Home    Naar kwartierstaat/parentelen Eggo Kiewiet     Naar kwartierstaat/parentelen Joke van den Adel

 

Parenteel van Menso (Bos)  


© februari 2007  E.G. Kiewiet    opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.212.20060927


Generatie I

In deze generatie is 1 gezin bekend.

I  Menso.

Van Menso en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1  Willem Menses, zie II.


Generatie II

(tot 1657)

In deze generatie is 1 gezin bekend met 3 kinderen. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Beerta.

II  Willem Menses ook genaamd Willem Mijnses en Wijllem Mensens, zoon van Menso (I), is overleden voor zondag 26 augustus 1657, schoenmaker te Beerta.

Willem was gehuwd (1) met Aelke Tiabbens, dochter van Tiabbe Uffens en Reemke. Aelke is overleden voor zaterdag 21 februari 1626.

Van Willem en Aelke zijn drie kinderen bekend:

1  Albert Willems is overleden voor zondag 22 oktober 1656.

Albert trouwt (kerk) rond februari 1654 te Beerta met Eeske Egberts, dochter van Martien Egberts.

2  Menso Willems.

3  Tjabbe Willems is geboren te Beerta , zie III.

Willem was gehuwd (2) met Aeleit ook genaamd Aelheidt.


Generatie III

(tot 1656)

In deze generatie is 1 gezin bekend met 2 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1658. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Beerta.

III  Tjabbe Willems ook genaamd Tiabbe Willems, zoon van Willem Menses (II) en Aelke Tiabbens, is geboren te Beerta .

Tjabbe was gehuwd met Anneke.

Van Tjabbe en Anneke zijn twee kinderen bekend:

1  Aaltien Tiabbes.

2  Menso Tjabbes is geboren rond 1658 te Beerta , zie IV.


Generatie IV

(van 1658 tot 1714)

In deze generatie is 1 gezin bekend met 7 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1685 en 1707. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Beerta (7x).

IV  Menso Tjabbes, zoon van Tjabbe Willems (III) en Anneke, is geboren rond 1658 te Beerta , overleden voor donderdag 27 september 1714, schoenmaker. Menso werd hoogstens 56 jaar.

Menso trouwt (kerk) op donderdag 30 november 1684 te Beerta op ongeveer 26-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Haicke Luppens ook genaamd Haiken. Haicke is geboren rond 1661 te Beerta .

Haicke was later gehuwd (2) met Wilto Jans.

Van Menso en Haicke zijn zeven kinderen bekend:

1  N.N. Menses is gedoopt op donderdag 8 november 1685 te Beerta (doopnaam niet vermeld) .

2  Willem Menses is gedoopt op zondag 2 februari 1687 te Beerta , zie V-A.

3  Anke Menses is gedoopt op donderdag 16 februari 1690 te Beerta .

4  Luppo Menses is gedoopt op dinsdag 30 maart 1694 te Beerta .

5  Anneke Menses is gedoopt op donderdag 4 april 1697 te Beerta , zie V-B.

6  Lizebeth Menses is gedoopt op zondag 25 februari 1703 te Beerta .

Lizebeth trouwt (kerk) op zondag 18 november 1725 te Beerta op 22-jarige leeftijd met Geerd Jans. Geerd is afkomstig uit Midwolda.

7  Baestiaen Menses ook genaamd Sebastiaan Menses is gedoopt op donderdag 25 augustus 1707 te Beerta .

Baestiaen trouwt (kerk) op zondag 16 november 1732 te Beerta op 25-jarige leeftijd met Egbertjen Egberts.


Generatie V

(van 1685)

In deze generatie zijn 2 gezinnen bekend met in totaal 11 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1712 en 1735. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Beerta (11x).

V-A  Willem Menses, zoon van Menso Tjabbes (IV) en Haicke Luppens, is gedoopt op zondag 2 februari 1687 te Beerta .

Willem gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 21 juni 1711 te Winschoten, trouwt (kerk) op zondag 26 juli 1711 te Beerta op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Geeske Freriks ook genaamd Geeske Frerix, dochter van Fredrick Everts en Ettje Aickes. Geeske is gedoopt op dinsdag 15 april 1687 te Winschoten .

Van Willem en Geeske zijn tien kinderen bekend:

1  Tjabbo Willems is gedoopt op maandag 16 mei 1712 te Beerta, zie VI-A.

2  Etjen Willems is gedoopt op zondag 16 september 1714 te Beerta .

3  Haike Willems is gedoopt op zondag 13 september 1716 te Beerta .

4  Lutgert Willems is gedoopt op zondag 13 november 1718 te Beerta .

5  Freerik Willems is gedoopt op zondag 27 juli 1721 te Beerta .

6  Albertjen Willems is gedoopt op zondag 6 februari 1724 te Beerta .

7  Frerik Willems is gedoopt op zondag 25 augustus 1726 te Beerta .

8  Vreerkjen Willems is gedoopt op zondag 18 september 1729 te Beerta .

9  Frerikje Willems is gedoopt op donderdag 15 januari 1733 te Beerta .

10  Arke Willems is gedoopt op zondag 2 januari 1735 te Beerta .

V-B  Anneke Menses, dochter van Menso Tjabbes (IV) en Haicke Luppens, is gedoopt op donderdag 4 april 1697 te Beerta .

Anneke trouwt (kerk) op zondag 14 mei 1719 te Beerta op 22-jarige leeftijd met de 34-jarige Jan Igges, zoon van Iggo Jans en Pelke Geerts. Jan is gedoopt op donderdag 29 maart 1685 te Beerta .

Van Jan en Anneke is een kind bekend:

1  Mense Jans is gedoopt op zondag 1 november 1722 te Beerta , zie VI-B.


Generatie VI

(van 1712)

In deze generatie zijn 2 gezinnen bekend met in totaal 5 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1746 en 1759. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Beerta (5x).

VI-A  Tjabbo Willems ook genaamd Tiabbe Willems, zoon van Willem Menses (V-A) en Geeske Freriks, is gedoopt op maandag 16 mei 1712 te Beerta.

Tjabbo trouwt (kerk) op zondag 23 mei 1745 te Beerta op 33-jarige leeftijd met Renske Stoffers ook genaamd Renske Christoffers.

Van Tjabbo en Renske zijn vier kinderen bekend:

1  Willem Tiabbes is gedoopt op vrijdag 11 maart 1746 te Beerta .

2  Antje Tiabbes is gedoopt op zondag 14 juli 1748 te Beerta .

3  Geeske Tiabbes is gedoopt op zondag 27 augustus 1752 te Beerta .

4  Willem Tjabbes Bos is gedoopt op zondag 1 juni 1755 te Beerta , zie VII-A.

VI-B  Mense Jans, zoon van Jan Igges (V-B) en Anneke Menses, is gedoopt op zondag 1 november 1722 te Beerta , arbeider.

Mense trouwt (kerk) op zondag 10 mei 1750 te Beerta op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Nantje Warntjes, dochter van Warntjo Hendrix en Trijntje Peters. Nantje is gedoopt op vrijdag 8 maart 1726 te Winschoten .

Van Mense en Nantje is een kind bekend:

1  Warntje Menses Schipper is gedoopt op zondag 30 december 1759 te Beerta , zie VII-B.


Generatie VII

(van 1746 tot 1823)

In deze generatie zijn 2 gezinnen bekend met in totaal 14 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1781 en 1811. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Finsterwolde (9x) en Beerta (5x).

VII-A  Willem Tjabbes Bos, zoon van Tjabbo Willems (VI-A) en Renske Stoffers, is gedoopt op zondag 1 juni 1755 te Beerta , overleden op woensdag 16 april 1823 te Beerta ;akte 13 , arbeider. Willem werd 67 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

Willem gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 16 april 1780 te Beerta op 24-jarige leeftijd met Antje Klaassens. Antje is afkomstig uit Winschoten, arbeidsvrouw.

Van Willem en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Tjabbe Willems Bos is gedoopt op zondag 22 april 1781 te Beerta , zie VIII-A.

2  Klaas Willems is gedoopt op zondag 19 oktober 1783 te Beerta .

Klaas trouwt (kerk) op zaterdag 27 mei 1809 te Nieuw-Beerta op 25-jarige leeftijd met Rijke Tiebes.

3  Renske Willems is gedoopt op zondag 4 december 1785 te Beerta .

4  Marten Willems is gedoopt op zondag 19 april 1789 te Beerta .

5  Freerk Willems Bos is geboren op maandag 26 september 1791 te Beerta , gedoopt op zondag 2 oktober 1791 te Beerta , zie VIII-B.

VII-B  Warntje Menses Schipper, zoon van Mense Jans (VI-B) en Nantje Warntjes, is gedoopt op zondag 30 december 1759 te Beerta , overleden op vrijdag 18 augustus 1815 te Finsterwolde in huis geteekend nr. 58, nalatende 7 kinderen. , dagloner. Warntje werd 55 jaar, 7 maanden en 19 dagen.

Warntje gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 25 april 1784 te Oostwold, gem. Midwolda, trouwt (kerk) op maandag 26 april 1784 te Oostwold, gem. Midwolda op 24-jarige leeftijd met de 17-jarige Grietje Jans, dochter van Jan Hindriks en Wipke Juirts. Grietje is gedoopt op zaterdag 9 augustus 1766 te Oostwold, gem. Midwolda, overleden op zaterdag 15 juni 1850 te Finsterwolde om 13.00 uur . Grietje werd 83 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Van Warntje en Grietje zijn negen kinderen bekend:

1  Wupke/Wijpke Warntjes Schipper is geboren op vrijdag 23 juni 1786 te Finsterwolde , gedoopt op zondag 2 juli 1786 te Finsterwolde.

Wupke/Wijpke trouwt te Midwolda met Geert Muller. Geert is afkomstig uit Fohre, Oldenburg, Duitsland.

2  Nantje Warntjes Schipper is geboren op zondag 21 maart 1790 te Finsterwolde , zie VIII-C.

3  Jan Warntjes Schipper is geboren op zaterdag 17 december 1791 te Finsterwolde , gedoopt op dinsdag 3 januari 1792 te Finsterwolde.

4  Mense Warntjes Schipper is geboren op zondag 6 januari 1793 te Finsterwolde , gedoopt op zondag 13 januari 1793 te Finsterwolde.

Mense trouwt op vrijdag 22 mei 1812 te Midwolda op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Moetje Andries Veenhuis, dochter van Andries Jans Veenhuis en Jantjen Beerends. Moetje is geboren op zondag 16 augustus 1789 .

5  Juurt Warntjes Schipper is geboren op vrijdag 26 augustus 1796 te Finsterwolde , gedoopt op zaterdag 3 september 1796 te Finsterwolde, overleden op dinsdag 23 september 1862 ; overlijdensakte blad 9 . Juurt werd 66 jaar en 28 dagen.

Juurt was gehuwd met Trijntje Wilkes Bos, dochter van Wilko Berends Bos en Geertruid Antonius. Trijntje is geboren op vrijdag 6 juni 1806 te Finsterwolde .

6  Hendrikje Warntjes Schipper is geboren op dinsdag 12 maart 1799 te Finsterwolde, gedoopt op zondag 17 maart 1799 te Finsterwolde ; doopakte band 78-80, bladz. 59 , zie VIII-D.

7  Pieter Warntjes Schipper is geboren op maandag 8 augustus 1803 te Finsterwolde , gedoopt op zondag 21 augustus 1803, zie VIII-E.

8  Derk Warntjes Schipper is geboren op woensdag 5 november 1806 te Finsterwolde , gedoopt op zondag 9 november 1806 te Finsterwolde, overleden op maandag 12 augustus 1811 te Finsterwolde . Derk werd 4 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

9  Trijntje Warntjes Schipper is geboren op maandag 20 mei 1811 te Finsterwolde , gedoopt op zondag 26 mei 1811 te Finsterwolde.


Generatie VIII

(van 1781 tot 1873)

In deze generatie zijn 5 gezinnen bekend met in totaal 12 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1815 en 1842. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Finsterwolde (5x), Meeden (4x), Muntendam en Beerta.

VIII-A  Tjabbe Willems Bos ook genaamd Tjabbo Willems Bos, zoon van Willem Tjabbes Bos (VII-A) en Antje Klaassens, is gedoopt op zondag 22 april 1781 te Beerta , overleden op donderdag 21 augustus 1828 te Beerta ; akte 38 , als overleden aangegeven op vrijdag 22 augustus 1828 te Beerta, dagloner. Tjabbe werd 47 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Tjabbe trouwt (kerk) op zondag 7 mei 1809 te Nieuw-Beerta op 28-jarige leeftijd met Hilke Jans Pals ook genaamd Heilke Jans Pals. Hilke is afkomstig uit Bellingwolde .

Van Tjabbe en Hilke is een kind bekend:

1  Willem Tjabbes Bos is geboren rond 1815 te Beerta, overleden op zondag 12 maart 1837 te Leeuwarden , als overleden aangegeven op zondag 12 maart 1837 te Beerta, fuselier. Willem werd ongeveer 22 jaar.

VIII-B  Freerk Willems Bos, zoon van Willem Tjabbes Bos (VII-A) en Antje Klaassens, is geboren op maandag 26 september 1791 te Beerta , gedoopt op zondag 2 oktober 1791 te Beerta , boerenknegt.

Freerk trouwt op zondag 28 maart 1813 te Scheemda ; huwelijksakte nr. 3 (Genlias) op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Heiltje Egges Dijkhuis, dochter van Egge Derks en Grietje Jurjens. Heiltje is geboren op dinsdag 27 september 1791 te Uiterburen, gem. Zuidbroek , gedoopt op zondag 2 oktober 1791 te Zuidbroek en Muntendam , koopvrouw en dienstmaagd.

Van Freerk en Heiltje zijn vijf kinderen bekend:

1  Egge Freerks Bos is geboren op maandag 9 september 1816 te Meeden, zie IX-A.

2  Grietje Freerks Bos is geboren in 1821 te Meeden .

Grietje trouwt op woensdag 24 mei 1843 te Meeden ; huwelijksakte nr. 3 (Genlias) op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Tonnis Smit, zoon van Tonnis Jans Smit en Egbertje Popkes Tamminga. Jan is geboren in 1817 te Meeden .

3  Willemtje Freerks Bos is geboren in 1825 te Meeden , inlandsche kraamster.

Willemtje trouwt op zaterdag 12 juli 1845 te Meeden ; huwelijksakte nr. 12 (Genlias) op 20-jarige leeftijd met de 25-jarige Popko Tonnis Smit, zoon van Tonnis Jans Smit en Egbertje Popkes Tamminga. Popko is geboren in 1820 te Veendam , arbeider.

Popko was eerder gehuwd (1) met Annigje Wiegertjes.

4  Elsien Freerks Bos is geboren in 1828 te Meeden , zie IX-B.

5  Willem Bos is geboren in 1831 te Muntendam , zie IX-C.

VIII-C  Nantje Warntjes Schipper, dochter van Warntje Menses Schipper (VII-B) en Grietje Jans, is geboren op zondag 21 maart 1790 te Finsterwolde , overleden op woensdag 12 juli 1843 te Finsterwolde om 12.00 uur, nalatende 6 kinderen. , dienstmaagd. Nantje werd 53 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Nantje trouwt op zaterdag 5 juni 1813 te Finsterwolde ; akte 5 op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Philippus Jacobs Aukes, zoon van Jacob Jans Aukes en Elsjen Filips Kloosterhuis. Philippus is gedoopt op zondag 8 januari 1786 te Scheemda , overleden op vrijdag 13 januari 1837 te Finsterwolde , schipper; dagloner en dienstknegt. Philippus werd 51 jaar en 5 dagen.

Van Philippus en Nantje is een kind bekend:

1  Warntje Filippus Aukes is geboren in 1823 te Finsterwolde , overleden op zaterdag 3 maart 1888 te Ekamp ; akte 8 , als overleden aangegeven op maandag 5 maart 1888 te Finsterwolde, kleermaker. Warntje werd 65 jaar.

Warntje trouwt op dinsdag 26 november 1844 te Finsterwolde ; akte 13 op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Stijntje Aukes, dochter van Klaas Jakobs Aukes en Wopke Geerts Mestje. Stijntje is geboren in 1824 te Finsterwolde , overleden op vrijdag 18 februari 1881 te Finsterwolde ; akte 10 , als overleden aangegeven op maandag 21 februari 1881 te Finsterwolde, dienstmeid en naaister. Stijntje werd 57 jaar.

VIII-D  Hendrikje Warntjes Schipper, dochter van Warntje Menses Schipper (VII-B) en Grietje Jans, is geboren op dinsdag 12 maart 1799 te Finsterwolde, gedoopt op zondag 17 maart 1799 te Finsterwolde ; doopakte band 78-80, bladz. 59 , overleden op vrijdag 2 april 1869 te Ekamp om 18.00 uur; overlijdensakte 19 . Hendrikje Warntjes werd 70 jaar en 21 dagen.

Hendrikje Warntjes trouwt op zaterdag 12 januari 1822 te Finsterwolde op 22-jarige leeftijd met de 28-jarige Hermannus (Harmannus) Klaassens (de) Ruiter, zoon van Klaas Harms de Ruiter en Kaatje Kadé (Nades?). Hermannus (Harmannus) is gedoopt op zaterdag 13 juli 1793 te Utrecht , overleden op vrijdag 23 januari 1857 te Finsterwolde om 20.00 uur; overlijdensakte blad 4 , dagloner. Hermannus (Harmannus) werd 63 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Van Hermannus (Harmannus) en Hendrikje Warntjes zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Harms Ruiter is geboren op woensdag 13 juli 1825 te Finsterwolde ; geboorteakte 24 .

Grietje was gehuwd met Berend Konraats van Kloeten Pape.

2  Kaatje Harms Ruiter is geboren op maandag 18 februari 1828 te Finsterwolde ; geboorteakte 4 , overleden op vrijdag 22 april 1836 te Finsterwolde ; overlijdensakte 17 . Kaatje werd 8 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

3  Naantje de Ruiter is geboren op donderdag 13 oktober 1831 te Finsterwolde om 12.00 uur; geboorteakte 33, zie IX-D.

VIII-E  Pieter Warntjes Schipper, zoon van Warntje Menses Schipper (VII-B) en Grietje Jans, is geboren op maandag 8 augustus 1803 te Finsterwolde , gedoopt op zondag 21 augustus 1803, overleden op zaterdag 13 december 1873 te Finsterwolde om 21.00 uur; overlijdensakte 52 , dagloner. Pieter werd 70 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Pieter trouwt op zondag 16 mei 1824 te Midwolda op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Jantje Alberts Snak, dochter van Albert Rikes Snak en Trijntje Thomas Wegman. Jantje is geboren op maandag 21 maart 1803 te Oostwold, gem. Midwolda , overleden op vrijdag 4 september 1885 te Oostwold, gem. Midwolda . Jantje werd 82 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Van Pieter en Jantje zijn twee kinderen bekend:

1  Grietje Schipper, zie IX-E.

2  Rieka Schipper is geboren op zondag 1 mei 1842 te Finsterwolde , zie IX-F.


Generatie IX

(van 1815 tot 1891)

In deze generatie zijn 6 gezinnen bekend met in totaal 15 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1838 en 1876. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Westerlee, gem. Scheemda (4x), Finsterwolde (3x), Scheemda (2x), Muntendam (2x), Meeden (2x), Winschoten en Veendam.

IX-A  Egge Freerks Bos ook genaamd Eggo Freerks Bos, zoon van Freerk Willems Bos (VIII-B) en Heiltje Egges Dijkhuis, is geboren op maandag 9 september 1816 te Meeden, overleden op donderdag 7 februari 1884 te Winschoten, arbeider. Egge werd 67 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

Egge trouwt op maandag 15 mei 1837 te Meeden ; huwelijksakte nr. 5 op 20-jarige leeftijd met de 31-jarige Ettjen Harms Schuur, dochter van Harm Geerts Schuur en Grietje Hikkes. Ettjen is geboren op zondag 27 april 1806 te Eexta, gem. Scheemda , gedoopt op zondag 4 mei 1806 te Eexta, gem. Scheemda, overleden op maandag 9 februari 1885 te Winschoten , boerenmeid. Ettjen werd 78 jaar, 9 maanden en 13 dagen.

Van Egge en Ettjen zijn drie kinderen bekend:

1  Heiltje Bos is geboren op woensdag 21 februari 1838 te Meeden, zie X-A.

2  Freerk Bos is geboren in 1839 te Muntendam, schipper buitengaats.

3  Harmina Bos is geboren op zondag 21 juli 1844 te Veendam Beneden Verlaat, 's-nachts om twee uur , gedoopt, zie X-B.

IX-B  Elsien Freerks Bos ook genaamd Elsjen Freerks Bos, dochter van Freerk Willems Bos (VIII-B) en Heiltje Egges Dijkhuis, is geboren in 1828 te Meeden .

Elsien trouwt op vrijdag 28 december 1849 ; akte 15 op 21-jarige leeftijd met de 33-jarige Klaas Harms Hensens, zoon van Harm Abels Hensens en Grietje Berends Ruiter. Klaas is geboren in 1816 te Meeden , arbeider.

Van Klaas en Elsien is een kind bekend:

1  Heiltje Hensens is geboren rond 1861 te Meeden , zie X-C.

IX-C  Willem Bos, zoon van Freerk Willems Bos (VIII-B) en Heiltje Egges Dijkhuis, is geboren in 1831 te Muntendam , overleden voor zondag 11 mei 1890 . Willem werd hoogstens 59 jaar.

Willem trouwt op donderdag 30 januari 1862 te Winschoten ; huwelijksakte nr. 1 op 31-jarige leeftijd met de 36-jarige Engeltje Groen, dochter van Geert Berends Groen en Grietje Jacobs Brul. Engeltje is geboren op maandag 20 juni 1825 te Nieuw-Beerta .

Engeltje was later gehuwd (2) met Roelf Jansen.

Van Willem en Engeltje zijn twee kinderen bekend:

1  Freerk Bos is geboren op zondag 20 januari 1850 te Muntendam , arbeider.

Freerk trouwt op zondag 11 juni 1876 te Groningen ; akte 200 op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Jakobtje Jakobs, dochter van Gerrit Jakobs en Cornelia van der Werf. Jakobtje is geboren op zaterdag 4 mei 1850 te Ezinge .

2  Grietje Bos is geboren op zaterdag 29 juli 1865 te Winschoten .

Grietje trouwt op donderdag 20 december 1888 te Groningen ; akte 336 op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Jan Harm Potjewijd, zoon van IJzebrand Potjewijd en Aafien Kempinga. Jan Harm is geboren op zondag 4 november 1866 te Winschoten , besteller.

