Home    Naar kwartierstaat/parentelen Eggo Kiewiet     Naar kwartierstaat/parentelen Joke van den Adel

 

Parenteel van Jarfke Luitiens (Kiewiet)   


© februari 2007  E.G. Kiewiet    opmaak: Haza-21 versie 3.3.0.212.20060927


Generatie I

In deze generatie is 1 gezin bekend met 6 kinderen. Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1653 en 1661. De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Scheemda (4x).

I  Jarfke Luitiens.

Jarfke was gehuwd met Diewer Claas ook genaamd Dewer.

Van Jarfke en Diewer zijn zes kinderen bekend:

1  Luijtje Jarfkes is overleden voor donderdag 12 mei 1661 .

2  Claes Jarfkes is afkomstig uit Scheemda, zie II-A.

3  Arijs Jarfkes, zie II-B.

4  Anne Jarfkes is gedoopt op donderdag 23 oktober 1653 te Scheemda .

5  Lubbe Jarfkes is gedoopt op donderdag 30 september 1655 te Scheemda .

6  Luitjen Jarfkes is geboren waarschijnlijk te Eexta, gedoopt op donderdag 12 mei 1661 te Scheemda , zie II-C.


Generatie II

(van 1653 tot 1722)

In deze generatie zijn 3 gezinnen bekend met in totaal 12 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1689 en 1709. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Noordbroek (4x), Eexta, gem. Scheemda (4x), Westerlee, gem. Scheemda (3x) en Meeden.

II-A  Claes Jarfkes, zoon van Jarfke Luitiens (I) en Diewer Claas, is afkomstig uit Scheemda.

Claes gaat in ondertrouw (kerk) op woensdag 22 september 1688 te Scheemda (proclamatie) of in ondertrouw (kerk) op donderdag 23 september 1688 te Meeden (proclamatie) met Trijntien Ilbens ook genaamd Froutien Ilbens en Trinje. Trijntien is afkomstig uit Meeden.

Van Claes en Trijntien is een kind bekend:

1  Ilben Claesens is gedoopt op dinsdag 5 september 1690 te Meeden .

II-B  Arijs Jarfkes ook genaamd Arien Jarfkes, zoon van Jarfke Luitiens (I) en Diewer Claas, is overleden na vrijdag 27 februari 1722.

Arijs trouwt (kerk) op woensdag 27 oktober 1688 te Scheemderhamrik De proclamaties hebben plaatsgevonden op 6, 13 en 20 oktober. met Hille Haijes ook genaamd Hilke Haijes. Hille is afkomstig uit Eexta, gem. Scheemda.

Van Arijs en Hille zijn vier kinderen bekend:

1  Lamke Aries is gedoopt op donderdag 22 juni 1690 te Noordbroek .

2  Claes Aries is gedoopt op zondag 6 december 1693 te Noordbroek .

3  Heijel Aries is gedoopt op donderdag 29 september 1695 te Noordbroek .

4  Nanke Aries is gedoopt op maandag 7 oktober 1697 te Noordbroek .

II-C  Luitjen Jarfkes, zoon van Jarfke Luitiens (I) en Diewer Claas, is geboren waarschijnlijk te Eexta, gedoopt op donderdag 12 mei 1661 te Scheemda , overleden voor 1720 . Luitjen werd hoogstens 58 jaar, 7 maanden en 20 dagen.

Luitjen trouwt (kerk) op donderdag 22 april 1688 te Eexta, gem. Scheemda op 26-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 23-jarige Anneke Geerts ook genaamd Anneke Geerdts. Anneke is geboren rond 1665 en afkomstig uit Eexta, gem. Scheemda , overleden voor 1706 . Anneke werd hoogstens 41 jaar.

Van Luitjen en Anneke zijn vijf kinderen bekend:

1  Jarfke Luities is geboren op zondag 27 februari 1689 te Eexta, gem. Scheemda, gedoopt op dinsdag 1 maart 1689 te Eexta, gem. Scheemda , overleden voor vrijdag 28 augustus 1693. Jarfke werd hoogstens 4 jaar, 6 maanden en 1 dag.

2  Jarfke Luities is geboren op vrijdag 28 augustus 1693 te Eexta, gem. Scheemda , gedoopt op dinsdag 1 september 1693 te Eexta, gem. Scheemda , zie III-A.

3  Grietje Luities is geboren op zaterdag 19 maart 1695 te Eexta, gem. Scheemda, gedoopt op dinsdag 22 maart 1695 te Eexta, gem. Scheemda , zie III-B.

4  Tonnis Luities is geboren op donderdag 26 juli 1696 te Eexta, gem. Scheemda .

5  Geert Luities is gedoopt op donderdag 2 januari 1698 te Westerlee, gem. Scheemda .

Luitjen trouwt (kerk) op donderdag 18 februari 1706 te Westerlee, gem. Scheemda HC: 18-02-1706 R.A. V cc op 44-jarige leeftijd (2) met Swaantje Beerends, dochter van Beerent Warrens.

Swaantje was eerder gehuwd (1) met Berent Jans. Swaantje was later gehuwd (3) met Hindrick Jeltes.

Van Luitjen en Swaantje zijn twee kinderen bekend:

6  Berent Luities is gedoopt op zondag 10 juli 1707 te Westerlee, gem. Scheemda .

7  Klaes Luities is gedoopt op woensdag 13 november 1709 te Westerlee, gem. Scheemda .

Klaes trouwt (kerk) op zondag 30 oktober 1735 te Baflo op 25-jarige leeftijd met Eltjen Aljes. Eltjen is afkomstig uit Rasquert .


Generatie III

(van 1689 tot 1765)

In deze generatie zijn 2 gezinnen bekend met in totaal 12 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1722 en 1736. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Westerlee, gem. Scheemda (12x).

III-A  Jarfke Luities, zoon van Luitjen Jarfkes (II-C) en Anneke Geerts, is geboren op vrijdag 28 augustus 1693 te Eexta, gem. Scheemda , gedoopt op dinsdag 1 september 1693 te Eexta, gem. Scheemda , overleden voor mei 1739. Jarfke werd hoogstens 45 jaar, 8 maanden en 3 dagen.

Jarfke trouwt (kerk) op vrijdag 28 juni 1720 te Westerlee, gem. Scheemda op 26-jarige leeftijd met de 19-jarige Jantien Berents. Jantien is gedoopt op zondag 20 februari 1701 te Westerlee, gem. Scheemda , overleden in 1757 te Westerlee, gem. Scheemda . Jantien werd 56 jaar.

Jantien was later gehuwd (2) met Nanne Pieters.

Van Jarfke en Jantien zijn zeven kinderen bekend:

1  Luitien Jarfkes is gedoopt op vrijdag 20 maart 1722 te Westerlee, gem. Scheemda , overleden voor zondag 19 mei 1726. Luitien werd hoogstens 4 jaar, 1 maand en 29 dagen.

2  Berent Jarfkes is gedoopt op vrijdag 24 maart 1724 te Westerlee, gem. Scheemda .

3  Luitien Jarfkes is gedoopt op zondag 19 mei 1726 te Westerlee, gem. Scheemda , zie IV-A.

4  Anneke Jarfkes is gedoopt op zondag 14 maart 1728 te Westerlee, gem. Scheemda , zie IV-B.

5  Swaantien Jarfkes is gedoopt op zondag 14 mei 1730 te Westerlee, gem. Scheemda , overleden voor zondag 1 juli 1731. Swaantien werd hoogstens 1 jaar, 1 maand en 17 dagen.

6  Arijs Jarfkes is gedoopt op zondag 1 juli 1731 te Westerlee, gem. Scheemda .

7  Swaentien Jarfkes is gedoopt op zondag 1 juli 1731 te Westerlee, gem. Scheemda .

III-B  Grietje Luities, dochter van Luitjen Jarfkes (II-C) en Anneke Geerts, is geboren op zaterdag 19 maart 1695 te Eexta, gem. Scheemda, gedoopt op dinsdag 22 maart 1695 te Eexta, gem. Scheemda , overleden op zaterdag 27 juli 1765 te Westerlee, gem. Scheemda . Grietje werd 70 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Grietje trouwt (kerk) op vrijdag 27 februari 1722 te Westerlee, gem. Scheemda op 26-jarige leeftijd (1) met de hoogstens 42-jarige Haijke Sebes, zoon van Sebo Haeijckens en Eijte Fockens. Haijke is geboren tussen 1679 en 1681 te Meeden, overleden voor zondag 27 januari 1732. Haijke werd hoogstens 52 jaar en 27 dagen.

Van Haijke en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Sebe Haijkes is gedoopt op zondag 24 februari 1726 te Westerlee, gem. Scheemda .

Sebe trouwt (kerk) op zondag 9 april 1752 te Noordbroek op 26-jarige leeftijd met Okje Jakobs.

2  Luitien Haijkes is gedoopt op zondag 4 mei 1727 te Westerlee, gem. Scheemda .

Luitien trouwt (kerk) op donderdag 23 maart 1758 te Farmsum, gem. Delfzijl op 30-jarige leeftijd met Cornelske Tobias ook genaamd Cornelliske Tobias. Cornelske is afkomstig uit Farmsum, gem. Delfzijl .

Cornelske was eerder gehuwd (1) met Hindricus Groenier.

3  Hermannus Haijkes is gedoopt op zondag 18 juni 1730 te Westerlee, gem. Scheemda , zie IV-C.

Grietje trouwt (kerk) op zondag 27 januari 1732 te Westerlee, gem. Scheemda op 36-jarige leeftijd (2) met de 20-jarige Allert Hindrikcks, zoon van Hindrick Jeltes en Mettie Steffens. Allert is geboren op maandag 12 oktober 1711 te Zuidbroek, gedoopt op zondag 18 oktober 1711 te Zuidbroek , overleden op woensdag 3 oktober 1781 te Westerlee, gem. Scheemda . Allert werd 69 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Van Allert en Grietje zijn twee kinderen bekend:

4  Hindrik Allerts is gedoopt op zondag 18 januari 1733 te Westerlee, gem. Scheemda .

Hindrik trouwt (kerk) op donderdag 21 maart 1765 te Westerlee, gem. Scheemda op 32-jarige leeftijd met de 24-jarige Janna Freriks, dochter van Frerik Haijkes Jans en Trijntje Everts. Janna is gedoopt op woensdag 15 februari 1741 te Westerlee, gem. Scheemda .

5  Jan Alderts is gedoopt op zondag 8 januari 1736 te Westerlee, gem. Scheemda .


Generatie IV

(van 1722 tot 1731)

In deze generatie zijn 3 gezinnen bekend met in totaal 18 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1753 en 1771. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Meeden (6x), Heiligerlee, gem. Scheemda (6x), Nieuwolda, gem. Scheemda (5x) en Eexta, gem. Scheemda.

IV-A  Luitien Jarfkes ook genaamd Luitjen Jarfkes, zoon van Jarfke Luities (III-A) en Jantien Berents, is gedoopt op zondag 19 mei 1726 te Westerlee, gem. Scheemda .

Luitien trouwt (kerk) op donderdag 3 maart 1757 te Westerlee, gem. Scheemda op 30-jarige leeftijd met Trijntje Lammerts. Trijntje is afkomstig uit Heiligerlee, gem. Scheemda.

Van Luitien en Trijntje zijn zes kinderen bekend:

1  Lammert Luitjens is geboren op zaterdag 15 april 1758 te Heiligerlee, gem. Scheemda, gedoopt op zondag 16 april 1758 te Westerlee, gem. Scheemda (DTB 523 pag. 81), zie V-A.

2  Jarfke Luitjens Brader is geboren op vrijdag 23 mei 1760 te Heiligerlee, gem. Scheemda , gedoopt op zondag 25 mei 1760 te Westerlee, gem. Scheemda, zie V-B.

3  Diewer Luitjens is geboren op woensdag 6 april 1763 te Heiligerlee, gem. Scheemda , gedoopt op zondag 17 april 1763 te Westerlee, gem. Scheemda, zie V-C.

4  Beerend Luitjens is geboren op woensdag 26 maart 1766 te Heiligerlee, gem. Scheemda , gedoopt op zaterdag 29 maart 1766 te Westerlee, gem. Scheemda.

5  Okke Luitjens is geboren op zaterdag 28 januari 1769, gedoopt te Heiligerlee, gem. Scheemda , overleden voor maandag 19 augustus 1771. Okke werd hoogstens 2 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

6  Okke Luitjens Westerman is geboren op maandag 19 augustus 1771 te Heiligerlee, gem. Scheemda , gedoopt op zondag 25 augustus 1771 te Westerlee, gem. Scheemda, zie V-D.

IV-B  Anneke Jarfkes, dochter van Jarfke Luities (III-A) en Jantien Berents, is gedoopt op zondag 14 maart 1728 te Westerlee, gem. Scheemda .

Anneke trouwt (kerk) op zondag 25 maart 1753 te Nieuwolda, gem. Scheemda op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Cornelius Kaspers ook genaamd Cornellis Kaspers, zoon van Kasper Jans en Engel Waalkens. Cornelius is geboren op maandag 1 augustus 1729 , gedoopt op zondag 7 augustus 1729 te Eexta, gem. Scheemda .

Van Cornelius en Anneke zijn zes kinderen bekend:

1  Kasper Cornellis Dijkhuis is geboren op zaterdag 7 februari 1756 te Nieuwolda, gem. Scheemda, gedoopt op zondag 8 februari 1756 te Nieuwolda, gem. Scheemda , zie V-E.

2  Jarfke Cornellis is geboren op donderdag 1 september 1757 te Nieuwolda, gem. Scheemda, gedoopt op zondag 4 september 1757 te Nieuwolda, gem. Scheemda .

3  Jarfko Cornellis is geboren op dinsdag 30 oktober 1759 te Nieuwolda, gem. Scheemda, gedoopt op zondag 4 november 1759 te Nieuwolda, gem. Scheemda .

4  Jarfko Cornellis van Dijk is geboren op maandag 12 oktober 1761 te Nieuwolda, gem. Scheemda, gedoopt op zondag 18 oktober 1761 te Nieuwolda, gem. Scheemda , zie V-F.

5  Engel Cornellis is geboren op zondag 15 april 1764 te Nieuwolda, gem. Scheemda, gedoopt op donderdag 19 april 1764 te Nieuwolda, gem. Scheemda .

6  Jantjen Kornellis is geboren op vrijdag 20 september 1765 te Eexta, gem. Scheemda , gedoopt op zondag 22 september 1765 te Eexta, gem. Scheemda .

IV-C  Hermannus Haijkes ook genaamd Harm Haijkes, zoon van Haijke Sebes (III-B) en Grietje Luities, is gedoopt op zondag 18 juni 1730 te Westerlee, gem. Scheemda , bakker te Meeden.

Hermannus trouwt (kerk) op zondag 11 februari 1753 te Meeden op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Fenje Laurens Croon, dochter van Laurens Andries Croon en Swaantje Aukes. Fenje is gedoopt op vrijdag 7 december 1725 te Meeden .

Van Hermannus en Fenje zijn zes kinderen bekend:

1  Zwaantje Harms Kroon is geboren op maandag 3 december 1753, gedoopt op zondag 9 december 1753 te Meeden , zie V-G.

2  Haijko Harms Kroon ook genaamd Aike Harms is geboren op donderdag 29 juli 1756, gedoopt op zondag 1 augustus 1756 te Meeden , overleden op dinsdag 13 februari 1816 te Delfzijl , sleper. Haijko werd 59 jaar, 6 maanden en 15 dagen.

Haijko trouwt (kerk) op zondag 20 april 1783 te Delfzijl op 26-jarige leeftijd met de 30-jarige Anna Stoffers. Anna is gedoopt op zondag 5 november 1752 te Delfzijl , overleden op donderdag 24 mei 1827 te Delfzijl . Anna werd 74 jaar, 6 maanden en 19 dagen.

3  Grietje Harms is geboren op maandag 28 mei 1759, gedoopt op zondag 3 juni 1759 te Meeden .

4  Laurens Harms Kroon is geboren op vrijdag 19 september 1760, gedoopt op zondag 5 oktober 1760 te Meeden , overleden op zaterdag 18 april 1829 te Veendam . Laurens werd 68 jaar, 6 maanden en 30 dagen.

Laurens gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 8 april 1787 te Veendam (met attestatie in Hoogezand) of in ondertrouw (kerk) op zondag 8 april 1787 te Hoogezand op 26-jarige leeftijd met de 33-jarige Trijntje Fokkes (Hamminga). Trijntje is gedoopt op woensdag 12 december 1753 te Kolham, gem. Slochteren , overleden op maandag 8 juli 1844 te Veendam . Trijntje werd 90 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

5  Luitje Harms Kroon is geboren op zaterdag 2 juni 1764, gedoopt op zondag 3 juni 1764 te Meeden , overleden op maandag 24 december 1792 te Zuidbroek . Luitje werd 28 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Luitje trouwt (kerk) op zaterdag 16 april 1785 te Zuidbroek op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Klaasjen Borgerts ook genaamd Klaasjen Burchards, dochter van Borger Berents en Grietje Harms. Klaasjen is gedoopt op vrijdag 1 maart 1765 te Winschoten , overleden op donderdag 15 oktober 1801 . Klaasjen werd 36 jaar, 7 maanden en 14 dagen.

6  Auke Harms is geboren op maandag 1 juni 1767, gedoopt op vrijdag 5 juni 1767 te Meeden .


Generatie V

(van 1753 tot 1834)

In deze generatie zijn 7 gezinnen bekend met in totaal 28 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1772 en 1820. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Scheemda (8x), Woldendorp, prov. Groningen (4x), Nieuwolda, gem. Scheemda (4x), Meeden (4x), Nieuw Scheemda, gem. Scheemda (3x), Oostwolderpolder, gem. Midwolda, Oostwold, gem. Midwolda, Noordbroek en Midwolda.

V-A  Lammert Luitjens, zoon van Luitien Jarfkes (IV-A) en Trijntje Lammerts, is geboren op zaterdag 15 april 1758 te Heiligerlee, gem. Scheemda, gedoopt op zondag 16 april 1758 te Westerlee, gem. Scheemda (DTB 523 pag. 81), overleden voor december 1785 . Lammert werd hoogstens 27 jaar, 7 maanden en 16 dagen.

Lammert gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 20 april 1782 te Midwolda, trouwt (kerk) op woensdag 15 mei 1782 te Midwolda op 24-jarige leeftijd met de 20-jarige Elsjen Hemmes Kiewiet ook genaamd Elsien Hemmes, dochter van Hemme Caspers en Wupke Esderts. Elsjen is gedoopt op zondag 4 oktober 1761 te Midwolda , overleden op vrijdag 12 februari 1847 te Midwolda . Elsjen werd 85 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Elsjen was later gehuwd (2) met Jan Aijkes Tiggelaar.

Van Lammert en Elsjen zijn twee kinderen bekend:

1  Wupke Lammerts is geboren op zaterdag 8 maart 1783 , gedoopt op maandag 24 maart 1783, overleden op maandag 21 augustus 1826 te Midwolda . Wupke werd 43 jaar, 5 maanden en 13 dagen.

Wupke was gehuwd met Gerrit Jans Groenewold, zoon van Jan Geerts Groenewold en Lijzabeth Hartens. Gerrit is geboren op zondag 29 december 1776 te Oude Pekela, gem. Pekela , overleden op dinsdag 24 februari 1829 te Midwolda . Gerrit werd 52 jaar, 1 maand en 26 dagen.

Gerrit was later gehuwd (2) met Emke Hindriks Lingbeek.

2  Lammert Luitjen Kiewiet is geboren op dinsdag 6 december 1785 te Midwolda , gedoopt op zondag 11 december 1785 te Midwolda , zie VI-A.

V-B  Jarfke Luitjens Brader, zoon van Luitien Jarfkes (IV-A) en Trijntje Lammerts, is geboren op vrijdag 23 mei 1760 te Heiligerlee, gem. Scheemda , gedoopt op zondag 25 mei 1760 te Westerlee, gem. Scheemda, overleden op woensdag 16 november 1825 te Nieuwolda, gem. Scheemda (akte 24) , als overleden aangegeven op donderdag 17 november 1825 te Nieuwolda, gem. Scheemda, arbeider. Jarfke werd 65 jaar, 5 maanden en 24 dagen.

Jarfke trouwt (kerk) op zondag 20 mei 1792 te Nieuwolda, gem. Scheemda op 31-jarige leeftijd met Antje Jans Kram. Antje is afkomstig uit Nieuwolda, gem. Scheemda, overleden voor 1811 (?).

