Meintien (?-?) IV-B.2.

Jong, de

Anna (?-?) IV-C.7; Antje (?-?) IV-A.7.

Jurriens

Jenneke (?-?) IV-C.4.

Kamps

Jannes (1806-1875) III-A.1.

Kieviet

Albertje (1870-1870) V-A.2; Albertje (1871-1934) V-A.3; Cornelis (1875-1898) V-A.4; Rense (1841-1880) V-A.

Kievit

Cornelis (1849-1931) IV-A.4; Jacob Rentzes (1809-1851) III-A.1; Jan (1816-1874) IV-A; Jan (1868-?) V-A.1; Jantien Renses (1811-1869) III-A.2; Jantje Renses (1811-1869) III-A.2; Klaas (1847-1847) IV-A.3; Klaassien (1852-?) IV-A.5; Pieter (1844-1847) IV-A.2; Pieterdina (1862-?) IV-A.7; Rense Jacobs (1780-1842) III-A; Rense (1841-1880) V-A.

Kiewiet

Aaltien (1807-1897) III-B; Aaltje (1894-?) V-D.1; Alberdina (1875-1930) IV-C.7; Albert (1860-1871) IV-C.2; Albert (1872-?) V-D; Annigje (1842-?) III-C.2; Annigje (1881-?) IV-C.9; Aukje (1893-?) V-B.1; Fake (1895-1968) V-B.3; Gerrit (1809-?) III-C; Gerrit (1863-1864) IV-B.1; Gerrit (1868-1927) V-B; Grietien (1806-1866) II.2; Grietien (1820-?) III-A.4; Henderkien Jacobs (1813-1878) III-E; Hendrikien Jacobs (1809-1812) II.4; Hendrikje Jacobs (1809-1812) II.4; Hendrikje Jacobs (1813-1878) III-E; Jacob (1835-1911) IV-C; Jacob (1896-1922) V-C.2; Jacob (1896-1897) V-D.2; Jacob (1897-?) V-D.3; Jacob Renses (1756-1842) II; Jacoba (1899-?) V-C.3; Jacobus (1883-1895) IV-B.7; Jacobus (1901-?) V-C.4; Jakob (1835-1913) IV-B; Jan (1863-?) V-C; Janna Jacobs (1811-1880) III-D; Janna (1859-1859) IV-C.1; Janna (1866-?) IV-C.4; Jans (1909-1909) V-C.5; Jansje (1869-1876) IV-C.5; Jansje (1879-?) IV-C.8; Jansje Jacobs (1811-1880) III-D; Jantje (1865-1900) IV-B.2; Jantje (1897-1897) V-B.4; Jantje (1901-?) V-B.6; Jentje (1879-1919) IV-B.6; Johanna (1832-1836) III-B.1; Johanna (1876-1904) IV-B.5; N.N. (1894-1894) V-B.2; N.N. (1900-1900) V-B.5; N.N. (1907-1907) V-B.7; N.N. (1909-1909) V-B.8; Rense Jacobs (1780-1842) III-A; Rensje (1881-1881) V-A.5; Roelof (1899-?) V-D.4; Wietske (1895-?) V-C.1; Willem (1907-1911) V-D.5; Willemina (1873-1954) IV-B.4.

Kiewijt

Grietien (1806-1866) II.2; Grietien (1820-?) III-A.4; Jacob Renses (1756-1842) II.

Kiewit

Rense Alders (?-?) I.

Kiviet

Pieterdina (1856-?) IV-A.6.

Kiwit

Jan (1816-1874) IV-A.

Klaassens

Vogeltje (?-?) III-E.

Klaver

Derk (1821-?) III-A.4; Jan (?-?) III-A.4.

Koerts

Marchien (?-?) IV-C.7.

Koopman

Antoon Andreas (1823-1870) III-A.2; Gerhard (?-?) III-A.2.

Koops

Hendrik (?-?) V-A.3; Willem (1862-1909) V-A.3.

Kramer

Roelof (?-?) III-E.1.

Kroezen

Hendrik (?-?) V-C.1; Hendrik (1900-?) V-C.1.

Krol

Aaltje (?-?) V-D; Roelof (?-?) V-D.

Kruijer

Ares (1862-?) IV-C.9; Roelof (?-?) IV-C.9.

Kuiper

Aaltje (?-?) V-D.

Linstra

Derk Popkes (1794-1839) III-D; Popke Roelofs (?-?) III-D.

Meek

Cornelis (?-?) V-A.3; Cornelis (1858-1943) V-A.3.

Meer, van der

Johanna Geertruida (?-?) III-C.2.

N.N.

Jante (?-?) II.

Nijboer

Hendrik Jannes (?-?) III-D; Jannes Hendriks (1790-1876) III-D.

Oelkens

Oelke Jibbes (?-1801) II.

Olijve

Cornelia Adolfs (?-?) IV-A.

Oosterveld

Egbert (?-?) V-A; Pieterdina (1845-?) V-A.

Otten

Aaltje (?-?) IV-B.4.

Pakes

Corneliske Rinks (?-?) V-A.3.

Paules

Jantje (?-?) II.2.

Poutsma

Hendericus (?-1904) IV-B.5.

Ruiter

Wietske Engberts (?-?) V-C.

Schepers

Geertje (?-?) IV-A.4.

Schreuder

Janna (?-?) IV-C.

Schuiling

Albertien (?-?) IV-B.6.

Sjonger

Sjoertje Jacobs (?-?) III-D.

Snippe

Gosem Hendriks (?-?) I.4.

Soer

Anna Margretha (1816-1867) IV-A; Pieter (?-?) IV-A.

Speelman

Hendrik (?-?) IV-C.7; Klaas (1874-1908) IV-C.7.

Thomas

Pieter (?-1808) III-A.

Turksma

Albert (1876-?) IV-B.4; Jacob (?-?) IV-B.4.

Ubing

Jaantje (?-?) IV-C.8.

Visscher

Albert Gerrits (?-?) IV-C; Annigje (1835-1916) IV-C.

Vogel(s)zang

Aukje Jantje (1840-?) IV-B.

Vogelzang

Jantje Jans (?-?) IV-B.

Vos

Jantje (?-?) V-B.

Vries, de

Piet (?-?) IV-A.7; Rense (?-?) IV-A.7.

Wassen

Evert (?-?) IV-C.9; Jan (1878-?) IV-C.9.

Wijk, van

Titje (?-?) V-B.1.

Wit, de

Aafje (?-?) III-A.4.

Wolde, ten

Minne (?-?) IV-B.2; Rense (1862-1900) IV-B.2.

zonder achternaam

Anna Harms (?-?) III-B; Anne Jans (1770-1850) II; Antijn Beerens (?-?) I.2; Egbert Riemers (?-?) I.1; Grietijn Willems (?-?) II; Grietje (1820-?) III-A.4; Grietje Jacobs (?-?) I; Grietje Jolders (?-?) I; Jacobjen Rensen (1751-1813) I.1; Jene Renses (1752-1814) I.2; Jenke Renses (1757-1825) I.4.

 

Terug naar boven