IX-D  Naantje de Ruiter, dochter van Hermannus (Harmannus) Klaassens (de) Ruiter (VIII-D) en Hendrikje Warntjes Schipper, is geboren op donderdag 13 oktober 1831 te Finsterwolde om 12.00 uur; geboorteakte 33, overleden op zondag 1 februari 1891 te Scheemda om 15.00 uur; overlijdensakte 11, arbeidster. Naantje werd 59 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

Naantje trouwt op maandag 8 september 1856 te Finsterwolde ; huwelijksakte nr. 9 op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Harm Hikkes Schuur, zoon van Hikko Harms Schuur en Frouwke Christiaans Drent(h). Harm Hikkes is geboren op vrijdag 25 oktober 1833 te Westerlee, gem. Scheemda , overleden op maandag 15 april 1907 te Napels, gem. Scheemda om 10.00 uur . Harm Hikkes werd 73 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

Van Harm Hikkes en Naantje zijn zeven kinderen bekend:

1  Frouwke Schuur is geboren op dinsdag 15 juli 1856 te Finsterwolde om 16.00 uur, overleden op maandag 11 april 1859 te Westerlee, gem. Scheemda om 08.00 uur . Frouwke werd 2 jaar, 8 maanden en 27 dagen.

2  Harm Schuur is geboren op maandag 21 september 1857 te Westerlee, gem. Scheemda, zie X-D.

3  Ikko Schuur is geboren op donderdag 22 september 1859 te Scheemda om 04.00 uur, zie X-E.

4  Klaas Schuur is geboren op woensdag 3 december 1862 te Scheemda, zie X-F.

5  Frouwke Schuur is geboren op zondag 12 november 1865 te Westerlee, gem. Scheemda, begraven te Winschoten ; Grafnr. OB 09 K3 011 00689 , dienstmeid.

Frouwke trouwt op zaterdag 11 april 1896 te Westerlee, gem. Scheemda ; huwelijksakte nr. 7 op 30-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik Mooibroek, zoon van Willem Mooibroek en Antje Jansen. Hendrik is geboren op woensdag 15 maart 1871 te Meeden om 17.00 uur , overleden op zondag 8 april 1951 te Winschoten ; akte 12 , als overleden aangegeven op vrijdag 13 april 1951 te Wedde. Hendrik werd 80 jaar en 24 dagen.

6  Antje Schuur is geboren op zondag 7 november 1869 te Westerlee, gem. Scheemda ; geboorteakte 117.

Antje trouwt op donderdag 17 april 1890 te Scheemda ; huwelijksakte nr. 6 op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Johannes Jonker, zoon van Engel Jonker en Grietje Hikkes Schuur. Johannes is geboren op vrijdag 30 augustus 1867 te Westerlee, gem. Scheemda om 17.00 uur .

7  Hindriktje Schuur is geboren op woensdag 1 november 1876 te Westerlee, gem. Scheemda ; geboorteakte 125, zie X-G.

IX-E  Grietje Schipper, dochter van Pieter Warntjes Schipper (VIII-E) en Jantje Alberts Snak.

Grietje was gehuwd met Jurjen Modderman.

Van Jurjen en Grietje is een kind bekend:

1  Helmer Modderman is geboren in 1874 te Finsterwolde , zie X-H.

IX-F  Rieka Schipper, dochter van Pieter Warntjes Schipper (VIII-E) en Jantje Alberts Snak, is geboren op zondag 1 mei 1842 te Finsterwolde .

Rieka trouwt op vrijdag 22 mei 1863 te Finsterwolde op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Derk Tuin, zoon van Harm Harms Tuin en Antje Jans Prins. Derk is geboren op maandag 4 maart 1839 te Beerta , overleden op zondag 11 juli 1926 te Finsterwolde . Derk werd 87 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Van Derk en Rieka is een kind bekend:

1  Pieter Warntje Tuin is geboren op dinsdag 11 augustus 1868 te Finsterwolde , zie X-I.


Generatie X

(van 1838 tot 1954)

In deze generatie zijn 9 gezinnen bekend met in totaal 54 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1861 en 1908. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Winschoten (21x), Heiligerlee, gem. Scheemda (14x), Scheemda (9x), Napels, gem. Scheemda (3x), Finsterwolde (3x), Beerta (2x) en Meeden.

X-A  Heiltje Bos, dochter van Egge Freerks Bos (IX-A) en Ettjen Harms Schuur, is geboren op woensdag 21 februari 1838 te Meeden, overleden op maandag 15 januari 1877 te Winschoten , dienstmeid bij J.W. Kuiper te Winschoten. Heiltje werd 38 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Heiltje trouwt op woensdag 15 mei 1861 te Winschoten op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Gerrit Jager, zoon van Gerrit Harms Jager en Lysebeth Eppes Kroeze. Gerrit is geboren op donderdag 7 februari 1839 te Winschoten , arbeider.

Van Gerrit en Heiltje zijn negen kinderen bekend:

1  Ettje Jager is geboren op dinsdag 13 augustus 1861 te Winschoten .

Ettje trouwt op zondag 26 mei 1889 te Groningen ; akte 137 op 27-jarige leeftijd (1) met de 30-jarige Willem Gosens, zoon van Reinder Sluiter Gosens en Heintje Tunteler. Willem is geboren op zaterdag 12 februari 1859 te Groningen , overleden voor zondag 10 juni 1894, schipper. Willem werd hoogstens 35 jaar, 3 maanden en 29 dagen. Ettje trouwt op zondag 10 juni 1894 te Groningen ; akte 204 op 32-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Hendrik Kolbeek, zoon van Hendrik Kolbeek en Willemina Folkers. Hendrik is geboren op maandag 29 mei 1865 te Groningen , steenhouwer.

2  Elisabeth Jager is geboren op dinsdag 15 december 1863 te Winschoten .

Elisabeth trouwt op donderdag 12 mei 1887 te Winschoten ; akte 22 op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Gerrit Rademaker, zoon van Harm Mennen Rademaker en Elizabeth Jager. Gerrit is geboren rond 1863 te Winschoten , timmerman.

3  Harmina Jager is geboren op vrijdag 6 januari 1865 te Winschoten , overleden op zondag 24 september 1865 . Harmina werd 8 maanden en 18 dagen.

4  Harmina Jager is geboren op dinsdag 21 augustus 1866 te Winschoten , zie XI-A.

5  Gerritdina Jager is geboren op zaterdag 26 december 1868 te Winschoten .

Gerritdina trouwt op donderdag 2 oktober 1890 te Groningen ; akte 302 op 21-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrik Cremer, zoon van Fokke Iwema Cremer en Fransina Vos. Hendrik is geboren op vrijdag 17 april 1863 te Nuis , agent van politie.

6  Aaltje Jager is geboren op dinsdag 11 oktober 1870 te Winschoten .

7  Gerrit Jager is geboren op donderdag 21 maart 1872 te Beerta .

Gerrit trouwt op donderdag 19 maart 1891 te Winschoten ; akte 8 op 18-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Zwaantje Veltman, dochter van Roelf Veltman en Maria Boven. Zwaantje is geboren rond 1871 te Winschoten .

8  Eggo Jager is geboren op vrijdag 8 augustus 1873 te Beerta , overleden op vrijdag 5 januari 1877 te Winschoten . Eggo werd 3 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

9  Harm Jager is geboren op donderdag 26 augustus 1875 te Winschoten .

X-B  Harmina Bos, dochter van Egge Freerks Bos (IX-A) en Ettjen Harms Schuur, is geboren op zondag 21 juli 1844 te Veendam Beneden Verlaat, 's-nachts om twee uur , overleden op dinsdag 15 maart 1921, naaister. Harmina werd 76 jaar, 7 maanden en 22 dagen.

Harmina trouwt op woensdag 24 november 1869 te Winschoten op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Albert Kiewiet, zoon van Abraham (Abram) Willems Kiewiet en Albertje Alberts Bos. Albert is geboren op maandag 14 augustus 1843 te Veendam, overleden op vrijdag 4 juli 1919 te Winschoten om 14.00 uur , begraven op dinsdag 8 juli 1919 te Winschoten ; grafnr. OB 1L K1 001 00035 , tuinman. Albert werd 75 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Van Albert en Harmina zijn elf kinderen bekend:

1  Alberdina Kiewiet is geboren op donderdag 9 maart 1871 te Winschoten 's ochtens om 9.00 uur , zie XI-B.

2  Eggo Kiewiet is geboren op dinsdag 2 juli 1872 te Winschoten des voormiddags te vijf uur , zie XI-C.

3  Ettina Kiewiet is geboren op maandag 9 maart 1874 te Winschoten 's avonds om 10.00 uur , zie XI-D.

4  Abram Kiewiet is geboren op vrijdag 31 maart 1876 te Winschoten 's morgens om 5 uur, zie XI-E.

5  Albert Kiewiet is geboren op zaterdag 8 september 1877 te Winschoten , overleden op zondag 23 december 1877 te Winschoten . Albert werd 3 maanden en 15 dagen.

6  Albert Kiewiet is geboren op maandag 14 april 1879 te Winschoten 's avonds om 7.00 uur, zie XI-F.

7  Aaltjo Kiewiet is geboren op zondag 4 juli 1880 te Winschoten 's avonds elf uur, overleden op zondag 22 augustus 1880 . Aaltjo werd 1 maand en 18 dagen.

8  Aaltje Kiewiet is geboren op zondag 20 augustus 1882 te Winschoten 's avonds om tien uur, overleden op donderdag 12 april 1883 te Winschoten . Aaltje werd 7 maanden en 23 dagen.

9  Harm Altjo Kiewiet is geboren op zaterdag 19 april 1884 te Winschoten 's middags om vier uur , zie XI-G.

10  Freerk Kiewiet is geboren op vrijdag 6 juli 1888 te Winschoten 's morgens om vier uur , overleden op zondag 7 oktober 1956 te Norg , begraven op woensdag 10 oktober 1956 te Norg des namiddags 1 uur , stationschef. Freerk werd 68 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Freerk trouwt op woensdag 22 augustus 1917 te Den Haag op 29-jarige leeftijd met de 35-jarige Maartje Blom, dochter van Jan Blom en Pietje Meijer. Maartje is geboren op woensdag 12 april 1882 te Alphen aan den Rijn, overleden op maandag 3 juni 1957 te Rijswijk , begraven op donderdag 6 juni 1957 te Norg . Maartje werd 75 jaar, 1 maand en 22 dagen.

11  Harmina Kiewiet is geboren op woensdag 27 mei 1891 te Winschoten 's voormiddags om een uur, overleden op woensdag 15 februari 1893 des namiddags om twee uur . Harmina werd 1 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

X-C  Heiltje Hensens, dochter van Klaas Harms Hensens (IX-B) en Elsien Freerks Bos, is geboren rond 1861 te Meeden .

Van Heiltje is een kind bekend:

1  Freerk Hensens is geboren rond 1883 te Meeden .

X-D  Harm Schuur, zoon van Harm Hikkes Schuur (IX-D) en Naantje de Ruiter, is geboren op maandag 21 september 1857 te Westerlee, gem. Scheemda, overleden op zondag 21 augustus 1938 te Groningen om 18.00 uur , begraven op vrijdag 26 augustus 1938 te Westerlee, gem. Scheemda , boerenknecht. Harm werd 80 jaar en 11 maanden.

Harm trouwt op donderdag 12 mei 1881 te Winschoten ; huwelijksakte nr. 19 op 23-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Marijke Kruize, dochter van Hindrik Kruize en Aaltje Hofsnijder. Marijke is geboren op dinsdag 25 juli 1854 te Winschoten om 20.00 uur, overleden op woensdag 2 juli 1919 te Napels, gem. Scheemda om 23.30 uur. Marijke werd 64 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Van Harm en Marijke zijn acht kinderen bekend:

1  Nantje Schuur is geboren op zaterdag 11 februari 1882 te Winschoten , overleden op donderdag 28 augustus 1884 te Westerlee, gem. Scheemda ; akte 53 , als overleden aangegeven op donderdag 28 augustus 1884 te Scheemda. Nantje werd 2 jaar, 6 maanden en 17 dagen.

2  Hendrik Schuur is geboren op donderdag 20 december 1883 te Winschoten , overleden op vrijdag 26 december 1969 , begraven te Westerlee, gem. Scheemda, boerenknecht bij H. Baas. Hendrik werd 86 jaar en 6 dagen.

Hendrik was gehuwd met Jenke Zwiers. Jenke is geboren op woensdag 27 oktober 1875 , overleden op zondag 22 mei 1960, begraven te Westerlee, gem. Scheemda. Jenke werd 84 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

3  Harm Schuur is geboren op woensdag 8 juli 1885 te Napels, gem. Scheemda om 22.00 uur , zie XI-H.

4  Nantje Schuur is geboren op maandag 5 maart 1888 te Scheemda om 20.00 uur , overleden op donderdag 28 november 1907 te Groningen ; akte 99, als overleden aangegeven op zaterdag 28 december 1907 te Scheemda. Nantje werd 19 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

5  Aaltje Schuur is geboren op maandag 22 juli 1889 te Napels, gem. Scheemda om 18.00 uur , overleden op maandag 13 januari 1896 te Napels, gem. Scheemda om 20.00 uur . Aaltje werd 6 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

6  Jurjen Schuur is geboren op maandag 24 augustus 1891 te Scheemda om 12.00 uur , zie XI-I.

7  Hindertje Schuur is geboren op zaterdag 11 februari 1893 te Scheemda om 09.00 uur , overleden op dinsdag 13 februari 1968 te Winschoten . Hindertje werd 75 jaar en 2 dagen.

Hindertje trouwt op donderdag 26 april 1917 te Scheemda ; huwelijksakte nr. 10 op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrik Hoffenkamp, zoon van Geert Hoffenkamp en Sientje Meijer. Hendrik is geboren op woensdag 19 april 1893 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 23.00 uur , overleden op zaterdag 23 maart 1968 . Hendrik werd 74 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

8  Derk Schuur is geboren rond 1896 te Napels, gem. Scheemda .

Derk trouwt op donderdag 12 oktober 1916 te Groningen ; huwelijksakte nr. 512 (Genlias) op ongeveer 20-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Henderiktje Lemstra, dochter van Auwke Lemstra en Grietje Dijkstra. Henderiktje is geboren rond 1896 te Groningen .

Harm trouwt op donderdag 5 juni 1919 te Winschoten ; huwelijksakte nr. 42 op 61-jarige leeftijd (2) met de 65-jarige Geessina de Jonge, dochter van Jan Friedriks de Jonge en Fabina Engels Timmer. Geessina is geboren op maandag 29 mei 1854 te Nieuwe Pekela om 16.00 uur , overleden op vrijdag 16 juni 1933 te Scheemda ; akte 23 , als overleden aangegeven op zaterdag 17 juni 1933 te Scheemda. Geessina werd 79 jaar en 18 dagen.

X-E  Ikko Schuur, zoon van Harm Hikkes Schuur (IX-D) en Naantje de Ruiter, is geboren op donderdag 22 september 1859 te Scheemda om 04.00 uur, overleden op vrijdag 25 maart 1932 te Zuidlaren om 15.00 uur; waarschijnlijk in Psych. Inrichting te Zuidlaren, begraven op dinsdag 29 maart 1932 te Westerlee, gem. Scheemda, dienstknecht. Ikko werd 72 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Ikko trouwt op donderdag 1 mei 1884 te Scheemda op 24-jarige leeftijd met de 25-jarige Hilke Schuur, dochter van Pieter Schuur en Jurrendina Reemeijer. Hilke is geboren op donderdag 6 januari 1859 te Midwolda om 10.00 uur, overleden op maandag 25 december 1933 te Scheemda om 09.00 uur, begraven op vrijdag 29 december 1933 te Westerlee, gem. Scheemda. Hilke werd 74 jaar, 11 maanden en 19 dagen.

Van Ikko en Hilke zijn negen kinderen bekend:

1  Harm Schuur is geboren op woensdag 31 december 1884 te Scheemda, zie XI-J.

2  Jurrendina Schuur is geboren op maandag 23 augustus 1886 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 01.00 uur, zie XI-K.

3  Pieter Schuur is geboren op woensdag 11 juli 1888 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 23.00 uur, zie XI-L.

4  Klaas Schuur is geboren op dinsdag 9 september 1890 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 21.00 uur, zie XI-M.

5  Antje Schuur is geboren op zondag 29 januari 1893 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 02.30 uur, zie XI-N.

6  Naantje Schuur is geboren op woensdag 26 december 1894 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 04.00 uur, zie XI-O.

7  Boelo Schuur is geboren op dinsdag 7 december 1897 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 08.00 uur, overleden op maandag 28 oktober 1907 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 12.30 uur . Boelo werd 9 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

8  Frouwke Schuur is geboren op zondag 13 mei 1900 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 18.00 uur.

Frouwke trouwt op vrijdag 4 augustus 1922 te Finsterwolde ; huwelijksakte nr. 17 op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Geert Meulenkamp, zoon van Jakob Jakobs Meulenkamp en Geertruida Wagt. Geert is geboren op zaterdag 30 mei 1896 te Finsterwolde om 19.00 uur .

9  Henderik Schuur is geboren op vrijdag 27 maart 1903 te Heiligerlee, gem. Scheemda, zie XI-P.

X-F  Klaas Schuur, zoon van Harm Hikkes Schuur (IX-D) en Naantje de Ruiter, is geboren op woensdag 3 december 1862 te Scheemda, overleden op zondag 27 augustus 1933 te Westerlee, gem. Scheemda om 18.0 uur; overlijdensakte 39, begraven op woensdag 30 augustus 1933 te Westerlee, gem. Scheemda, arbeider. Klaas werd 70 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Klaas trouwt op donderdag 25 oktober 1888 te Scheemda ; huwelijksakte 27 op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Niessijn Flink, dochter van Adolf Flink en Meike Kruizinga. Niessijn is geboren op maandag 19 augustus 1867 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 22.00 uur , overleden op donderdag 14 augustus 1930 te Groningen om 09.00 uur , begraven op dinsdag 19 augustus 1930 te Westerlee, gem. Scheemda. Niessijn werd 62 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

Van Klaas en Niessijn zijn tien kinderen bekend:

1  Meike Schuur is geboren op donderdag 5 mei 1887 te Scheemda .

Meike trouwt op zondag 28 augustus 1910 te Groningen ; akte 419 op 23-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Theodorus Lokenberg, zoon van Hermannus Henderikus Lokenberg en Barbera Bos. Theodorus is geboren rond 1890 te Musselkanaal , kleermaker.

2  Naantje Schuur is geboren op maandag 19 augustus 1889 te Scheemda om 14.00 uur , overleden op maandag 15 februari 1960 , begraven te Scheemda op de oude begraafplaats.. Naantje werd 70 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Naantje was gehuwd (1) met Jan Bouland. Naantje trouwt op donderdag 3 augustus 1916 te Scheemda op 26-jarige leeftijd (2) met de 31-jarige Jans Haken, zoon van Luiken Haken en Iektje Luppens. Jans is geboren op woensdag 22 juli 1885 te Finsterwolde , overleden op woensdag 17 juni 1953 te Scheemda , begraven te Scheemda op de oude begraafplaats . Jans werd 67 jaar, 10 maanden en 26 dagen.

3  Adolf Schuur is geboren op maandag 7 november 1892 te Scheemda om 20.00 uur , zie XI-Q.

4  Frouwke Schuur is geboren op woensdag 10 april 1895 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 06.00 uur, overleden op vrijdag 10 mei 1895 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 16.00 uur. Frouwke werd 1 maand.

5  Renske Schuur is geboren op zondag 21 juni 1896 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 12.00 uur, overleden op zaterdag 21 augustus 1897 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 20.00 uur. Renske werd 1 jaar en 2 maanden.

6  Renske Schuur is geboren op zondag 19 juni 1898 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 11.30 uur .

Renske trouwt op donderdag 4 oktober 1917 te Scheemda ; huwelijksakte nr. 32 op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Willem Stelling, zoon van Christiaan Stelling en Johanna Nobbe. Willem is geboren op woensdag 20 november 1895 te Holte, gem. Onstwedde om 12.00 uur .

7  Frouwke Schuur is geboren op dinsdag 31 juli 1900 te Heiligerlee, gem. Scheemda, overleden op zondag 25 januari 1959 te Winschoten, begraven op donderdag 29 januari 1959 te Winschoten ; Grafnr. O(ude)B(egraafplaats) 1 G K2 018 0126. Frouwke werd 58 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Frouwke trouwt op donderdag 21 oktober 1920 te Scheemda op 20-jarige leeftijd met de 26-jarige Daniël Carmio, zoon van Cornelis Carmio en Carolina Klasina Betman. Daniël is geboren op zaterdag 27 januari 1894 te Winschoten om 02.00 uur .

8  Jullo Schuur is geboren op maandag 3 oktober 1904 te Heiligerlee, gem. Scheemda , overleden op woensdag 22 november 1905 te Heiligerlee, gem. Scheemda ; akte 76 , als overleden aangegeven op donderdag 23 november 1905 te Scheemda. Jullo werd 1 jaar, 1 maand en 19 dagen.

9  Jullo Schuur is geboren op zaterdag 29 september 1906 te Winschoten , zie XI-R.

10  Grietje Schuur is geboren op vrijdag 3 april 1908 te Heiligerlee, gem. Scheemda , overleden op zondag 22 juni 2003 , begraven te Scheemda. Grietje werd 95 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Grietje was gehuwd met Bastiaan Niewold. Bastiaan is geboren op zondag 17 april 1904 , overleden op woensdag 20 juni 1962 , begraven te Scheemda. Bastiaan werd 58 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

X-G  Hindriktje Schuur, dochter van Harm Hikkes Schuur (IX-D) en Naantje de Ruiter, is geboren op woensdag 1 november 1876 te Westerlee, gem. Scheemda ; geboorteakte 125.

Hindriktje trouwt op donderdag 22 december 1904 te Scheemda ; huwelijksakte nr. 46 op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Harm Koopman, zoon van Jan Koopman en Hillechien Stam. Harm is geboren op dinsdag 6 juni 1876 te Oostwold, gem. Midwolda om 02.00 uur .

Van Harm en Hindriktje zijn twee kinderen bekend:

1  Harm Koopman is geboren op vrijdag 17 september 1897 te Scheemda .

2  Jan Koopman is geboren op zondag 9 september 1900 te Scheemda .

X-H  Helmer Modderman, zoon van Jurjen Modderman (IX-E) en Grietje Schipper, is geboren in 1874 te Finsterwolde , overleden op dinsdag 8 juni 1954 , begraven te Finsterwolde. Helmer werd 80 jaar.

Helmer trouwt op vrijdag 8 mei 1896 te Finsterwolde op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Geessien Schuur, dochter van Eggo Schuur en Trientje Lingbeek. Geessien is geboren op dinsdag 19 januari 1875 te Finsterwolde , overleden op zaterdag 22 juli 1950 te Winschoten ; akte 18, begraven te Finsterwolde. Geessien werd 75 jaar, 6 maanden en 3 dagen.