Van Jarfke en Antje is een kind bekend:

1  Antje Jarfkes Brader is geboren op zaterdag 14 september 1793, gedoopt op zondag 22 september 1793 te Nieuwolda, gem. Scheemda , zie VI-B.

V-C  Diewer Luitjens, dochter van Luitien Jarfkes (IV-A) en Trijntje Lammerts, is geboren op woensdag 6 april 1763 te Heiligerlee, gem. Scheemda , gedoopt op zondag 17 april 1763 te Westerlee, gem. Scheemda, overleden op zondag 3 februari 1822 te Scheemda ; akte 4 , als overleden aangegeven op dinsdag 5 februari 1822, arbeidster. Diewer werd 58 jaar, 9 maanden en 28 dagen.

Diewer trouwt (kerk) op zondag 26 mei 1793 te Scheemda op 30-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Roelf Meinderts ook genaamd Roelef Meinderts, zoon van Meindert Tonkes en Anje Roelofs. Roelf is gedoopt op zondag 1 maart 1767 te Midwolda , overleden voor zondag 15 maart 1795. Roelf werd hoogstens 28 jaar en 14 dagen.

Van Roelf en Diewer is een kind bekend:

1  Trijntje Roelfs is geboren in 1794 (?), gedoopt op zondag 21 augustus 1796 te Scheemda , overleden voor zondag 31 mei 1801. Trijntje werd hoogstens 7 jaar.

Diewer gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 15 maart 1795 te Westerlee, gem. Scheemda op 31-jarige leeftijd (2) met de 25-jarige Eilt Sijbrands van Hoorn ook genaamd Ailt Sijbrands van Hoorn en Aijolt Sijbrands van Hoorn, zoon van Siebrand Eijelts van Hoorn en Hilke Zweers Kroeze. Eilt is geboren op zaterdag 7 oktober 1769 te Weenermoor , overleden op zaterdag 19 juni 1847 te Wagenborgen ; akte 30 , arbeider en dagloner. Eilt werd 77 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Eilt was later gehuwd (2) met Reina Rijkes Zijl.

Van Eilt en Diewer zijn vier kinderen bekend:

2  Sibrant Ailts van Hoorn is gedoopt op zondag 25 augustus 1799 te Scheemda , zie VI-C.

3  Trijntje Ajolts van Hoorn is gedoopt op zondag 31 mei 1801 te Scheemda .

4  Luitjen Eilts van Hoorn is gedoopt op zondag 28 november 1802 te Scheemda , overleden op donderdag 30 september 1824 te Scheemda ; akte 39 , als overleden aangegeven op vrijdag 1 oktober 1824 te Scheemda, boereknegt. Luitjen werd 21 jaar, 10 maanden en 2 dagen.

5  Hillechien Eilts van Hoorn is geboren op donderdag 14 februari 1805 te Scheemda , gedoopt op zondag 24 februari 1805 te Scheemda , zie VI-D.

V-D  Okke Luitjens Westerman ook genaamd Okko Luitjens, zoon van Luitien Jarfkes (IV-A) en Trijntje Lammerts, is geboren op maandag 19 augustus 1771 te Heiligerlee, gem. Scheemda , gedoopt op zondag 25 augustus 1771 te Westerlee, gem. Scheemda, overleden op donderdag 18 augustus 1825 te Nieuwolda, gem. Scheemda (akte 18), als overleden aangegeven op donderdag 18 augustus 1825 te Nieuwolda, gem. Scheemda, arbeider. Okke werd 53 jaar, 11 maanden en 30 dagen.

Okke gaat in ondertrouw (kerk) op zaterdag 11 maart 1797 te Scheemda (bruidegom met attestatie naar Nieuw-Scheemda), trouwt (kerk) op donderdag 6 april 1797 te Nieuw Scheemda, gem. Scheemda op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Geertjen Willems ook genaamd Geertke Willems, dochter van Willem Fokkes en Zaakje Auts. Geertjen is gedoopt op zondag 2 juli 1775 te Grootegast , overleden op vrijdag 11 november 1825 te Nieuwolda, gem. Scheemda . Geertjen werd 50 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Van Okke en Geertjen zijn tien kinderen bekend:

1  Saakjen Okkes Westerman is gedoopt op zondag 20 augustus 1797 te Scheemda , zie VI-E.

2  Luitje Okkes Westerman is gedoopt op zondag 7 juli 1799 te Scheemda , zie VI-F.

3  Willem Okkes Westerman is gedoopt op zondag 28 maart 1802 te Scheemda , zie VI-G.

4  Trijntje Okkes Westerman is geboren op dinsdag 27 november 1804 te Nieuw Scheemda, gem. Scheemda, gedoopt op zondag 9 december 1804 te Nieuw Scheemda, gem. Scheemda , zie VI-H.

5  Autje Okkes Westerman is geboren op zondag 26 april 1807 te Nieuw Scheemda, gem. Scheemda, gedoopt op zondag 3 mei 1807 te Nieuw Scheemda, gem. Scheemda .

6  Berend Okkes Westerman is geboren op zondag 8 april 1810 te Nieuw Scheemda, gem. Scheemda, gedoopt op zondag 22 april 1810 te Nieuw Scheemda, gem. Scheemda , zie VI-I.

7  Johannes Okkes Westerman is geboren op zaterdag 13 maart 1813 te Nieuwolda, gem. Scheemda , overleden op zaterdag 8 mei 1813 te Nieuwolda, gem. Scheemda (akte 10) , als overleden aangegeven op maandag 10 mei 1813 te Nieuwolda, gem. Scheemda. Johannes werd 1 maand en 25 dagen.

8  Fockje Okkes Westerman is geboren op woensdag 13 juli 1814 te Nieuwolda, gem. Scheemda , zie VI-J.

9  Diever Okkes Westerman is geboren op dinsdag 4 maart 1817 te Nieuwolda, gem. Scheemda , zie VI-K.

10  Martje Okkes Westerman is geboren op zaterdag 13 mei 1820 te Noordbroek , zie VI-L.

V-E  Kasper Cornellis Dijkhuis, zoon van Cornelius Kaspers (IV-B) en Anneke Jarfkes, is geboren op zaterdag 7 februari 1756 te Nieuwolda, gem. Scheemda, gedoopt op zondag 8 februari 1756 te Nieuwolda, gem. Scheemda , overleden op zondag 28 augustus 1825 te Midwolda , landbouwer. Kasper werd 69 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Kasper trouwt op zaterdag 29 april 1786 te Oostwold, gem. Midwolda op 30-jarige leeftijd met de 42-jarige Gerretje Berends Burema, dochter van Berend Jacobs. Gerretje is geboren in maart 1744 , overleden op zondag 8 oktober 1809 te Oostwold, gem. Midwolda . Gerretje werd 65 jaar en 7 maanden.

Van Kasper en Gerretje zijn twee kinderen bekend:

1  Cornelius Kaspers Dijkhuis is geboren op maandag 30 oktober 1786 te Oostwolderpolder, gem. Midwolda, gedoopt op zondag 5 november 1786 te Oostwolderpolder, gem. Midwolda , overleden op maandag 11 maart 1872 te Beerta , landgebruiker. Cornelius werd 85 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Cornelius trouwt op woensdag 26 mei 1819 te Beerta op 32-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Rikste Christiaans Struif, dochter van Christiaans Onnes Struif en Maria Andries Gramsbergen. Rikste is geboren op zaterdag 5 september 1795 te Nieuw-Beerta, gedoopt op zondag 13 september 1795 te Nieuw-Beerta , overleden op dinsdag 28 maart 1820 te Oostwold, gem. Midwolda . Rikste werd 24 jaar, 6 maanden en 23 dagen. Cornelius trouwt op vrijdag 16 november 1827 te Beerta op 41-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Henrica Lubbers Roelfsema, dochter van Pieter Roelfs Roelfsema en Trijntje Egberts Ebbens. Henrica is geboren op woensdag 19 maart 1800 te Beerta , overleden op vrijdag 24 juli 1874 te Beerta . Henrica werd 74 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

2  Geertje Caspers is geboren op donderdag 27 november 1788 te Oostwold, gem. Midwolda , gedoopt op zondag 7 december 1788 te Oostwold, gem. Midwolda.

V-F  Jarfko Cornellis van Dijk ook genaamd Jarfko Cornellis, zoon van Cornelius Kaspers (IV-B) en Anneke Jarfkes, is geboren op maandag 12 oktober 1761 te Nieuwolda, gem. Scheemda, gedoopt op zondag 18 oktober 1761 te Nieuwolda, gem. Scheemda , overleden op zaterdag 20 december 1834 te Woldendorp, prov. Groningen ; akte 56, als overleden aangegeven op maandag 22 december 1834 in Termunten, arbeider en winkelier. Jarfko werd 73 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Jarfko trouwt (kerk) op maandag 24 mei 1790 te Woldendorp, prov. Groningen op 28-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Hindrikje Abrahams, dochter van Abraham Jans en Geertje Harms. Hindrikje is gedoopt op zondag 15 september 1765 te Finsterwolde , overleden voor 1800 . Hindrikje werd hoogstens 34 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Van Jarfko en Hindrikje zijn drie kinderen bekend:

1  Knellijs Jarfkes is gedoopt op vrijdag 11 maart 1791 te Woldendorp, prov. Groningen .

2  Geertjen Jarfkes is geboren op zondag 5 mei 1793, gedoopt op zondag 12 mei 1793 te Woldendorp, prov. Groningen , overleden voor zondag 24 augustus 1794. Geertjen werd hoogstens 1 jaar, 3 maanden en 19 dagen.

3  Geertje Jarfkes van Dijk is geboren op zondag 24 augustus 1794 te Woldendorp, prov. Groningen , overleden op donderdag 1 juli 1830 te Oostwolderhamrik ; akte 22, als overleden aangegeven op donderdag 1 juli 1830 te Nieuwolda, gem. Scheemda, naaister. Geertje werd 35 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Jarfko was gehuwd (2) met Bregtje Hindriks Modderman, dochter van Hindriks Eilders en Hindrikje Harms. Bregtje is gedoopt op zondag 18 april 1779 te Midwolda , overleden op donderdag 18 april 1839 te Woldendorp, prov. Groningen ; akte 11 , als overleden aangegeven op zaterdag 20 april 1839 in Termunten. Bregtje werd 60 jaar.

Van Jarfko en Bregtje is een kind bekend:

4  Cornelius Jarfkes van Dijk ook genaamd Cornelis Jarfkes van Dijk is geboren op zaterdag 8 januari 1803 , gedoopt op zondag 16 januari 1803 te Woldendorp, prov. Groningen, overleden op dinsdag 31 mei 1831 te Woldendorp, prov. Groningen ; akte 16, als overleden aangegeven op woensdag 1 juni 1831 in Termunten, boerenknecht. Cornelius werd 28 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

V-G  Zwaantje Harms Kroon, dochter van Hermannus Haijkes (IV-C) en Fenje Laurens Croon, is geboren op maandag 3 december 1753, gedoopt op zondag 9 december 1753 te Meeden .

Zwaantje gaat in ondertrouw (kerk) op donderdag 6 juni 1771 te Meeden op 17-jarige leeftijd met Hindrik Wichers (Kwant), zoon van Wicher Harms en Aafke Martens. Hindrik is afkomstig uit Wildervank.

Van Hindrik en Zwaantje zijn vier kinderen bekend:

1  Wijcher Hindriks is geboren op maandag 11 mei 1772 te Meeden, gedoopt op zondag 17 mei 1772 te Meeden .

2  Fennigje Hindriks is geboren op vrijdag 9 juni 1775 te Meeden , gedoopt op zondag 11 juni 1775 te Meeden.

Fennigje gaat in ondertrouw (kerk) op zondag 22 april 1810 te Beerta op 34-jarige leeftijd met de 31-jarige Jannes Harms Hool, zoon van Fenna Jans Hool en Harm Koerts. Jannes is gedoopt op zondag 19 juli 1778 te Beerta , overleden op donderdag 11 februari 1847 te Beerta . Jannes werd 68 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Jannes was eerder gehuwd (1) met Hillechijn Berends.

3  Harm Hindriks is geboren op vrijdag 30 januari 1778 te Meeden, gedoopt op zondag 8 februari 1778 te Meeden .

4  Afijn Hindriks is geboren op dinsdag 27 juni 1780 te Meeden, gedoopt op zondag 2 juli 1780 te Meeden .


Generatie VI

(van 1772 tot 1896)

In deze generatie zijn 12 gezinnen bekend met in totaal 62 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1813 en 1860. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Scheemda (12x), Westerlee, gem. Scheemda (8x), Noordbroek (8x), Nieuwolda, gem. Scheemda (8x), Bierum, prov. Groningen (8x), Nieuw Scheemda, gem. Scheemda (6x), Eexta, gem. Scheemda (6x), Wagenborgen (3x), Woldendorp, prov. Groningen en Kloosterholt, gem. Scheemda.

VI-A  Lammert Luitjen Kiewiet, zoon van Lammert Luitjens (V-A) en Elsjen Hemmes Kiewiet, is geboren op dinsdag 6 december 1785 te Midwolda , gedoopt op zondag 11 december 1785 te Midwolda , overleden op woensdag 13 februari 1861 te Westerlee, gem. Scheemda ; akte 14 , als overleden aangegeven op donderdag 14 februari 1861 te Scheemda, arbeider. Lammert Luitjen werd 75 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Lammert Luitjen trouwt op zaterdag 20 februari 1813 te Midwolda ; akte nr. 3 op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Uske Filippus ook genaamd Elske Philippus en Uske Philippus, dochter van Philippus Arends Brink en Trijntje Harms. Uske is geboren op donderdag 10 februari 1791 , gedoopt op zondag 20 februari 1791 te Oostwold, gem. Midwolda (DTB 361), overleden op dinsdag 1 september 1868 te Westerlee, gem. Scheemda ; akte 51 , als overleden aangegeven op donderdag 3 september 1868 te Scheemda. Uske werd 77 jaar, 6 maanden en 22 dagen.

Van Lammert Luitjen en Uske zijn negen kinderen bekend:

1  Trijntje Kiewiet is geboren op dinsdag 2 november 1813 te Westerlee, gem. Scheemda , overleden op vrijdag 3 december 1813 te Westerlee, gem. Scheemda . Trijntje werd 1 maand en 1 dag.

2  Elsien Kiewiet is geboren op donderdag 26 januari 1815 te Westerlee, gem. Scheemda , zie VII-A.

3  Filippus Kiewiet is geboren op donderdag 28 augustus 1817 te Westerlee, gem. Scheemda , zie VII-B.

4  Lammert Kiewiet is geboren op vrijdag 8 december 1820 te Westerlee, gem. Scheemda , overleden op woensdag 15 februari 1899 te Nieuw Scheemda, gem. Scheemda . Lammert werd 78 jaar, 2 maanden en 7 dagen.

Lammert trouwt op donderdag 13 mei 1852 te Scheemda ; huwelijksakte nr. 12 op 31-jarige leeftijd (1) met de 50-jarige Berendina Urbach, dochter van Johan Christiaan Urbach en Geertruida Hofstee. Berendina is geboren op woensdag 3 februari 1802 te Scheemda , overleden op woensdag 30 november 1864 te Beerta . Berendina werd 62 jaar, 9 maanden en 27 dagen. Lammert trouwt op woensdag 30 november 1864 te Beerta ; huwelijksakte nr. 37 op 43-jarige leeftijd (2) met de 44-jarige Trijntje Wever, dochter van Klaas Geerts Wever en Diever Luilfs. Trijntje is geboren in 1820 te Beerta , overleden op zondag 18 augustus 1895 te Scheemda . Trijntje werd 75 jaar.

Trijntje was eerder gehuwd (1) met Jan de Boer.

5  Gerrit Lammerts Kiewiet is geboren op woensdag 26 maart 1823 te Westerlee, gem. Scheemda , zie VII-C.

6  Trijntje Kiewiet is geboren op vrijdag 14 juli 1826 te Kloosterholt, gem. Scheemda , zie VII-D.

7  Hindrikje Kiewiet is geboren op donderdag 15 januari 1829 te Westerlee, gem. Scheemda , zie VII-E.

8  Wupke Kiewiet is geboren op zondag 18 maart 1832 te Westerlee, gem. Scheemda , zie VII-F.

9  Arendje Kiewiet is geboren op zondag 26 juli 1835 te Westerlee, gem. Scheemda , overleden op woensdag 14 oktober 1840 te Westerlee, gem. Scheemda . Arendje werd 5 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

VI-B  Antje Jarfkes Brader, dochter van Jarfke Luitjens Brader (V-B) en Antje Jans Kram, is geboren op zaterdag 14 september 1793, gedoopt op zondag 22 september 1793 te Nieuwolda, gem. Scheemda , arbeidster.

Antje trouwt op donderdag 26 mei 1814 te Nieuwolda, gem. Scheemda op 20-jarige leeftijd met de 27-jarige Menno Willems Buurma ook genaamd Menne Willems Burema, zoon van Willem Mennes Bodde en Trijntje Hindriks. Menno is gedoopt op donderdag 9 november 1786 te Beerta , overleden op maandag 30 mei 1864 te Nieuwolda, gem. Scheemda , timmerman. Menno werd 77 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Van Menno en Antje zijn vier kinderen bekend:

1  Willem Mennes Buurma is geboren op dinsdag 12 juli 1814 te Nieuwolda, gem. Scheemda , overleden op zaterdag 23 juli 1814 te Nieuwolda, gem. Scheemda . Willem werd 11 dagen.

2  Jarfko Buurma is geboren op woensdag 23 december 1818 te Nieuwolda, gem. Scheemda , timmerman.

Jarfko trouwt op donderdag 23 januari 1851 te Scheemda (akte 4) op 32-jarige leeftijd met de 35-jarige Grietje Dijkhuis, dochter van Albert Nannes Dijkhuis en Trijntje Sonius. Grietje is geboren op vrijdag 20 oktober 1815 te Scheemda .

3  Trijntje Buurma is geboren op donderdag 27 juli 1820 te Nieuwolda, gem. Scheemda , overleden op vrijdag 11 maart 1859 in Termunten , naaister. Trijntje werd 38 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Trijntje trouwt op donderdag 27 november 1845 te Nieuwolda, gem. Scheemda op 25-jarige leeftijd met de 23-jarige Klaas Jans Huisman, zoon van Jan Nantkes Huisman en Anje Klaassens Bos. Klaas is geboren op zaterdag 9 november 1822 in Termunten , overleden na vrijdag 11 maart 1859 , timmermansknecht. Klaas werd minstens 36 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

4  Antje Mennes Buurma is geboren op woensdag 20 februari 1822 te Nieuwolda, gem. Scheemda , overleden op donderdag 11 oktober 1827 te Nieuwolda, gem. Scheemda . Antje werd 5 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

VI-C  Sibrant Ailts van Hoorn ook genaamd Sijbrant Ailts van Hoorn, zoon van Eilt Sijbrands van Hoorn (V-C) en Diewer Luitjens, is gedoopt op zondag 25 augustus 1799 te Scheemda , overleden op dinsdag 5 augustus 1828 te Wagenborgen . Sibrant werd 28 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Sibrant trouwt op woensdag 29 januari 1823 in Termunten ; akte 2 op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Anje Klaassens Schipper ook genaamd Antje Klaassens Schipper, dochter van Klaas Harms Schipper en Lutgert Jans. Anje is geboren op zaterdag 26 augustus 1797 te Wagenborgen , dienstmeid.

Van Sibrant en Anje zijn drie kinderen bekend:

1  Lutgert Sibrants van Hoorn is geboren op zondag 3 november 1822 te Wagenborgen , overleden op woensdag 21 april 1886 te Ganzedijk, gem. Finsterwolde ; akte 33 , dagloonster. Lutgert werd 63 jaar, 5 maanden en 18 dagen.

Lutgert trouwt op zaterdag 22 juli 1848 in Termunten ; akte 8 op 25-jarige leeftijd met de 31-jarige Ebo Buiter, zoon van Harm Ebes Buiter en Geessien Evers Winter. Ebo is geboren op zaterdag 5 april 1817 te Finsterwolde , overleden op woensdag 16 februari 1887 te Finsterwolde ; akte 7 , arbeider. Ebo werd 69 jaar, 10 maanden en 11 dagen.

2  Diever Sibrants van Hoorn is geboren op donderdag 3 maart 1825 te Wagenborgen , overleden op maandag 14 augustus 1899 te Wagenborgen ; akte 58 . Diever werd 74 jaar, 5 maanden en 11 dagen.

Diever trouwt op zaterdag 12 augustus 1848 in Termunten ; akte 9 op 23-jarige leeftijd (1) met de 28-jarige Eilt Oosterveld, zoon van Derktje Eilts Oosterveld. Eilt is geboren op donderdag 30 december 1819 in Termunten , overleden op zondag 24 juli 1881 te Siddeburen, gem. Slochteren ; akte 113 , kuipersknecht en wagenmaker. Eilt werd 61 jaar, 6 maanden en 24 dagen. Diever trouwt op woensdag 31 oktober 1883 in Termunten op 58-jarige leeftijd (2) met de ongeveer 60-jarige Aeilko Memkes Hogerman, zoon van Menko Aeilkes Hogerman en Tjaaktje Jans Musch. Aeilko is geboren rond 1823 te Wagenborgen , overleden op donderdag 30 april 1903 te Wagenborgen ; akte 35 , arbeider. Aeilko werd ongeveer 80 jaar.

Aeilko was eerder gehuwd (1) met Jantje Harms Oest. Aeilko was eerder gehuwd (2) met Margien Meijer.

3  Eilt Sijbrands van Hoorn ook genaamd Eilt Sijbrants van Hooren is geboren op zaterdag 12 april 1828 te Wagenborgen , overleden op zaterdag 17 januari 1925 te Scheemda ; akte 7 , boerenknecht. Eilt werd 96 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Eilt trouwt op zaterdag 23 juli 1853 in Termunten ; akte 20 op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Trijntje van der Schuur, dochter van Koeno Berends van der Schuur en Marieke Benes Schuur. Trijntje is geboren op donderdag 23 december 1824 te Midwolda , overleden op woensdag 13 april 1887 te Nieuw Scheemda, gem. Scheemda ; akte 32 , als overleden aangegeven op donderdag 14 april 1887 te Scheemda, dienstmeid. Trijntje werd 62 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

VI-D  Hillechien Eilts van Hoorn, dochter van Eilt Sijbrands van Hoorn (V-C) en Diewer Luitjens, is geboren op donderdag 14 februari 1805 te Scheemda , gedoopt op zondag 24 februari 1805 te Scheemda , overleden op donderdag 24 september 1846 te Scheemda . Hillechien werd 41 jaar, 7 maanden en 10 dagen.

Hillechien trouwt op dinsdag 24 juni 1823 te Scheemda ; akte 12 op 18-jarige leeftijd met de 23-jarige Berent Jans de Gries ook genaamd Berent Jans de Grijs, zoon van Jan Enge!s de Grijs en Auke Berents. Berent is geboren op zondag 12 januari 1800 te Bellingwolde , gedoopt op zondag 19 januari 1800 te Bellingwolde , overleden op zaterdag 16 maart 1889, kleermaker. Berent werd 89 jaar, 2 maanden en 4 dagen.

Berent was later gehuwd (2) met Diever Hindriks Beijes. Berent was later gehuwd (3) met Grietje Hulzebos.

Van Berent en Hillechien zijn tien kinderen bekend:

1  Diewer de Gries is geboren op dinsdag 13 januari 1824 te Scheemda , overleden op zondag 26 februari 1905 te Scheemda , boerenmeid. Diewer werd 81 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Diewer trouwt op zaterdag 1 juni 1850 te Scheemda op 26-jarige leeftijd met de 32-jarige Harm Drewel, zoon van Johann Hindrich Drewel en Kornelske Harms Veen. Harm is geboren op maandag 26 januari 1818 te Scheemda , overleden op maandag 25 februari 1907 te Scheemda , arbeider. Harm werd 89 jaar en 30 dagen.

2  Elizabeth de Gries is geboren op zaterdag 22 oktober 1825 te Scheemda , overleden op donderdag 22 september 1836 te Scheemda . Elizabeth werd 10 jaar en 11 maanden.

3  Riena de Gries is geboren op vrijdag 4 april 1828 te Scheemda , dienstmeid.

Riena trouwt op zaterdag 19 mei 1860 te Scheemda op 32-jarige leeftijd met de 31-jarige Wilko Klein, zoon van Ebbe Willems Klein en Zwaantje Wilkes Gunster. Wilko is geboren op maandag 19 januari 1829 te Scheemda , timmermansknecht.

4  Aijolt de Gries is geboren op donderdag 23 december 1830 te Scheemda , overleden op maandag 4 mei 1857 te Scheemda , boerenknecht. Aijolt werd 26 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

5  Jan de Gries is geboren op zaterdag 26 januari 1833 te Scheemda , zie VII-G.

6  Eggo de Gries is geboren op vrijdag 6 februari 1835 te Scheemda , ongehuwd overleden op vrijdag 7 maart 1873 te Scheemda , arbeider. Eggo werd 38 jaar, 1 maand en 1 dag.

7  Elizabeth de Gries is geboren op zaterdag 14 oktober 1837 te Scheemda .

Elizabeth trouwt op zaterdag 10 oktober 1863 te Scheemda op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Christiaan Drenth, zoon van Christiaan Christiaans Drenth en Anje Udes de Wal. Christiaan is geboren op dinsdag 28 december 1841 te Westerlee, gem. Scheemda , boerenknecht.

8  Sijbrand de Gries is geboren op zondag 29 maart 1840 te Scheemda , overleden op zondag 12 februari 1922 te Scheemda , boerenknecht. Sijbrand werd 81 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

Sijbrand trouwt op vrijdag 21 december 1866 te Midwolda op 26-jarige leeftijd met de 24-jarige Grietje Suurling. Grietje is geboren op vrijdag 9 september 1842 te Midwolda , overleden op donderdag 3 april 1924 te Eexta, gem. Scheemda . Grietje werd 81 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

9  Luitjen de Gries is geboren op zaterdag 20 augustus 1842 te Scheemda .

10  Pieter de Gries is geboren op donderdag 27 maart 1845 te Scheemda .

VI-E  Saakjen Okkes Westerman ook genaamd Sjouke Okkes Westerman, dochter van Okke Luitjens Westerman (V-D) en Geertjen Willems, is gedoopt op zondag 20 augustus 1797 te Scheemda , overleden op woensdag 15 januari 1862 te Noordbroek . Saakjen werd 64 jaar, 4 maanden en 26 dagen.

Saakjen trouwt op donderdag 12 oktober 1815 te Nieuwolda, gem. Scheemda op 18-jarige leeftijd met de 23-jarige Klaas Jacobs Smant, zoon van Jacob Jans en Grietje Jans. Klaas is geboren op zaterdag 21 januari 1792 , gedoopt op zondag 29 januari 1792 te Noordbroek , overleden op woensdag 12 november 1862 te Noordbroek , boereknegt. Klaas werd 70 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Van Klaas en Saakjen zijn negen kinderen bekend:

1  Geertje Klaassens Smant is geboren op vrijdag 22 december 1815 , overleden op zondag 23 maart 1902 te Slochteren , dienstmeid. Geertje werd 86 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Geertje trouwt op zaterdag 19 mei 1849 te Slochteren op 33-jarige leeftijd met de 28-jarige Filippus Schneider, zoon van Filippus Schneider en Witske Pieters. Filippus is geboren op woensdag 21 maart 1821 te Slochteren , overleden op zondag 9 oktober 1904 te Oostwold, gem. Midwolda , huisverver. Filippus werd 83 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

2  Jacob Smant is geboren op vrijdag 2 januari 1818 te Noordbroek , overleden op zaterdag 19 september 1818 te Noordbroek . Jacob werd 8 maanden en 17 dagen.

3  Grietje Smant is geboren op woensdag 28 juli 1819 te Noordbroek , overleden op woensdag 30 augustus 1893 te Noordbroek , dienstmeid. Grietje werd 74 jaar, 1 maand en 2 dagen.

Grietje trouwt op vrijdag 22 mei 1846 te Noordbroek op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Gerrit Jacobs Vos, zoon van Jacob Harms Vos en Louwina Gerrits Generaal. Gerrit is geboren op vrijdag 20 april 1821 te Muntendam , overleden op zaterdag 4 april 1908 te Noordbroek , boerenknecht. Gerrit werd 86 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

4  Trijntje Smant is geboren op vrijdag 7 november 1823 te Noordbroek , overleden op woensdag 13 april 1898 te Noordbroek . Trijntje werd 74 jaar, 5 maanden en 6 dagen.

Trijntje trouwt op donderdag 23 augustus 1849 te Noordbroek op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Otto Udema, zoon van Heino Ottes Udema en Aaltje Jans Buitenkamp. Otto is geboren op zaterdag 23 augustus 1823 te Noordbroek , boerenknecht.

5  Jakob Smant is geboren op zondag 28 januari 1827 te Noordbroek , bediende.

Jakob trouwt op zondag 24 mei 1857 te Groningen op 30-jarige leeftijd met de 28-jarige Jantje Veenhuis, dochter van Wijbe Veenhuis en Roelfien Jans Smeenge. Jantje is geboren op zondag 19 oktober 1828 te Oosterhoogebrug , dienstmeid.

6  Oktje Smant is geboren op zondag 27 september 1829 te Noordbroek , dienstmeid.

Oktje trouwt op zaterdag 23 mei 1857 te Noordbroek op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Albert van der Wijk, zoon van Fokko Eisses van der Wijk en Aaltje Alberts Noordhoff. Albert is geboren op dinsdag 23 december 1834 te Noordbroek , boerenknecht.

7  Jan Smant is geboren op zondag 12 januari 1834 te Noordbroek , overleden op dinsdag 29 augustus 1882 te Noordbroek , boerenknecht. Jan werd 48 jaar, 7 maanden en 17 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 21 februari 1857 te Noordbroek op 23-jarige leeftijd met de 22-jarige Geessien Smant, dochter van Jan Klaassens Smant en Anneke Geerts Groenveld. Geessien is geboren op zaterdag 13 september 1834 te Noordbroek , overleden op zaterdag 11 januari 1919 te Noordbroek , dienstmeid. Geessien werd 84 jaar, 3 maanden en 29 dagen.

8  Luitjen Smant is geboren op vrijdag 5 januari 1838 te Noordbroek , ongehuwd overleden op donderdag 3 mei 1888 te Noordbroek . Luitjen werd 50 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

9  Wicher Smant is geboren op vrijdag 6 november 1840 te Noordbroek , boerenknecht.

Wicher trouwt op zaterdag 17 mei 1862 te Noordbroek op 21-jarige leeftijd met de 34-jarige Jantje Strobos, dochter van Jan Willems Strobos en Grietje Roelfs Westra. Jantje is geboren op zaterdag 15 maart 1828 te Westerlee, gem. Scheemda , overleden op donderdag 6 mei 1897 te Noordbroek v, koopvrouw. Jantje werd 69 jaar, 1 maand en 21 dagen.

VI-F  Luitje Okkes Westerman ook genaamd Luitjen Okkes Westerman, zoon van Okke Luitjens Westerman (V-D) en Geertjen Willems, is gedoopt op zondag 7 juli 1799 te Scheemda , overleden op zaterdag 25 augustus 1877 te Scheemda ; akte 57 , als overleden aangegeven op zaterdag 25 augustus 1877 te Scheemda, boerenknecht. Luitje werd 78 jaar, 1 maand en 18 dagen.

Luitje trouwt op dinsdag 3 december 1822 te Scheemda op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Harmke Jans Tuin, dochter van Jan Aalfs Tuin en Fennechijn Harms. Harmke is geboren op woensdag 28 februari 1798 te Eexta, gem. Scheemda , gedoopt op zondag 11 maart 1798 te Eexta, gem. Scheemda, overleden op maandag 19 oktober 1863 te Scheemda ; akte 59 , als overleden aangegeven op dinsdag 20 oktober 1863 te Scheemda, dienstmeid. Harmke werd 65 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Van Luitje en Harmke is een kind bekend:

1  Okko Westerman is geboren op dinsdag 27 december 1825 te Eexta, gem. Scheemda , overleden op zondag 12 december 1909 te Eexta, gem. Scheemda , slagter. Okko werd 83 jaar, 11 maanden en 15 dagen.

Okko trouwt op donderdag 14 februari 1878 te Scheemda op 52-jarige leeftijd met de 36-jarige Anna Amalia Hunnersen, dochter van Berend Hunnersen en Martha Nederhoed. Anna Amalia is geboren op vrijdag 8 oktober 1841 te Beerta , overleden op maandag 13 maart 1911 te Zutphen, prov. Gelderland . Anna Amalia werd 69 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

VI-G  Willem Okkes Westerman, zoon van Okke Luitjens Westerman (V-D) en Geertjen Willems, is gedoopt op zondag 28 maart 1802 te Scheemda , overleden op donderdag 30 mei 1861 te Nieuwolda, gem. Scheemda (akte 12) , als overleden aangegeven op zondag 2 juni 1861 te Nieuwolda, gem. Scheemda, arbeider. Willem werd 59 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Willem trouwt op zaterdag 19 mei 1827 te Nieuwolda, gem. Scheemda op 25-jarige leeftijd met de 35-jarige Aaltje Jans Woldendorp, dochter van Jan Obbes Woldendorp en Antje Jans. Aaltje is geboren op zondag 11 september 1791 te Veendam , overleden op zaterdag 1 juli 1882 te Nieuwolda, gem. Scheemda , boerenmeid. Aaltje werd 90 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Van Willem en Aaltje zijn twee kinderen bekend:

1  Geertje Westerman is geboren op donderdag 27 mei 1830 te Nieuwolda, gem. Scheemda , overleden op vrijdag 25 juni 1886 te Eexta, gem. Scheemda , dienstmeid. Geertje werd 56 jaar en 29 dagen.

Geertje trouwt op zaterdag 2 juni 1855 te Nieuwolda, gem. Scheemda op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Jans Bult, zoon van Harm Hindriks Bult en Stijntje Jannes Baas. Jans is geboren op dinsdag 25 april 1826 te Nieuwolda, gem. Scheemda , overleden op maandag 30 oktober 1893 te Nieuwolda, gem. Scheemda , boerenknecht. Jans werd 67 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

2  Beerent Westerman is geboren op vrijdag 29 november 1833 te Nieuwolda, gem. Scheemda , commies.

Beerent trouwt op zaterdag 16 december 1865 te Bellingwolde op 32-jarige leeftijd met de 28-jarige Harmke Winter, dochter van Hindrik Jacobs Winter en Sietske Berends Hamster. Harmke is geboren op zaterdag 20 mei 1837 te Bellingwolde , overleden op vrijdag 7 september 1923 te Loppersum . Harmke werd 86 jaar, 3 maanden en 18 dagen.

VI-H  Trijntje Okkes Westerman, dochter van Okke Luitjens Westerman (V-D) en Geertjen Willems, is geboren op dinsdag 27 november 1804 te Nieuw Scheemda, gem. Scheemda, gedoopt op zondag 9 december 1804 te Nieuw Scheemda, gem. Scheemda , boerenmeid.

Trijntje trouwt op zaterdag 25 maart 1826 te Nieuwolda, gem. Scheemda op 21-jarige leeftijd met de 31-jarige Hildrik Jans Wal, zoon van Jan Hindriks Wal en Anje Reinders. Hildrik is geboren op zondag 15 februari 1795 te Uitwierde , boerenknecht.

Van Hildrik en Trijntje is een kind bekend:

1  Anje Wal is geboren op zaterdag 19 augustus 1826 te Nieuwolda, gem. Scheemda , overleden op maandag 13 december 1875 te Wildervank , boerenmeid. Anje werd 49 jaar, 3 maanden en 24 dagen.

Anje trouwt op donderdag 15 oktober 1857 te Scheemda op 31-jarige leeftijd met de 35-jarige Harm Tilman, zoon van Tjallingh Harms Tilman en Annegien Jacobs Blik. Harm is geboren op maandag 7 januari 1822 te Nieuw Scheemda, gem. Scheemda , overleden op zaterdag 30 december 1911 te Hoogezand , schipper en koopman. Harm werd 89 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Harm was eerder gehuwd (1) met Sjabbechien Derks Mulder. Harm was later gehuwd (3) met Grietje Nanninga.

VI-I  Berend Okkes Westerman, zoon van Okke Luitjens Westerman (V-D) en Geertjen Willems, is geboren op zondag 8 april 1810 te Nieuw Scheemda, gem. Scheemda, gedoopt op zondag 22 april 1810 te Nieuw Scheemda, gem. Scheemda , overleden op donderdag 28 oktober 1875 te Eexta, gem. Scheemda ; akte 64 , als overleden aangegeven op donderdag 28 oktober 1875 te Scheemda, voerman. Berend werd 65 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

Berend trouwt op zaterdag 15 mei 1841 te Scheemda op 31-jarige leeftijd met de 34-jarige Doetje Dates Dijkhuis, dochter van Date Jans Dijkhuis en Trijntje Hindriks Kolk. Doetje is geboren op woensdag 9 juli 1806 te Uiterburen, gem. Zuidbroek , gedoopt op zondag 20 juli 1806 te Zuidbroek , overleden op maandag 21 februari 1887 te Eexta, gem. Scheemda ; akte 19 , als overleden aangegeven op dinsdag 22 februari 1887 te Scheemda. Doetje werd 80 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Doetje was eerder gehuwd (1) met Jan Stades Mulder. Doetje was eerder gehuwd (2) met Melle Cornelius Mellema.

Van Berend en Doetje zijn vijf kinderen bekend:

1  Dato Westerman is geboren op vrijdag 1 april 1842 te Eexta, gem. Scheemda , voerman.

Dato trouwt op vrijdag 17 februari 1865 te Midwolda op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Antje van Bergen, dochter van Udo Andries van Bergen en Geertje Berends Kroon. Antje is geboren op donderdag 13 mei 1841 te Midwolda .

2  Geertje Westerman is geboren op vrijdag 27 september 1844 te Eexta, gem. Scheemda , overleden op vrijdag 25 juni 1886 te Eexta, gem. Scheemda ; akte 57 , als overleden aangegeven op zaterdag 26 juni 1886 te Scheemda, dienstmeid. Geertje werd 41 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

Geertje trouwt op zaterdag 20 mei 1871 te Scheemda op 26-jarige leeftijd met de 33-jarige Gerardus Endema, zoon van Stoffer Gerards Endema en Aaltje Hooites Westerhuis. Gerardus is geboren op donderdag 8 maart 1838 te Oostwold, gem. Midwolda , overleden op zondag 13 mei 1894 te Eexta, gem. Scheemda ; akte 45 , als overleden aangegeven op dinsdag 15 mei 1894 te Scheemda, koopman en kleermaker. Gerardus werd 56 jaar, 2 maanden en 5 dagen.

3  Diewer Westerman is geboren op vrijdag 16 april 1847 te Eexta, gem. Scheemda , overleden op woensdag 25 juli 1849 te Eexta, gem. Scheemda . Diewer werd 2 jaar, 3 maanden en 9 dagen.

4  Diewer Westerman is geboren op woensdag 28 november 1849 te Eexta, gem. Scheemda, overleden op donderdag 11 april 1850 te Eexta, gem. Scheemda . Diewer werd 4 maanden en 14 dagen.

5  doodgeboren zoon Westerman is doodgeboren op dinsdag 19 oktober 1852 te Eexta, gem. Scheemda , als overleden aangegeven op dinsdag 19 oktober 1852 te Scheemda.

VI-J  Fockje Okkes Westerman ook genaamd Foktje Okkes Westerman, dochter van Okke Luitjens Westerman (V-D) en Geertjen Willems, is geboren op woensdag 13 juli 1814 te Nieuwolda, gem. Scheemda , overleden op zondag 13 augustus 1876 in Termunten , boerenmeid. Fockje werd 62 jaar en 1 maand.

Fockje trouwt op vrijdag 29 mei 1835 te Nieuwolda, gem. Scheemda op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Edo Alberts Schrikkema, zoon van Albert Edes Schrikkema en Aaltjen Berends Waalkens. Edo is geboren op zaterdag 18 december 1813 te Nieuw Scheemda, gem. Scheemda , overleden op maandag 25 april 1870 te Dallingeweer, gem. Termunten , boerenknecht. Edo werd 56 jaar, 4 maanden en 7 dagen.

Van Edo en Fockje zijn zeven kinderen bekend:

1  Aaltje Schrikkema is geboren op maandag 12 oktober 1835 te Nieuwolda, gem. Scheemda , overleden op woensdag 6 december 1916 te Delfzijl , dienstmeid. Aaltje werd 81 jaar, 1 maand en 24 dagen.