Van Helmer en Geessien zijn drie kinderen bekend:

1  Jurjen Modderman is geboren in 1897 te Finsterwolde .

2  Trijntje Modderman is geboren op maandag 31 oktober 1898 te Finsterwolde , zie XI-S.

3  Grietje Modderman is geboren op vrijdag 20 juni 1902 , overleden op dinsdag 16 maart 1920 , begraven te Finsterwolde. Grietje werd 17 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

X-I  Pieter Warntje Tuin, zoon van Derk Tuin (IX-F) en Rieka Schipper, is geboren op dinsdag 11 augustus 1868 te Finsterwolde , overleden op maandag 23 maart 1925 te Oostwold, gem. Midwolda , dagloner. Pieter Warntje werd 56 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Pieter Warntje trouwt op vrijdag 24 juni 1892 te Finsterwolde op 23-jarige leeftijd met de 19-jarige Jantje Hollander, dochter van Derk Hollander en Harmke Greven. Jantje is geboren op woensdag 7 augustus 1872 te Woldendorp, prov. Groningen .

Van Pieter Warntje en Jantje is een kind bekend:

1  Harm Tuin is geboren rond 1898 te Finsterwolde .

Harm trouwt op vrijdag 31 januari 1919 te Midwolda ; huwelijksakte nr. 2 (Genlias) op ongeveer 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Antje van Dijk, dochter van Heiko van Dijk en Freä Boven. Antje is geboren op woensdag 27 juli 1898 te Oostwold, gem. Midwolda .


Generatie XI

(van 1861 tot 2003)

In deze generatie zijn 19 gezinnen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1886 en 1934. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Heiligerlee, gem. Scheemda (21x), Winschoten (15x), Nieuwe Pekela (14x), Oude Pekela, gem. Pekela (4x), Westerlee, gem. Scheemda (2x), Groningen (2x), Scheemda, Napels, gem. Scheemda en Beerta. Er zijn momenteel nog 7 van de 70 kinderen in leven.

XI-A  Harmina Jager, dochter van Gerrit Jager (X-A) en Heiltje Bos, is geboren op dinsdag 21 augustus 1866 te Winschoten , dienstmeid.

Harmina trouwt op donderdag 29 juli 1886 te Winschoten ; akte 31 op 19-jarige leeftijd met de ongeveer 24-jarige Anne Sinning, zoon van Antje Sinning. Anne is geboren rond 1862 te Adorp , voerman.

Van Anne en Harmina is een kind bekend:

1  Antje Sinning is geboren op zondag 12 december 1886 te Groningen , zie XII-A.

XI-B  Alberdina Kiewiet, dochter van Albert Kiewiet (X-B) en Harmina Bos, is geboren op donderdag 9 maart 1871 te Winschoten 's ochtens om 9.00 uur , overleden op vrijdag 9 augustus 1957 te Winschoten , begraven te Winschoten ; grafnr. OB 06 K2 016 00061. Alberdina werd 86 jaar en 5 maanden.

Alberdina trouwt op donderdag 9 november 1899 te Winschoten ; akte nr. 58 op 28-jarige leeftijd met de 38-jarige Jan Christoffer Bos, zoon van Jan Harmannus Bos en Odelia Kuieck. Jan Christoffer is geboren op maandag 18 februari 1861 te Appingedam , overleden op maandag 21 april 1930 te Nieuwe Pekela , als overleden aangegeven op dinsdag 22 april 1930 te Nieuwe Pekela, snijbonenmolenmaker. Jan Christoffer werd 69 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

Van Jan Christoffer en Alberdina zijn zes kinderen bekend:

1  Jan Harmannes Bos is geboren op woensdag 22 mei 1901 te Nieuwe Pekela , zie XII-B.

2  Harmina Odelia Bos is geboren op zondag 5 juni 1904 te Nieuwe Pekela , overleden op vrijdag 12 mei 1905 te Nieuwe Pekela . Harmina Odelia werd 11 maanden en 7 dagen.

3  Albert Bos is geboren op donderdag 7 september 1905 te Nieuwe Pekela , overleden op donderdag 29 maart 1906 te Nieuwe Pekela . Albert werd 6 maanden en 22 dagen.

4  Odelianus Harmannus Bos is geboren op zondag 16 juni 1907 te Nieuwe Pekela , zie XII-C.

5  Harmina Odelia Bos is geboren op vrijdag 10 december 1909 te Nieuwe Pekela, zie XII-D.

6  Adolf Louis Bos is geboren op maandag 4 december 1911 te Nieuwe Pekela , zie XII-E.

XI-C  Eggo Kiewiet, zoon van Albert Kiewiet (X-B) en Harmina Bos, is geboren op dinsdag 2 juli 1872 te Winschoten des voormiddags te vijf uur , overleden op vrijdag 10 november 1944 te Groningen ; akte 1799, als overleden aangegeven op woensdag 15 november 1944 te Groningen, begraven te Zuidlaren, koopman, tuinder en kweker. Eggo werd 72 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Eggo trouwt op donderdag 23 mei 1895 te Winschoten op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Jurrina Lutjeboer, dochter van Derk Lutjeboer en Geessien Bruins. Jurrina is geboren op vrijdag 15 december 1871 te Bellingwolde 's namiddags zes uur , overleden op maandag 4 april 1938 te Midlaren, Zuidlaren aan een slepende nierziekte; akte 19 , als overleden aangegeven op dinsdag 5 april 1938 te Zuidlaren, begraven op vrijdag 8 april 1938 te Zuidlaren, dienstmeid. Jurrina werd 66 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Van Eggo en Jurrina zijn zeven kinderen bekend:

1  Harmina Gezina Kiewiet (Miene) is geboren op donderdag 5 maart 1896 te Winschoten 's middags om zes uur , overleden op dinsdag 17 januari 1995 te Goes , onderwijzeres. Miene werd 98 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

Miene trouwt op woensdag 7 april 1926 te Winschoten op 30-jarige leeftijd met de 26-jarige Johannes Geert Olling (Jos), zoon van Harke Olling en Sophia Adriana Harenberg. Jos is geboren op maandag 22 januari 1900 te Winschoten, overleden op woensdag 21 februari 1968 te Roden, nikkelfabrikant, metaalslijper, galvaniseur. Jos werd 68 jaar en 30 dagen.

2  Geessien Kiewiet is geboren op donderdag 2 juni 1898 te Winschoten 's middags om half vijf , overleden op zondag 22 juni 1902 te Winschoten om 20.00 uur . Geessien werd 4 jaar en 20 dagen.

3  Alberdina Ettiena Kiewiet is geboren op dinsdag 8 augustus 1899 te Winschoten 's avonds om negen uur , zie XII-F.

4  Albert Kiewiet is geboren op dinsdag 29 oktober 1901 te Winschoten , overleden op dinsdag 29 juli 1902 te Winschoten om 17.00 uur . Albert werd 9 maanden.

5  Albert Kiewiet is geboren op donderdag 9 juli 1903 te Winschoten om half drie 's middags, zie XII-G.

6  Derk Kiewiet is geboren op vrijdag 27 januari 1905 te Winschoten, zie XII-H.

7  Geessien Kiewiet is geboren op woensdag 17 november 1909 te Winschoten 's avonds om half negen, zie XII-I.

XI-D  Ettina Kiewiet, dochter van Albert Kiewiet (X-B) en Harmina Bos, is geboren op maandag 9 maart 1874 te Winschoten 's avonds om 10.00 uur , overleden op zondag 14 mei 1939 te Winschoten om 10.00 uur , begraven te Winschoten ; grafnr. OB 04 K1 014 00136. Ettina werd 65 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

Ettina trouwt op donderdag 22 september 1898 te Winschoten op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Adolf Louis Bos, zoon van Jan Harmannus Bos en Odelia Kuieck. Adolf Louis is geboren op vrijdag 30 januari 1874 te Appingedam , overleden op vrijdag 30 december 1955 te Winschoten , begraven Alg. begraafplaats Winschoten; grafnr. OB 04 K1 014 00136 [43], reiziger, meubelfabrikant, tolpachter en snijboonmolenmaker. Adolf Louis werd 81 jaar en 11 maanden.

Van Adolf Louis en Ettina zijn tien kinderen bekend:

1  Jan Harmannus Bos is geboren op zondag 25 december 1898 te Nieuwe Pekela in het tramhuis aan de Zuidwendingerweg, zie XII-J.

2  Harmina Odelia Bos is geboren op zondag 31 december 1899 te Nieuwe Pekela in het Tramhuis aan de Zuidwendingerweg, overleden op woensdag 22 maart 1972 te Winschoten in het Lucas Ziekenhuis. Harmina Odelia werd 72 jaar, 2 maanden en 20 dagen.

3  Odelianus Harmannus Bos is geboren op vrijdag 14 december 1900 te Nieuwe Pekela, overleden op woensdag 9 december 1903 te Nieuwe Pekela. Odelianus Harmannus werd 2 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

4  Odelianus Harmannus Bos is geboren op woensdag 10 augustus 1904 te Nieuwe Pekela , zie XII-K.

5  Albert Bos is geboren op zaterdag 16 september 1905 te Nieuwe Pekela, overleden op zaterdag 19 oktober 1907 te Nieuwe Pekela. Albert werd 2 jaar, 1 maand en 3 dagen.

6  Berend Willem Bos is geboren op maandag 9 maart 1908 te Nieuwe Pekela , zie XII-L.

7  Albert Adolf Bos is geboren op donderdag 20 januari 1910 te Oude Pekela, gem. Pekela , zie XII-M.

8  Adolfina Ettina Bos is geboren op vrijdag 4 augustus 1911 te Oude Pekela, gem. Pekela , overleden op zaterdag 19 augustus 1911 te Oude Pekela, gem. Pekela ; akte nr. 92 , als overleden aangegeven op zaterdag 19 augustus 1911 te Oude Pekela, gem. Pekela. Adolfina Ettina werd 15 dagen.

9  Adolf Louis Bos is geboren op woensdag 18 juni 1913 te Nieuwe Pekela, overleden op zaterdag 21 juni 1913 te Nieuwe Pekela. Adolf Louis werd 3 dagen.

10  Hinderikje Bos is geboren op vrijdag 5 november 1915 te Nieuwe Pekela .

Hinderikje trouwt op dinsdag 2 juni 1942 op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Ekko Sikkens, zoon van Sikko Sikkens en Anje Bisschop. Ekko is geboren op donderdag 25 januari 1912 , overleden op zaterdag 30 juli 1983 . Ekko werd 71 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

XI-E  Abram Kiewiet, zoon van Albert Kiewiet (X-B) en Harmina Bos, is geboren op vrijdag 31 maart 1876 te Winschoten 's morgens om 5 uur, overleden op maandag 9 september 1935 te Winschoten om 19.30 uur , begraven te Winschoten ; grafnr. OB 02 K3 011 552, tuinier; kweeker en goudsmitsknecht, wonende te Winschoten (Garste). Abram werd 59 jaar, 5 maanden en 9 dagen.

Abram trouwt op donderdag 23 november 1899 ; akte no. 64 op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Trijntje Alberts, dochter van Reint Alberts en Fenje Oostland. Trijntje is geboren op vrijdag 29 oktober 1875 te Scheemda , overleden op dinsdag 29 juli 1947 te Den Haag , begraven te Winschoten Grafnr OB 02 K3 011 553 Oude Begr.pl. Hofstraat, dienstmeid. Trijntje werd 71 jaar en 9 maanden.

Van Abram en Trijntje zijn vijf kinderen bekend:

1  Albert Kiewiet is geboren op donderdag 9 januari 1902 te Winschoten , zie XII-N.

2  Fenje Kiewiet is geboren op donderdag 17 maart 1904 te Winschoten, zie XII-O.

3  Harmina Kiewiet is geboren op dinsdag 27 november 1906 te Winschoten, zie XII-P.

4  Reint Kiewiet is geboren op zondag 28 augustus 1910 te Oude Pekela, gem. Pekela, zie XII-Q.

5  Abram Kiewiet is geboren op dinsdag 9 december 1913 te Oude Pekela, gem. Pekela, zie XII-R.

XI-F  Albert Kiewiet, zoon van Albert Kiewiet (X-B) en Harmina Bos, is geboren op maandag 14 april 1879 te Winschoten 's avonds om 7.00 uur, overleden op vrijdag 5 maart 1920 te Winschoten om 14.30 uur , begraven op dinsdag 9 maart 1920 te Winschoten op de Oude Begraafplaats, grafnummer OB 1I K1 001 00035 [72] , tuinier. Albert werd 40 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Albert trouwt op donderdag 30 april 1914 te Winschoten ; akte 31 (huwelijksgetuigen waren Eggo Kiewiet (zie XI-C) en Tjaard Veringa) op 35-jarige leeftijd met de 40-jarige Harmke Kunst, dochter van Willem Kunst en Rijnje Remtema. Harmke is geboren op dinsdag 30 december 1873 te Meerland (Mw), gem. Midwolda , overleden op zondag 28 mei 1972 te Utrecht, begraven op woensdag 31 mei 1972 te Winschoten om 14.00 uur op de Oude Begraafplaats aan de Hofstraat, grafnummer OB 1I K1 001 00045 [72] (naast haar man)., onderwijzeres. Harmke werd 98 jaar, 4 maanden en 28 dagen.

Van Albert en Harmke is een kind bekend:

1  Rijnje Alberta Cesarina Kiewiet is geboren op vrijdag 10 december 1915 te Groningen , zie XII-S.

XI-G  Harm Altjo Kiewiet, zoon van Albert Kiewiet (X-B) en Harmina Bos, is geboren op zaterdag 19 april 1884 te Winschoten 's middags om vier uur , overleden op maandag 15 april 1940 te Utrecht , meubelmaker, kweker. Harm Altjo werd 55 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Harm Altjo trouwt op donderdag 30 juni 1910 te Groningen ; huwelijksakte nr. 333 (is gescheiden op woensdag 17 augustus 1932 te Utrecht) op 26-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Antje Sinning, zie XII-A.

Van Harm Altjo en Antje is een kind bekend:

1  Harmina Anne Kiewiet (Mien) is geboren op dinsdag 6 juni 1911 te Winschoten , zie XII-T.

Harm Altjo trouwt op woensdag 31 mei 1933 te Utrecht op 49-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Digna Maria Kooman, dochter van Pieter Johannes Kooman en Elizabeth Meijers. Digna Maria is geboren op vrijdag 8 januari 1892 te Middelburg , overleden op vrijdag 19 september 1986 te Utrecht , huisnaaister; hulp in de huishouding. Digna Maria werd 94 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Digna Maria was eerder gehuwd (1) met Johannes Jozias Karreman. Digna Maria was later gehuwd (3) met Hendrikus Johannes de Bruijn.

XI-H  Harm Schuur, zoon van Harm Schuur (X-D) en Marijke Kruize, is geboren op woensdag 8 juli 1885 te Napels, gem. Scheemda om 22.00 uur , overleden op dinsdag 18 augustus 1953, begraven te Westerlee, gem. Scheemda . Harm werd 68 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Harm trouwt op donderdag 28 september 1905 te Winschoten ; huwelijksakte nr. 39 op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Geessien Wierenga, dochter van Harm Willems Wierenga en Geessien Flink. Geessien is geboren op zaterdag 21 juli 1883 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 20.00 uur , overleden op dinsdag 31 juli 1945 , begraven te Westerlee, gem. Scheemda. Geessien werd 62 jaar en 10 dagen.

Van Harm en Geessien zijn zeven kinderen bekend:

1  Harm Schuur is geboren op maandag 24 juni 1907 te Winschoten .

2  Geessien Schuur is geboren op zondag 12 juli 1908 te Winschoten .

3  Maria Schuur is geboren op woensdag 7 september 1910 te Winschoten , overleden op dinsdag 12 mei 1987 , begraven te Westerlee, gem. Scheemda. Maria werd 76 jaar, 8 maanden en 5 dagen.

Maria was gehuwd met Cornelis Abram Wesselink. Cornelis Abram is geboren op vrijdag 3 juli 1908 , overleden op zondag 21 december 1980 , begraven te Westerlee, gem. Scheemda. Cornelis Abram werd 72 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Cornelis Abram was eerder gehuwd (1) met N.N..

4  Jan Henderik Schuur is geboren op zaterdag 17 mei 1913 te Napels, gem. Scheemda , overleden op donderdag 12 februari 1914 te Napels, gem. Scheemda om 01.00 uur . Jan Henderik werd 8 maanden en 26 dagen.

5  Nantje Schuur is geboren op zaterdag 26 december 1914 te Heiligerlee, gem. Scheemda , zie XII-U.

6  Jantina Henderika Schuur is geboren op dinsdag 3 oktober 1916 te Heiligerlee, gem. Scheemda , overleden op maandag 13 mei 1918 te Napels, gem. Scheemda om 20.00 uur . Jantina Henderika werd 1 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

7  Jan Hendrik Schuur is geboren op woensdag 22 september 1920 te Heiligerlee, gem. Scheemda .

XI-I  Jurjen Schuur, zoon van Harm Schuur (X-D) en Marijke Kruize, is geboren op maandag 24 augustus 1891 te Scheemda om 12.00 uur , overleden op dinsdag 16 mei 1944 te Neuenkirchen Stadtkreis Osterholz , begraven te Nederlands Ereveld Bremen-Osterholz. Jurjen werd 52 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Jurjen trouwt op donderdag 8 juli 1915 te Scheemda ; huwelijksakte nr. 29 op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Mettje Roos, dochter van Freerk Roos en Fijke Drent. Mettje is geboren op maandag 14 april 1890 te Meeden om 13.00 uur , overleden op maandag 2 juni 1958 te Winschoten , begraven op vrijdag 6 juni 1958 te Winschoten. Mettje werd 68 jaar, 1 maand en 19 dagen.

Van Jurjen en Mettje zijn drie kinderen bekend:

1  Hendrik Schuur.

2  Freerk Schuur.

3  Harm Schuur is geboren op donderdag 18 april 1918 te Winschoten .

Harm was partner van A. Evers.

XI-J  Harm Schuur, zoon van Ikko Schuur (X-E) en Hilke Schuur, is geboren op woensdag 31 december 1884 te Scheemda, overleden op zaterdag 22 juni 1963 te Heiligerlee, gem. Scheemda , opperman. Harm werd 78 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

Harm trouwt op vrijdag 21 december 1906 te Midwolda op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Gepke van Tholen, dochter van Hindrik van Tholen en Derkje Gremmius. Gepke is geboren op zaterdag 2 februari 1884 te Midwolda om 12.00 uur, overleden op zaterdag 9 juni 1956 te Scheemda . Gepke werd 72 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Van Harm en Gepke zijn zes kinderen bekend:

1  Derkje Schuur is geboren op zondag 28 april 1907 te Heiligerlee, gem. Scheemda , overleden op donderdag 21 november 1918 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 09.00 uur . Derkje werd 11 jaar, 6 maanden en 24 dagen.

2  Ikko Schuur is geboren op zaterdag 31 oktober 1908 te Scheemda, overleden op maandag 11 maart 1985 te Zaandam , agent van politie. Ikko werd 76 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Ikko trouwt op vrijdag 20 maart 1936 te Scheemda op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige IJkje Mulder. IJkje is geboren op zondag 8 februari 1914 te Scheemda, overleden voor 1985 . IJkje werd hoogstens 70 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

3  Hilke Schuur is geboren op maandag 28 november 1910 te Heiligerlee, gem. Scheemda, overleden op maandag 12 maart 1990 te Winschoten, begraven op vrijdag 16 maart 1990 te Winschoten ; Grafnr. NBAG 04 016 00270 . Hilke werd 79 jaar, 3 maanden en 12 dagen.

Hilke was partner van Egbert Renkema. Egbert is geboren op vrijdag 7 juni 1907, overleden op vrijdag 5 juli 1991. Egbert werd 84 jaar en 28 dagen.

4  Harm Schuur is doodgeboren op woensdag 7 februari 1912 te Heiligerlee, gem. Scheemda , overleden op woensdag 7 februari 1912.

5  Pieter Schuur is geboren op dinsdag 15 juni 1920 te Heiligerlee, gem. Scheemda, overleden op vrijdag 18 juni 1920 om 19.00 uur. Pieter werd 3 dagen.

6  H. Schuur.

H. was partner van E. Veldhuis.

XI-K  Jurrendina Schuur, dochter van Ikko Schuur (X-E) en Hilke Schuur, is geboren op maandag 23 augustus 1886 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 01.00 uur, dienstmeid bij J. van Dijk te Winschoten.

Jurrendina trouwt op donderdag 1 augustus 1907 te Scheemda ; huwelijkakte nr. 29 op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Willem de Vries, zoon van Klaas de Vries en Altje Meijer. Willem is geboren op donderdag 2 december 1886 te Noordbroek om 11.00 uur .

Van Willem en Jurrendina is een kind bekend:

1  Hillechien de Vries is geboren op donderdag 5 oktober 1905 te Heiligerlee, gem. Scheemda.

XI-L  Pieter Schuur, zoon van Ikko Schuur (X-E) en Hilke Schuur, is geboren op woensdag 11 juli 1888 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 23.00 uur, overleden op dinsdag 15 juli 1975 te Heiligerlee, gem. Scheemda, begraven te Westerlee, gem. Scheemda , landarbeider. Pieter werd 87 jaar en 4 dagen.

Pieter trouwt op donderdag 18 juni 1914 te Scheemda ; huwelijksakte nr. 27 op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Sieka Dik, dochter van Pieter Dik en Wilhelmina Klaassens. Sieka is geboren op maandag 2 april 1888 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 19.00 uur, overleden op woensdag 16 januari 1980 te Heiligerlee, gem. Scheemda, begraven te Westerlee, gem. Scheemda . Sieka werd 91 jaar, 9 maanden en 14 dagen.

Van Pieter en Sieka zijn vier kinderen bekend:

1  Ikko Schuur (Ko) is geboren op zondag 4 april 1915 te Heiligerlee, gem. Scheemda, zie XII-V.

2  Pieter Schuur is geboren op woensdag 14 juni 1916 te Heiligerlee, gem. Scheemda, overleden op woensdag 27 december 1989 te Wagenborgen , begraven op zaterdag 30 december 1989 te Westerlee, gem. Scheemda . Pieter werd 73 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Pieter was partner van Tjaardje Viswat, dochter van E.J. Viswat en H. Kuiper. Tjaardje is geboren op zondag 27 januari 1918 te Nieuw Scheemda, gem. Scheemda, overleden op maandag 14 december 1964 te Groningen, begraven te Westerlee, gem. Scheemda. Tjaardje werd 46 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

3  Wilhelmina Schuur is geboren op vrijdag 3 oktober 1919 te Heiligerlee, gem. Scheemda, overleden op zondag 9 oktober 1988 te Westerlee, gem. Scheemda , begraven op donderdag 13 oktober 1988 te Westerlee, gem. Scheemda . Wilhelmina werd 69 jaar en 6 dagen.