Aaltje trouwt op zondag 13 juni 1858 (akte 12) op 22-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Klaas Haverland, zoon van Harm Klaassens Haverland en Eja Pauwels de Kluis. Klaas is geboren op zaterdag 22 maart 1834 te Nieuw-Beerta , overleden op woensdag 16 maart 1887 te Heveskes, gem. Delfzijl , arbeider. Klaas werd 52 jaar, 11 maanden en 22 dagen. Aaltje trouwt op vrijdag 22 april 1892 te Delfzijl op 56-jarige leeftijd (2) met de 51-jarige Jannes de Boer, zoon van Lammert Arends de Boer en IJda Abels Veldman. Jannes is geboren op maandag 28 december 1840 te Weiwerd, gem. Delfzijl , overleden op maandag 21 december 1903 te Heveskes, gem. Delfzijl , dagloner. Jannes werd 62 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Jannes was eerder gehuwd (1) met Frauke Doornbos.

2  Albert Schrikkema is geboren op donderdag 11 oktober 1838 te Nieuw Scheemda, gem. Scheemda , overleden op vrijdag 25 december 1891 in Termunten , arbeider. Albert werd 53 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

Albert trouwt op donderdag 23 oktober 1862 in Termunten op 24-jarige leeftijd (1) met de 19-jarige Dina Vleeschhouwer, dochter van Eltje Upkes Vleeschhouwer en Abeltje Jans Pals. Dina is geboren op donderdag 17 november 1842 te Woldendorp, prov. Groningen , overleden op dinsdag 14 april 1868 in Termunten . Dina werd 25 jaar, 4 maanden en 28 dagen. Albert trouwt op woensdag 12 mei 1869 in Termunten op 30-jarige leeftijd (2) met de 26-jarige Hillechien Klap, dochter van Antoon Harms Klap en Pieterke Harms Blank. Hillechien is geboren op woensdag 22 maart 1843 te Woldendorp, prov. Groningen , overleden op vrijdag 20 maart 1925 in Termunten , dienstmeid. Hillechien werd 81 jaar, 11 maanden en 26 dagen.

3  Geertje Schrikkema is geboren op maandag 6 december 1841 te Scheemda , zie VII-H.

4  Martje Schrikkema is geboren op woensdag 4 december 1844 te Nieuw Scheemda, gem. Scheemda , overleden op zaterdag 13 juni 1914 in Termunten , arbeidster. Martje werd 69 jaar, 6 maanden en 9 dagen.

Martje trouwt op woensdag 21 september 1864 in Termunten op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Derk Stegmeijer, zoon van Jan Fridriks Stegmeijer en Grietje Reinders Klopping. Derk is geboren op maandag 5 april 1841 te Oterdum , overleden op donderdag 23 november 1922 te Zuidlaren in Dennenoord , arbeider. Derk werd 81 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

5  Berend Schrikkema is geboren op zaterdag 24 juni 1848 te Nieuw Scheemda, gem. Scheemda , overleden op maandag 28 maart 1921 in Termunten , arbeider. Berend werd 72 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Berend trouwt op woensdag 30 juni 1875 in Termunten op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Trijntje Schrikkema, dochter van Derk Edes Schrikkema en Meentje Klein. Trijntje is geboren op zondag 1 september 1850 te Nieuwolda, gem. Scheemda .

6  Antje Schrikkema is geboren op vrijdag 26 maart 1852 te Scheemda , overleden op zaterdag 22 april 1939 in Termunterzijl , dienstmeid. Antje werd 87 jaar en 27 dagen.

Antje trouwt op vrijdag 21 mei 1875 in Termunten op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Harm Adam Weezeman, zoon van Berend Simons Weezeman en Aaltje Harms Timmer. Harm Adam is geboren op vrijdag 14 december 1849 te Woldendorp, prov. Groningen , overleden op zondag 3 januari 1937 in Termunterzijl , boerenknecht. Harm Adam werd 87 jaar en 20 dagen.

7  Okko Schrikkema is geboren op woensdag 28 mei 1856 te Woldendorp, prov. Groningen .

VI-K  Diever Okkes Westerman, dochter van Okke Luitjens Westerman (V-D) en Geertjen Willems, is geboren op dinsdag 4 maart 1817 te Nieuwolda, gem. Scheemda , overleden op dinsdag 18 juni 1861 te Bierum, prov. Groningen , dienstmeid. Diever werd 44 jaar, 3 maanden en 14 dagen.

Diever trouwt op dinsdag 16 mei 1843 te Bierum, prov. Groningen op 26-jarige leeftijd met de ongeveer 31-jarige Hindrik Eltes Niehof, zoon van Elte Cornelis Niehof en Grietje Pieters. Hindrik is geboren rond 1812 te Bierum, prov. Groningen , overleden op woensdag 21 november 1877 te Bierum, prov. Groningen , boerenknecht. Hindrik werd ongeveer 65 jaar.

Van Hindrik en Diever zijn acht kinderen bekend:

1  Elte Niehof is geboren op dinsdag 16 januari 1844 te Bierum, prov. Groningen , overleden op zondag 24 maart 1918 te Siddeburen, gem. Slochteren , boerenknecht en landbouwer. Elte werd 74 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Elte trouwt op donderdag 11 juni 1868 te Bierum, prov. Groningen op 24-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Sietje Smit, dochter van Jan Jans Smit en Wilhelmina Jans Bootsman. Sietje is geboren op zondag 2 februari 1845 te Delfzijl , overleden op donderdag 1 november 1888 te Siddeburen, gem. Slochteren , boerenmeid. Sietje werd 43 jaar, 8 maanden en 30 dagen. Elte trouwt op zaterdag 9 april 1904 te Slochteren op 60-jarige leeftijd (2) met de 57-jarige Frouwke Smit, dochter van Ludde Hindriks Smit en Aafke Willems Smit. Frouwke is geboren op vrijdag 2 april 1847 te Uithuizermeeden , overleden op zaterdag 16 september 1922 te Appingedam . Frouwke werd 75 jaar, 5 maanden en 14 dagen.

Frouwke was eerder gehuwd (1) met Klaas Kuikenga.

2  Geertje Niehof is geboren op zaterdag 1 februari 1845 te Bierum, prov. Groningen , arbeidster.

Geertje trouwt op zaterdag 6 juli 1867 in 't Zandt op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Onne Smit, zoon van Geert Smit en Trijntje Pieters van der Ploeg. Onne is geboren op donderdag 26 januari 1843 te Spijk (Gr), prov. Groningen , arbeider.

3  Okko Niehof is geboren op maandag 16 februari 1846 te Bierum, prov. Groningen , overleden op vrijdag 13 maart 1846 te Bierum, prov. Groningen . Okko werd 25 dagen.

4  Grietje Niehof is geboren op maandag 8 maart 1847 te Bierum, prov. Groningen , overleden op vrijdag 16 mei 1919 te Bierum, prov. Groningen , dienstmeid. Grietje werd 72 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Grietje trouwt op donderdag 12 december 1872 te Bierum, prov. Groningen op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Klaas Kort, zoon van Jakob Pieters Kort en Pieterke van der Veen. Klaas is geboren op donderdag 17 juni 1847 te Spijk (Gr), prov. Groningen , overleden op zondag 4 november 1923 te Bierum, prov. Groningen , boerenknecht. Klaas werd 76 jaar, 4 maanden en 18 dagen.

5  Okko Niehof is geboren op zaterdag 15 september 1849 te Bierum, prov. Groningen , overleden op donderdag 4 januari 1872 te Bierum, prov. Groningen . Okko werd 22 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

6  Kornelis Niehof is geboren op zaterdag 22 januari 1853 te Bierum, prov. Groningen , overleden op maandag 2 mei 1892 te Holwierde . Kornelis werd 39 jaar, 3 maanden en 10 dagen.

Kornelis trouwt op vrijdag 22 november 1878 te Bierum, prov. Groningen op 25-jarige leeftijd met de 29-jarige Weia Tigchelaar, dochter van Derk Meertens Tigchelaar en Frauke Egberts van der Ploeg. Weia is geboren op vrijdag 29 december 1848 te Uitwierde , overleden op donderdag 19 maart 1931 te Steendam . Weia werd 82 jaar, 2 maanden en 18 dagen.

Weia was later gehuwd (2) met Luitje Niehof (zie VI-K.7).

7  Luitje Niehof is geboren op dinsdag 6 mei 1856 te Bierum, prov. Groningen , overleden op woensdag 7 december 1921 te Siddeburen, gem. Slochteren , watermolenaar en boerenknecht. Luitje werd 65 jaar, 7 maanden en 1 dag.

Luitje trouwt op vrijdag 19 oktober 1877 te Bierum, prov. Groningen op 21-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Janna Wessels, dochter van Jan Nauta Wessels en Afien Bartelts. Janna is geboren op maandag 26 november 1849 te Bierum, prov. Groningen , overleden voor 1894 te Slochteren , boerenmeid. Janna werd hoogstens 44 jaar, 1 maand en 6 dagen. Luitje trouwt op zaterdag 31 maart 1894 te Slochteren op 37-jarige leeftijd (2) met de 45-jarige Weia Tigchelaar, zie VI-K.6.

8  Pieter Niehof is geboren op maandag 28 februari 1859 te Bierum, prov. Groningen , overleden op vrijdag 21 maart 1862 te Bierum, prov. Groningen . Pieter werd 3 jaar en 21 dagen.

VI-L  Martje Okkes Westerman, dochter van Okke Luitjens Westerman (V-D) en Geertjen Willems, is geboren op zaterdag 13 mei 1820 te Noordbroek , overleden op donderdag 14 mei 1896 te Nieuwolda, gem. Scheemda (akte 17) , als overleden aangegeven op donderdag 14 mei 1896 te Nieuwolda, gem. Scheemda, dienstmeid. Martje werd 76 jaar en 1 dag.

Martje trouwt op donderdag 6 mei 1852 te Scheemda (akte 9) op 31-jarige leeftijd met de 47-jarige Loert Jans Timmer, zoon van Jan Jurjens Timmer en Grietje Hiltjes Kuiper. Loert is geboren op woensdag 5 december 1804 te Nieuwolda, gem. Scheemda, gedoopt op zondag 16 december 1804 te Nieuwolda, gem. Scheemda , overleden op zaterdag 17 november 1883 in 't Waar, gem. Scheemda , timmerman. Loert werd 78 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Van Loert en Martje zijn drie kinderen bekend:

1  Grietje Timmer is geboren op zaterdag 9 april 1853 te Nieuw Scheemda, gem. Scheemda , overleden op zaterdag 5 september 1942 te Nieuwolda, gem. Scheemda , dienstmeid. Grietje werd 89 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Grietje trouwt op dinsdag 1 juli 1879 te Nieuwolda, gem. Scheemda op 26-jarige leeftijd met de 35-jarige Hendrik Schuurke, zoon van Jan Kriens Schuurke en Elizabeth Jans Klein. Hendrik is geboren op vrijdag 10 mei 1844 te Nieuwolda, gem. Scheemda , overleden op zondag 31 mei 1925 te Nieuwolda, gem. Scheemda , timmerman. Hendrik werd 81 jaar en 21 dagen.

2  doodgeboren dochter Timmer is doodgeboren op dinsdag 1 februari 1859 te Nieuw Scheemda, gem. Scheemda , als overleden aangegeven op dinsdag 1 februari 1859 te Scheemda .

3  Geertruida Timmer is geboren op donderdag 15 maart 1860 te Nieuw Scheemda, gem. Scheemda , overleden op vrijdag 20 februari 1920 te Nieuwolda, gem. Scheemda . Geertruida werd 59 jaar, 11 maanden en 5 dagen.

Geertruida trouwt op donderdag 17 januari 1884 te Nieuwolda, gem. Scheemda op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Berend Ede Lenting, zoon van Ede Berends Lenting en Reina Dopper. Berend Ede is geboren op vrijdag 26 september 1856 te Nieuwolda, gem. Scheemda , overleden op donderdag 26 oktober 1933 te Nieuwolda, gem. Scheemda , binnenvaarder. Berend Ede werd 77 jaar en 1 maand.


Generatie VII

(van 1813 tot 1942)

In deze generatie zijn 8 gezinnen bekend met in totaal 23 kinderen. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1845 en 1882. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Oostwold, gem. Midwolda (8x), Winschoten (7x), Westerlee, gem. Scheemda (4x) en Midwolda (3x).

VII-A  Elsien Kiewiet, dochter van Lammert Luitjen Kiewiet (VI-A) en Uske Filippus, is geboren op donderdag 26 januari 1815 te Westerlee, gem. Scheemda , overleden op donderdag 17 december 1874 te Oostwold, gem. Midwolda . Elsien werd 59 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Elsien trouwt op vrijdag 14 mei 1847 te Midwolda ; huwelijksakte nr. 13 op 32-jarige leeftijd met de 33-jarige Harmannus Pieters Dieterman, zoon van Pieter Harmannus Dieterman en Meike Derks. Harmannus is geboren op maandag 17 januari 1814 te Midwolda , overleden op donderdag 16 juli 1891 te Oostwold, gem. Midwolda . Harmannus werd 77 jaar, 5 maanden en 29 dagen.

Van Harmannus en Elsien zijn vijf kinderen bekend:

1  doodgeboren kind Dieterman is doodgeboren op donderdag 10 februari 1848 , overleden op donderdag 10 februari 1848.

2  Pieter Dieterman is geboren op woensdag 11 september 1850 te Oostwold, gem. Midwolda , overleden op dinsdag 15 mei 1866 te Oostwold, gem. Midwolda . Pieter werd 15 jaar, 8 maanden en 4 dagen.

3  Lammert Dieterman is geboren op vrijdag 21 januari 1853 te Oostwold, gem. Midwolda , zie VIII-A.

4  Usko Dieterman is geboren op zondag 23 december 1855 te Midwolda , overleden op dinsdag 15 april 1924 te Midwolda . Usko werd 68 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

5  Haiko Dieterman is geboren op maandag 22 november 1858 te Oostwold, gem. Midwolda .

VII-B  Filippus Kiewiet, zoon van Lammert Luitjen Kiewiet (VI-A) en Uske Filippus, is geboren op donderdag 28 augustus 1817 te Westerlee, gem. Scheemda , boerenknecht; arbeider, wonende te Midwolda.

Filippus trouwt op vrijdag 17 mei 1850 te Midwolda ; huwelijksakte nr. 15 op 32-jarige leeftijd met de 28-jarige Tielke Koerts, dochter van Rijke Gerrits Koers en Frouke Hindriks Nap. Tielke is geboren op woensdag 7 november 1821 te Midwolda , overleden op zondag 14 september 1884 te Midwolda . Tielke werd 62 jaar, 10 maanden en 7 dagen.

Van Filippus en Tielke zijn twee kinderen bekend:

1  Rijko Kiewiet is geboren op maandag 24 maart 1851 te Midwolda , zie VIII-B.

2  Lammert Kiewiet is geboren op vrijdag 7 oktober 1853 te Midwolda , overleden op dinsdag 31 januari 1854 te Midwolda . Lammert werd 3 maanden en 24 dagen.

VII-C  Gerrit Lammerts Kiewiet, zoon van Lammert Luitjen Kiewiet (VI-A) en Uske Filippus, is geboren op woensdag 26 maart 1823 te Westerlee, gem. Scheemda , overleden op zaterdag 25 mei 1901 's avonds om elf uur , veldarbeider. Gerrit werd 78 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Gerrit trouwt op donderdag 22 mei 1845 te Winschoten ; huwelijksakte nr. 20 op 22-jarige leeftijd (1) met de ongeveer 21-jarige Imke Smit, dochter van Harm Jans Smit en Merieke/Marijke Geerts Strobos. Imke is geboren rond 1824 te Winschoten , overleden voor 1860. Imke werd hoogstens 36 jaar.

Van Gerrit en Imke zijn zes kinderen bekend:

1  Lammert Kiewiet is geboren op maandag 18 augustus 1845 te Winschoten des avonds te acht uur , zie VIII-C.

2  Harm Kiewiet is geboren op zaterdag 4 november 1848 te Winschoten , zie VIII-D.

3  Fillippus Kiewiet is geboren op zondag 2 maart 1851 te Winschoten , zie VIII-E.

4  Gerrit Kiewiet is geboren op woensdag 12 oktober 1853 te Winschoten , zie VIII-F.

5  doodgeboren zoon Kiewiet is doodgeboren op maandag 27 oktober 1856 te Winschoten .

6  Maria Kiewiet is geboren op donderdag 11 maart 1858 te Winschoten des namiddags te negen uur , zie VIII-G.

Gerrit trouwt op donderdag 19 april 1860 te Winschoten ; huwelijksakte nr. 4 op 37-jarige leeftijd (2) met de 41-jarige Catharina Urbach, dochter van Johan Christiaan Urbach en Geertruida Hofstee. Catharina is geboren op woensdag 15 juli 1818 te Scheemda , overleden op dinsdag 28 september 1875 te Winschoten . Catharina werd 57 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

Catharina was eerder gehuwd (1) met Berend Simons Reitmeijer.

Gerrit trouwt op woensdag 7 februari 1877 te Winschoten ; huwelijksakte nr. 5 op 53-jarige leeftijd (3) met de 51-jarige Geertje Strijker, dochter van Geert Everts Strijker en Harmke Harms de Boer. Geertje is geboren op vrijdag 21 oktober 1825 te Winschoten , overleden op maandag 21 augustus 1911 te Winschoten . Geertje werd 85 jaar en 10 maanden.

Geertje was eerder gehuwd (1) met Jan Pot.

VII-D  Trijntje Kiewiet, dochter van Lammert Luitjen Kiewiet (VI-A) en Uske Filippus, is geboren op vrijdag 14 juli 1826 te Kloosterholt, gem. Scheemda , overleden op donderdag 29 oktober 1903 te Oostwold, gem. Midwolda . Trijntje werd 77 jaar, 3 maanden en 15 dagen.

Trijntje trouwt op maandag 6 mei 1850 te Midwolda ; huwelijksakte nr. 11 op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Roelf Martens Bons, zoon van Marten Jans Bons en Geeske Roelfs Rust. Roelf is geboren op zaterdag 26 mei 1821 te Oostwold, gem. Midwolda , overleden op maandag 16 september 1872 te Meerland (Mw), gem. Midwolda , arbeider; landbouwer. Roelf werd 51 jaar, 3 maanden en 21 dagen.

Van Roelf en Trijntje is een kind bekend:

1  Menno Bons ook genaamd Menno Martens is geboren op woensdag 16 mei 1860 te Oostwold, gem. Midwolda .

Menno trouwt op vrijdag 21 april 1882 te Midwolda op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Naantje Broezer, dochter van Derk Hindriks Broezer en Houke Janssen. Naantje is geboren op donderdag 17 juni 1858 te Oostwold, gem. Midwolda .

VII-E  Hindrikje Kiewiet, dochter van Lammert Luitjen Kiewiet (VI-A) en Uske Filippus, is geboren op donderdag 15 januari 1829 te Westerlee, gem. Scheemda , overleden op dinsdag 4 oktober 1910 te Oostwold, gem. Midwolda , begraven te Oostwold, gem. Midwolda op de Alg. Begraafplaats. Hindrikje werd 81 jaar, 8 maanden en 19 dagen.

Hindrikje trouwt op maandag 11 augustus 1851 te Midwolda ; huwelijksakte nr. 17 op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Hendrik Baas, zoon van Jan Hindriks Baas en Martje Jans Prit. Hendrik is geboren op vrijdag 2 januari 1829 te Oostwold, gem. Midwolda , overleden op zaterdag 7 april 1906 te Oostwold, gem. Midwolda , begraven te Oostwold, gem. Midwolda op de Alg. Begraafplaats. Hendrik werd 77 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Van Hendrik en Hindrikje zijn drie kinderen bekend:

1  Uske Baas is geboren op maandag 18 mei 1863 te Oostwold, gem. Midwolda , overleden op dinsdag 9 april 1912 te Oostwold, gem. Midwolda. Uske werd 48 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

Uske trouwt op vrijdag 31 mei 1901 te Midwolda op 38-jarige leeftijd met de 34-jarige Jan Klaas Zoutman. Jan Klaas is geboren op woensdag 10 oktober 1866 te Oostwold, gem. Midwolda , overleden op donderdag 1 april 1937 te Oostwold, gem. Midwolda. Jan Klaas werd 70 jaar, 5 maanden en 22 dagen.

2  Filippus Baas is geboren op vrijdag 30 maart 1866 te Oostwold, gem. Midwolda , overleden in oktober 1946 te Gasselte , hovenier. Filippus werd 80 jaar en 7 maanden.

Filippus trouwt op maandag 27 mei 1895 op 29-jarige leeftijd met de 34-jarige Foske Jager. Foske is geboren op donderdag 16 mei 1861 te Nieuwolda, gem. Scheemda , overleden op zondag 31 december 1944 te Gieten . Foske werd 83 jaar, 7 maanden en 15 dagen.

3  Willem Baas is geboren op donderdag 10 mei 1866 te Oostwold, gem. Midwolda , zie VIII-H.

VII-F  Wupke Kiewiet, dochter van Lammert Luitjen Kiewiet (VI-A) en Uske Filippus, is geboren op zondag 18 maart 1832 te Westerlee, gem. Scheemda , overleden op maandag 6 januari 1896 te Scheemda . Wupke werd 63 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Wupke trouwt op zaterdag 25 september 1858 te Scheemda ; huwelijksakte nr. 25 op 26-jarige leeftijd met de 22-jarige Hindrik Broesder, zoon van Pieter Hindriks Broesder en Jantje Remkes Diephuis. Hindrik is geboren op zaterdag 5 maart 1836 te Midwolda , overleden op donderdag 1 juli 1869 te Westerlee, gem. Scheemda , boerenknecht. Hindrik werd 33 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Van Hindrik en Wupke zijn vier kinderen bekend:

1  Lambertus Broesder is geboren rond 1861 te Westerlee, gem. Scheemda .

Lambertus trouwt op donderdag 6 juni 1889 te Scheemda op ongeveer 28-jarige leeftijd met de ongeveer 22-jarige Grietje Woldendorp, dochter van Elzo Woldendorp en Hillegien Jans Bijhoudt. Grietje is geboren rond 1867 te Finsterwolde .

2  Jantje Broesder is geboren in 1862 te Westerlee, gem. Scheemda , zie VIII-I.

3  Pieter Broesder is geboren op woensdag 31 augustus 1864 te Westerlee, gem. Scheemda , zie VIII-J.

4  Usko Broesder is geboren op dinsdag 9 januari 1866 te Westerlee, gem. Scheemda , zie VIII-K.

VII-G  Jan de Gries, zoon van Berent Jans de Gries (VI-D) en Hillechien Eilts van Hoorn, is geboren op zaterdag 26 januari 1833 te Scheemda , overleden op woensdag 1 juni 1921 te Oostwold, gem. Midwolda , boerenknecht. Jan werd 88 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Jan trouwt op zaterdag 27 oktober 1860 te Midwolda op 27-jarige leeftijd met de 20-jarige Geessien Levering, dochter van Heero Hindriks Levering en Katharina Hindriks Possel. Geessien is geboren op donderdag 23 januari 1840 te Midwolda , overleden op vrijdag 15 februari 1929 te Nieuwolda, gem. Scheemda , arbeidster. Geessien werd 89 jaar en 23 dagen.

Van Jan en Geessien is een kind bekend:

1  Hendrik de Gries is geboren op donderdag 1 april 1875 te Oostwold, gem. Midwolda , overleden op zondag 21 april 1963 , begraven te Oostwold, gem. Midwolda. Hendrik werd 88 jaar en 20 dagen.

Hendrik trouwt op vrijdag 21 mei 1909 te Midwolda op 34-jarige leeftijd met de 26-jarige Lammerdina Schuur, dochter van Hero Schuur en Menje Mulder. Lammerdina is geboren op maandag 12 maart 1883 te Finsterwolde , overleden op maandag 25 februari 1952 , begraven te Oostwold, gem. Midwolda. Lammerdina werd 68 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

VII-H  Geertje Schrikkema, dochter van Edo Alberts Schrikkema (VI-J) en Fockje Okkes Westerman, is geboren op maandag 6 december 1841 te Scheemda , overleden op vrijdag 24 september 1915 te Winschoten, arbeidster. Geertje werd 73 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Geertje trouwt op woensdag 21 juni 1876 te Winschoten ; akte 28 op 34-jarige leeftijd met de 30-jarige Johannes Theodorus van den Streng Cerfontain, zoon van Johannes Theodorus van den Streng Cerfontain en Anna Haverkamp. Johannes Theodorus is geboren op zaterdag 11 april 1846 te Winschoten , overleden op zondag 28 februari 1926 te Winschoten , arbeider. Johannes Theodorus werd 79 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Van Johannes Theodorus en Geertje is een kind bekend:

1  Johannes Theodorus Cerfontain is geboren op zondag 31 december 1882 te Winschoten, zie VIII-L.


Generatie VIII

(van 1845 tot 1963)

In deze generatie zijn 12 gezinnen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1867 en 1923. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Winschoten (43x), Midwolda (10x), Heiligerlee, gem. Scheemda (4x), Scheemda (2x), Oostwold, gem. Midwolda (2x), Oude Pekela, gem. Pekela en Bierum, prov. Groningen. Er zijn momenteel nog 4 van de 63 kinderen in leven.

VIII-A  Lammert Dieterman, zoon van Harmannus Pieters Dieterman (VII-A) en Elsien Kiewiet, is geboren op vrijdag 21 januari 1853 te Oostwold, gem. Midwolda , overleden op zaterdag 3 augustus 1918 te Oostwold, gem. Midwolda , arbeider. Lammert werd 65 jaar, 6 maanden en 13 dagen.

Lammert trouwt op woensdag 22 mei 1889 op 36-jarige leeftijd met de 29-jarige Trientje Leising, dochter van Roelf Leising en Aaltje Dammer. Trientje is geboren op zaterdag 14 april 1860 te Oostwold, gem. Midwolda , overleden op zaterdag 28 mei 1910 te Oostwold, gem. Midwolda . Trientje werd 50 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Van Lammert en Trientje is een kind bekend:

1  Harmannus Dieterman is geboren op donderdag 13 maart 1890 te Oostwold, gem. Midwolda .

Harmannus Dieterman trouwt op vrijdag 25 mei 1917 te Midwolda op 27-jarige leeftijd met de 26-jarige Aaltje Oostland, dochter van Albert Jan Oostland en Diena Bos. Aaltje is geboren in 1891 te Beerta .

VIII-B  Rijko Kiewiet, zoon van Filippus Kiewiet (VII-B) en Tielke Koerts, is geboren op maandag 24 maart 1851 te Midwolda , overleden op donderdag 21 november 1929 te Vriescheloo. Rijko werd 78 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Rijko trouwt op donderdag 26 maart 1885 te Scheemda ; huwelijksakte nr. 4 op 34-jarige leeftijd met de ongeveer 28-jarige Klaassien Geukens, dochter van Pieter Geukens en Harmina Lubbers. Klaassien is geboren rond 1857 te Westerlee, gem. Scheemda , overleden voor donderdag 21 november 1929. Klaassien werd hoogstens 72 jaar.

Van Rijko en Klaassien zijn acht kinderen bekend:

1  Filippus Kiewiet is geboren op zondag 20 december 1885 te Midwolda , zie IX-A.

2  Pieter Kiewiet is geboren op zondag 24 april 1887 te Midwolda , overleden op maandag 22 oktober 1888 te Midwolda . Pieter werd 1 jaar, 5 maanden en 28 dagen.

3  Derk Kiewiet is geboren op zondag 15 april 1888 te Midwolda , overleden op vrijdag 20 september 1889 te Midwolda . Derk werd 1 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

4  Pieter Kiewiet is geboren op vrijdag 28 juni 1889 te Midwolda , zie IX-B.

5  Tielke Kiewiet is geboren op vrijdag 29 mei 1891 te Midwolda .

Tielke trouwt op zaterdag 6 november 1909 te Vlagtwedde op 18-jarige leeftijd met Albert Arnoldus, zoon van Elze Arnoldus en Trijntje Kruize. Albert is geboren te Vlagtwedde .

6  Harmina Kiewiet is geboren op zondag 2 april 1893 te Midwolda , overleden op dinsdag 6 maart 1894 te Midwolda . Harmina werd 11 maanden en 4 dagen.

7  Derk Kiewiet is geboren op dinsdag 11 september 1894 te Midwolda , overleden op woensdag 19 februari 1896 te Midwolda . Derk werd 1 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

8  Harmina Kiewiet is geboren op donderdag 24 september 1896 te Midwolda , overleden op vrijdag 9 december 1898 te Midwolda . Harmina werd 2 jaar, 2 maanden en 15 dagen.

VIII-C  Lammert Kiewiet, zoon van Gerrit Lammerts Kiewiet (VII-C) en Imke Smit, is geboren op maandag 18 augustus 1845 te Winschoten des avonds te acht uur , overleden op dinsdag 8 juli 1924 te Winschoten , begraven te Winschoten grafnr OB 1I K3 018 00855 [77], veldarbeider. Lammert werd 78 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

Lammert trouwt op woensdag 28 augustus 1867 te Winschoten ; huwelijksakte nr. 40 op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Maria Mulder, dochter van Hindrik Derks Mulder en Klaassien Glazenburg. Maria is geboren op dinsdag 17 november 1846 te Winschoten , overleden op zondag 17 december 1922 te Winschoten , begraven te Winschoten ; grafnr. OB 1L K3 018 00855 [77]. Maria werd 76 jaar en 1 maand.

Van Lammert en Maria zijn twaalf kinderen bekend:

1  Klaassien Kiewiet is geboren op zondag 1 december 1867 te Winschoten , zie IX-C.

2  Trientje Kiewiet is geboren op dinsdag 1 februari 1870 te Winschoten , zie IX-D.

3  Imke Kiewiet is geboren op woensdag 15 mei 1872 te Winschoten , overleden op donderdag 15 februari 1940 te Winschoten des namiddags om elf uur . Imke werd 67 jaar en 9 maanden.

4  Hendrik Kiewiet is geboren op donderdag 23 juli 1874 te Winschoten , overleden op zondag 20 december 1874 te Winschoten . Hendrik werd 4 maanden en 27 dagen.

5  Henderica Kiewiet is geboren op zondag 29 augustus 1875 te Winschoten , zie IX-E.

6  Derkje Kiewiet is geboren op vrijdag 28 september 1877 te Winschoten , zie IX-F.

7  Maria Kiewiet is geboren op dinsdag 18 november 1879 te Winschoten des namiddags te vier uur , overleden op maandag 23 maart 1931 te Winschoten des voormiddags om vijf uur , begraven te Winschoten grafnr. OB 02 K3 006 00272. Maria werd 51 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Maria trouwt op donderdag 31 oktober 1907 te Winschoten ; huwelijksakte nr. 72 op 27-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Harmen van Rossum, zoon van Harmen van Rossum en Cornelia Plats. Harmen is geboren rond 1887 te Groningen .

8  Gerrit Kiewiet is geboren op donderdag 15 juni 1882 te Winschoten , overleden op maandag 17 juli 1882 te Winschoten . Gerrit werd 1 maand en 2 dagen.

9  Gerriet Kiewiet is geboren op donderdag 2 augustus 1883 te Winschoten des voormiddags te tien uur , zie IX-G.

10  Lammert Kiewiet is geboren op maandag 1 september 1884 te Winschoten des namiddags te tien uur , zie IX-H.

11  Hendrik Kiewiet is geboren op maandag 13 juni 1887 te Winschoten , overleden op zaterdag 9 juli 1887 te Winschoten . Hendrik werd 26 dagen.

12  Sabbegie Kiewiet is geboren op woensdag 2 januari 1889 te Winschoten des middags te twaalf uur , overleden op vrijdag 9 april 1920 te Winschoten des namiddags om zeven uur . Sabbegie werd 31 jaar, 3 maanden en 7 dagen.

Sabbegie trouwt op donderdag 10 september 1908 te Winschoten ; huwelijksakte nr. 53 op 19-jarige leeftijd met de 26-jarige Harm Harms, zoon van Harm Hindrik Harms en Antje Koning. Harm is geboren op zondag 22 januari 1882 te Scheemda .

VIII-D  Harm Kiewiet, zoon van Gerrit Lammerts Kiewiet (VII-C) en Imke Smit, is geboren op zaterdag 4 november 1848 te Winschoten , overleden op maandag 12 april 1875 te Winschoten . Harm werd 26 jaar, 5 maanden en 8 dagen.

Harm trouwt op woensdag 29 november 1871 te Winschoten ; huwelijksakte nr. 46 op 23-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Grietje Strobos, dochter van Albert Lammerts Strobos en Engeltje Lubberts Bakker. Grietje is geboren op donderdag 8 januari 1846 te Blijham , overleden op dinsdag 17 december 1872 te Winschoten . Grietje werd 26 jaar, 11 maanden en 9 dagen.

Van Harm en Grietje is een kind bekend:

1  Gerrit Kiewiet is geboren op dinsdag 20 september 1870 te Winschoten , zie IX-I.

Harm trouwt op donderdag 14 mei 1874 te Winschoten ; huwelijksakte nr. 20 op 25-jarige leeftijd (2) met de 20-jarige Grijtje Niemeijer, dochter van Berend Niemeijer en Elsijn Kroeze. Grijtje is geboren op woensdag 7 september 1853 te Winschoten .

Grijtje was later gehuwd (2) met Eppe Wiersum.

Van Harm en Grijtje is een kind bekend:

2  Elsien Kiewiet is geboren op dinsdag 8 december 1874 te Winschoten , zie IX-J.

VIII-E  Fillippus Kiewiet, zoon van Gerrit Lammerts Kiewiet (VII-C) en Imke Smit, is geboren op zondag 2 maart 1851 te Winschoten , overleden op vrijdag 30 september 1910 te Winschoten des namiddags te half twee , begraven te Winschoten ; grafnr. OB 1G K2 006 00688 [69], landarbeider. Fillippus werd 59 jaar, 6 maanden en 28 dagen.

Fillippus trouwt op donderdag 11 mei 1882 te Wildervank ; huwelijksakte nr. 29 op 31-jarige leeftijd met de 24-jarige Trijntje Haijer, dochter van Theodorus Haijer en IJke Nieboer. Trijntje is geboren op woensdag 2 september 1857 te Windeweer, gem. Hoogezand , overleden op donderdag 19 januari 1939 te Winschoten , begraven te Winschoten . Trijntje werd 81 jaar, 4 maanden en 17 dagen.

Van Fillippus en Trijntje zijn negen kinderen bekend:

1  Ieke Kiewiet is geboren op zondag 14 januari 1883 te Winschoten , overleden op zaterdag 27 januari 1883 te Winschoten . Ieke werd 13 dagen.

2  Ieke Kiewiet is geboren op dinsdag 13 mei 1884 te Winschoten , overleden op dinsdag 3 juni 1884 te Winschoten . Ieke werd 21 dagen.

3  Ieke Kiewiet is geboren op maandag 19 juli 1886 te Winschoten , overleden op vrijdag 30 juli 1886 te Winschoten . Ieke werd 11 dagen.

4  Gerrit Kiewiet is geboren op donderdag 1 september 1887 te Winschoten , overleden op maandag 31 oktober 1966 , begraven op donderdag 3 november 1966 te Winschoten op de Oude Begraafplaats aan de Hofstraat grafnr. OB 02 K3 013 00621. Gerrit werd 79 jaar, 1 maand en 30 dagen.

Gerrit was gehuwd met Renske Dijk. Renske is geboren op woensdag 23 augustus 1893 , overleden op woensdag 20 maart 1957 te Winschoten , begraven te Winschoten op de Oude Begraafplaats aan de Hofstraat. Renske werd 63 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

5  Ieke Kiewiet is geboren op zondag 3 november 1889 te Winschoten des voormiddags te zes uur (getuigen aangifte geboorte waren Hindrik Prak en Pieter van der Laan), overleden op maandag 2 september 1940 te Winschoten des voormiddags om zes uur , begraven te Winschoten grafnr OB 05 K3 024 00189. Ieke werd 50 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Ieke trouwt op donderdag 18 maart 1915 te Winschoten ; huwelijksakte nr. 8 op 25-jarige leeftijd met de 28-jarige Pieter Snoek, zoon van Hindrik Snoek en Eppien Gremmer. Pieter is geboren op dinsdag 4 januari 1887 te Midwolda .

6  Imke Kiewiet is geboren op donderdag 5 mei 1892 te Winschoten , overleden op vrijdag 11 september 1970 te Winschoten , begraven te Finsterwolde op de algemene begraafplaats . Imke werd 78 jaar, 4 maanden en 6 dagen.

Imke trouwt op donderdag 20 mei 1920 te Winschoten ; huwelijksakte nr. 50 op 28-jarige leeftijd met de 31-jarige Tjakko Tjakkes, zoon van Derk Tjakkes en Geertje Bakker. Tjakko is geboren op maandag 19 november 1888 te Finsterwolde , overleden op zondag 11 oktober 1970 , begraven te Finsterwolde op de algemene begraafplaats. Tjakko werd 81 jaar, 10 maanden en 22 dagen.

7  Theodorus Kiewiet is geboren op woensdag 28 oktober 1896 te Winschoten des namiddags te elf uur (aangever geboorte was Anna Boerma), zie IX-K.

8  Maria Kiewiet is geboren op woensdag 22 maart 1899 te Winschoten , overleden op zaterdag 25 maart 1899 te Winschoten om 04.00 uur . Maria werd 3 dagen.

9  Anna Kiewiet is geboren op woensdag 22 maart 1899 te Winschoten , overleden op zaterdag 25 maart 1899 te Winschoten om 06.00 uur . Anna werd 3 dagen.

VIII-F  Gerrit Kiewiet, zoon van Gerrit Lammerts Kiewiet (VII-C) en Imke Smit, is geboren op woensdag 12 oktober 1853 te Winschoten , overleden op maandag 29 augustus 1910 te Groningen ; akte 818, als overleden aangegeven op dinsdag 30 augustus 1910 te Groningen, broodbakker; arbeider. Gerrit werd 56 jaar, 10 maanden en 17 dagen.

Gerrit trouwt op woensdag 12 december 1877 te Winschoten ; huwelijksakte nr. 53 op 24-jarige leeftijd met de 21-jarige Jantje Klooster, dochter van Pieter Hindriks Klooster en Elisabeth Essers. Jantje is geboren op maandag 8 september 1856 te Beerta, overleden op maandag 14 november 1938 , begraven te Winschoten op de Alg. begraafplaats aan de Hofstraat. Jantje werd 82 jaar, 2 maanden en 6 dagen.

Van Gerrit en Jantje zijn tien kinderen bekend:

1  Elizabeth Kiewiet is geboren op zaterdag 12 januari 1878 te Oude Pekela, gem. Pekela , zie IX-L.

2  Gerrit Kiewiet is geboren op maandag 18 augustus 1879 te Winschoten , zie IX-M.

3  Pieter Kiewiet is geboren op dinsdag 23 augustus 1881 te Winschoten , zie IX-N.

4  Lammert Kiewiet is geboren op woensdag 26 september 1883 te Winschoten des middags te zes uur.

5  Hendrik Kiewiet is geboren op zaterdag 14 maart 1885 te Winschoten , zie IX-O.

6  Filips Kiewiet is geboren op zondag 13 maart 1887 te Winschoten , overleden op maandag 11 november 1889 te Winschoten . Filips werd 2 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

7  Imke Kiewiet is geboren op zaterdag 21 september 1889 te Winschoten , overleden op dinsdag 23 december 1969 , begraven te Beerta op de algemene begraafplaats. Imke werd 80 jaar, 3 maanden en 2 dagen.

Imke trouwt op zaterdag 20 oktober 1906 te Beerta ; akte no. 22 (Genlias) op 17-jarige leeftijd met de 20-jarige Berend Bos, zoon van Engelke Bos en Bouwe Walters. Berend is geboren op zaterdag 3 juli 1886 te Beerta , overleden op dinsdag 13 mei 1941, begraven te Beerta op de algemene begraafplaats. Berend werd 54 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

8  Jan Kiewiet is geboren op dinsdag 3 mei 1892 te Winschoten , zie IX-P.

9  Maria Kiewiet is geboren op zaterdag 29 juni 1895 te Winschoten , zie IX-Q.

10  Filippus Kiewiet is geboren op zondag 9 januari 1898 te Winschoten , zie IX-R.

VIII-G  Maria Kiewiet, dochter van Gerrit Lammerts Kiewiet (VII-C) en Imke Smit, is geboren op donderdag 11 maart 1858 te Winschoten des namiddags te negen uur , overleden op woensdag 1 juni 1921 te Winschoten . Maria werd 63 jaar, 2 maanden en 21 dagen.

Maria trouwt op donderdag 4 mei 1882 te Winschoten ; huwelijksakte nr. 13 op 24-jarige leeftijd met de 18-jarige Jan Kuiper, zoon van Jan Fokkes Kuiper en Jantje Jans Sluiter. Jan is geboren op dinsdag 6 oktober 1863 te Wedde , overleden op dinsdag 18 juni 1912 te Zuidlaren in centrum Dennenoord. Jan werd 48 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Van Jan en Maria zijn zeven kinderen bekend:

1  Jantje Kuiper is geboren op donderdag 31 augustus 1882 te Winschoten .

Jantje trouwt op donderdag 18 juli 1901 te Winschoten ; huwelijksakte nr. 44 op 18-jarige leeftijd met de ongeveer 23-jarige Sander Glazenburg, zoon van Eltjo Glazenburg en Aaltje van der Laan. Sander is geboren rond 1878 te Winschoten .