Wilhelmina was partner van Willem Doedens. Willem is geboren op vrijdag 26 juli 1918 , overleden op zaterdag 1 april 1989 , begraven te Westerlee, gem. Scheemda. Willem werd 70 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

4  Harm Schuur is geboren op zondag 27 juli 1924 te Heiligerlee, gem. Scheemda, overleden op zondag 12 oktober 1997 te Winschoten . Harm werd 73 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Harm was partner van A. Lugtenborg.

XI-M  Klaas Schuur, zoon van Ikko Schuur (X-E) en Hilke Schuur, is geboren op dinsdag 9 september 1890 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 21.00 uur, overleden op zondag 30 maart 1958 te Winschoten, begraven op vrijdag 4 april 1958 te Winschoten. Klaas werd 67 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Klaas trouwt op donderdag 29 januari 1920 te Muntendam ; huwelijksakte nr. 5 op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Fenje Tol, dochter van Hendrik Tol en Afien Prins. Fenje is geboren op dinsdag 3 mei 1898 te Muntendam om 06.00 uur , overleden op dinsdag 3 februari 1981 , begraven te Winschoten. Fenje werd 82 jaar en 9 maanden.

Van Klaas en Fenje zijn twee kinderen bekend:

1  Ikko Schuur is geboren op woensdag 2 juni 1920 te Heiligerlee, gem. Scheemda , overleden op zaterdag 15 juli 1995 , begraven op woensdag 19 juli 1995 te Winschoten ; Grafnr. N(ieuwe) B(egraafplaats) AG 04 010 001567. Ikko werd 75 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Ikko was gehuwd met Epke Scholtens. Epke is geboren op donderdag 20 januari 1921 te Westerlee, gem. Scheemda , overleden op woensdag 18 juli 1979 te Winschoten . Epke werd 58 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

2  Aafke Henderika Schuur is geboren op donderdag 12 juni 1930 te Westerlee, gem. Scheemda , overleden op maandag 19 november 1951 te Westerlee, gem. Scheemda, begraven te Winschoten ; Grafnr. OB 09 K2 001 00200 . Aafke Henderika werd 21 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

XI-N  Antje Schuur, dochter van Ikko Schuur (X-E) en Hilke Schuur, is geboren op zondag 29 januari 1893 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 02.30 uur, overleden op zondag 22 oktober 1978 . Antje werd 85 jaar, 8 maanden en 23 dagen.

Antje trouwt op zaterdag 9 maart 1918 te Scheemda ; huwelijksakte nr. 5 op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Edo Meulenkamp, zoon van Jakob Jakobs Meulenkamp en Geertruida Wagt. Edo is geboren op woensdag 19 juli 1893 te Finsterwolde om 01.00 uur , overleden op zondag 13 april 1980 . Edo werd 86 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

Van Edo en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1  Geertruida Meulenkamp is geboren op dinsdag 25 juli 1916 , overleden op vrijdag 18 april 2003 . Geertruida werd 86 jaar, 8 maanden en 24 dagen.

Geertruida was gehuwd met Geert Tolk. Geert is geboren op woensdag 18 januari 1911 , overleden op zaterdag 14 februari 1981 . Geert werd 70 jaar en 27 dagen.

2  Hilke Meulenkamp is geboren op zaterdag 10 augustus 1918 .

Hilke is gehuwd met Hendrik Zuur. Hendrik is geboren op maandag 19 juli 1915 .

3  Jakob Meulenkamp is geboren op donderdag 23 november 1922 , overleden op zaterdag 29 september 1956 . Jakob werd 33 jaar, 10 maanden en 6 dagen.

Jakob was gehuwd met Anneke Broesder. Anneke is geboren op donderdag 20 december 1923 .

4  Dinie Meulenkamp is geboren op zaterdag 20 september 1924 , overleden op vrijdag 16 november 1934 . Dinie werd 10 jaar, 1 maand en 27 dagen.

5  Diewertje Meulenkamp is geboren op dinsdag 21 februari 1928 .

Diewertje is gehuwd met Jurgen Pieter Mulder. Jurgen Pieter is geboren op woensdag 12 december 1928 .

XI-O  Naantje Schuur, dochter van Ikko Schuur (X-E) en Hilke Schuur, is geboren op woensdag 26 december 1894 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 04.00 uur, overleden op dinsdag 18 april 1989 te Winschoten, begraven op maandag 24 april 1989 te Winschoten ; Grafnr. N(ieuwe) B(egraafplaats) AG 03 001 00188 . Naantje werd 94 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

Naantje was gehuwd met Klaas Drent. Klaas is geboren op woensdag 11 februari 1891 , overleden op zondag 20 maart 1977 . Klaas werd 86 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Van Klaas en Naantje zijn twee kinderen bekend:

1  Klaas Schuur is geboren op dinsdag 4 februari 1908 te Heiligerlee, gem. Scheemda, overleden op donderdag 13 januari 1910 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 20.00 uur. Klaas werd 1 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

2  Niessijn Drenth is geboren op dinsdag 27 december 1910 te Heiligerlee, gem. Scheemda, overleden op woensdag 26 februari 1913 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 15.00 uur. Niessijn werd 2 jaar, 1 maand en 30 dagen.

XI-P  Henderik Schuur, zoon van Ikko Schuur (X-E) en Hilke Schuur, is geboren op vrijdag 27 maart 1903 te Heiligerlee, gem. Scheemda, overleden op zondag 18 augustus 1991 te Scheemda . Henderik werd 88 jaar, 4 maanden en 22 dagen.

Henderik was partner van Alberdina Niewold. Alberdina is geboren op woensdag 25 mei 1910, overleden op dinsdag 7 mei 1991 te Scheemda. Alberdina werd 80 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Van Henderik en Alberdina is een kind bekend:

1  Geertje Hilke Schuur is geboren op dinsdag 20 februari 1934 te Westerlee, gem. Scheemda .

XI-Q  Adolf Schuur, zoon van Klaas Schuur (X-F) en Niessijn Flink, is geboren op maandag 7 november 1892 te Scheemda om 20.00 uur , overleden op vrijdag 21 januari 1972 te Scheemda , begraven te Westerlee, gem. Scheemda . Adolf werd 79 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Adolf trouwt op donderdag 13 april 1916 te Scheemda op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Wubbina Mulder, dochter van Gezinus Mulder en Janna Grijze. Wubbina is geboren op woensdag 22 januari 1896 te Bellingwolde om 23.00 uur, overleden op zondag 29 oktober 1972 te Scheemda, begraven te Westerlee, gem. Scheemda . Wubbina werd 76 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Van Adolf en Wubbina zijn zes kinderen bekend:

1  Klaas Schuur (Koune) is geboren op maandag 7 augustus 1916 te Heiligerlee, gem. Scheemda , overleden op woensdag 19 augustus 1998 te Winschoten , begraven te Westerlee, gem. Scheemda . Koune werd 82 jaar en 12 dagen.

2  Johanna Schuur is geboren op dinsdag 12 maart 1918 te Heiligerlee, gem. Scheemda, overleden op maandag 14 april 1924 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 14.00 uur. Johanna werd 6 jaar, 1 maand en 2 dagen.

3  Gezinus Schuur is geboren in 1920 te Heiligerlee, gem. Scheemda, overleden op zaterdag 26 mei 1928 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 11.30 uur. Gezinus werd 8 jaar.

4  Niessijn Schuur is geboren op zaterdag 30 april 1921 te Heiligerlee, gem. Scheemda, overleden op woensdag 10 augustus 1921 te Heiligerlee, gem. Scheemda om 22.00 uur. Niessijn werd 3 maanden en 11 dagen.

5  Adolf Schuur is geboren in 1922 te Heiligerlee, gem. Scheemda, overleden op donderdag 25 januari 1923 te Heiligerlee, gem. Scheemda. Adolf werd 1 jaar.

6  Wubbina Schuur is geboren op dinsdag 3 juli 1934 te Heiligerlee, gem. Scheemda .

XI-R  Jullo Schuur, zoon van Klaas Schuur (X-F) en Niessijn Flink, is geboren op zaterdag 29 september 1906 te Winschoten , overleden op zondag 2 oktober 1983 te Heiligerlee, gem. Scheemda, begraven op donderdag 6 oktober 1983 ; Grafnr. OB 02 K4 015 00729 . Jullo werd 77 jaar en 3 dagen.

Jullo was partner (1) van Gepke Groenbroek. Gepke is overleden op maandag 2 juni 1958 te Winschoten .

Van Jullo en Gepke is een kind bekend:

1  Theodorus Schuur is geboren in 1930, overleden op maandag 15 september 1930 te Groningen om 15.00 uur .

Jullo was partner (2) van Frieda Wiezorrek. Frieda is geboren op vrijdag 13 juli 1917 , overleden op zaterdag 6 december 1980 . Frieda werd 63 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

XI-S  Trijntje Modderman, dochter van Helmer Modderman (X-H) en Geessien Schuur, is geboren op maandag 31 oktober 1898 te Finsterwolde , overleden op maandag 4 maart 1946 te Emden, Duitsland , begraven te Finsterwolde. Trijntje werd 47 jaar, 4 maanden en 1 dag.

Trijntje trouwt op woensdag 18 mei 1921 te Beerta ; akte 18 (Genlias) op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Oolders, zoon van Anno Oolders en Alberdina Prins. Jan is geboren op vrijdag 18 januari 1895 te Nieuw-Beerta , arbeider.

Van Jan en Trijntje is een kind bekend:

1  Hilko Oolders is geboren in 1903 te Beerta , overleden op dinsdag 14 september 1909 te Beerta . Hilko werd 6 jaar.


Generatie XII

(van 1886 tot heden)

In deze generatie zijn 22 gezinnen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1911 en 1957. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Winschoten (22x), Sappemeer (10x), Groningen (9x), Nieuwe Pekela (8x), Den Haag (8x), Alkmaar (3x), Utrecht (2x), Anloo, Annen, Batavia, Mil. Hospitaal, Beerta, Djokjakarta, Indonesië, Zuid-Afrika, Mr.Cornelis bij Batavia, Norg en Heiligerlee, gem. Scheemda. Er zijn momenteel nog 53 van de 74 kinderen in leven.

XII-A  Antje Sinning, dochter van Anne Sinning (XI-A) en Harmina Jager, is geboren op zondag 12 december 1886 te Groningen .

Antje trouwt op donderdag 30 juni 1910 te Groningen ; huwelijksakte nr. 333 (is gescheiden op woensdag 17 augustus 1932 te Utrecht) op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Harm Altjo Kiewiet, zie XI-G.

XII-B  Jan Harmannes Bos, zoon van Jan Christoffer Bos (XI-B) en Alberdina Kiewiet, is geboren op woensdag 22 mei 1901 te Nieuwe Pekela , overleden op vrijdag 12 juli 1963 , snijbonenmolenmaker en meubelmaker, wonende te Winschoten, Garst 35 (Garst 55). Jan Harmannes werd 62 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Jan Harmannes trouwt op woensdag 20 mei 1925 op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Swaantje Heuving, dochter van Jan Heuving en Catharina Koers. Swaantje is geboren op dinsdag 2 december 1902 te Winschoten , overleden op woensdag 7 juni 1967 . Swaantje werd 64 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Van Jan Harmannes en Swaantje zijn drie kinderen bekend:

1  Alberdina Catharina Bos is geboren op maandag 4 januari 1926 te Nieuwe Pekela .

Alberdina Catharina was gehuwd met Jan Veen. Jan is geboren op dinsdag 23 juli 1918 te Scheemda , overleden op zondag 23 november 1986 te Winschoten . Jan werd 68 jaar en 4 maanden.

2  Catharina Bos is geboren op zondag 23 juni 1929 te Nieuwe Pekela , overleden op donderdag 4 juli 1996 te Delfzijl . Catharina werd 67 jaar en 11 dagen.

Catharina was gehuwd met Harm Kamminga. Harm is geboren op maandag 19 maart 1923 te Siddeburen, gem. Slochteren , overleden op vrijdag 27 april 1990 te Delfzijl . Harm werd 67 jaar, 1 maand en 8 dagen.

3  Jan Christoffer Bos is geboren op donderdag 19 februari 1931 te Nieuwe Pekela , medewerker N.S..

Jan Christoffer is gehuwd met Ieka van der Wal. Ieka is geboren op vrijdag 26 mei 1933 .

XII-C  Odelianus Harmannus Bos, zoon van Jan Christoffer Bos (XI-B) en Alberdina Kiewiet, is geboren op zondag 16 juni 1907 te Nieuwe Pekela , overleden op donderdag 2 juli 1998 te Utrecht . Odelianus Harmannus werd 91 jaar en 16 dagen.

Odelianus Harmannus trouwt op woensdag 18 mei 1938 te Midwolda op 30-jarige leeftijd met de 23-jarige Fenje Schreuder. Fenje is geboren op zaterdag 8 mei 1915 te Scheemda , overleden op maandag 7 augustus 1989 te Utrecht . Fenje werd 74 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

Van Odelianus Harmannus en Fenje is een kind bekend:

1  Froukje Alberdina Bos.

Froukje Alberdina was gehuwd met Jan Kaleveld.

XII-D  Harmina Odelia Bos, dochter van Jan Christoffer Bos (XI-B) en Alberdina Kiewiet, is geboren op vrijdag 10 december 1909 te Nieuwe Pekela, overleden op vrijdag 13 december 1974 te Winschoten . Harmina Odelia werd 65 jaar en 3 dagen.

Harmina Odelia trouwt op zaterdag 8 juni 1929 te Nieuwe Pekela op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Tiddo Harmannus van Dijk, zoon van Stoffer Geert van Dijk en Talgien Edens. Tiddo Harmannus is geboren op donderdag 20 september 1906 te Winschoten, overleden op woensdag 14 juli 1976 te Winschoten . Tiddo Harmannus werd 69 jaar, 9 maanden en 24 dagen.

Van Tiddo Harmannus en Harmina Odelia zijn zeven kinderen bekend:

1  Tallegiena Alberdina van Dijk is geboren op maandag 26 augustus 1929 te Winschoten .

Tallegiena Alberdina is gehuwd met Reint Reininga. Reint is geboren op maandag 25 maart 1929 te Winschoten .

2  Alberdina Tallegiena van Dijk is geboren op zondag 12 oktober 1930 te Nieuwe Pekela , overleden op woensdag 17 december 1930 te Winschoten . Alberdina Tallegiena werd 2 maanden en 5 dagen.

3  Jantiena Alderdina van Dijk is geboren op maandag 20 juni 1932 te Winschoten .

Jantiena Alderdina is gehuwd met Otto van Holt.

4  Stoffer Geert van Dijk is geboren op zondag 22 oktober 1933 te Winschoten .

5  Grietje van Dijk is geboren op zondag 29 december 1935 te Winschoten , overleden op vrijdag 26 november 2004 te Winschoten . Grietje werd 68 jaar, 10 maanden en 28 dagen.

6  Jantina Alderdina van Dijk is geboren op donderdag 13 januari 1938 te Winschoten .

Jantina Alderdina is gehuwd met M. Tooren.

7  Hindrik van Dijk is geboren op vrijdag 3 maart 1939 te Winschoten .

Hindrik is gehuwd met Alberta N.N..

XII-E  Adolf Louis Bos, zoon van Jan Christoffer Bos (XI-B) en Alberdina Kiewiet, is geboren op maandag 4 december 1911 te Nieuwe Pekela , overleden op dinsdag 16 mei 1972 te Winschoten , begraven te Winschoten, textielkoopman, mach. houtbewerker. Adolf Louis werd 60 jaar, 5 maanden en 12 dagen.

Adolf Louis trouwt op zaterdag 11 mei 1940 te Bellingwolde op 28-jarige leeftijd met de 23-jarige Alberdina Christina Witting, dochter van Roelf Witting en Antje Kuiper. Alberdina Christina is geboren op vrijdag 2 februari 1917 te Bellingwolde , overleden op woensdag 6 september 2000 te Winschoten . Alberdina Christina werd 83 jaar, 7 maanden en 4 dagen.

Van Adolf Louis en Alberdina Christina zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Roelf Bos is geboren op maandag 23 september 1940 te Winschoten .

Jan Roelf is gehuwd met Pieki Tuin. Pieki is geboren op zaterdag 26 oktober 1946 te Oostwold, gem. Midwolda .

2  Antje Alberdina Bos is geboren op donderdag 27 juli 1944 te Winschoten om 22.30uur, zie XIII-A.

3  Alberdina Bos is geboren op maandag 25 september 1950 te Winschoten om 16 uur.

Alberdina trouwt op vrijdag 25 juli 1969 te Winschoten op 18-jarige leeftijd met de 19-jarige Hans Willem Schoen. Hans Willem is geboren op woensdag 2 november 1949 te Alkmaar .

XII-F  Alberdina Ettiena Kiewiet, dochter van Eggo Kiewiet (XI-C) en Jurrina Lutjeboer, is geboren op dinsdag 8 augustus 1899 te Winschoten 's avonds om negen uur , overleden op maandag 16 november 1981 te Goes. Alberdina Ettiena werd 82 jaar, 3 maanden en 8 dagen.

Alberdina Ettiena trouwt op maandag 2 augustus 1926 te Groningen (is gescheiden op maandag 25 juli 1938 te Groningen) op 26-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Arij Nijhof, zoon van Jan Roelf Nijhof en Marchien Eland. Arij is geboren op vrijdag 2 december 1898 te Borger, prov. Drenthe, overleden op donderdag 26 april 1979 te Groningen, caféhouder (eigenaar), ober, metaalslijper, los werkman en grondwerker. Arij werd 80 jaar, 4 maanden en 24 dagen.

Arij was later gehuwd (2) met Woltje Zweep.

Van Arij en Alberdina Ettiena zijn twee kinderen bekend:

1  Marchiena Jurrina Nijhof (Gina) is geboren op maandag 24 januari 1927 te Anloo , zie XIII-B.

2  Jurrina Marchiena Nijhof (Rinie) is geboren op woensdag 8 april 1931 te Groningen.

Rinie was gehuwd (1) met Marius Berger. Marius is geboren op zondag 9 juni 1912 te Bergen op Zoom , verdronken in maart 1957 te Haarlem in een gracht tijdens zeer dichte mist. Marius kon niet zwemmen., musicus. Marius werd 44 jaar en 9 maanden. Rinie trouwt op vrijdag 15 april 1966 op 35-jarige leeftijd (2) met de 53-jarige Hendrik Baas. Hendrik is geboren op dinsdag 30 april 1912 te prov. Friesland , overleden op zaterdag 20 december 1969 te Vroomshoop , schipper. Hendrik werd 57 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Alberdina Ettiena trouwt op donderdag 31 juli 1947 te Groningen op 47-jarige leeftijd (2) met de 55-jarige Jan de Vries. Jan is geboren op zaterdag 3 oktober 1891 te Amsterdam, overleden op zaterdag 26 juli 1958 te Groningen, begraven op woensdag 30 juli 1958 te Groningen op de begraafplaats "Selwerderhof" om 11 uur 30., iets van kolenboer/kolenhandel. Jan werd 66 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

XII-G  Albert Kiewiet, zoon van Eggo Kiewiet (XI-C) en Jurrina Lutjeboer, is geboren op donderdag 9 juli 1903 te Winschoten om half drie 's middags, overleden op zaterdag 7 april 1984 te Sappemeer, gecremeerd ., tuinder, hoofduitvoerder Ned. Heidemij en na-oorlogse jaren als ass. opzichter. Albert werd 80 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Albert trouwt op zaterdag 7 november 1925 te Anloo op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Fenna Vegt, dochter van Geert Vegt en Fenna Schuur. Fenna is geboren op woensdag 28 januari 1903 te Beerta, overleden op maandag 15 juli 1996 in Ter Apel, gecremeerd op zaterdag 20 juli 1996 te Groningen, dienstmeid. Fenna werd 93 jaar, 5 maanden en 17 dagen.

Van Albert en Fenna zijn twaalf kinderen bekend:

1  Jurrina Fenna Kiewiet (Riny) is geboren op vrijdag 15 januari 1926 te Annen, zie XIII-C.

2  Geert Kiewiet is geboren op vrijdag 2 maart 1928 te Beerta, overleden op woensdag 11 april 1928 te Sappemeer ; akte 24, als overleden aangegeven op woensdag 11 april 1928 te Sappemeer, begraven te Sappemeer ; bij de Ned. Herv. Kerk. Geert werd 1 maand en 9 dagen.

3  Geert Eggo Kiewiet is geboren op woensdag 20 maart 1929 te Sappemeer , overleden op vrijdag 26 februari 1943 te Sappemeer om vijf uur; akte 15 , als overleden aangegeven op vrijdag 26 februari 1943 te Sappemeer, begraven te Sappemeer ; bij de Ned. Herv. Kerk.. Geert Eggo werd 13 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

4  Eggo Geert Kiewiet (Eggo) is geboren op dinsdag 4 maart 1930 te Sappemeer, zie XIII-D.

5  doodgeboren kind Kiewiet is doodgeboren op donderdag 12 maart 1931 te Sappemeer (akte 24), als overleden aangegeven op zaterdag 14 maart 1931 te Sappemeer.

6  doodgeboren kind Kiewiet is doodgeboren op dinsdag 30 augustus 1932 te Sappemeer ; akte 43 , overleden te Sappemeer, als overleden aangegeven op woensdag 31 augustus 1932.

7  doodgeboren kind Kiewiet is doodgeboren op donderdag 14 september 1933 te Sappemeer des namiddags te vier uur; akte 56 , als overleden aangegeven op vrijdag 15 september 1933 te Sappemeer.

8  Fenna Henderika Kiewiet (Fenny) is geboren op vrijdag 24 augustus 1934 te Sappemeer , boekhoudster.

9  Reint Roelf Henderikus Kiewiet (Reint) is geboren op maandag 16 december 1935 te Sappemeer , uitvoerder wegenbouw.

Reint trouwt op vrijdag 23 december 1966 te Zuidbroek op 31-jarige leeftijd met Trijntje Fluks (Trijn).

10  Hinderika Fenna Kiewiet is geboren op maandag 3 januari 1938 te Sappemeer, overleden op zaterdag 8 januari 1938 te Sappemeer des voormiddags om één uur; akte 2, als overleden aangegeven op zaterdag 8 januari 1938 te Sappemeer , begraven te Sappemeer ; bij de Ned. Herv. Kerk.. Hinderika Fenna werd 5 dagen.