2  Gerrit Kuiper is geboren op maandag 22 juni 1885 te Winschoten .

Gerrit was gehuwd met Jaapie Kuiper, dochter van Renke Kuiper en Teelke Bos. Jaapie is geboren te Winschoten .

3  Jan Kuiper is geboren op zaterdag 31 december 1887 te Winschoten .

4  Lammert Kuiper is geboren op dinsdag 29 juli 1890 te Winschoten .

Lammert trouwt op donderdag 3 november 1910 te Winschoten op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 26-jarige Grietje Brinkema, dochter van Hendrik Brinkema en Antje van Lengen. Grietje is geboren rond 1884 te Beerta .

5  Imke Kuiper is geboren op woensdag 23 augustus 1893 te Winschoten .

6  Fokko Kuiper is geboren op zaterdag 27 juni 1896 te Winschoten .

Fokko was gehuwd met Harmina van der Schans, dochter van Jan van der Schans en Elke Ottenga. Harmina is geboren te Scheemda .

7  Filippus Kuiper is geboren op donderdag 29 juni 1899 te Winschoten .

Filippus was gehuwd met Tetje van der Kamp, dochter van Derk Jan van der Kamp en Magdalena Jurgens. Tetje is geboren te Midwolda .

VIII-H  Willem Baas, zoon van Hendrik Baas (VII-E) en Hindrikje Kiewiet, is geboren op donderdag 10 mei 1866 te Oostwold, gem. Midwolda , dagloner, arbeider.

Willem trouwt op maandag 10 september 1888 te Midwolda op 22-jarige leeftijd met Trientje Werdekker, dochter van Hendrik Werdekker en Jantien Hommes. Trientje is geboren te Leek.

Van Willem en Trientje is een kind bekend:

1  Jakob Baas is geboren op donderdag 28 september 1893 te Oostwold, gem. Midwolda .

Jakob trouwt op vrijdag 7 februari 1919 te Midwolda ; huwelijksakte nr. 3 (Genlias) op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Agina van Dijk, dochter van Heiko van Dijk en Freä Boven. Agina is geboren op zondag 11 oktober 1896 te Oostwold, gem. Midwolda .

VIII-I  Jantje Broesder, dochter van Hindrik Broesder (VII-F) en Wupke Kiewiet, is geboren in 1862 te Westerlee, gem. Scheemda .

Jantje trouwt op donderdag 28 november 1889 te Scheemda ; huwelijksakte nr. 47 (Genlias) op 27-jarige leeftijd met de 28-jarige Jakob Keizer, zoon van Tjacko Keizer en Fenje Kampinga. Jakob is geboren in 1861 te Scheemda .

Van Jakob en Jantje is een kind bekend:

1  Geert Keizer is geboren op maandag 23 november 1903 te Scheemda , overleden op dinsdag 28 mei 1963 te Scheemda . Geert werd 59 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

Geert was gehuwd met Hinderkje Vegt, dochter van Hinderikus Vegt en Epke Mulder. Hinderkje is geboren op zondag 26 oktober 1902 te Beerta .

Hinderkje was later gehuwd (2) met Beiske Broesder. Hinderkje was later gehuwd (3) met Etsko Nap.

VIII-J  Pieter Broesder, zoon van Hindrik Broesder (VII-F) en Wupke Kiewiet, is geboren op woensdag 31 augustus 1864 te Westerlee, gem. Scheemda , overleden op dinsdag 12 december 1950 te Appingedam . Pieter werd 86 jaar, 3 maanden en 11 dagen.

Pieter trouwt op donderdag 27 oktober 1887 te Scheemda ; akte nr. 34 op 23-jarige leeftijd met de 16-jarige Wievenliena Mulder. Wievenliena is geboren op maandag 25 september 1871 te Scheemda , overleden op donderdag 23 november 1950 te Delfzijl . Wievenliena werd 79 jaar, 1 maand en 29 dagen.

Van Pieter en Wievenliena is een kind bekend:

1  Wievenlina Broesder is geboren op zondag 18 juli 1897 te Bierum, prov. Groningen , zie IX-S.

VIII-K  Usko Broesder, zoon van Hindrik Broesder (VII-F) en Wupke Kiewiet, is geboren op dinsdag 9 januari 1866 te Westerlee, gem. Scheemda , overleden te Westerlee, gem. Scheemda .

Usko trouwt op donderdag 6 december 1888 te Scheemda ; huwelijksakte nr. 34 op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Rijntje Kaman, dochter van Jan Kaman en Klaaske Bosman. Rijntje is geboren op vrijdag 25 september 1863 te Midwolda , overleden in 1949 te Heiligerlee, gem. Scheemda . Rijntje werd 86 jaar.

Van Usko en Rijntje zijn zeven kinderen bekend:

1  Hendrik Broesder is geboren op dinsdag 10 september 1889 te Heiligerlee, gem. Scheemda , overleden op zondag 14 oktober 1973 te Zuidlaren ; ongehuwd . Hendrik werd 84 jaar, 1 maand en 4 dagen.

2  Klaassina Broesder is geboren op dinsdag 22 maart 1892 te Heiligerlee, gem. Scheemda , zie IX-T.

3  Wupke Broesder is geboren op zaterdag 15 september 1894 te Heiligerlee, gem. Scheemda , overleden op donderdag 15 april 1954 te Winschoten . Wupke werd 59 jaar en 7 maanden.

Wupke trouwt op donderdag 9 januari 1947 te Winschoten op 52-jarige leeftijd met de 46-jarige Harm Boog. Harm is geboren op vrijdag 10 augustus 1900 te Scheemda , overleden op vrijdag 19 april 1985 te Haren . Harm werd 84 jaar, 8 maanden en 9 dagen.

Harm was later gehuwd (2) met Lamberta Broesder (zie IX-U).

4  Jantina Broesder is geboren op zondag 19 juli 1896 te Midwolda , overleden te Groningen .

Jantina trouwt op donderdag 6 juli 1922 te Scheemda op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Renso Thobokholt, zoon van Jan Thobokholt en Engbertje Fokkema. Renso is geboren in 1897 te Groningen , overleden te Groningen .

5  Stientje Broesder is geboren op woensdag 4 januari 1899 te Midwolda , overleden te Winschoten .

Stientje trouwt op donderdag 20 november 1919 te Winschoten ; huwelijksakte nr. 98 op 20-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Fokko Eggens, zoon van Konraad Eggens en Antje Mulder. Fokko is geboren rond 1894 te Winschoten .

6  Jantje Broesder is geboren op zaterdag 9 november 1901 te Heiligerlee, gem. Scheemda , overleden te Winschoten .

Jantje was gehuwd met Chris Viel.

7  Lamberta Broesder is geboren op zondag 26 juni 1904 te Scheemda , zie IX-U.

VIII-L  Johannes Theodorus Cerfontain, zoon van Johannes Theodorus van den Streng Cerfontain (VII-H) en Geertje Schrikkema, is geboren op zondag 31 december 1882 te Winschoten, overleden op zondag 24 december 1950 te Winschoten , voeger. Johannes Theodorus werd 67 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Johannes Theodorus trouwt op donderdag 8 juni 1916 op 33-jarige leeftijd met de 32-jarige Alida Petronella Reer, dochter van Jan Reer en Petronella Thaden. Alida Petronella is geboren op maandag 10 september 1883 te Oude Pekela, gem. Pekela, overleden op donderdag 14 december 1961 te Zutphen, prov. Gelderland , begraven op maandag 18 december 1961 te Winschoten, modiste(=hoedenmaakster). Alida Petronella werd 78 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Van Johannes Theodorus en Alida Petronella zijn vier kinderen bekend:

1  Geertje Cerfontain is geboren op maandag 9 april 1917 te Winschoten.

2  Jan Cerfontain is geboren op dinsdag 23 april 1918 te Winschoten.

Jan trouwt op zaterdag 14 november 1942 te Winschoten op 24-jarige leeftijd met M. Frericks.

3  Johanna Petronella Cerfontain is geboren op zondag 21 maart 1920 te Winschoten .

Johanna Petronella trouwt op donderdag 7 mei 1942 te Winschoten op 22-jarige leeftijd met Pieter Kral.

4  Johannes Theodorus Cerfontain is geboren op vrijdag 8 juni 1923 te Winschoten.

Johannes Theodorus was gehuwd met Jannie te Velde.


Generatie IX

(van 1867 tot heden)

In deze generatie zijn 21 gezinnen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1888 en 1938. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Winschoten (30x), Bunde, Duitsland (6x), Beerta (6x), Scheemda (5x), Eexta, gem. Scheemda (5x), Wedde (3x), Oude Pekela, gem. Pekela (2x), Heiligerlee, gem. Scheemda en Appingedam. Er zijn momenteel nog 18 van de 79 kinderen in leven.

IX-A  Filippus Kiewiet, zoon van Rijko Kiewiet (VIII-B) en Klaassien Geukens, is geboren op zondag 20 december 1885 te Midwolda , overleden op maandag 29 september 1969 te Vlagtwedde , begraven te Veelerveen . Filippus werd 83 jaar, 9 maanden en 9 dagen.

Filippus trouwt op zaterdag 28 november 1908 te Vlagtwedde ; huwelijksakte nr. 52 op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Ettje Hinderika Kruizinga, dochter van Leendert Kruizinga en Jantje Groen. Ettje Hinderika is geboren op dinsdag 4 mei 1886 te Vlagtwedde , overleden op zaterdag 7 maart 1953 te Veelerveen, begraven op woensdag 11 maart 1953 te Veelerveen . Ettje Hinderika werd 66 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Van Filippus en Ettje Hinderika zijn drie kinderen bekend:

1  Rijko Pieter Kiewiet.

Rijko Pieter was gehuwd met Grietje Bakker. Grietje is geboren rond 1912, overleden op zondag 6 oktober 1974 te Bellingwolde . Grietje werd ongeveer 62 jaar.

2  L. Kiewiet.

L. was gehuwd met G. Smit.

3  K. Kiewiet.

K. was gehuwd met B.J. Krol.

IX-B  Pieter Kiewiet, zoon van Rijko Kiewiet (VIII-B) en Klaassien Geukens, is geboren op vrijdag 28 juni 1889 te Midwolda , overleden op maandag 21 juni 1971 , begraven te Vriescheloo. Pieter werd 81 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Pieter trouwt op zaterdag 10 februari 1912 te Bellingwolde ; huwelijksakte nr. 2 (Genlias) op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Anje Rops, dochter van Harm Rops en Grietje Das. Anje is geboren op dinsdag 2 augustus 1892 te Bellingwolde , overleden op woensdag 24 april 1940 , begraven te Vriescheloo. Anje werd 47 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Van Pieter en Anje zijn twee kinderen bekend:

1  G. Kiewiet, wonende te Amersfoort.

G. was gehuwd met J. Schutte.

2  K. Kiewiet, wonende te Vriescheloo.

K. was gehuwd met N.N. Witting.

IX-C  Klaassien Kiewiet, dochter van Lammert Kiewiet (VIII-C) en Maria Mulder, is geboren op zondag 1 december 1867 te Winschoten , overleden op maandag 13 februari 1950 te Winschoten om 02.30 uur , begraven te Winschoten ; grafnr. OB 09 K3 013 00725 . Klaassien werd 82 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Van Klaassien is een kind bekend:

1  Lammert Kiewiet is geboren op vrijdag 9 november 1888 te Winschoten , overleden op zaterdag 17 januari 1891 te Winschoten . Lammert werd 2 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

IX-D  Trientje Kiewiet, dochter van Lammert Kiewiet (VIII-C) en Maria Mulder, is geboren op dinsdag 1 februari 1870 te Winschoten , als overleden aangegeven te Scheemda, overleden op zaterdag 28 november 1925 te Groningen , begraven te Westerlee, gem. Scheemda op de Alg. begraafplaats , wonende te Heiligerlee, gem. Scheemda. Trientje werd 55 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

Trientje trouwt op donderdag 7 december 1893 te Winschoten ; huwelijksakte nr. 68 op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Jan Reininga, zoon van Geert Reininga en Siementje Ravensberg. Jan is geboren op donderdag 27 december 1866 te Scheemda , overleden op vrijdag 13 april 1951, begraven te Westerlee, gem. Scheemda op de Alg. begraafplaats . Jan werd 84 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Van Jan en Trientje zijn drie kinderen bekend:

1  Geert Reininga is geboren op maandag 26 november 1894 te Winschoten , overleden op zondag 28 april 1895 te Winschoten . Geert werd 5 maanden en 2 dagen.

2  Lammert Reininga is geboren op dinsdag 30 juni 1896 te Winschoten , overleden op zondag 12 september 1897 te Winschoten . Lammert werd 1 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

3  Geert Reininga is geboren op maandag 23 augustus 1897 te Winschoten , overleden op zondag 12 september 1897 te Winschoten . Geert werd 20 dagen.

IX-E  Henderica Kiewiet, dochter van Lammert Kiewiet (VIII-C) en Maria Mulder, is geboren op zondag 29 augustus 1875 te Winschoten , overleden op maandag 5 maart 1962 , begraven op woensdag 13 juni 1962 te Winschoten ; grafnr. OB 1G K2 018 01013 . Henderica werd 86 jaar, 6 maanden en 4 dagen.

Henderica trouwt op donderdag 2 januari 1896 te Winschoten ; huwelijksakte nr. 1 op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Geert Glazenburg, zoon van Eltjo Glazenburg en Aaltje van der Laan. Geert is geboren op zaterdag 2 maart 1872 te Winschoten , overleden op vrijdag 15 april 1955 , begraven te Winschoten. Geert werd 83 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Van Geert en Henderica zijn twee kinderen bekend:

1  Lammert Glazenburg is geboren op maandag 6 april 1896 te Winschoten .

Lammert trouwt op vrijdag 23 december 1921 te Bellingwolde op 25-jarige leeftijd met Jakobina Baalmann, dochter van Harm Baalmann en Meike Kampen. Jakobina is geboren te Stapelmoor, Duitsland .

2  Aaltje Glazenburg is geboren op dinsdag 16 augustus 1898 te Winschoten .

Aaltje trouwt op donderdag 7 april 1921 te Winschoten op 22-jarige leeftijd met Berend Luttje, zoon van Pieter Luttje en Geessien Brouwer. Berend is geboren te Scheemda .

IX-F  Derkje Kiewiet, dochter van Lammert Kiewiet (VIII-C) en Maria Mulder, is geboren op vrijdag 28 september 1877 te Winschoten , overleden op vrijdag 15 december 1961 , begraven op dinsdag 19 december 1961 te Winschoten ; grafnr. OB 10 K3 015 01001. Derkje werd 84 jaar, 2 maanden en 17 dagen.

Derkje trouwt op donderdag 17 mei 1900 te Winschoten ; huwelijksakte nr. 31 op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Wiegert Drenth, zoon van Jakob Drenth en Ettjen Vrieze. Wiegert is geboren op zaterdag 12 april 1873 te Scheemda , overleden op donderdag 11 februari 1954 , begraven op dinsdag 16 februari 1954 te Winschoten om 12 uur. Wiegert werd 80 jaar, 9 maanden en 30 dagen.

Van Wiegert en Derkje is een kind bekend:

1  J. Drenth.

J. was gehuwd met G. Brader.

IX-G  Gerriet Kiewiet, zoon van Lammert Kiewiet (VIII-C) en Maria Mulder, is geboren op donderdag 2 augustus 1883 te Winschoten des voormiddags te tien uur , overleden op donderdag 9 januari 1913 te Winschoten 's middags om half twee , wonende te Winschoten (Schotsplein 14). Gerriet werd 29 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

Gerriet trouwt op donderdag 15 november 1906 te Winschoten ; huwelijksakte nr. 77 op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Annechien Dijk, dochter van Jan Dijk en Antje Kuiper. Annechien is geboren op woensdag 19 mei 1880 te Scheemda .

Van Gerriet en Annechien zijn drie kinderen bekend:

1  Jan Kiewiet is geboren op zaterdag 23 november 1901 te Winschoten , zie X-A.

2  Lammert Kiewiet is geboren op zondag 8 september 1907 te Winschoten , zie X-B.

3  Freerk Kiewiet is geboren op zondag 5 december 1909 te Winschoten , zie X-C.

IX-H  Lammert Kiewiet, zoon van Lammert Kiewiet (VIII-C) en Maria Mulder, is geboren op maandag 1 september 1884 te Winschoten des namiddags te tien uur , overleden op woensdag 6 oktober 1965 , begraven op zaterdag 9 oktober 1965 te Winschoten ; grafnr. OB 10 K3 015 00323, straatveger. Lammert werd 81 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Lammert trouwt op donderdag 9 mei 1907 te Winschoten ; huwelijksakte nr. 14 op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Janna Noor, dochter van Abel Noor en Harmke Hazelhoff. Janna is geboren op woensdag 18 januari 1888 te Winschoten , overleden op donderdag 10 oktober 1957 , begraven op maandag 14 oktober 1957 te Winschoten om 12.00 uur; grafnr. OB 10 K3 015 00323. Janna werd 69 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Van Lammert en Janna zijn tien kinderen bekend:

1  Lammert Kiewiet is geboren op zondag 17 november 1907 te Winschoten , overleden op donderdag 14 januari 1993, begraven te Middenmeer op de Algemene begraafplaats . Lammert werd 85 jaar, 1 maand en 28 dagen.

Lammert was gehuwd met Gijseldina Heidekamp. Gijseldina is geboren op dinsdag 3 juli 1906, overleden op maandag 23 december 1996, begraven te Middenmeer op de Algemene begraafplaats. Gijseldina werd 90 jaar, 5 maanden en 20 dagen.

2  Harmke Kiewiet is geboren op woensdag 17 februari 1909 te Winschoten , overleden op zaterdag 20 maart 1909 te Winschoten 's morgens om vijf uur . Harmke werd 1 maand en 3 dagen.

3  Harmke Kiewiet is geboren op maandag 16 mei 1910 te Winschoten .

Harmke was gehuwd met Jan van de Zwaag. Jan is geboren op woensdag 23 juni 1909, overleden op dinsdag 6 september 1960, begraven te Winschoten. Jan werd 51 jaar, 2 maanden en 14 dagen.

4  Maria Kiewiet is geboren op donderdag 14 september 1911 te Winschoten , overleden op dinsdag 20 augustus 1996, begraven op maandag 26 augustus 1996 te Winschoten ; grafnr OB1B K2 003 01352. Maria werd 84 jaar, 11 maanden en 6 dagen.

Maria was gehuwd met Albertus Marinus Mooij. Albertus Marinus is geboren op vrijdag 22 maart 1907 , overleden op donderdag 10 juni 1982 . Albertus Marinus werd 75 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

5  Abel Kiewiet is geboren op maandag 18 augustus 1913 te Winschoten .

6  Gerriet Lammert Kiewiet is geboren op zaterdag 5 december 1914 te Winschoten , zie X-D.

7  Cornelia Kiewiet is geboren op maandag 11 december 1916 te Winschoten , overleden op maandag 25 december 1916 te Winschoten . Cornelia werd 14 dagen.

8  Cornelis Kiewiet is geboren op dinsdag 4 december 1917 te Winschoten , overleden op maandag 14 januari 1918 te Winschoten des voormiddags om half vier . Cornelis werd 1 maand en 10 dagen.

9  Klaas Kornelis Kiewiet is geboren op dinsdag 18 november 1919 te Winschoten , overleden op dinsdag 21 maart 2000 te Winschoten . Klaas Kornelis werd 80 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Klaas Kornelis was gehuwd met M. Grijze.

10  Jan Kiewiet is geboren in oktober 1923 , overleden op donderdag 10 januari 1924 te Winschoten des namiddags om 11 3/4 uur . Jan werd 3 maanden.

IX-I  Gerrit Kiewiet, zoon van Harm Kiewiet (VIII-D) en Grietje Strobos, is geboren op dinsdag 20 september 1870 te Winschoten , overleden op vrijdag 1 juni 1945 te Nieuwe Pekela ; akte 37. Gerrit werd 74 jaar, 8 maanden en 12 dagen.

Gerrit trouwt op zaterdag 18 mei 1895 te Oude Pekela, gem. Pekela ; huwelijksakte nr. 17 op 24-jarige leeftijd met de ongeveer 25-jarige Maria Meijering, dochter van Jan Meijering en Hindrikje Rentema. Maria is geboren rond 1870 te Oude Pekela, gem. Pekela .

Van Gerrit en Maria is een kind bekend:

1  Hindrikje Kiewiet is geboren rond 1896 te Oude Pekela, gem. Pekela .

Hindrikje trouwt op zaterdag 19 juni 1920 te Oude Pekela, gem. Pekela ; huwelijksakte nr. 51 (Genlias) op ongeveer 24-jarige leeftijd met de ongeveer 20-jarige Frederik Prins, zoon van Frederik Prins en Johanna Schut. Frederik is geboren rond 1900 te Muntendam .

IX-J  Elsien Kiewiet, dochter van Harm Kiewiet (VIII-D) en Grijtje Niemeijer, is geboren op dinsdag 8 december 1874 te Winschoten , overleden op zondag 10 juni 1906 te Winschoten 's morgens om 7 uur , wonende te Winschoten (Engelstilstraat 292). Elsien werd 31 jaar, 6 maanden en 2 dagen.

Elsien trouwt op donderdag 5 april 1900 te Winschoten ; huwelijksakte nr. 11 op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Berend Lich, zoon van Christiaan Lich en Rolina Jansen. Berend is geboren in 1876 te Winschoten , arbeider.

Berend was later gehuwd (2) met Grietje Siebentje Smid.

Van Berend en Elsien is een kind bekend:

1  Harm Lich is geboren op zaterdag 4 mei 1895 te Winschoten , overleden op maandag 22 maart 1948, begraven te Winschoten op de Alg. begraafplaats aan de Hofstraat, tuinier. Harm werd 52 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Harm trouwt op donderdag 4 juli 1918 te Winschoten ; akte 54 op 23-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Geertje van der Veen, dochter van Frederik van der Veen en Renske Adam. Geertje is geboren op woensdag 9 maart 1898 te Finsterwolde , overleden op maandag 22 april 1929 , begraven te Winschoten op de Alg. begraafplaats aan de Hofstraat.. Geertje werd 31 jaar, 1 maand en 13 dagen. Harm was gehuwd (2) met Antje van der Laan. Antje is geboren op zondag 11 oktober 1885 te Beerta , overleden op zondag 11 juli 1965 te Winschoten , begraven te Winschoten op de Alg. begraafplaats aan de Hofstraat. Antje werd 79 jaar en 9 maanden.

Van Elsien is een kind bekend:

2  Elzo Kiewiet is geboren op maandag 13 juni 1898 te Winschoten , overleden op maandag 19 maart 1900 te Winschoten 's morgens om 5 uur . Elzo werd 1 jaar, 9 maanden en 6 dagen.

IX-K  Theodorus Kiewiet, zoon van Fillippus Kiewiet (VIII-E) en Trijntje Haijer, is geboren op woensdag 28 oktober 1896 te Winschoten des namiddags te elf uur (aangever geboorte was Anna Boerma), overleden op dinsdag 24 april 1984 te Scheemda , arbeider; metaalbewerker. Theodorus werd 87 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Theodorus trouwt op donderdag 5 april 1917 te Scheemda ; huwelijksakte nr. 3 op 20-jarige leeftijd met de 20-jarige Bieke Kiewiet, dochter van Berend Kiewiet en Grietje Oostman. Bieke is geboren op maandag 13 april 1896 te Westerlee, gem. Scheemda , overleden op maandag 16 november 1981 te Winschoten in het ziekenhuis . Bieke werd 85 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Van Theodorus en Bieke zijn zes kinderen bekend:

1  Trijntje Kiewiet is geboren op dinsdag 19 juni 1917 te Heiligerlee, gem. Scheemda , zie X-E.

2  Grietje Kiewiet is geboren op vrijdag 23 augustus 1918 te Eexta, gem. Scheemda , zie X-F.

3  Yke Theodora Kiewiet is geboren op woensdag 26 november 1919 te Eexta, gem. Scheemda , zie X-G.

4  Berendina Kiewiet is geboren op dinsdag 15 augustus 1922 te Eexta, gem. Scheemda , zie X-H.

5  Filippus Kiewiet is geboren op donderdag 10 januari 1924 te Eexta, gem. Scheemda , zie X-I.

6  Eefke Kiewiet is geboren op vrijdag 26 februari 1926 te Eexta, gem. Scheemda .

IX-L  Elizabeth Kiewiet, dochter van Gerrit Kiewiet (VIII-F) en Jantje Klooster, is geboren op zaterdag 12 januari 1878 te Oude Pekela, gem. Pekela , overleden op zaterdag 17 april 1948 te Winschoten om 03.10 uur , begraven te Winschoten ; grafnr. OB 09 K3 007 00579. Elizabeth werd 70 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

Elizabeth trouwt op zaterdag 18 november 1899 te Beerta ; huwelijksakte nr. 36 op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Hindrik Oolderk Siemons, zoon van Oolderk Siemons en Elsien Klooster. Hindrik Oolderk is geboren op woensdag 24 januari 1877 te Winschoterzijl , overleden op vrijdag 22 juni 1962 te Winschoten , begraven te Winschoten ; grafnr. OB 09 K3 007 00579 [ 54 ], timmerman. Hindrik Oolderk werd 85 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

Van Hindrik Oolderk en Elizabeth zijn vier kinderen bekend:

1  Elsien Siemons is geboren op woensdag 28 februari 1900 te Beerta .

Elsien trouwt op donderdag 12 augustus 1920 te Winschoten op 20-jarige leeftijd met Bouke Lammert Munsterman, zoon van Casper Karel Munsterman en Dirkje Lammertsma. Bouke Lammert is geboren te Leeuwarden .

2  Gerrit Lammert Siemons is geboren op vrijdag 24 maart 1905 te Beerta .

3  Oolderk Hindrik Siemons is geboren op zondag 3 juli 1910 te Winschoten .

4  Johan Siemons is geboren op zaterdag 3 januari 1920 te Winschoten .

IX-M  Gerrit Kiewiet, zoon van Gerrit Kiewiet (VIII-F) en Jantje Klooster, is geboren op maandag 18 augustus 1879 te Winschoten , overleden op donderdag 27 maart 1952 ; akte 8, als overleden aangegeven op donderdag 27 maart 1952 te Nieuweschans, begraven op maandag 31 maart 1952 te Winschoten ; grafnr. ON 09 K3 007 00575, arbeider. Gerrit werd 72 jaar, 7 maanden en 9 dagen.

Gerrit trouwt op woensdag 27 mei 1903 te Beerta op 23-jarige leeftijd met de 26-jarige Haike Bonder, dochter van Harm Bonder en Ettje Perton. Haike is geboren op donderdag 22 juni 1876 , overleden op donderdag 17 mei 1951 . Haike werd 74 jaar, 10 maanden en 25 dagen.

Van Gerrit en Haike zijn vier kinderen bekend:

1  Ettje Harmanna Kiewiet is geboren op dinsdag 23 januari 1906 te Beerta , overleden op zaterdag 8 december 1917 te Beerta ; akte 54 , als overleden aangegeven op zaterdag 8 december 1917 te Beerta, begraven te Beerta op de algemene begraafplaats. Ettje Harmanna werd 11 jaar, 10 maanden en 15 dagen.

2  J. Kiewiet, wonende te Groningen.

J. was gehuwd met H. Sebens.

3  G. Kiewiet, wonende te Winschoten.

G. was gehuwd met P. Boven.

4  F. Kiewiet, wonende te Nieuweschans.

F. was gehuwd met G. Rozenveld.

IX-N  Pieter Kiewiet, zoon van Gerrit Kiewiet (VIII-F) en Jantje Klooster, is geboren op dinsdag 23 augustus 1881 te Winschoten , overleden op vrijdag 1 maart 1946 te Winschoten om 00.30 uur , begraven te Winschoten grafnr. OB 06 K2 012 00428 , arbeider. Pieter werd 64 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Pieter was gehuwd met Jantje de Groot, dochter van Hindrik de Groot en Boelwina Dammer. Jantje is geboren op dinsdag 9 maart 1880 , overleden op donderdag 27 oktober 1966 , begraven te Winschoten ; grafnr. OB 06 K2 012 00427. Jantje werd 86 jaar, 7 maanden en 18 dagen.

Van Pieter en Jantje zijn vijf kinderen bekend:

1  B.H. Kiewiet, wonende te Den Haag.

B.H. was gehuwd met C. van Onselen.

2  G. Kiewiet, zie X-J.

3  H. Kiewiet, wonende te Blokzijl.

H. trouwt op dinsdag 12 augustus 1947 te Winschoten met K. Maat.

4  Jantje Kiewiet is geboren op woensdag 21 augustus 1907 , overleden op zaterdag 7 oktober 1950 te Zuidlaren om 23.00 uur , begraven te Winschoten ; grafnr. OB 06 K2 012 00426 . Jantje werd 43 jaar, 1 maand en 16 dagen.

5  Gerrit Kiewiet is geboren op dinsdag 10 december 1912 te Winschoten , overleden op dinsdag 18 februari 1913 te Winschoten 's morgens om half zeven . Gerrit werd 2 maanden en 8 dagen.

IX-O  Hendrik Kiewiet, zoon van Gerrit Kiewiet (VIII-F) en Jantje Klooster, is geboren op zaterdag 14 maart 1885 te Winschoten , overleden op zaterdag 14 februari 1948 te Winschoten om 18.00 uur , als overleden aangegeven op donderdag 26 februari 1948 te Beerta, begraven te Beerta op de algemene begraafplaats, landarbeider. Hendrik werd 62 jaar en 11 maanden.

Hendrik trouwt op zaterdag 3 december 1904 te Beerta op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Engeltje Bos, dochter van Berent Engelkes Bos en Mientje Reit. Engeltje is geboren op vrijdag 9 december 1881 te Beerta , overleden op vrijdag 10 mei 1963 te Midwolda , begraven te Beerta op de algemene begraafplaats . Engeltje werd 81 jaar, 5 maanden en 1 dag.

Van Hendrik en Engeltje zijn vijf kinderen bekend:

1  G. Kiewiet, zie X-K.

2  Jantje Kiewiet is geboren op vrijdag 9 december 1904 te Beerta , ongehuwd overleden op donderdag 16 januari 1941 te Beerta ; akte 2 , als overleden aangegeven op donderdag 16 januari 1941 te Beerta, begraven op de algemene begraafplaats. Jantje werd 36 jaar, 1 maand en 7 dagen.

3  Mientje Kiewiet is geboren op zondag 27 oktober 1907 te Beerta , zie X-L.

4  Gerrit Kiewiet is geboren op zondag 26 september 1909 te Beerta , overleden op dinsdag 22 september 1925 te Groningen ; akte 29 , als overleden aangegeven op zaterdag 26 september 1925 te Beerta, begraven te Nieuw-Beerta op de algemene begraafplaats. Gerrit werd 15 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

5  Berendje Kiewiet is geboren op donderdag 7 januari 1915 , overleden op vrijdag 24 januari 1930 ; akte 6, als overleden aangegeven op maandag 27 januari 1930 te Beerta, begraven te Beerta op de algemene begraafplaats. Berendje werd 15 jaar en 17 dagen.

IX-P  Jan Kiewiet, zoon van Gerrit Kiewiet (VIII-F) en Jantje Klooster, is geboren op dinsdag 3 mei 1892 te Winschoten , overleden op dinsdag 27 april 1965 te Finsterwolde , begraven te Finsterwolde op de algemene begraafplaats, smid. Jan werd 72 jaar, 11 maanden en 24 dagen.

Jan trouwt op donderdag 23 mei 1912 te Winschoten op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Roelfien Dreijer, dochter van Bene Dreijer en Johanna Bodde. Roelfien is geboren op zondag 15 februari 1891 te Winschoten , overleden op vrijdag 5 september 1952 te Finsterwolde , begraven op dinsdag 9 september 1952 te Finsterwolde om 2 uur op de algemene begraafplaats. Roelfien werd 61 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

Van Jan en Roelfien zijn negen kinderen bekend:

1  Gerrit Kiewiet is geboren op donderdag 28 november 1912 te Winschoten , overleden op maandag 19 oktober 1981 , begraven te Finsterwolde op de algemene begraafplaats, wonende te Den Haag. Gerrit werd 68 jaar, 10 maanden en 21 dagen.

Gerrit was gehuwd met Wilhelmine Amalia Gritzan. Wilhelmine Amalia is geboren op donderdag 10 december 1914 , overleden op donderdag 11 juli 2002 , begraven te Finsterwolde op de algemene begraafplaats. Wilhelmine Amalia werd 87 jaar, 7 maanden en 1 dag.

2  Beene Kiewiet is geboren op zaterdag 28 november 1914 te Bunde, Duitsland , zie X-M.

3  Lammert Kiewiet is geboren op woensdag 15 maart 1916 te Bunde, Duitsland , overleden op woensdag 25 april 1945 , wonende te Finsterwolde. Lammert werd 29 jaar, 1 maand en 10 dagen.

4  Roelf Kiewiet is geboren op donderdag 14 maart 1918 te Bunde, Duitsland , overleden op dinsdag 24 maart 1942 , begraven te Finsterwolde op de algemene begraafplaats. Roelf werd 24 jaar en 10 dagen.

5  Johann Kiewiet is geboren op woensdag 10 december 1919 te Bunde, Duitsland , zie X-N.

6  Philips Kiewiet is geboren op dinsdag 20 december 1921 , overleden op maandag 5 juni 1978 , begraven te Finsterwolde op de algemene begraafplaats, wonende te Alblasserdam. Philips werd 56 jaar, 5 maanden en 16 dagen.

Philips was gehuwd met B. Hartog.

7  Hendrik Kiewiet is geboren op zaterdag 4 april 1925 , overleden op zaterdag 11 maart 1972 , wonende te Badhoevedorp. Hendrik werd 46 jaar, 11 maanden en 7 dagen.

Hendrik was gehuwd met S. van Gelderen.

8  Hermann Kiewiet is geboren op woensdag 10 november 1926 te Bunde, Duitsland, zie X-O.

9  Pieter Kiewiet is geboren op zaterdag 13 juli 1929 te Bunde, Duitsland , zie X-P.

IX-Q  Maria Kiewiet, dochter van Gerrit Kiewiet (VIII-F) en Jantje Klooster, is geboren op zaterdag 29 juni 1895 te Winschoten , overleden op maandag 16 juni 1975 te Winschoten , begraven te Blijham , landarbeidster. Maria werd 79 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Maria trouwt op donderdag 20 mei 1915 te Winschoten op 19-jarige leeftijd met de 25-jarige Harm Korte. Harm is geboren op dinsdag 8 april 1890 te Wedde , overleden op zaterdag 18 september 1954 te Wedde , begraven te Blijham . Harm werd 64 jaar, 5 maanden en 10 dagen.

Van Harm en Maria zijn vier kinderen bekend:

1  Berendina Henderika Korte is geboren op woensdag 8 december 1915 te Oude Pekela, gem. Pekela .

Berendina Henderika trouwt op woensdag 30 oktober 1940 te Winschoten op 24-jarige leeftijd met E. Bos.

2  Gerrit Jan Korte is geboren op woensdag 8 november 1916 te Wedde .

3  Jantje Korte is geboren op donderdag 25 april 1918 te Wedde .

Jantje trouwt op zaterdag 9 mei 1942 te Winschoten op 24-jarige leeftijd met A. Meijer.

4  Hendrik Korte is geboren op donderdag 25 december 1919 te Wedde .

Hendrik trouwt op donderdag 19 maart 1942 te Winschoten op 22-jarige leeftijd met G. Oost.

IX-R  Filippus Kiewiet, zoon van Gerrit Kiewiet (VIII-F) en Jantje Klooster, is geboren op zondag 9 januari 1898 te Winschoten , overleden op woensdag 17 augustus 1988 , begraven te Finsterwolde op de algemene begraafplaats . Filippus werd 90 jaar, 7 maanden en 8 dagen.

Filippus trouwt op vrijdag 27 augustus 1920 te Finsterwolde ; huwelijksakte nr. 24 op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Trijntje Kuiper, dochter van Berend Kuiper en Betje Linnenkoper. Trijntje is geboren op dinsdag 24 december 1895 te Finsterwolde , overleden op zondag 5 oktober 1958 te Finsterwolde , begraven op donderdag 9 oktober 1958 te Finsterwolde op de algemene begraafplaats. Trijntje werd 62 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Van Filippus en Trijntje zijn twee kinderen bekend:

1  Berend Gerrit Kiewiet is geboren in mei 1924 , overleden op maandag 9 februari 1925 te Winschoten des namiddags om half negen , begraven te Winschoten ; grafnr. OB 1L K3 019 00869. Berend Gerrit werd 9 maanden.

2  G.B. Kiewiet, zie X-Q.

IX-S  Wievenlina Broesder, dochter van Pieter Broesder (VIII-J) en Wievenliena Mulder, is geboren op zondag 18 juli 1897 te Bierum, prov. Groningen , overleden op dinsdag 6 januari 1970 . Wievenlina werd 72 jaar, 5 maanden en 19 dagen.

Wievenlina trouwt op zaterdag 9 februari 1918 te Appingedam op 20-jarige leeftijd met de 21-jarige Cornelis van der Made, zoon van Jasper Abraham van der Made en Willemina Wouterina Schram. Cornelis is geboren op zondag 6 september 1896 te Fijnaart , overleden op donderdag 15 januari 1970 . Cornelis werd 73 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

Van Cornelis en Wievenlina is een kind bekend:

1  Wievenlina van der Made (Lien) is geboren op zondag 22 oktober 1922 te Appingedam , zie X-R.

IX-T  Klaassina Broesder, dochter van Usko Broesder (VIII-K) en Rijntje Kaman, is geboren op dinsdag 22 maart 1892 te Heiligerlee, gem. Scheemda .

Klaassina trouwt op woensdag 14 december 1910 te Scheemda op 18-jarige leeftijd met de 21-jarige Tjaart van der Schans, zoon van Jan van der Schans en Elke Ottenga. Tjaart is geboren in 1889 te Westerlee, gem. Scheemda , overleden te Scheemda .

Van Tjaart en Klaassina zijn vijf kinderen bekend:

1  Jan van der Schans is geboren op woensdag 12 juli 1911 te Winschoten , zie X-S.

2  Elko van der Schans is geboren op vrijdag 18 juli 1913 te Scheemda , zie X-T.

3  Usko van der Schans is geboren in 1916 te Scheemda .

4  Rijntje van der Schans is geboren op zaterdag 16 april 1921 te Scheemda , zie X-U.

5  Pieter van der Schans is geboren op zaterdag 16 april 1921 te Scheemda .

IX-U  Lamberta Broesder, dochter van Usko Broesder (VIII-K) en Rijntje Kaman, is geboren op zondag 26 juni 1904 te Scheemda , overleden op woensdag 24 februari 1960 te Groningen . Lamberta werd 55 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Lamberta trouwt op donderdag 2 september 1926 te Scheemda op 22-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Hendrik Bolhuis. Hendrik is geboren op zaterdag 11 juni 1904 te Winschoten , overleden op zondag 11 september 1949 te Winschoten. Hendrik werd 45 jaar en 3 maanden.

Van Hendrik en Lamberta zijn zes kinderen bekend:

1  Reinder Bolhuis is geboren op donderdag 7 april 1927 te Scheemda , zie X-V.

2  Usko Bolhuis is geboren op zaterdag 5 mei 1928 te Winschoten , zie X-W.

3  Anno Albert Bolhuis is geboren op vrijdag 9 mei 1930 te Winschoten , zie X-X.

4  Rijntjo Bolhuis (Reiny) is geboren op zondag 8 november 1931 te Winschoten , zie X-Y.

5  Lambertus Bolhuis (Bertus) is geboren op donderdag 17 oktober 1935 te Winschoten , zie X-Z.

6  Jacob Reinder Bolhuis is geboren op woensdag 14 december 1938 te Winschoten , zie X-AA.

Lamberta trouwt op donderdag 28 juli 1955 te Winschoten op 51-jarige leeftijd (2) met de 54-jarige Harm Boog, zie VIII-K.3.


Generatie X

(van 1888 tot heden)

In deze generatie zijn 27 gezinnen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1925 en 1973. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Winschoten (30x), Scheemda (6x), Groningen (6x), Finsterwolde (6x), Delfzijl (4x), Westerlee, gem. Scheemda (2x), Rotterdam (2x), Appingedam (2x), Uithuizen, Sappemeer, Oude Pekela, gem. Pekela, Oostwold, gem. Midwolda, Holthusen, Duitsland, Heiligerlee, gem. Scheemda en Gorinchem. Er zijn momenteel nog 68 van de 85 kinderen in leven.