11  Hinderika Fenna Kiewiet (Ria) is geboren op zondag 8 januari 1939 te Sappemeer, zie XIII-E.

12  Roelfina Fenna Kiewiet (Ina) is geboren op woensdag 2 april 1941 te Sappemeer , zie XIII-F.

XII-H  Derk Kiewiet, zoon van Eggo Kiewiet (XI-C) en Jurrina Lutjeboer, is geboren op vrijdag 27 januari 1905 te Winschoten, wonende Overschie, overleden op donderdag 12 maart 1981 te Rotterdam, gecremeerd op maandag 16 maart 1981 crematorium Hofwijk te Overschie om 12.20 uur, nikkelaar/metaalslijper. Derk werd 76 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Derk trouwt op maandag 15 juni 1936 te Groningen (huwelijksgetuigen waren Arij Nijhof (zie XII-F) en Jan Schuur) op 31-jarige leeftijd met de 27-jarige Fenna Petronella Schuur, dochter van RIDDER M.W.O. Geuko Schuur en Martje Reer. Fenna Petronella is geboren op dinsdag 25 mei 1909 te Winschoten, gedoopt op zondag 14 augustus 1910 tijdens de godsdienstoefening in de Lutherse kerk aan de Garst no. 54, overleden op woensdag 7 april 1982 23.30 uur te Zwijndrecht, prov. Zuid-Holland, gecremeerd op zaterdag 10 april 1982 12.30 uur te Rotterdam-Zuid (Maeterlinckweg), dienstmeid. Fenna Petronella werd 72 jaar, 10 maanden en 13 dagen.

Van Derk en Fenna Petronella zijn vier kinderen bekend:

1  Eggo Geuko Kiewiet (Eg) is geboren op donderdag 22 juli 1937 te Groningen, gedoopt op zondag 28 mei 1939 te Winschoten (samen met broer Marten), zie XIII-G.

2  Marten Kiewiet (Mart) is geboren op zondag 15 januari 1939 te Groningen, gedoopt op zondag 28 mei 1939 te Winschoten tegelijk met broer Eggo, zie XIII-H.

3  Fenna Jurrina Kiewiet is geboren op zondag 1 september 1940 te Groningen, overleden op zaterdag 5 december 1942 te Groningen ; akte 1769, als overleden aangegeven op maandag 7 december 1942 te Groningen, begraven op de Zuiderbegraafplaats te Groningen. Fenna Jurrina werd 2 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

4  Fenna Jurrina Kiewiet is geboren op zondag 21 april 1946 te Groningen, zie XIII-I.

XII-I  Geessien Kiewiet, dochter van Eggo Kiewiet (XI-C) en Jurrina Lutjeboer, is geboren op woensdag 17 november 1909 te Winschoten 's avonds om half negen, overleden op zaterdag 25 juni 2005 te Groningen om 04.30 uur , begraven op woensdag 29 juni 2005 te Hoogezand. Geessien werd 95 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Geessien trouwt op donderdag 16 juli 1936 te Groningen (is gescheiden op dinsdag 13 juli 1971 te Groningen) op 26-jarige leeftijd met de 31-jarige Karel Bitter, zoon van Gerrit Bitter en Elsien Haijema. Karel is geboren op maandag 22 mei 1905 te Peize , overleden op woensdag 3 oktober 1979 te Groningen in verzorgingstehuis Bernleff (Paddepoel)., begraven te Groningen op de begraafplaats Selwerderhof, grondwerker, opperman. Karel werd 74 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Van Karel en Geessien zijn drie kinderen bekend:

1  Gerrit Bitter is geboren op zaterdag 12 juni 1937 te Groningen .

2  Jurri Bitter is geboren op zondag 22 november 1942 te Groningen .

3  Karel Bitter is geboren op dinsdag 20 februari 1951 te Groningen , muziekleraar, koordirigent, wonende te Groningen.

XII-J  Jan Harmannus Bos, zoon van Adolf Louis Bos (XI-D) en Ettina Kiewiet, is geboren op zondag 25 december 1898 te Nieuwe Pekela in het tramhuis aan de Zuidwendingerweg, overleden op dinsdag 29 december 1987 te Haren, Oude Brinkweg 71, directeur meubelfabriek Fa. A.L. Bos, Nw Pekela. Jan Harmannus werd 89 jaar en 4 dagen.

Jan Harmannus trouwt op donderdag 14 mei 1925 te Nieuwe Pekela op 26-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Jantje Westers. Jantje is geboren op donderdag 27 januari 1898 te Nieuwe Pekela , overleden op zondag 7 juni 1964 te Zuidlaren . Jantje werd 66 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

Van Jan Harmannus en Jantje zijn vier kinderen bekend:

1  Ettina Bos is geboren op dinsdag 13 april 1926 te Nieuwe Pekela , zie XIII-J.

2  Jakoba Bos is geboren op zaterdag 5 november 1927 te Nieuwe Pekela , zie XIII-K.

3  Adolf Louis Bos is geboren op zaterdag 8 juni 1929 te Nieuwe Pekela , zie XIII-L.

4  Harmannus Bos is geboren op vrijdag 17 januari 1936 te Nieuwe Pekela , zie XIII-M.

Jan Harmannus trouwt op vrijdag 4 april 1975 te Zuidlaren op 76-jarige leeftijd (2) met de 50-jarige Annechien Wubbena. Annechien is geboren op woensdag 25 februari 1925 te Winschoten .

XII-K  Odelianus Harmannus Bos, zoon van Adolf Louis Bos (XI-D) en Ettina Kiewiet, is geboren op woensdag 10 augustus 1904 te Nieuwe Pekela , overleden op maandag 18 mei 1981 te Winschoten, meubelfabrikant. Odelianus Harmannus werd 76 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Odelianus Harmannus trouwt op woensdag 18 september 1935 te Bedum op 31-jarige leeftijd met de 25-jarige Ida Bos, dochter van Reinder Bos en Gepke Boven. Ida is geboren op woensdag 8 juni 1910 te Winschoten , overleden op zondag 3 augustus 2003 te Winschoten . Ida werd 93 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Van Odelianus Harmannus en Ida zijn vijf kinderen bekend:

1  Adolf Louis Bos is geboren op zondag 16 augustus 1936 te Winschoten, zie XIII-N.

2  N.N., zie XIII-O.

3  N.N., zie XIII-P.

4  N.N., zie XIII-Q.

5  N.N., zie XIII-R.

XII-L  Berend Willem Bos, zoon van Adolf Louis Bos (XI-D) en Ettina Kiewiet, is geboren op maandag 9 maart 1908 te Nieuwe Pekela , overleden op vrijdag 27 februari 1998 te Winschoten , meubelfabrikant. Berend Willem werd 89 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Berend Willem trouwt op woensdag 5 mei 1943 te Ulrum op 35-jarige leeftijd met de 26-jarige Wilhelmina Bolt, dochter van Pieter Bolt en Afina Jantina Sikkens. Wilhelmina is geboren op woensdag 27 december 1916 te Ulrum , overleden op donderdag 18 oktober 2001 te Winschoten . Wilhelmina werd 84 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

Van Berend Willem en Wilhelmina is een kind bekend:

1  Adolf Louis Pieter Bos (Dolf) is geboren op woensdag 13 september 1944 te Winschoten , zie XIII-S.

XII-M  Albert Adolf Bos, zoon van Adolf Louis Bos (XI-D) en Ettina Kiewiet, is geboren op donderdag 20 januari 1910 te Oude Pekela, gem. Pekela , overleden op zondag 15 december 2002 te Winschoten , meubelfabrikant. Albert Adolf werd 92 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Albert Adolf was sinds vrijdag 28 augustus 1942 gehuwd met N.N.

Van Albert Adolf en N.N. zijn vijf kinderen bekend:

1  N.N.

2  N.N., zie XIII-T.

3  N.N., zie XIII-U.

4  N.N., zie XIII-V.

5  N.N.

XII-N  Albert Kiewiet, zoon van Abram Kiewiet (XI-E) en Trijntje Alberts, is geboren op donderdag 9 januari 1902 te Winschoten , overleden op zondag 27 februari 1977 te Den Haag , gecremeerd op woensdag 2 maart 1977 te Loosduinen om 15.15 uur in het crematorium Ockenburg, tuinier; onderbaas; gem. ambtenaar. Albert werd 75 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Albert trouwt op woensdag 14 maart 1928 te Den Haag op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Stientje Brink (Stien), dochter van Remke Brink. Stien is geboren op zaterdag 17 maart 1906 te Winschoten , overleden op maandag 25 mei 1998 te Zoetermeer , gecremeerd op vrijdag 29 mei 1998 te Loosduinen om 11.00 uur in het crematorium Ockenburg. Stien werd 92 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Van Albert en Stien zijn drie kinderen bekend:

1  Abram Albert Wierd Kiewiet (Bram) is geboren op maandag 12 augustus 1929 te Den Haag , zie XIII-W.

2  Stientje Kiewiet (Stien) is geboren op maandag 28 maart 1938 te Den Haag .

Stien trouwt op zaterdag 28 maart 1959 op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Hero Nuus. Hero is geboren op zondag 20 mei 1934 te Oostwold, gem. Midwolda , overleden op donderdag 12 december 1991 te Adelaide, Australië , dierenoppasser. Hero werd 57 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

3  Alberta Kiewiet (Alie) is geboren op zaterdag 11 oktober 1941 te Den Haag .

Alie trouwt op maandag 10 juli 1961 op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Gerrit Houwen (Ger). Ger is geboren op dinsdag 28 november 1939 , wonende te Rhoon.

XII-O  Fenje Kiewiet, dochter van Abram Kiewiet (XI-E) en Trijntje Alberts, is geboren op donderdag 17 maart 1904 te Winschoten.

Fenje was gehuwd met Rinus Hartman. Rinus is overleden .

Van Rinus en Fenje is een kind bekend:

1  Renee Hartman (Puk) is geboren in januari 1929 te Zuid-Afrika , zie XIII-X.

XII-P  Harmina Kiewiet, dochter van Abram Kiewiet (XI-E) en Trijntje Alberts, is geboren op dinsdag 27 november 1906 te Winschoten, overleden op woensdag 1 oktober 1986 te Amsterdam . Harmina werd 79 jaar, 10 maanden en 4 dagen.

Harmina trouwt op donderdag 16 juli 1931 te Alkmaar op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Jacobus Veen. Jacobus is geboren op vrijdag 4 januari 1907 te Zuid-Scharwoude , overleden op dinsdag 7 januari 1992 . Jacobus werd 85 jaar en 3 dagen.

Van Jacobus en Harmina zijn drie kinderen bekend:

1  Greta Veen is geboren op maandag 30 november 1931 te Alkmaar , zie XIII-Y.

2  Abram Veen (Bram) is geboren op donderdag 1 maart 1934 te Alkmaar , zie XIII-Z.

3  Dick Veen is geboren op dinsdag 26 september 1944 te Alkmaar , zie XIII-AA.

XII-Q  Reint Kiewiet, zoon van Abram Kiewiet (XI-E) en Trijntje Alberts, is geboren op zondag 28 augustus 1910 te Oude Pekela, gem. Pekela, overleden op maandag 12 november 1990 te Den Haag , kweeker; tuinman. Reint werd 80 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

Reint trouwt op woensdag 18 oktober 1939 te Den Haag op 29-jarige leeftijd met de 24-jarige Oentje Bos, dochter van Michiel Bos en Jantje Peper. Oentje is geboren op dinsdag 20 juli 1915 te Oude Pekela, gem. Pekela , overleden op donderdag 27 mei 1971 te Den Haag . Oentje werd 55 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Van Reint en Oentje zijn drie kinderen bekend:

1  Trijntje Jantina Kiewiet (Tieneke) is geboren op zondag 3 maart 1940 te Den Haag , overleden op maandag 2 mei 1955 te Den Haag , begraven op vrijdag 6 mei 1955 op de begraafplaats "Nieuw-Eykenduynen".. Tieneke werd 15 jaar, 1 maand en 29 dagen.

2  Michiel Hendrik Kiewiet (Chiel) is geboren op maandag 19 oktober 1942 te Den Haag , meubelmaker/restaurateur antieke meubelen.

Chiel trouwt op donderdag 16 december 1965 te Rotterdam op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Geertrude Maria Rothmeijer (Ruth). Ruth is geboren op dinsdag 29 februari 1944 te Rotterdam, wonende te Waalwijk.

3  Abram Kasper Kiewiet is geboren op zondag 9 april 1944 te Den Haag , rijschoolhouder in den Haag.

Abram Kasper was gehuwd met Wil Roeten. Wil is geboren op zaterdag 18 september 1943.

XII-R  Abram Kiewiet, zoon van Abram Kiewiet (XI-E) en Trijntje Alberts, is geboren op dinsdag 9 december 1913 te Oude Pekela, gem. Pekela, overleden op zaterdag 8 december 1984 te Canada , militair, later tuinman St.Jozef zkhs Londen Ont.. Abram werd 70 jaar, 11 maanden en 29 dagen.

Abram trouwt op woensdag 11 mei 1938 met de handschoen met Jacoba waarna zij met de Baloeran naar haar echtgenoot in Ned. Indië vertrekt op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Jacoba Zijlstra (Co). Co is geboren op donderdag 3 januari 1918 te Leeuwarden .

Van Abram en Co zijn zes kinderen bekend:

1  Harry Abram Wierdt Kiewiet is geboren op zaterdag 16 december 1939 te Djokjakarta .

2  Wierdt Charles Kiewiet is geboren op zondag 2 februari 1941 te Batavia, Mil. Hospitaal .

3  Abraham Kiewiet is geboren op donderdag 28 mei 1942 te Mr.Cornelis bij Batavia .

4  John Kiewiet is geboren op zondag 31 oktober 1948 te Indonesië .

5  Robert Kiewiet is geboren op vrijdag 1 december 1950 te Den Haag .

6  Katrien Kiewiet is geboren op vrijdag 1 december 1950 te Den Haag .

XII-S  Rijnje Alberta Cesarina Kiewiet, dochter van Albert Kiewiet (XI-F) en Harmke Kunst, is geboren op vrijdag 10 december 1915 te Groningen , overleden op vrijdag 15 december 1989 te Putten , apothekeres. Rijnje Alberta Cesarina werd 74 jaar en 5 dagen.

Rijnje Alberta Cesarina trouwt op maandag 27 november 1950 te Zuilen op 34-jarige leeftijd met de 30-jarige Pieter Bisschop. Pieter is geboren op donderdag 8 april 1920 te Utrecht, bankier, wonende te Putten (Hessenweg 19).

Van Pieter en Rijnje Alberta Cesarina zijn twee kinderen bekend:

1  Hendrik Pieter Albert Bisschop is geboren op zaterdag 29 november 1952 te Utrecht .

2  Irma Marina Harmine Bisschop is geboren op woensdag 15 mei 1957 te Utrecht .

XII-T  Harmina Anne Kiewiet (Mien), dochter van Harm Altjo Kiewiet (XI-G) en Antje Sinning (XII-A), is geboren op dinsdag 6 juni 1911 te Winschoten , overleden op donderdag 21 januari 1999 te Groningen . Mien werd 87 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

Mien trouwt op donderdag 29 juni 1939 te Groningen des voormiddags om 11½ uur, receptie 4½-5½ uur op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Frederik Cornelis Uchtman (Fré). Fré is geboren op woensdag 24 april 1912 te Groningen , overleden op zaterdag 31 december 1988 te Groningen . Fré werd 76 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Van Fré en Mien is een kind bekend:

1  Siert Uchtman is geboren op dinsdag 3 december 1940 te Groningen .

XII-U  Nantje Schuur, dochter van Harm Schuur (XI-H) en Geessien Wierenga, is geboren op zaterdag 26 december 1914 te Heiligerlee, gem. Scheemda , overleden op zaterdag 3 juli 1999 te Gasselte, begraven te Winschoten ; Grafnr. OB 04 K1 017 00377 . Nantje werd 84 jaar, 6 maanden en 7 dagen.

Nantje was gehuwd met Johannes Veendorp. Johannes is geboren op zaterdag 26 december 1914, overleden in 1949 . Johannes werd 35 jaar.

Van Johannes en Nantje is een kind bekend:

1  Gea Veendorp.

XII-V  Ikko Schuur (Ko), zoon van Pieter Schuur (XI-L) en Sieka Dik, is geboren op zondag 4 april 1915 te Heiligerlee, gem. Scheemda, overleden op zaterdag 4 juni 1994 te Winschoten, begraven op dinsdag 7 juni 1994 te Winschoten op de Nieuwe Begraafplaats, ambtenaar P.T.T.. Ko werd 79 jaar en 2 maanden.

Ko trouwt op donderdag 1 april 1943 te Winschoten op 27-jarige leeftijd met de 31-jarige Grietje Koning, dochter van Harm Koning en Aaltje Pape. Grietje is geboren op zondag 27 augustus 1911 te Winschoten.

Van Ko en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Sieka Schuur is geboren op dinsdag 11 januari 1944 te Heiligerlee, gem. Scheemda ; geboorteakte nr. 5.

Sieka trouwt op donderdag 13 april 1967 te Winschoten op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Derk Lourens. Derk is geboren op vrijdag 18 september 1942 te Groningen, overleden op zaterdag 11 juli 1998 te Winschoten, verzekeringsagent; receptionist. Derk werd 55 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

2  Aaltje Schuur (Aly) is geboren op vrijdag 11 juli 1947 te Winschoten, zie XIII-AB.

3  Janna Schuur is geboren op donderdag 3 november 1949 te Winschoten.

Janna trouwt op donderdag 23 december 1971 te Winschoten (is gescheiden in 1982) op 22-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Jakob Lourens. Jakob is geboren op woensdag 21 juli 1948 te Groningen . Janna trouwt op vrijdag 20 juni 1986 te Veendam , trouwt (kerk) op vrijdag 20 juni 1986 te Veendam op 36-jarige leeftijd (2) met de 42-jarige Tjibbe Spoelstra. Tjibbe is geboren op zaterdag 26 februari 1944 te Garijp, gem. Tietjerksteradeel.


Generatie XIII

(van 1911 tot heden)

In deze generatie zijn 28 gezinnen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1949 en 1991. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Groningen (15x), Winschoten (7x), Scheemda (3x), Dordrecht (3x), Nieuwe Pekela (3x), Hoogezand-Sappemeer (3x), Assen (2x), Heiloo (2x), Rotterdam (2x), Kollum, Adelaide, Australië, Eibergen, Sappemeer, Den Haag, Delft, Barchem, Veendam en Emmen. Er zijn momenteel nog 52 van de 67 kinderen in leven.

XIII-A  Antje Alberdina Bos, dochter van Adolf Louis Bos (XII-E) en Alberdina Christina Witting, is geboren op donderdag 27 juli 1944 te Winschoten om 22.30uur, overleden op vrijdag 6 januari 2006 te Winschoten , gecremeerd op dinsdag 10 januari 2006 te Winschoten om 16.30 uur in het crematorium "Oost-Groningen" . Antje Alberdina werd 61 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Antje Alberdina trouwt op vrijdag 12 juni 1964 te Winschoten op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Peet Jan de Waart. Peet Jan is geboren op woensdag 22 juli 1942 te Rotterdam (Kralingen).

Van Peet Jan en Antje Alberdina zijn twee kinderen bekend:

1  Natasja de Waart is geboren op zaterdag 20 april 1968 te Winschoten .

2  Roy de Waart is geboren op zondag 8 november 1981 te Winschoten .

XIII-B  Marchiena Jurrina Nijhof (Gina), dochter van Arij Nijhof (XII-F) en Alberdina Ettiena Kiewiet, is geboren op maandag 24 januari 1927 te Anloo .

Gina trouwt op maandag 20 december 1948 op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Maarten Hofman. Maarten is geboren op zondag 18 april 1926 te Groningen , overleden op donderdag 26 december 1996 te Groningen , Kassa-boekh.-en telmachine monteur. Maarten werd 70 jaar, 8 maanden en 8 dagen.

Van Maarten en Gina zijn vijf kinderen bekend:

1  Hendrikus Albert Hofman is geboren op maandag 18 juli 1949 te Groningen .

2  Alberdina Ettiena Hofman is geboren op vrijdag 18 mei 1951 te Groningen .

3  Jan Marten Hofman is geboren op zondag 6 september 1953 te Groningen .

4  Herma Hofman is geboren op zaterdag 19 mei 1956 te Groningen .

5  Agnes Hofman is geboren op zaterdag 5 mei 1962 te Groningen .

XIII-C  Jurrina Fenna Kiewiet (Riny), dochter van Albert Kiewiet (XII-G) en Fenna Vegt, is geboren op vrijdag 15 januari 1926 te Annen, coupeuse.

Riny trouwt op dinsdag 28 augustus 1962 te Vries, prov. Drenthe ( huwelijksgetuigen waren de wederzijdse ouders) op 36-jarige leeftijd met de 37-jarige Lucas Thijs, zoon van Albertus Thijs en Marchien Arends. Lucas is geboren op zaterdag 13 december 1924 te Peest, overleden op maandag 8 augustus 2005 te Vries, prov. Drenthe , veehouder. Lucas werd 80 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Van Lucas en Riny zijn twee kinderen bekend:

1  Albertus Albert Thijs (Bert) is geboren op vrijdag 25 januari 1963 te Assen, zie XIV-A.

2  DRS. DR. Albert Marchinus Thijs (Albert) is geboren op vrijdag 30 juli 1965 te Assen, computerprogrammeur.

XIII-D  Eggo Geert Kiewiet (Eggo), zoon van Albert Kiewiet (XII-G) en Fenna Vegt, is geboren op dinsdag 4 maart 1930 te Sappemeer, bedrijfsleider.

Eggo trouwt op vrijdag 9 oktober 1953 te Hoogezand ( huwelijksgetuigen waren ouders en Rudolf Rijkens (neef van de bruid)) op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Angenieta Catharina Henderkien Kremer (Agniet), dochter van Jan Kremer en Henderkien Seggers. Agniet is geboren op maandag 17 november 1930 te Kielwindeweer, wonende te Sappemeer.

Van Eggo en Agniet zijn drie kinderen bekend:

1  Albert Jan Kiewiet (Albert) is geboren op donderdag 14 januari 1954 te Hoogezand-Sappemeer, zie XIV-B.

2  Henderkien Fenna Kiewiet (Henny) is geboren op dinsdag 10 december 1957 te Hoogezand-Sappemeer, zie XIV-C.

3  Fenna Henderkien Kiewiet (Fenneke) is geboren op donderdag 11 oktober 1962 te Hoogezand-Sappemeer , zie XIV-D.

XIII-E  Hinderika Fenna Kiewiet (Ria), dochter van Albert Kiewiet (XII-G) en Fenna Vegt, is geboren op zondag 8 januari 1939 te Sappemeer, medisch secretaresse.

Ria trouwt op donderdag 29 juni 1967 te Hoogezand-Sappemeer ( huwelijksgetuigen waren de wederzijdse ouders en David Klokkers) op 28-jarige leeftijd met de 30-jarige Reinder Jan de Vries (Rein), zoon van Johannes de Vries en Egberdina de Vries. Rein is geboren op vrijdag 14 mei 1937 te Groningen , gemeente-ambtenaar.

Van Rein en Ria zijn twee kinderen bekend:

1  Erik de Vries is geboren op woensdag 14 augustus 1968 te Groningen , magazijnmedewerker.

2  Esther de Vries is geboren op zaterdag 26 december 1970 te Groningen , zie XIV-E.

XIII-F  Roelfina Fenna Kiewiet (Ina), dochter van Albert Kiewiet (XII-G) en Fenna Vegt, is geboren op woensdag 2 april 1941 te Sappemeer , adm. medewerkster.

Ina trouwt op donderdag 7 september 1967 te Hoogezand-Sappemeer ( huwelijksgetuigen waren wederzijdse ouders, Fenny Kiewiet en Annie Hartman) op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Lukas Emmens, zoon van Lukas Emmens en Marchien Hartman. Lukas is geboren op zaterdag 4 oktober 1941 te Sappemeer , techn. comm. medewerker.

Van Lukas en Ina zijn twee kinderen bekend:

1  Marc Emmens is geboren op zaterdag 7 juni 1969 te Groningen , zie XIV-F.

2  Albert Emmens is geboren op zondag 24 september 1972 te Sappemeer , bestuurs adviseur.

XIII-G  Eggo Geuko Kiewiet (Eg), zoon van Derk Kiewiet (XII-H) en Fenna Petronella Schuur, is geboren op donderdag 22 juli 1937 te Groningen, gedoopt op zondag 28 mei 1939 te Winschoten (samen met broer Marten), administrateur.

Eg gaat in ondertrouw op dinsdag 19 maart 1974 te Rotterdam op het Stadhuis., trouwt op woensdag 22 mei 1974 te Pernis, gem. Rotterdam (huwelijksgetuigen waren Marten Kiewiet (zie XIII-H) en Jan Nikken) op 36-jarige leeftijd met de 23-jarige Johanna van den Adel (Joke), dochter van Hendrik Frank van den Adel (Henk) en Lena Nikken (Lenie). Joke is geboren op zaterdag 7 april 1951 te Rotterdam (Utenhaegestraat 213b).

Van Eg en Joke zijn twee kinderen bekend:

1  Helen Diana Kiewiet is geboren op zaterdag 11 oktober 1975 te Dordrecht om 17.25 uur in het Rooms-Katholiek ziekenhuis, zie XIV-G.

2  Reina Marjolein Kiewiet is geboren op maandag 28 maart 1977 te Dordrecht in het Rooms-katholiek ziekenhuis om 11.50 uur, zie XIV-H.

XIII-H  Marten Kiewiet (Mart), zoon van Derk Kiewiet (XII-H) en Fenna Petronella Schuur, is geboren op zondag 15 januari 1939 te Groningen, gedoopt op zondag 28 mei 1939 te Winschoten tegelijk met broer Eggo.

Mart trouwt op vrijdag 22 september 1961 te Rotterdam in het Stadhuis op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Margaretha Neeltje Hüber (Gré), dochter van Jacobus Johannes Hüber en Martha Wilhelmina Wernke. Gré is geboren op vrijdag 13 oktober 1939 te Rotterdam, overleden op woensdag 24 april 1996 te Rotterdam, begraven te Capelle aan den IJssel op begraafplaats Schollevaer. Gré werd 56 jaar, 6 maanden en 11 dagen.

Van Mart en Gré zijn twee kinderen bekend:

1  Ronald Marten Kiewiet (Ronald) is geboren op zaterdag 20 november 1965 te Rotterdam , zie XIV-I.

2  Alexander Kiewiet (Sander) is geboren op vrijdag 27 oktober 1972 te Rotterdam , zie XIV-J.

XIII-I  Fenna Jurrina Kiewiet, dochter van Derk Kiewiet (XII-H) en Fenna Petronella Schuur, is geboren op zondag 21 april 1946 te Groningen, wonende te Hoogeveen.

Fenna Jurrina trouwt op vrijdag 25 november 1966 te Rotterdam op het Stadhuis (is gescheiden in januari 1992 te Hoogeveen) op 20-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Eduard van Bergem (Eddy). Eddy is geboren op zondag 14 mei 1939, verongelukt op vrijdag 18 juli 2003 te Zwinderen, prov. Drenthe. Eddy werd 64 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Van Eddy en Fenna Jurrina zijn twee kinderen bekend:

1  Linda Fenna Jurrina van Bergem (Linda) is geboren op vrijdag 27 oktober 1967, zie XIV-K.

2  doodgeboren zoon van Bergem is doodgeboren op maandag 31 mei 1971 te Dordrecht in het Refaja Ziekenhuis, overleden op maandag 31 mei 1971.

Fenna Jurrina gaat in ondertrouw op donderdag 9 september 1999 te Hoogeveen, trouwt op vrijdag 8 oktober 1999 te Hoogeveen op het gemeentehuis op 53-jarige leeftijd (2) met de 50-jarige Derk Hut (Dirk). Dirk is geboren op donderdag 13 januari 1949 te Hoogeveen, overleden op woensdag 12 april 2006 te Hoogeveen om 08.00 uur, wonende te Hoogeveen. Dirk werd 57 jaar, 2 maanden en 30 dagen.

Dirk was eerder gehuwd (1) met Jacoba Woltera Rumph (Coby).

XIII-J  Ettina Bos, dochter van Jan Harmannus Bos (XII-J) en Jantje Westers, is geboren op dinsdag 13 april 1926 te Nieuwe Pekela , overleden op dinsdag 27 februari 1996 te Lochem . Ettina werd 69 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Ettina trouwt op dinsdag 7 juli 1959 te Winschoten op 33-jarige leeftijd met de 35-jarige Evert Jan Gerrit Berendsen. Evert Jan Gerrit is geboren op dinsdag 7 augustus 1923 te Vorden , overleden op woensdag 14 juni 1989 te Lochem . Evert Jan Gerrit werd 65 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Van Evert Jan Gerrit en Ettina zijn vier kinderen bekend:

1  Evert Jan Antony Lybrandt Berendsen is geboren op woensdag 25 mei 1960 te Scheemda , directeur Holland Pharma, Lochem.

Evert Jan Antony Lybrandt trouwt op vrijdag 10 juni 1994 te Lochem op 34-jarige leeftijd met Clarisse van Beelen.

2  Jan Harmannus Adelbert Chrisstoffer Berendsen is geboren op zondag 20 augustus 1961 te Scheemda , overleden op maandag 23 december 1991 te Taiwan . Jan Harmannus Adelbert Chrisstoffer werd 30 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

3  Gerritdina Engelina Johanna Christiena Berendsen is geboren op zaterdag 2 februari 1963 te Scheemda , directeur Holland Pharma, Lochem.

Gerritdina Engelina Johanna Christiena trouwt op donderdag 1 september 1994 te Lochem op 31-jarige leeftijd met de 33-jarige Robert Otto Marcel Vermeulen. Robert Otto Marcel is geboren op dinsdag 30 mei 1961 te Lochem .

4  Jantje Henderkien Marieke Jakoba Berendsen is geboren op dinsdag 14 juli 1964 te Barchem , dierenarts te Ureterp.

XIII-K  Jakoba Bos, dochter van Jan Harmannus Bos (XII-J) en Jantje Westers, is geboren op zaterdag 5 november 1927 te Nieuwe Pekela .

Jakoba trouwt op woensdag 5 oktober 1955 te Nieuwe Pekela op 27-jarige leeftijd met de 30-jarige Hillebrand Jouke Glaudé. Hillebrand Jouke is geboren op zondag 10 mei 1925 , overleden op dinsdag 14 oktober 2003 . Hillebrand Jouke werd 78 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Van Hillebrand Jouke en Jakoba zijn drie kinderen bekend:

1  Jouke Hillebrand Glaudé is geboren op woensdag 29 augustus 1956 te Groningen.

2  Jan Harmannus Glaudé is geboren op zaterdag 22 februari 1964 te Groningen .

3  Hillechien Jakoba Glaudé is geboren op dinsdag 17 mei 1966 te Groningen .

Hillechien Jakoba trouwt op vrijdag 21 februari 1986 te Groningen (is gescheiden te Groningen) op 19-jarige leeftijd (1) met Bote Gerlof Broersma. Hillechien Jakoba begint een relatie na 1987 op minstens 21-jarige leeftijd (2) met de minstens 23-jarige Robert Pleizier. Robert is geboren op dinsdag 20 oktober 1964 .

XIII-L  Adolf Louis Bos, zoon van Jan Harmannus Bos (XII-J) en Jantje Westers, is geboren op zaterdag 8 juni 1929 te Nieuwe Pekela , overleden op vrijdag 18 juni 1965 te Nieuwe Pekela , houtbewerker en bedrijfsleider meubelfabriek. Adolf Louis werd 36 jaar en 10 dagen.

Adolf Louis trouwt op woensdag 16 april 1958 te Birdaard op 28-jarige leeftijd met de 28-jarige Trijntje Terpstra (Tine). Tine is geboren op donderdag 18 juli 1929 te Birdaard , gezinsverzorgster.

Van Adolf Louis en Tine zijn twee kinderen bekend:

1  Sietske Bos is geboren op woensdag 4 maart 1959 te Nieuwe Pekela , zie XIV-L.

2  Jan Harmannus Bos is geboren op woensdag 17 mei 1961 te Nieuwe Pekela , juridisch medewerker.

XIII-M  Harmannus Bos, zoon van Jan Harmannus Bos (XII-J) en Jantje Westers, is geboren op vrijdag 17 januari 1936 te Nieuwe Pekela .

Harmannus trouwt op vrijdag 9 januari 1959 te Stadskanaal op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Kornelia Kiel. Kornelia is geboren op zondag 15 mei 1938 te Alteveer, gem. Onstwedde.

Van Harmannus en Kornelia zijn twee kinderen bekend:

1  Annechien Tjaaktje Bos is geboren op maandag 22 augustus 1960 te Nieuwe Pekela .

Annechien Tjaaktje trouwt op donderdag 28 april 1988 te Vlagtwedde op 27-jarige leeftijd met de 34-jarige Anno Jan de Jonge. Anno Jan is geboren op maandag 10 augustus 1953 .

2  Jantje Jakoba Bos is geboren op zaterdag 22 augustus 1964 te Kollum .

Jantje Jakoba was gaan samenwonen met (1) William Pot. Jantje Jakoba is gaan samenwonen met (2) Harjan Haan.

XIII-N  Adolf Louis Bos, zoon van Odelianus Harmannus Bos (XII-K) en Ida Bos, is geboren op zondag 16 augustus 1936 te Winschoten, overleden op zondag 12 november 2006 te Winschoten , gecremeerd op vrijdag 17 november 2006 te Winschoten in het uitvaartcentrum aan de Acacialaan. Adolf Louis werd 70 jaar, 2 maanden en 27 dagen.

Adolf Louis was gehuwd (1) met Aafke Grietje Landman. Aafke Grietje is geboren op woensdag 6 mei 1936 te Groningen , overleden op maandag 22 maart 1993 te Haren . Aafke Grietje werd 56 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Van Adolf Louis en Aafke Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  N.N., zie XIV-M.

2  N.N.

Adolf Louis was gaan samenwonen met (2) N.N.

XIII-O  N.N.

XIII-P  N.N.

XIII-Q  N.N.

XIII-R  N.N.

XIII-S  Adolf Louis Pieter Bos (Dolf), zoon van Berend Willem Bos (XII-L) en Wilhelmina Bolt, is geboren op woensdag 13 september 1944 te Winschoten .

Dolf trouwt op woensdag 21 juni 1972 op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Ida Margriet Jeannette Polstra, dochter van Arjen Polstra en Ingetje Neleman. Ida Margriet Jeannette is geboren op donderdag 19 augustus 1948 te Rotterdam .

Van Dolf en Ida Margriet Jeannette zijn drie kinderen bekend:

1  N.N., zie XIV-O.

2  N.N., zie XIV-P.

3  N.N.

XIII-T  N.N.

XIII-U  N.N.

XIII-V  N.N.

XIII-W  Abram Albert Wierd Kiewiet (Bram), zoon van Albert Kiewiet (XII-N) en Stientje Brink (Stien), is geboren op maandag 12 augustus 1929 te Den Haag , automonteur.

Bram trouwt op woensdag 24 september 1952 op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Sophia Margaretha Bordewijk (Fiet). Fiet is geboren op dinsdag 25 september 1928 .

Van Bram en Fiet zijn twee kinderen bekend:

1  Marijke Sophia Kiewiet is geboren op vrijdag 1 februari 1957 te Den Haag , zie XIV-R.

2  Irene Marie Louise Kiewiet is geboren op zondag 6 november 1960 te Adelaide, Australië , zie XIV-S.

XIII-X  Renee Hartman (Puk), zoon van Rinus Hartman (XII-O) en Fenje Kiewiet, is geboren in januari 1929 te Zuid-Afrika , overleden in 1976 . Puk werd 47 jaar.

Van Puk zijn drie kinderen bekend:

1  Marilyn Hartman is geboren op woensdag 25 augustus 1954 .

2  Ronald Hartman is geboren op vrijdag 27 juni 1958 .

3  Andrew Norman Hartman is geboren op dinsdag 27 oktober 1959 .

XIII-Y  Greta Veen ook genaamd Margaretha Veen, dochter van Jacobus Veen (XII-P) en Harmina Kiewiet, is geboren op maandag 30 november 1931 te Alkmaar , overleden op zaterdag 8 juli 1978 te Amsterdam . Greta werd 46 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Greta was gehuwd met Arie Toele.

Van Arie en Greta is een kind bekend:

1  Marion Toele.

XIII-Z  Abram Veen (Bram), zoon van Jacobus Veen (XII-P) en Harmina Kiewiet, is geboren op donderdag 1 maart 1934 te Alkmaar .

Bram trouwt op dinsdag 8 mei 1962 op 28-jarige leeftijd met Marie Oexman.

Van Bram en Marie zijn vier kinderen bekend:

1  Peter Veen.

2  Marco Veen.

3  Anita Veen.

4  Ronald Veen.

XIII-AA  Dick Veen, zoon van Jacobus Veen (XII-P) en Harmina Kiewiet, is geboren op dinsdag 26 september 1944 te Alkmaar , overleden op donderdag 14 oktober 2004 te Geldrop. Dick werd 60 jaar en 18 dagen.

Dick trouwt in september 1970 op 26-jarige leeftijd met Yvonne Zurhake.

Van Dick en Yvonne zijn twee kinderen bekend:

1  Dick Veen.

2  Brigitte Veen.

XIII-AB  Aaltje Schuur (Aly), dochter van Ikko Schuur (Ko) (XII-V) en Grietje Koning, is geboren op vrijdag 11 juli 1947 te Winschoten.

Aly trouwt op donderdag 22 juni 1967 te Winschoten, trouwt (kerk) op donderdag 22 juni 1967 te Winschoten op 19-jarige leeftijd met de 25-jarige Doewe Hindrik Veen (Douwe), zoon van Berend Veen en Trientje Vogd. Douwe is geboren op vrijdag 28 november 1941 te Westerlee, gem. Scheemda, Socio Therapeut.

Van Douwe en Aly zijn drie kinderen bekend:

1  Margaretha Catharina Veen (Marga) is geboren op vrijdag 29 maart 1968 te Veendam om 01.20 uur, gedoopt te Veendam, zie XIV-T.

2  Berend Ronald Veen (Ronnie) is geboren op dinsdag 25 maart 1969 te Winschoten om 02.15 uur, gedoopt, zie XIV-U.

3  Ikko Edward Veen is geboren op zaterdag 13 oktober 1973 te Eibergen om 09.30 uur, zie XIV-V.


Generatie XIV

(van 1949 tot heden)

In deze generatie zijn 22 gezinnen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1978 en 2006. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Groningen (4x), Dordrecht (3x), Amsterdam (2x), Arnhem (2x), Capelle aan den IJssel, Emmen, Amstelveen, Hoogeveen, Zutphen, prov. Gelderland, Leeuwarden, Ouderkerk aan de Amstel, Roosendaal, Rotterdam, Warnsveld, Westerbork en Hilversum. Er zijn momenteel nog 38 van de 39 kinderen in leven.

XIV-A  Albertus Albert Thijs (Bert), zoon van Lucas Thijs (XIII-C) en Jurrina Fenna Kiewiet (Riny), is geboren op vrijdag 25 januari 1963 te Assen, sociaal begeleider.

Bert trouwt op dinsdag 9 november 1993 te Leek op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Wilma de Vries. Wilma is geboren op dinsdag 19 oktober 1965 te Haulerwijk, werkzaam in de zorgsector.

Van Bert en Wilma zijn twee kinderen bekend:

1  Kay Thijs is geboren op woensdag 11 september 1996.

2  Jelmer Thijs is geboren op zaterdag 29 december 2001.

XIV-B  Albert Jan Kiewiet (Albert), zoon van Eggo Geert Kiewiet (Eggo) (XIII-D) en Angenieta Catharina Henderkien Kremer (Agniet), is geboren op donderdag 14 januari 1954 te Hoogezand-Sappemeer, boekhouder.

Albert trouwt op vrijdag 6 mei 1977 te Hoogezand-Sappemeer ( huwelijksgetuigen waren wederzijdse ouders, Jan Kremer (opa van Albert) en Siep Staal (opa van Trieny)) op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Trientje Fledderman (Trieny), dochter van Willem Fledderman en Dirkje Staal. Trieny is geboren op woensdag 7 april 1954 te Hoogezand-Sappemeer , kleuterleidster.

Van Albert en Trieny zijn twee kinderen bekend:

1  Bart Kiewiet is geboren op maandag 22 juni 1981 te Groningen , ICT-er.

2  Marijke Kiewiet is geboren op maandag 22 juni 1981 te Groningen , apothekersassistente.

XIV-C  Henderkien Fenna Kiewiet (Henny), dochter van Eggo Geert Kiewiet (Eggo) (XIII-D) en Angenieta Catharina Henderkien Kremer (Agniet), is geboren op dinsdag 10 december 1957 te Hoogezand-Sappemeer, gezinstrainer.

Henny trouwt op dinsdag 18 april 1989 te Westerbork ; huwelijksgetuigen waren wederzijdse ouders. op 31-jarige leeftijd met de 32-jarige Ronald Sylvester de Vos (Ron), zoon van Cees de Vos en Wanda Willemsen. Ron is geboren op vrijdag 15 februari 1957 te Utrecht , redacteur.

Van Ron en Henny zijn twee kinderen bekend:

1  Eva de Vos is geboren op dinsdag 30 mei 1989 te Hoogeveen .

2  Didi de Vos is geboren op zaterdag 7 december 1991 te Westerbork .

XIV-D  Fenna Henderkien Kiewiet (Fenneke), dochter van Eggo Geert Kiewiet (Eggo) (XIII-D) en Angenieta Catharina Henderkien Kremer (Agniet), is geboren op donderdag 11 oktober 1962 te Hoogezand-Sappemeer , docente.

Fenneke trouwt op maandag 8 januari 1996 te Haren ; huwelijksgetuigen waren de wederzijdse ouders. op 33-jarige leeftijd met de 35-jarige Albert Jan Scheper, zoon van F. Scheper en J.A. Meijer. Albert Jan is geboren op zondag 8 mei 1960 te Hoogezand-Sappemeer , beleidsmedewerker.

Van Albert Jan en Fenneke zijn twee kinderen bekend:

1  Frederik Hero Scheper (Rik) is geboren op vrijdag 10 mei 1996 te Groningen .

2  Eggo Jan Scheper (Jan) is geboren op woensdag 8 november 2000 te Groningen .

XIV-E  Esther de Vries, dochter van Reinder Jan de Vries (Rein) (XIII-E) en Hinderika Fenna Kiewiet (Ria), is geboren op zaterdag 26 december 1970 te Groningen , mondhygiëniste.

Esther woont samen met Johan Henk Apol (Johan). Johan is geboren op dinsdag 27 februari 1968 te Sappemeer , commercieel verkoper.

Van Johan en Esther is een kind bekend:

1  Isa Apol is geboren op maandag 20 september 2004 .

XIV-F  Marc Emmens, zoon van Lukas Emmens (XIII-F) en Roelfina Fenna Kiewiet (Ina), is geboren op zaterdag 7 juni 1969 te Groningen , calculator; werkvoorbereider.

Marc trouwt op vrijdag 22 augustus 1997 te Emmen ( huwelijksgetuigen waren Albert Emmens en Martin Ottens) op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Jolanda Ottens, dochter van Freerk Ottens en Grietje Tuik. Jolanda is geboren op zondag 19 oktober 1969 te Emmen , service medewerkster NS.

Van Marc en Jolanda is een kind bekend:

1  Werner Emmens is geboren op maandag 24 augustus 1998 te Emmen om 14.37 uur. .

XIV-G  Helen Diana Kiewiet, dochter van Eggo Geuko Kiewiet (Eg) (XIII-G) en Johanna van den Adel (Joke), is geboren op zaterdag 11 oktober 1975 te Dordrecht om 17.25 uur in het Rooms-Katholiek ziekenhuis, personeelsfunctionaris.

Helen Diana gaat in ondertrouw op vrijdag 4 juni 2004, trouwt op vrijdag 9 juni 2006 om 14.00 uur (getuigen waren de oma's van de bruidegom Maria Gijsberta Vogel en Aantje de Klerk, zus van de bruid Reina Marjolein Kiewiet en goede vriend van bruid en bruidegom Henry de Cock), registreert partnerschap op maandag 19 juli 2004 om 10.00 uur (getuigen registratie partnerschap zijn de wederzijdse ouders Jan Groenenberg, Marianne van de Velde, Eggo Geuko Kiewiet en Johanna van den Adel), begint verkering op maandag 3 mei 1993 (gaat samenwonen in november 1998) op 30-jarige leeftijd met de 31-jarige Jan Willem Groenenberg, zoon van Jan Groenenberg en Marianne van de Velde. Jan Willem is geboren op dinsdag 6 mei 1975.

Van Jan Willem en Helen Diana is een kind bekend:

1  Marith Emeline Groenenberg is geboren op donderdag 14 oktober 2004 te Roosendaal om 15.20 uur in het Sint Franciscusziekenhuis (na 37 weken zwangerschap d.m.v. een keizersnede).

XIV-H  Reina Marjolein Kiewiet, dochter van Eggo Geuko Kiewiet (Eg) (XIII-G) en Johanna van den Adel (Joke), is geboren op maandag 28 maart 1977 te Dordrecht in het Rooms-katholiek ziekenhuis om 11.50 uur, personeelsconsulente.

Reina Marjolein gaat in ondertrouw op maandag 10 maart 2003 te Papendrecht, registreert partnerschap op maandag 24 maart 2003 te Papendrecht om 10.30 uur (getuigen registratie partnerschap waren de wederzijdse ouders Johannes Wilhelmus Paul, Judith Geerke Adriana van Brenk, Eggo Geuko Kiewiet en Johanna van den Adel), begint verkering op dinsdag 6 januari 1998 (gaan samenwonen in november 1998) op 25-jarige leeftijd met de 27-jarige Ronald Paul, zoon van Johannes Wilhelmus Paul (Wim) en Judith Geerke Adriana van Brenk. Ronald is geboren op zaterdag 19 april 1975 te Rotterdam.

Van Ronald en Reina Marjolein zijn drie kinderen bekend:

1  Kars Paul is doodgeboren op vrijdag 5 juli 2002 te Dordrecht in het Alb. Schweitzerziekenhuis, locatie Dordwijk, begraven op woensdag 10 juli 2002 te Papendrecht op de Algemene Begraafplaats.

2  Nienke Robine Paul is geboren op woensdag 7 mei 2003 te Dordrecht om 19.23 uur in het Alb. Schweitzerziekenhuis, locatie Dordwijk.

3  Stan Lucas Paul is geboren op maandag 22 mei 2006 te Dordrecht om 15.42 uur in het Alb. Schweitzerziekenhuis, locatie Dordwijk.

XIV-I  Ronald Marten Kiewiet (Ronald), zoon van Marten Kiewiet (Mart) (XIII-H) en Margaretha Neeltje Hüber (Gré), is geboren op zaterdag 20 november 1965 te Rotterdam .

Ronald trouwt op donderdag 24 augustus 2000 te Rotterdam op het stadhuis., trouwt (kerk) op donderdag 24 augustus 2000 te Capelle aan den IJssel op 34-jarige leeftijd met de 31-jarige Monique Catharina Anne van der Pluijm (Monique). Monique is geboren op maandag 17 maart 1969 te Rotterdam, gedoopt op zondag 13 april 1969 te Maassluis.

Van Ronald en Monique zijn drie kinderen bekend:

1  Anne Margaretha Henriette Kiewiet (Anne) is geboren op dinsdag 13 augustus 2002 te Rotterdam, wonende te Capelle aan den IJssel.

2  Elise Henriette Margaretha Kiewiet (Elise) is geboren op zondag 13 juni 2004 om 04.30 uur, 3585 gram, 50 cm lang .

3  Thijs Marten Arnoldus Kiewiet is geboren op donderdag 21 december 2006 te Capelle aan den IJssel om 11.20 uur.

XIV-J  Alexander Kiewiet (Sander), zoon van Marten Kiewiet (Mart) (XIII-H) en Margaretha Neeltje Hüber (Gré), is geboren op vrijdag 27 oktober 1972 te Rotterdam .

Sander trouwt op donderdag 12 februari 2004 te Heerjansdam op 31-jarige leeftijd met de 33-jarige Hendrika Jacqueline Dirksje Rijken (Jacqueline). Jacqueline is geboren op maandag 25 januari 1971 te Dordrecht.

Van Sander en Jacqueline is een kind bekend:

1  Margaretha Nikita Kiewiet (Nikita) is geboren op vrijdag 19 maart 2004 om 10.00 uur in het Albert Schweitzerziekenhuis te Zwijndrecht; geboortegewicht 2780 gram..

XIV-K  Linda Fenna Jurrina van Bergem (Linda), dochter van Eduard van Bergem (Eddy) (XIII-I) en Fenna Jurrina Kiewiet, is geboren op vrijdag 27 oktober 1967.

Linda trouwt op woensdag 9 september 1987 te Hoogeveen, trouwt (kerk) op woensdag 9 september 1987 te Hoogeveen op 19-jarige leeftijd met de 21-jarige Alexander Edward Melle Tuik (Lex). Lex is geboren op maandag 21 maart 1966 te Den Ham, wonende te Hoogeveen.

Van Lex en Linda zijn twee kinderen bekend:

1  Robin Pascal Tuik (Robin) is geboren op woensdag 3 mei 1989, wonende te Hoogeveen.

2  Bryan Michael Tuik (Bryan) is geboren op maandag 26 april 1993, wonende te Hoogeveen.

XIV-L  Sietske Bos, dochter van Adolf Louis Bos (XIII-L) en Trijntje Terpstra (Tine), is geboren op woensdag 4 maart 1959 te Nieuwe Pekela , maarschappelijk werkster.

Van Sietske is een kind bekend:

1  Saskia Bos is geboren op vrijdag 3 maart 1978 te Leeuwarden , zie XV.

XIV-M  N.N.

XIV-N  N.N.

XIV-O  N.N.

XIV-P  N.N.

XIV-Q  N.N.

XIV-R  Marijke Sophia Kiewiet, dochter van Abram Albert Wierd Kiewiet (Bram) (XIII-W) en Sophia Margaretha Bordewijk (Fiet), is geboren op vrijdag 1 februari 1957 te Den Haag .

Marijke Sophia trouwt op vrijdag 22 augustus 1975 op 18-jarige leeftijd met de 25-jarige Ferdinand Looijer, zoon van Johannes Looijer en Nel Smit. Ferdinand is geboren op vrijdag 30 september 1949 te Amsterdam .

Van Ferdinand en Marijke Sophia zijn twee kinderen bekend:

1  Martijn Looijer is geboren op maandag 10 september 1979 , bouwkundig ingenieur.

Martijn woont samen met Suzanne Maas.

2  Sanne Looijer is geboren op vrijdag 22 april 1983 .

Sanne woont samen met Dick van Woenzel. Dick is geboren op zondag 27 juli 1980, bouwkundige.

XIV-S  Irene Marie Louise Kiewiet, dochter van Abram Albert Wierd Kiewiet (Bram) (XIII-W) en Sophia Margaretha Bordewijk (Fiet), is geboren op zondag 6 november 1960 te Adelaide, Australië .

Irene Marie Louise trouwt op maandag 26 april 1982 te Den Haag op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Dirk Rietveld, zoon van Dirk Rietveld en Elizabeth Huiberdina Zuijdweg. Dirk is geboren op zondag 26 april 1959 te Den Haag .

Van Dirk en Irene Marie Louise zijn drie kinderen bekend:

1  Bas Rietveld is geboren op zondag 22 september 1985 .

Bas heeft een relatie met Pasquealle Aschman. Pasquealle is geboren op vrijdag 23 december 1988 te Den Haag .

2  Amy Rietveld is geboren op zondag 8 januari 1989 .

3  Inke Rietveld is geboren op woensdag 15 december 1993 .

XIV-T  Margaretha Catharina Veen (Marga), dochter van Doewe Hindrik Veen (Douwe) (XIII-AB) en Aaltje Schuur (Aly), is geboren op vrijdag 29 maart 1968 te Veendam om 01.20 uur, gedoopt te Veendam, onderwijzeres.

Marga gaat in ondertrouw op vrijdag 7 juni 1996 te Ouderkerk aan de Amstel, trouwt op woensdag 9 oktober 1996 te Ouderkerk aan de Amstel , trouwt (kerk) op woensdag 9 oktober 1996 te Amsterdam op 28-jarige leeftijd met de 35-jarige Robert Edgar Ottenbros (Rob). Rob is geboren op zondag 24 september 1961 te Duivendrecht om 13.30 uur, bedrijfseconoom.

Van Rob en Marga zijn twee kinderen bekend:

1  Julianne Aliza Ottenbros is geboren op dinsdag 4 november 1997 te Amstelveen om 18.11 uur , gedoopt op zondag 29 maart 1998 te Amsterdam.

2  Catharina Eline Ottenbros (Caroline) is geboren op zondag 11 februari 2001 te Ouderkerk aan de Amstel om 08.20 uur , gedoopt op zondag 8 april 2001 te Amsterdam.

XIV-U  Berend Ronald Veen (Ronnie), zoon van Doewe Hindrik Veen (Douwe) (XIII-AB) en Aaltje Schuur (Aly), is geboren op dinsdag 25 maart 1969 te Winschoten om 02.15 uur, chemisch ingenieur.

Ronnie trouwt op woensdag 26 augustus 1998 te Warnsveld , trouwt (kerk) op woensdag 26 augustus 1998 op 29-jarige leeftijd met de 26-jarige Mireille Elisabeth Groeneveld. Mireille Elisabeth is geboren op dinsdag 22 augustus 1972 te Zutphen, prov. Gelderland, notaris-assistent.

Van Ronnie en Mireille Elisabeth zijn twee kinderen bekend:

1  Esmée Christiane Veen is geboren op vrijdag 23 juni 2000 om 04.05 uur , gedoopt op zondag 27 augustus 2000 te Warnsveld.

2  Thijmen Rick Veen is geboren op donderdag 10 april 2003 om 16.09 uur .

XIV-V  Ikko Edward Veen, zoon van Doewe Hindrik Veen (Douwe) (XIII-AB) en Aaltje Schuur (Aly), is geboren op zaterdag 13 oktober 1973 te Eibergen om 09.30 uur, consultant.

Ikko Edward trouwt op vrijdag 22 maart 2002 te Zutphen, prov. Gelderland, begint een relatie op zondag 27 juli 1997 op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Harmke Gerdina Meijer. Harmke Gerdina is geboren op donderdag 18 juli 1974 te Harfsen, secretaresse.

Van Ikko Edward en Harmke Gerdina is een kind bekend:

1  Wessel Douwe Veen is geboren op donderdag 13 februari 2003 te Zutphen, prov. Gelderland om 14.37 uur .


Generatie XV

(van 1978 tot heden)

In deze generatie is 1 gezin bekend. Het kind uit dit gezin is geboren in 1995. Het kind is afkomstig uit Dokkum. Het kind is momenteel nog in leven.

XV  Saskia Bos, dochter van Sietske Bos (XIV-L), is geboren op vrijdag 3 maart 1978 te Leeuwarden , begeleider kinderen gedragsproblematiek.

Van Saskia is een kind bekend:

1  Priscilla Rachida Bos is geboren op zaterdag 3 juni 1995 te Dokkum .


Index

(Nades?)

Kaatje Kadé (1765-1798) VIII-D.

Adel, van den

Hendrik Frank (1926-2001) XIII-G; Johanna (1951-) XIII-G.

Alberts

Reint (?-?) XI-E; Trijntje (1875-1947) XI-E.

Apol

Isa (2004-) XIV-E.1; Johan Henk (1968-) XIV-E.

Arends

Marchien (1892-1966) XIII-C.

Aschman

Pasquealle (1988-) XIV-S.1.

Aukes

Jacob Jans (1754-1816) VIII-C; Klaas Jakobs (1788-1867) VIII-C.1; Philippus Jacobs (1786-1837) VIII-C; Stijntje (1824-1881) VIII-C.1; Warntje Filippus (1823-1888) VIII-C.1.

Baas

Hendrik (1912-1969) XII-F.2.

Beelen, van

Clarisse (?-) XIII-J.1.

Berendsen

Evert Jan Antony Lybrandt (1960-) XIII-J.1; Evert Jan Gerrit (1923-1989) XIII-J; Gerritdina Engelina Johanna Christiena (1963-) XIII-J.3; Jan Harmannus Adelbert Chrisstoffer (1961-1991) XIII-J.2; Jantje Henderkien Marieke Jakoba (1964-) XIII-J.4.

Bergem, van

Eduard (1939-2003) XIII-I; Linda Fenna Jurrina (1967-) XIV-K; N.N. (1971-1971) XIII-I.2.

Berger

Marius (1912-1957) XII-F.2.

Betman

Carolina Klasina (?-?) X-F.7.

Bisschop

Anje (1889-?) XI-D.10; Hendrik Pieter Albert (1952-) XII-S.1; Irma Marina Harmine (1957-) XII-S.2; Pieter (1920-) XII-S.

Bitter

Gerrit (1866-?) XII-I; Gerrit (1937-) XII-I.1; Jurri (1942-) XII-I.2; Karel (1905-1979) XII-I; Karel (1951-) XII-I.3.

Blom

Jan (1854-?) X-B.10; Maartje (1882-1957) X-B.10.

Bolt

Pieter (1886-1966) XII-L; Wilhelmina (1916-2001) XII-L.

Bordewijk

Sophia Margaretha (1928-) XIII-W.

Bos

Adolf Louis (1874-1955) XI-D; Adolf Louis (1911-1972) XII-E; Adolf Louis (1913-1913) XI-D.9; Adolf Louis (1929-1965) XIII-L; Adolf Louis (1936-2006) XIII-N; Adolf Louis Pieter (1944-) XIII-S; Adolfina Ettina (1911-1911) XI-D.8; Alberdina (1950-) XII-E.3; Alberdina Catharina (1926-) XII-B.1; Albert Adolf (1910-2002) XII-M; Albert (1905-1906) XI-B.3; Albert (1905-1907) XI-D.5; Albertje Alberts (1812-1877) X-B; Annechien Tjaaktje (1960-) XIII-M.1; Antje Alberdina (1944-2006) XIII-A; Barbera (?-?) X-F.1; Berend Willem (1908-1998) XII-L; Catharina (1929-1996) XII-B.2; Egge Freerks (1816-1884) IX-A; Eggo Freerks (1816-1884) IX-A; Elsien Freerks (1828-?) IX-B; Elsjen Freerks (1828-?) IX-B; Ettina (1926-1996) XIII-J; Freerk (1839-?) IX-A.2; Freerk (1850-?) IX-C.1; Freerk Willems (1791-?) VIII-B; Froukje Alberdina (?-?) XII-C.1; Grietje (1865-?) IX-C.2; Grietje Freerks (1821-?) VIII-B.2; Harmannus (1936-) XIII-M; Harmina (1844-1921) X-B; Harmina Odelia (1899-1972) XI-D.2; Harmina Odelia (1904-1905) XI-B.2; Harmina Odelia (1909-1974) XII-D; Heiltje (1838-1877) X-A; Hinderikje (1915-) XI-D.10; Ida (1910-2003) XII-K; Jakoba (1927-) XIII-K; Jan Christoffer (1861-1930) XI-B; Jan Christoffer (1931-) XII-B.3; Jan Harmannes (1901-1963) XII-B; Jan Harmannus (1829-1914) XI-B, XI-D; Jan Harmannus (1898-1987) XII-J; Jan Harmannus (1961-) XIII-L.2; Jan Roelf (1940-) XII-E.1; Jantje Jakoba (1964-) XIII-M.2; Michiel (1883-1964) XII-Q; Odelianus Harmannus (1900-1903) XI-D.3; Odelianus Harmannus (1904-1981) XII-K; Odelianus Harmannus (1907-1998) XII-C; Oentje (1915-1971) XII-Q; Priscilla Rachida (1995-) XV.1; Reinder (1887-?) XII-K; Saskia (1978-) XV; Sietske (1959-) XIV-L; Tjabbe Willems (1781-1828) VIII-A; Tjabbo Willems (1781-1828) VIII-A; Trijntje Wilkes (1806-?) VII-B.5; Wilko Berends (?-?) VII-B.5; Willem (1831-1890) IX-C; Willem Tjabbes (1755-1823) VII-A; Willem Tjabbes (1815-1837) VIII-A.1; Willemtje Freerks (1825-?) VIII-B.3.

Bouland

Jan (?-?) X-F.2.

Boven

Freä (1873-1963) X-I.1; Gepke (1887-1917) XII-K; Maria (?-?) X-A.7.

Brenk, van

Judith Geerke Adriana (1947-) XIV-H.

Brink

Remke (?-?) XII-N; Stientje (1906-1998) XII-N.

Broersma

Bote Gerlof (?-) XIII-K.3.

Broesder

Anneke (1923-) XI-N.3.

Bruijn, de

Hendrikus Johannes (1885-1981) XI-G.

Bruins

Geessien (1844-1898) XI-C.

Brul

Grietje Jacobs (?-?) IX-C.

Carmio

Cornelis (?-?) X-F.7; Daniël (1894-?) X-F.7.

Cremer

Fokke Iwema (?-?) X-A.5; Hendrik (1863-?) X-A.5.

Dijk, van

Alberdina Tallegiena (1930-1930) XII-D.2; Antje (1898-?) X-I.1; Grietje (1935-2004) XII-D.5; Heiko (1870-1956) X-I.1; Hindrik (1939-) XII-D.7; Jantiena Alderdina (1932-) XII-D.3; Jantina Alderdina (1938-) XII-D.6; Stoffer Geert (1880-?) XII-D; Stoffer Geert (1933-) XII-D.4; Tallegiena Alberdina (1929-) XII-D.1; Tiddo Harmannus (1906-1976) XII-D.

Dijkhuis

Heiltje Egges (1791-?) VIII-B.

Dijkstra

Grietje (?-?) X-D.8.

Dik

Pieter (1855-1925) XI-L; Sieka (1888-1980) XI-L.

Doedens

Willem (1918-1989) XI-L.3.

Drent

Fijke (?-?) XI-I; Klaas (1891-1977) XI-O.

Drent(h)

Frouwke Christiaans (1803-1879) IX-D.

Drenth

Niessijn (1910-1913) XI-O.2.

Edens

Talgien (1883-?) XII-D.

Eland

Marchien (1873-?) XII-F.

Emmens

Albert (1972-) XIII-F.2; Lukas (1912-1996) XIII-F; Lukas (1941-) XIII-F; Marc (1969-) XIV-F; Werner (1998-) XIV-F.1.

Evers

A. (?-?) XI-I.3.

Fledderman

Trientje (1954-) XIV-B; Willem (?-?) XIV-B.

Flink

Adolf (1828-1915) X-F; Geessien (1855-?) XI-H; Niessijn (1867-1930) X-F.

Fluks

Trijntje (?-?) XII-G.9.

Folkers

Willemina (?-?) X-A.1.

Glaudé

Hillebrand Jouke (1925-2003) XIII-K; Hillechien Jakoba (1966-) XIII-K.3; Jan Harmannus (1964-) XIII-K.2; Jouke Hillebrand (1956-) XIII-K.1.

Gosens

Reinder Sluiter (?-?) X-A.1; Willem (1859-1894) X-A.1.

Gremmius

Derkje (1849-1913) XI-J.

Greven

Harmke (?-?) X-I.

Grijze

Janna (?-?) XI-Q.

Groen

Engeltje (1825-?) IX-C; Geert Berends (?-?) IX-C.

Groenbroek

Gepke (?-1958) XI-R.

Groenenberg

Jan (1948-) XIV-G; Jan Willem (1975-) XIV-G; Marith Emeline (2004-) XIV-G.1.

Groeneveld

Mireille Elisabeth (1972-) XIV-U.

Haan

Harjan (?-) XIII-M.2.

Haijema

Elsien (1867-?) XII-I.

Haken

Jans (1885-1953) X-F.2; Luiken (?-?) X-F.2.

Harenberg

Sophia Adriana (?-?) XI-C.1.

Hartman

Andrew Norman (1959-) XIII-X.3; Marchien (1919-1960) XIII-F; Marilyn (1954-?) XIII-X.1; Renee (1929-1976) XIII-X; Rinus (?-?) XII-O; Ronald (1958-) XIII-X.2.

Hensens

Freerk (1883-?) X-C.1; Harm Abels (?-?) IX-B; Heiltje (1861-?) X-C; Klaas Harms (1816-?) IX-B.

Heuving

Jan (1877-?) XII-B; Swaantje (1902-1967) XII-B.

Hoffenkamp

Geert (?-?) X-D.7; Hendrik (1893-1968) X-D.7.

Hofman

Agnes (1962-?) XIII-B.5; Alberdina Ettiena (1951-?) XIII-B.2; Hendrikus Albert (1949-?) XIII-B.1; Herma (1956-?) XIII-B.4; Jan Marten (1953-?) XIII-B.3; Maarten (1926-1996) XIII-B.

Hofsnijder

Aaltje (?-?) X-D.

Hollander

Derk (?-?) X-I; Jantje (1872-?) X-I.

Holt, van

Otto (?-) XII-D.3.

Houwen

Gerrit (1939-) XII-N.3.

Hüber

Jacobus Johannes (1916-1989) XIII-H; Margaretha Neeltje (1939-1996) XIII-H.

Hut

Derk (1949-2006) XIII-I.

Jager

Aaltje (1870-?) X-A.6; Eggo (1873-1877) X-A.8; Elisabeth (1863-?) X-A.2; Elizabeth (?-?) X-A.2; Ettje (1861-?) X-A.1; Gerrit Harms (?-?) X-A; Gerrit (1839-?) X-A; Gerrit (1872-?) X-A.7; Gerritdina (1868-?) X-A.5; Harm (1875-?) X-A.9; Harmina (1865-1865) X-A.3; Harmina (1866-?) XI-A.

Jakobs

Gerrit (?-?) IX-C.1; Jakobtje (1850-?) IX-C.1.

Jansen

Antje (1823-?) IX-D.5; Roelf (1829-?) IX-C.

Jonge, de

Anno Jan (1953-) XIII-M.1; Geessina (1854-1933) X-D; Jan Friedriks (?-?) X-D.

Jonker

Engel (1844-?) IX-D.6; Johannes (1867-?) IX-D.6.

Kaleveld

Jan (?-?) XII-C.1.

Kamminga

Harm (1923-1990) XII-B.2.

Karreman

Johannes Jozias (1892-?) XI-G.

Kempinga

Aafien (?-?) IX-C.2.

Kiel

Kornelia (1938-) XIII-M.

Kiewiet

Aaltje (1882-1883) X-B.8; Aaltjo (1880-1880) X-B.7; Abraham (Abram) Willems (1799-1877) X-B; Abraham (1942-) XII-R.3; Abram Albert Wierd (1929-) XIII-W; Abram Kasper (1944-) XII-Q.3; Abram (1876-1935) XI-E; Abram (1913-1984) XII-R; Alberdina Ettiena (1899-1981) XII-F; Alberdina (1871-1957) XI-B; Albert Jan (1954-) XIV-B; Albert (1843-1919) X-B; Albert (1877-1877) X-B.5; Albert (1879-1920) XI-F; Albert (1901-1902) XI-C.4; Albert (1902-1977) XII-N; Albert (1903-1984) XII-G; Alberta (1941-) XII-N.3; Alexander (1972-) XIV-J; Anne Margaretha Henriette (2002-) XIV-I.1; Bart (1981-) XIV-B.1; Derk (1905-1981) XII-H; Eggo Geert (1930-) XIII-D; Eggo Geuko (1937-) XIII-G; Eggo (1872-1944) XI-C, XI-F; Elise Henriette Margaretha (2004-) XIV-I.2; Ettina (1874-1939) XI-D; Fenje (1904-?) XII-O; Fenna Henderika (1934-) XII-G.8; Fenna Henderkien (1962-) XIV-D; Fenna Jurrina (1940-1942) XII-H.3; Fenna Jurrina (1946-) XIII-I; Freerk (1888-1956) X-B.10; Geert Eggo (1929-1943) XII-G.3; Geert (1928-1928) XII-G.2; Geessien (1898-1902) XI-C.2; Geessien (1909-2005) XII-I; Harm Altjo (1884-1940) XI-G, XII-A; Harmina Anne (1911-1999) XII-T; Harmina Gezina (1896-1995) XI-C.1; Harmina (1891-1893) X-B.11; Harmina (1906-1986) XII-P; Harry Abram Wierdt (1939-) XII-R.1; Helen Diana (1975-) XIV-G; Henderkien Fenna (1957-) XIV-C; Hinderika Fenna (1938-1938) XII-G.10; Hinderika Fenna (1939-) XIII-E; Irene Marie Louise (1960-) XIV-S; John (1948-) XII-R.4; Jurrina Fenna (1926-) XIII-C; Katrien (1950-) XII-R.6; Margaretha Nikita (2004-) XIV-J.1; Marijke (1981-) XIV-B.2; Marijke Sophia (1957-) XIV-R; Marten (1939-) XIII-G, XIII-H; Michiel Hendrik (1942-) XII-Q.2; N.N. (1931-1931) XII-G.5; N.N. (1932-1932) XII-G.6; N.N. (1933-1933) XII-G.7; Reina Marjolein (1977-) XIV-H; Reint (1910-1990) XII-Q; Reint Roelf Henderikus (1935-) XII-G.9; Rijnje Alberta Cesarina (1915-1989) XII-S; Robert (1950-) XII-R.5; Roelfina Fenna (1941-) XIII-F; Ronald Marten (1965-) XIV-I; Stientje (1938-) XII-N.2; Thijs Marten Arnoldus (2006-) XIV-I.3; Trijntje Jantina (1940-1955) XII-Q.1; Wierdt Charles (1941-) XII-R.2.

Klaassens

Wilhelmina (1852-1938) XI-L.

Kloeten Pape, van

Berend Konraats (?-?) VIII-D.1.

Kloosterhuis

Elsjen Filips (1757-1839) VIII-C.

Koers

Catharina (1882-?) XII-B.

Kolbeek

Hendrik (?-?) X-A.1; Hendrik (1865-?) X-A.1.

Koning

Grietje (1911-?) XII-V; Harm (1880-1953) XII-V.

Kooman

Digna Maria (1892-1986) XI-G; Pieter Johannes (1864-?) XI-G.

Koopman

Harm (1876-?) X-G; Harm (1897-?) X-G.1; Jan (?-?) X-G; Jan (1900-?) X-G.2.

Kremer

Angenieta Catharina Henderkien (1930-) XIII-D; Jan (1896-1977) XIII-D.

Kroeze

Lysebeth Eppes (?-?) X-A.

Kruize

Hindrik (?-?) X-D; Marijke (1854-1919) X-D.

Kruizinga

Meike (1837-1873) X-F.

Kuieck

Odelia (1839-1907) XI-B, XI-D.

Kuiper

Antje (?-?) XII-E; H. (?-?) XI-L.2.

Kunst

Harmke (1873-1972) XI-F; Willem (1847-1917) XI-F.

Landman

Aafke Grietje (1936-1993) XIII-N.

Lemstra

Auwke (?-?) X-D.8; Henderiktje (1896-?) X-D.8.

Lingbeek

Trientje (1848-1936) X-H.

Lokenberg

Hermannus Henderikus (?-?) X-F.1; Theodorus (1890-?) X-F.1.

Looijer

Ferdinand (1949-) XIV-R; Johannes (?-?) XIV-R; Martijn (1979-) XIV-R.1; Sanne (1983-) XIV-R.2.

Lourens

Derk (1942-1998) XII-V.1; Jakob (1948-) XII-V.3.

Lugtenborg

A. (?-?) XI-L.4.

Luppens

Iektje (?-?) X-F.2.

Lutjeboer

Derk (1842-1911) XI-C; Jurrina (1871-1938) XI-C.

Maas

Suzanne (?-) XIV-R.1.

Meijer

Altje (?-?) XI-K; Harmke Gerdina (1974-) XIV-V; J.A. (1931-) XIV-D; Pietje (1857-?) X-B.10; Sientje (?-?) X-D.7.

Meijers

Elizabeth (1864-?) XI-G.

Mensens

Wijllem (?-1657) II.

Mestje

Wopke Geerts (1796-1876) VIII-C.1.

Meulenkamp

Diewertje (1928-) XI-N.5; Dinie (1924-1934) XI-N.4; Edo (1893-1980) XI-N; Geert (1896-?) X-E.8; Geertruida (1916-2003) XI-N.1; Hilke (1918-) XI-N.2; Jakob Jakobs (1862-1952) X-E.8, XI-N; Jakob (1922-1956) XI-N.3.

Modderman

Grietje (1902-1920) X-H.3; Helmer (1874-1954) X-H; Jurjen (?-?) IX-E; Jurjen (1897-?) X-H.1; Trijntje (1898-1946) XI-S.

Mooibroek

Hendrik (1871-1951) IX-D.5; Willem (1834-1881) IX-D.5.

Mulder

Gezinus (?-?) XI-Q; IJkje (1914-1985) XI-J.2; Jurgen Pieter (1928-) XI-N.5; Wubbina (1896-1972) XI-Q.

Muller

Geert (?-?) VII-B.1.

N.N.

Alberta (?-) XII-D.7.

Neleman

Ingetje (1910-2004) XIII-S.

Niewold

Alberdina (1910-1991) XI-P; Bastiaan (1904-1962) X-F.10.

Nijhof

Arij (1898-1979) XII-F, XII-H; Jan Roelf (1870-1952) XII-F; Jurrina Marchiena (1931-) XII-F.2; Marchiena Jurrina (1927-) XIII-B.

Nikken

Jan (1908-1993) XIII-G; Lena (1932-) XIII-G.

Nobbe

Johanna (?-?) X-F.6.

Nuus

Hero (1934-1991) XII-N.2.

Oexman

Marie (?-?) XIII-Z.

Olling

Harke (?-?) XI-C.1; Johannes Geert (1900-1968) XI-C.1.

Oolders

Anno (1874-1945) XI-S; Hilko (1903-1909) XI-S.1; Jan (1895-?) XI-S.

Oostland

Fenje (?-?) XI-E.

Ottenbros

Catharina Eline (2001-) XIV-T.2; Julianne Aliza (1997-) XIV-T.1; Robert Edgar (1961-) XIV-T.

Ottens

Freerk (1946-) XIV-F; Jolanda (1969-) XIV-F.

Pals

Heilke Jans (?-?) VIII-A; Hilke Jans (?-?) VIII-A.

Pape

Aaltje (1881-1972) XII-V.

Paul

Johannes Wilhelmus (1948-) XIV-H; Kars (2002-2002) XIV-H.1; Nienke Robine (2003-) XIV-H.2; Ronald (1975-) XIV-H; Stan Lucas (2006-) XIV-H.3.

Peper

Jantje (1883-1960) XII-Q.

Pleizier

Robert (1964-) XIII-K.3.

Pluijm, van der

Monique Catharina Anne (1969-) XIV-I.

Polstra

Arjen (1907-1992) XIII-S; Ida Margriet Jeannette (1948-) XIII-S.

Pot

William (?-) XIII-M.2.

Potjewijd

IJzebrand (?-?) IX-C.2; Jan Harm (1866-?) IX-C.2.

Prins

Afien (?-?) XI-M; Alberdina (1876-1960) XI-S; Antje Jans (1808-1892) IX-F.

Rademaker

Gerrit (1863-?) X-A.2; Harm Mennen (?-?) X-A.2.

Reemeijer

Jurrendina (1829-1908) X-E.

Reer

Martje (1874-1949) XII-H.

Reininga

Reint (1929-) XII-D.1.

Remtema

Rijnje (1852-1878) XI-F.

Renkema

Egbert (1907-1991) XI-J.3.

Rietveld

Amy (1989-) XIV-S.2; Bas (1985-) XIV-S.1; Dirk (?-?) XIV-S; Dirk (1959-) XIV-S; Inke (1993-) XIV-S.3.

Rijken

Hendrika Jacqueline Dirksje (1971-) XIV-J.

Roeten

Wil (1943-?) XII-Q.3.

Roos

Freerk (?-?) XI-I; Mettje (1890-1958) XI-I.

Rothmeijer

Geertrude Maria (1944-) XII-Q.2.

Ruiter

Grietje Berends (?-?) IX-B; Grietje Harms (1825-?) VIII-D.1; Hermannus (Harmannus) Klaassens (de) (1793-1857) VIII-D; Kaatje Harms (1828-1836) VIII-D.2.

Ruiter, de

Klaas Harms (1756-1828) VIII-D; Naantje (1831-1891) IX-D.

Rumph

Jacoba Woltera (1953-) XIII-I.

Scheper

Albert Jan (1960-) XIV-D; Eggo Jan (2000-) XIV-D.2; F. (1925-) XIV-D; Frederik Hero (1996-) XIV-D.1.

Schipper

Derk Warntjes (1806-1811) VII-B.8; Grietje (?-?) IX-E; Hendrikje Warntjes (1799-1869) VIII-D; Jan Warntjes (1791-?) VII-B.3; Juurt Warntjes (1796-1862) VII-B.5; Mense Warntjes (1793-?) VII-B.4; Nantje Warntjes (1790-1843) VIII-C; Pieter Warntjes (1803-1873) VIII-E; Rieka (1842-?) IX-F; Trijntje Warntjes (1811-?) VII-B.9; Warntje Menses (1759-1815) VII-B; Wupke/Wijpke Warntjes (1786-?) VII-B.1.

Schoen

Hans Willem (1949-) XII-E.3.

Scholtens

Epke (1921-1979) XI-M.1.

Schreuder

Fenje (1915-1989) XII-C.

Schuur

Aafke Henderika (1930-1951) XI-M.2; Aaltje (1889-1896) X-D.5; Aaltje (1947-) XIII-AB; Adolf (1892-1972) XI-Q; Adolf (1922-1923) XI-Q.5; Antje (1869-?) IX-D.6; Antje (1893-1978) XI-N; Boelo (1897-1907) X-E.7; Derk (1896-?) X-D.8; Derkje (1907-1918) XI-J.1; Eggo (1851-1930) X-H; Ettjen Harms (1806-1885) IX-A; Fenna Petronella (1909-1982) XII-H; Fenna (1881-1954) XII-G; Freerk (?-?) XI-I.2; Frouwke (1856-1859) IX-D.1; Frouwke (1865-?) IX-D.5; Frouwke (1895-1895) X-F.4; Frouwke (1900-?) X-E.8; Frouwke (1900-1959) X-F.7; Geertje Hilke (1934-) XI-P.1; Geessien (1875-1950) X-H; Geessien (1908-?) XI-H.2; Geuko (1874-1921) XII-H; Gezinus (1920-1928) XI-Q.3; Grietje Hikkes (1838-1931) IX-D.6; Grietje (1908-2003) X-F.10; H. (?-?) XI-J.6; Harm Geerts (1771-1847) IX-A; Harm Hikkes (1833-1907) IX-D; Harm (1857-1938) X-D; Harm (1884-1963) XI-J; Harm (1885-1953) XI-H; Harm (1907-?) XI-H.1; Harm (1912-1912) XI-J.4; Harm (1918-) XI-I.3; Harm (1924-1997) XI-L.4; Henderik (1903-1991) XI-P; Hendrik (?-?) XI-I.1; Hendrik (1883-1969) X-D.2; Hikko Harms (1813-1870) IX-D; Hilke (1859-1933) X-E; Hilke (1910-1990) XI-J.3; Hindertje (1893-1968) X-D.7; Hindriktje (1876-?) X-G; Ikko (1859-1932) X-E; Ikko (1908-1985) XI-J.2; Ikko (1915-1994) XII-V; Ikko (1920-1995) XI-M.1; Jan Henderik (1913-1914) XI-H.4; Jan Hendrik (1920-) XI-H.7; Jan (1907-1983) XII-H; Janna (1949-) XII-V.3; Jantina Henderika (1916-1918) XI-H.6; Johanna (1918-1924) XI-Q.2; Jullo (1904-1905) X-F.8; Jullo (1906-1983) XI-R; Jurjen (1891-1944) XI-I; Jurrendina (1886-?) XI-K; Klaas (1862-1933) X-F; Klaas (1890-1958) XI-M; Klaas (1908-1910) XI-O.1; Klaas (1916-1998) XI-Q.1; Maria (1910-1987) XI-H.3; Meike (1887-?) X-F.1; Naantje (1889-1960) X-F.2; Naantje (1894-1989) XI-O; Nantje (1882-1884) X-D.1; Nantje (1888-1907) X-D.4; Nantje (1914-1999) XII-U; Niessijn (1921-1921) XI-Q.4; Pieter (1830-1917) X-E; Pieter (1888-1975) XI-L; Pieter (1916-1989) XI-L.2; Pieter (1920-1920) XI-J.5; Renske (1896-1897) X-F.5; Renske (1898-?) X-F.6; Sieka (1944-) XII-V.1; Theodorus (1930-1930) XI-R.1; Wilhelmina (1919-1988) XI-L.3; Wubbina (1934-) XI-Q.6.

Seggers

Henderkien (1894-1972) XIII-D.

Sikkens

Afina Jantina (1889-1973) XII-L; Ekko (1912-1983) XI-D.10; Sikko (1882-?) XI-D.10.

Sinning

Anne (1862-?) XI-A; Antje (?-?) XI-A; Antje (1886-?) XI-G, XII-A.

Smit

Jan Tonnis (1817-?) VIII-B.2; Nel (?-?) XIV-R; Popko Tonnis (1820-?) VIII-B.3; Tonnis Jans (?-?) VIII-B.2, VIII-B.3.

Snak

Albert Rikes (1762-1830) VIII-E; Jantje Alberts (1803-1885) VIII-E.

Spoelstra

Tjibbe (1944-) XII-V.3.

Staal

Dirkje (?-?) XIV-B.

Stam

Hillechien (?-?) X-G.

Stelling

Christiaan (?-?) X-F.6; Willem (1895-?) X-F.6.

Tamminga

Egbertje Popkes (?-?) VIII-B.2, VIII-B.3.

Terpstra

Trijntje (1929-) XIII-L.

Thijs

Albert Marchinus (1965-) XIII-C.2; Albertus Albert (1963-) XIV-A; Albertus (1893-1967) XIII-C; Jelmer (2001-) XIV-A.2; Kay (1996-) XIV-A.1; Lucas (1924-2005) XIII-C.

Tholen, van

Gepke (1884-1956) XI-J; Hindrik (1857-1938) XI-J.

Timmer

Fabina Engels (?-?) X-D.

Toele

Arie (?-?) XIII-Y; Marion (?-?) XIII-Y.1.

Tol

Fenje (1898-1981) XI-M; Hendrik (?-?) XI-M.

Tolk

Geert (1911-1981) XI-N.1.

Tooren

M. (?-) XII-D.6.

Tuik

Alexander Edward Melle (1966-) XIV-K; Bryan Michael (1993-) XIV-K.2; Grietje (1948-) XIV-F; Robin Pascal (1989-) XIV-K.1.

Tuin

Derk (1839-1926) IX-F; Harm Harms (1803-1847) IX-F; Harm (1898-?) X-I.1; Pieki (1946-) XII-E.1; Pieter Warntje (1868-1925) X-I.

Tunteler

Heintje (?-?) X-A.1.

Uchtman

Frederik Cornelis (1912-1988) XII-T; Siert (1940-) XII-T.1.

Veen

Abram (1934-) XIII-Z; Anita (?-?) XIII-Z.3; Berend Ronald (1969-) XIV-U; Berend (?-?) XIII-AB; Brigitte (?-?) XIII-AA.2; Dick (?-?) XIII-AA.1; Dick (1944-2004) XIII-AA; Doewe Hindrik (1941-) XIII-AB; Esmée Christiane (2000-) XIV-U.1; Greta (1931-1978) XIII-Y; Ikko Edward (1973-) XIV-V; Jacobus (1907-1992) XII-P; Jan (1918-1986) XII-B.1; Marco (?-?) XIII-Z.2; Margaretha Catharina (1968-) XIV-T; Margaretha (1931-1978) XIII-Y; Peter (?-?) XIII-Z.1; Ronald (?-?) XIII-Z.4; Thijmen Rick (2003-) XIV-U.2; Wessel Douwe (2003-) XIV-V.1.

Veendorp

Gea (?-?) XII-U.1; Johannes (1914-1949) XII-U.

Veenhuis

Andries Jans (?-?) VII-B.4; Moetje Andries (1789-?) VII-B.4.

Vegt

Fenna (1903-1996) XII-G; Geert (1879-1972) XII-G.

Velde, van de

Marianne (1950-) XIV-G.

Veldhuis

E. (?-?) XI-J.6.

Veltman

Roelf (?-?) X-A.7; Zwaantje (1871-?) X-A.7.

Veringa

Tjaard (?-?) XI-F.

Vermeulen

Robert Otto Marcel (1961-) XIII-J.3.

Viswat

E.J. (?-?) XI-L.2; Tjaardje (1918-1964) XI-L.2.

Vogd

Trientje (?-?) XIII-AB.

Vos

Fransina (?-?) X-A.5.

Vos, de

Cees (1933-) XIV-C; Didi (1991-) XIV-C.2; Eva (1989-) XIV-C.1; Ronald Sylvester (1957-) XIV-C.

Vries, de

Egberdina (1914-1989) XIII-E; Erik (1968-) XIII-E.1; Esther (1970-) XIV-E; Hillechien (1905-?) XI-K.1; Jan (1891-1958) XII-F; Johannes (1909-1972) XIII-E; Klaas (?-?) XI-K; Reinder Jan (1937-) XIII-E; Willem (1886-?) XI-K; Wilma (1965-) XIV-A.

Waart, de

Natasja (1968-) XIII-A.1; Peet Jan (1942-) XIII-A; Roy (1981-) XIII-A.2.

Wagt

Geertruida (1860-1940) X-E.8, XI-N.

Wal, van der

Ieka (1933-) XII-B.3.

Wegman

Trijntje Thomas (1770-1825) VIII-E.

Werf, van der

Cornelia (?-?) IX-C.1.

Wernke

Martha Wilhelmina (1916-2000) XIII-H.

Wesselink

Cornelis Abram (1908-1980) XI-H.3.

Westers

Jantje (1898-1964) XII-J.

Wiegertjes

Annigje (1819-1844) VIII-B.3.

Wierenga

Geessien (1883-1945) XI-H; Harm Willems (1854-?) XI-H.

Wiezorrek

Frieda (1917-1980) XI-R.

Willemsen

Wanda (1933-) XIV-C.

Witting

Alberdina Christina (1917-2000) XII-E; Roelf (?-?) XII-E.

Woenzel, van

Dick (1980-) XIV-R.2.

Wubbena

Annechien (1925-) XII-J.

Zijlstra

Jacoba (1918-) XII-R.

Zuijdweg

Elizabeth Huiberdina (?-?) XIV-S.

Zurhake

Yvonne (?-?) XIII-AA.

Zuur

Hendrik (1915-) XI-N.2.

Zweep

Woltje (1907-1979) XII-F.

Zwiers

Jenke (1875-1960) X-D.2.

zonder achternaam

Aaltien Tiabbes (?-?) III.1; Aeleit (?-?) II; Aelheidt (?-?) II; Aelke Tiabbens (?-1626) II; Albert Willems (?-1656) II.1; Albertjen Willems (1724-?) V-A.6; Anke Menses (1690-?) IV.3; Anneke (?-?) III; Anneke Menses (1697-?) V-B; Antje Klaassens (?-?) VII-A; Antje Tiabbes (1748-?) VI-A.2; Arke Willems (1735-?) V-A.10; Baestiaen Menses (1707-?) IV.7; Eeske Egberts (?-?) II.1; Egbertjen Egberts (?-?) IV.7; Egge Derks (1760-?) VIII-B; Etjen Willems (1714-?) V-A.2; Ettje Aickes (1661-?) V-A; Fredrick Everts (?-1699) V-A; Freerik Willems (1721-?) V-A.5; Frerik Willems (1726-?) V-A.7; Frerikje Willems (1733-?) V-A.9; Geerd Jans (?-?) IV.6; Geertruid Antonius (?-?) VII-B.5; Geeske Freriks (1687-?) V-A; Geeske Tiabbes (1752-?) VI-A.3; Geeske Frerix (1687-?) V-A; Grietje Hikkes (1768-1849) IX-A; Grietje Jans (1766-1850) VII-B; Grietje Jurjens (?-?) VIII-B; Haicke Luppens (1661-?) IV; Haike Willems (1716-?) V-A.3; Haiken (1661-?) IV; Iggo Jans (?-?) V-B; Jan Hindriks (1740-?) VII-B; Jan Igges (1685-?) V-B; Jantjen Beerends (?-?) VII-B.4; Klaas Willems (1783-?) VII-A.2; Lizebeth Menses (1703-?) IV.6; Luppo Menses (1694-?) IV.4; Lutgert Willems (1718-?) V-A.4; Marten Willems (1789-?) VII-A.4; Martien Egberts (?-?) II.1; Mense Jans (1722-?) VI-B; Menso (?-?) I; Menso Tjabbes (1658-1714) IV; Menso Willems (?-?) II.2; N.N. (?-?) XI-H.3; N.N. Menses (1685-?) IV.1; Nantje Warntjes (1726-?) VI-B; Pelke Geerts (?-?) V-B; Reemke (?-1611) II; Renske Stoffers (?-?) VI-A; Renske Willems (1785-?) VII-A.3; Renske Christoffers (?-?) VI-A; Rijke Tiebes (?-?) VII-A.2; Sebastiaan Menses (1707-?) IV.7; Tiabbe Uffens (?-1612) II; Tiabbe Willems (?-?) III; Tiabbe Willems (1712-?) VI-A; Tjabbe Willems (?-?) III; Tjabbo Willems (1712-?) VI-A; Trijntje Peters (1694-?) VI-B; Vreerkjen Willems (1729-?) V-A.8; Warntjo Hendrix (1697-?) VI-B; Willem Menses (?-1657) II; Willem Menses (1687-?) V-A; Willem Tiabbes (1746-?) VI-A.1; Willem Mijnses (?-1657) II; Wilto Jans (?-?) IV; Wipke Juirts (1744-?) VII-B.

 

Terug naar boven