X-A  Jan Kiewiet, zoon van Gerriet Kiewiet (IX-G) en Annechien Dijk, is geboren op zaterdag 23 november 1901 te Winschoten , overleden op vrijdag 11 februari 1983 te Winschoten , pakhuisknecht, broodbezorger. Jan werd 81 jaar, 2 maanden en 19 dagen.

Jan trouwt op donderdag 10 juli 1924 te Winschoten op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Grietje Ab. Grietje is geboren op donderdag 11 mei 1899 te Hoogkerk , overleden op zondag 7 juni 1970 te Winschoten . Grietje werd 71 jaar en 27 dagen.

Van Jan en Grietje zijn twee kinderen bekend:

1  Hindrik Kiewiet is geboren op woensdag 4 februari 1925 te Winschoten , zie XI-A.

2  Annechien Kiewiet is geboren op vrijdag 9 november 1928 te Winschoten .

Annechien trouwt op maandag 6 september 1954 te Winschoten op 25-jarige leeftijd met R.A. Vrijenhoek.

X-B  Lammert Kiewiet, zoon van Gerriet Kiewiet (IX-G) en Annechien Dijk, is geboren op zondag 8 september 1907 te Winschoten , overleden op dinsdag 3 oktober 1933 te Groningen ; akte nr. 63, als overleden aangegeven op maandag 9 oktober 1933 te Oude Pekela, gem. Pekela, schoenmaker. Lammert werd 26 jaar en 25 dagen.

Lammert trouwt op zaterdag 16 november 1929 te Oude Pekela, gem. Pekela op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Johanna Meter, dochter van Pieter Meten en Martha Spelder. Johanna is geboren op maandag 9 april 1906 te Oude Pekela, gem. Pekela , overleden op dinsdag 21 november 1939 te Oude Pekela, gem. Pekela ; akte nr. 68. Johanna werd 33 jaar, 7 maanden en 12 dagen.

Van Lammert en Johanna is een kind bekend:

1  Gerriet Kiewiet is geboren op dinsdag 4 februari 1930 te Oude Pekela, gem. Pekela , zie XI-B.

X-C  Freerk Kiewiet, zoon van Gerriet Kiewiet (IX-G) en Annechien Dijk, is geboren op zondag 5 december 1909 te Winschoten , overleden op maandag 30 mei 1983 te Winschoten , koopman manufacturen. Freerk werd 73 jaar, 5 maanden en 25 dagen.

Freerk trouwt op donderdag 11 november 1937 te Muntendam op 27-jarige leeftijd met de 22-jarige Catharina Boeks. Catharina is geboren op donderdag 14 oktober 1915 te Groningen .

Van Freerk en Catharina is een kind bekend:

1  Annechien Kiewiet is geboren op zondag 8 mei 1938 te Winschoten .

Annechien trouwt op donderdag 19 januari 1961 te Winschoten op 22-jarige leeftijd met R.P. Hulshof.

X-D  Gerriet Lammert Kiewiet, zoon van Lammert Kiewiet (IX-H) en Janna Noor, is geboren op zaterdag 5 december 1914 te Winschoten , overleden op woensdag 23 november 1960 te Winschoten , begraven op maandag 28 november 1960 te Winschoten om 12 uur; grafnr. OB 10 K3 016 1030a [63] . Gerriet Lammert werd 45 jaar, 11 maanden en 18 dagen.

Gerriet Lammert was gehuwd met Elisabeth Koning. Elisabeth is geboren op zondag 24 januari 1915 , overleden op woensdag 11 november 1959 , begraven te Winschoten ; grafnr. OB 10 K3 016 1030a [63]. Elisabeth werd 44 jaar, 9 maanden en 18 dagen.

Van Gerriet Lammert en Elisabeth zijn twee kinderen bekend:

1  L. Kiewiet.

L. trouwt op donderdag 2 november 1950 met A. Klok.

2  R. Kiewiet.

X-E  Trijntje Kiewiet, dochter van Theodorus Kiewiet (IX-K) en Bieke Kiewiet, is geboren op dinsdag 19 juni 1917 te Heiligerlee, gem. Scheemda , overleden op dinsdag 23 oktober 2001 , begraven te Vlagtwedde op de algemene begraafplaats. Trijntje werd 84 jaar, 4 maanden en 4 dagen.

Trijntje trouwt op donderdag 26 november 1942 te Scheemda op 25-jarige leeftijd (1) met de 31-jarige Harm Jansema, zoon van Pieter Jansema en Anneke Kuipers. Harm is geboren op vrijdag 3 november 1911 te Eexta, gem. Scheemda , overleden op dinsdag 11 november 1947 te Scheemda , begraven te Scheemda , arbeider. Harm werd 36 jaar en 8 dagen.

Trijntje trouwt op donderdag 29 april 1954 te Scheemda op 36-jarige leeftijd (2) met de 38-jarige Harm Smits, zoon van Hilvert Smits en Klaassien Brouwer. Harm is geboren op maandag 27 september 1915 te Vlagtwedde , overleden op woensdag 28 december 1966 te Winschoten in het ziekenhuis , begraven te Vlagtwedde , machinist. Harm werd 51 jaar, 3 maanden en 1 dag.

Harm was eerder gehuwd (1) met Jennigje de Roo.

Van Harm en Trijntje is een kind bekend:

1  Hilvert Gerhard Smits is geboren op donderdag 20 november 1952 te Winschoten in het ziekenhuis .

X-F  Grietje Kiewiet, dochter van Theodorus Kiewiet (IX-K) en Bieke Kiewiet, is geboren op vrijdag 23 augustus 1918 te Eexta, gem. Scheemda .

Grietje trouwt op donderdag 3 november 1938 te Scheemda op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Johannes Hendrik Mellema, zoon van Hendrik Mellema en Johanna Henderika Vos. Johannes Hendrik is geboren op zaterdag 22 augustus 1914 te Wedde , overleden op zaterdag 18 mei 1974 te Winschoten , bakker, kruidenier. Johannes Hendrik werd 59 jaar, 8 maanden en 26 dagen.

Van Johannes Hendrik en Grietje zijn drie kinderen bekend:

1  Bieke Johanna Mellema is geboren op zaterdag 11 maart 1939 te Scheemda .

Bieke Johanna trouwt op donderdag 26 oktober 1961 te Winschoten op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Tonnechienes Martinus Korte. Tonnechienes Martinus is geboren op woensdag 10 juni 1936 te Winschoten , machine-bankwerker te Winschoten.

2  Johanna Henderika Mellema is geboren op vrijdag 17 oktober 1941 te Uithuizen .

Johanna Henderika trouwt op donderdag 29 december 1966 te Winschoten op 25-jarige leeftijd met de 24-jarige Lambertus Geesinus Janssonius. Lambertus Geesinus is geboren op vrijdag 12 juni 1942 in Termunten , verwarmingstechnicus.

3  Hendrik Mellema is geboren op maandag 29 april 1946 te Winschoten , sectorchef te Winschoten.

Hendrik trouwt op woensdag 17 november 1971 te Stadskanaal op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Aaltje Fockens. Aaltje is geboren op vrijdag 22 juli 1949 te Midwolda .

X-G  Yke Theodora Kiewiet, dochter van Theodorus Kiewiet (IX-K) en Bieke Kiewiet, is geboren op woensdag 26 november 1919 te Eexta, gem. Scheemda .

Yke Theodora trouwt op donderdag 15 april 1948 te Scheemda op 28-jarige leeftijd met de 31-jarige Berend Toorn, zoon van Eltjo Toorn en Imke van Dijk. Berend is geboren op dinsdag 2 januari 1917 te Finsterwolde , wachtmeester rijkspolitie.

Van Berend en Yke Theodora is een kind bekend:

1  Eltjo Toorn is geboren op zaterdag 29 januari 1955 te Groningen in het ziekenhuis .

X-H  Berendina Kiewiet, dochter van Theodorus Kiewiet (IX-K) en Bieke Kiewiet, is geboren op dinsdag 15 augustus 1922 te Eexta, gem. Scheemda .

Berendina trouwt op donderdag 23 december 1943 te Scheemda op 21-jarige leeftijd met de 31-jarige Hendrik Bodde, zoon van Johannes Bodde en Mettje Viswat. Hendrik is geboren op vrijdag 20 september 1912 te Scheemda , monteur.

Van Hendrik en Berendina zijn vijf kinderen bekend:

1  Bieke Bodde is geboren op vrijdag 24 november 1944 te Scheemda .

Bieke trouwt op vrijdag 6 augustus 1965 te Scheemda op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Hemmo Elzo Kuiper, zoon van Fokko Kuiper en Jantina Eeke Haijenga. Hemmo Elzo is geboren op dinsdag 16 februari 1943 te Midwolda , aannemer.

2  Meta Tiessien Johanna Theodora Berendina Bodde is geboren op dinsdag 10 juni 1947 te Scheemda .

Meta Tiessien Johanna Theodora Berendina trouwt op dinsdag 18 juni 1968 op 21-jarige leeftijd met Antonio Ignazio Cadoni, zoon van Gaetono Cadoni en Mariangela Masia. Antonio Ignazio is geboren te Torralba, Italië , fabrieksarbeider.

3  Trijntje Harma Bodde is geboren op donderdag 11 december 1952 te Scheemda .

4  Johannes Bodde (Johan) is geboren op zondag 18 oktober 1959 te Scheemda , zie XI-C.

5  Theodora Bodde is geboren op zondag 18 oktober 1959 te Scheemda , gezinsverzorgster.

Theodora trouwt op vrijdag 13 mei 1983 te Midwolda op 23-jarige leeftijd met de 32-jarige Evert Visser, zoon van Klaas Visser en Jantje Visser. Evert is geboren op zondag 5 november 1950 te Farmsum, gem. Delfzijl , timmerman.

Evert was eerder gehuwd (1) met Harmke Adriana de Guijtenaere.

X-I  Filippus Kiewiet, zoon van Theodorus Kiewiet (IX-K) en Bieke Kiewiet, is geboren op donderdag 10 januari 1924 te Eexta, gem. Scheemda , overleden op maandag 15 juni 1992 te Bellingwolde , begraven te Scheemda op de algemene begraafplaats, metaalbewerker. Filippus werd 68 jaar, 5 maanden en 5 dagen.

Filippus trouwt op donderdag 8 mei 1952 te Scheemda op 28-jarige leeftijd met de 20-jarige Lammechien Vogd, dochter van Harm Vogd en Maria Komdeur. Lammechien is geboren op zaterdag 26 december 1931 te Scheemda .

Van Filippus en Lammechien zijn drie kinderen bekend:

1  Theodorus Kiewiet is geboren op dinsdag 31 augustus 1954 te Groningen in het ziekenhuis , rijksambtenaar, pluimveekeurmeester.

Theodorus trouwt op vrijdag 1 juli 1983 te Appingedam op 28-jarige leeftijd met de 26-jarige Anje van Niejenhuis, dochter van Dienko van Niejenhuis en Jantje de Vries. Anje is geboren op donderdag 4 april 1957 te Appingedam .

2  Maria Johanna Kiewiet is geboren op vrijdag 15 mei 1959 te Groningen in het ziekenhuis , zwemonderwijzeres.

Maria Johanna trouwt op vrijdag 22 januari 1982 te Gasselte op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Hendrik Tonko Beijes. Hendrik Tonko is geboren op dinsdag 8 juli 1958 te Hoogeveen .

3  Harm Franz Kiewiet is geboren op zondag 30 mei 1965 te Groningen , overleden op woensdag 2 juni 1965 te Groningen , begraven te Winschoten ; grafnr. NB AG 10 001 0007. Harm Franz werd 3 dagen.

X-J  G. Kiewiet, zoon van Pieter Kiewiet (IX-N) en Jantje de Groot, wonende te Slochteren.

G. was gehuwd met A.J. Wagena.

Van G. en A.J. is een kind bekend:

1  Pieter Kiewiet is geboren op maandag 25 april 1949 te Sappemeer .

X-K  G. Kiewiet, dochter van Hendrik Kiewiet (IX-O) en Engeltje Bos.

G. was gehuwd met H.J. Perdok.

Van H.J. en G. zijn twee kinderen bekend:

1  Zwier Perdok.

2  Hendrik Perdok.

X-L  Mientje Kiewiet, dochter van Hendrik Kiewiet (IX-O) en Engeltje Bos, is geboren op zondag 27 oktober 1907 te Beerta , overleden op woensdag 22 juni 1977 te Winschoten , begraven te Midwolda op de algemene begraafplaats . Mientje werd 69 jaar, 7 maanden en 26 dagen.

Mientje trouwt op woensdag 7 december 1932 te Beerta op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Harm Koning. Harm is geboren op zaterdag 7 juli 1906 te Beerta , overleden op maandag 29 maart 1993 , begraven te Midwolda op de algemene begraafplaats. Harm werd 86 jaar, 8 maanden en 22 dagen.

Van Harm en Mientje zijn twee kinderen bekend:

1  Engeltje Koning.

2  Geert Koning.

X-M  Beene Kiewiet, zoon van Jan Kiewiet (IX-P) en Roelfien Dreijer, is geboren op zaterdag 28 november 1914 te Bunde, Duitsland , overleden op dinsdag 24 juni 1975 te Finsterwolde , begraven te Finsterwolde op de algemene begraafplaats, wonende te Finsterwolde. Beene werd 60 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Beene was gehuwd met Johanne Krom. Johanne is geboren op vrijdag 23 december 1921 , overleden op zondag 4 december 1983 , begraven te Finsterwolde op de algemene begraafplaats. Johanne werd 61 jaar, 11 maanden en 11 dagen.

Van Beene en Johanne zijn twee kinderen bekend:

1  Rudolf Kiewiet.

2  Johann Hinrich Kiewiet is geboren op vrijdag 15 mei 1942 te Holthusen, Duitsland , zie XI-D.

X-N  Johann Kiewiet, zoon van Jan Kiewiet (IX-P) en Roelfien Dreijer, is geboren op woensdag 10 december 1919 te Bunde, Duitsland , overleden op donderdag 12 februari 1987 te Finsterwolde , landarbeider; betonarbeider, wonende te Finsterwolde. Johann werd 67 jaar, 2 maanden en 2 dagen.

Johann trouwt op zaterdag 23 mei 1942 te Winschoten (is gescheiden op donderdag 12 december 1946 te Winschoten) op 22-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Geziena Flink. Geziena is geboren op zaterdag 25 juni 1921 te Groningen .

Van Johann en Geziena is een kind bekend:

1  Roelfina Kiewiet is geboren op maandag 16 november 1942 te Winschoten .

Johann trouwt op zaterdag 14 december 1946 te Finsterwolde op 27-jarige leeftijd (2) met de 19-jarige Lutgerdina Maria Buiter, dochter van Harm Buiter en Martje Stuttje. Lutgerdina Maria is geboren op zaterdag 16 juli 1927 te Finsterwolde , overleden op dinsdag 18 december 2001 te Beerta . Lutgerdina Maria werd 74 jaar, 5 maanden en 2 dagen.

Van Johann en Lutgerdina Maria zijn acht kinderen bekend:

2  Harmjan Kiewiet is geboren op zondag 29 december 1946 te Finsterwolde , zie XI-E.

3  Jan Harm Kiewiet is geboren op zondag 7 december 1947 te Finsterwolde .

4  Lammert Kiewiet is geboren op maandag 20 juni 1949 te Finsterwolde .

Lammert trouwt op vrijdag 14 mei 1971 te Beerta op 21-jarige leeftijd met A.J. Nap.

5  Roelfien Kiewiet is geboren op dinsdag 7 juli 1953 te Finsterwolde .

6  Martje Kiewiet is geboren op zondag 15 mei 1955 te Finsterwolde .

Martje trouwt op vrijdag 30 augustus 1974 op 19-jarige leeftijd met B. Snater.

7  Johan Kiewiet is geboren op zaterdag 17 november 1956 te Winschoten .

Johan trouwt op vrijdag 19 augustus 1977 te Hoogezand-Sappemeer op 20-jarige leeftijd met C.A. Hazewinkel.

8  Lutgerdina Maria Kiewiet is geboren op donderdag 25 maart 1965 te Finsterwolde .

9  Marjan Kiewiet is geboren op vrijdag 24 april 1970 te Winschoten .

X-O  Hermann Kiewiet, zoon van Jan Kiewiet (IX-P) en Roelfien Dreijer, is geboren op woensdag 10 november 1926 te Bunde, Duitsland, wonende te Sappemeer.

Hermann trouwt op zondag 25 mei 1947 te Winschoten op 20-jarige leeftijd (1) met de 22-jarige Janna Lammersma, dochter van Harm Lammersma en Jantje van der Woude. Janna is geboren op woensdag 22 oktober 1924 , overleden op vrijdag 3 juli 1964 te Sappemeer , begraven te Hoogezand op de begraafplaats "Stille Hof". Janna werd 39 jaar, 8 maanden en 11 dagen.

Van Hermann en Janna is een kind bekend:

1  Roelfien Jantje Kiewiet (Roelie) is geboren op vrijdag 20 februari 1948 te Winschoten , zie XI-F.

Hermann trouwt op woensdag 29 april 1970 te Drachten op 43-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Engelina Kok. Engelina is geboren op zondag 14 juli 1940 te Drachten .

Van Hermann en Engelina is een kind bekend:

2  Robbert Kiewiet is geboren op vrijdag 1 september 1972 .

X-P  Pieter Kiewiet, zoon van Jan Kiewiet (IX-P) en Roelfien Dreijer, is geboren op zaterdag 13 juli 1929 te Bunde, Duitsland , wonende te Finsterwolde.

Pieter is gehuwd met Berendina Smid.

Van Pieter en Berendina zijn drie kinderen bekend:

1  Antje Kiewiet.

2  Peter Kiewiet.

3  Roelfien Kiewiet.

X-Q  G.B. Kiewiet, zoon van Filippus Kiewiet (IX-R) en Trijntje Kuiper.

G.B. was gehuwd met E. Smit.

Van G.B. en E. zijn drie kinderen bekend:

1  Wia Kiewiet.

2  Jan Kiewiet.

3  Filipipus Jan Berend Kiewiet (Flip) is geboren op maandag 14 november 1949 te Oostwold, gem. Midwolda .

X-R  Wievenlina van der Made (Lien), dochter van Cornelis van der Made (IX-S) en Wievenlina Broesder, is geboren op zondag 22 oktober 1922 te Appingedam .

Lien trouwt op donderdag 23 mei 1946 te Appingedam op 23-jarige leeftijd met de 23-jarige Lammert Kiewiet, zoon van Jan Kiewiet en Sijben Kiel. Lammert is geboren op dinsdag 24 oktober 1922 te Delfzijl , overleden op woensdag 7 december 2005 te Helmond , expeditiemedewerker, wonende te Uden. Lammert werd 83 jaar, 1 maand en 13 dagen.

Van Lammert en Lien zijn drie kinderen bekend:

1  Hillegonda Cornelia Lambertha Kiewiet (Gonda) is geboren op donderdag 17 april 1947 te Appingedam , zie XI-G.

2  Sieska Willemina Wouterina Kiewiet is geboren op zondag 25 september 1949 te Appingedam , zie XI-H.

3  Jan Cornelis Kiewiet is geboren op zondag 3 augustus 1952 te Gorinchem , zie XI-I.

X-S  Jan van der Schans, zoon van Tjaart van der Schans (IX-T) en Klaassina Broesder, is geboren op woensdag 12 juli 1911 te Winschoten .

Jan was gehuwd met Jacoba Harmina Hintjes, dochter van Harmannus Gerardus Hintjes en Martje Tjapkes. Jacoba Harmina is geboren in 1912 te Winschoten , overleden na maandag 26 juni 1944 te Winschoten . Jacoba Harmina werd minstens 32 jaar.

Van Jan en Jacoba Harmina zijn drie kinderen bekend:

1  Klaassina Tjaardina van der Schans is geboren op maandag 7 oktober 1929 te Winschoten , zie XI-J.

2  Harmannus Martjo van der Schans is geboren op zaterdag 3 maart 1934 te Winschoten .

3  Netty van der Schans is geboren op maandag 26 juni 1944 te Winschoten .

X-T  Elko van der Schans, zoon van Tjaart van der Schans (IX-T) en Klaassina Broesder, is geboren op vrijdag 18 juli 1913 te Scheemda , overleden op woensdag 21 mei 2003 te Winschoten . Elko werd 89 jaar, 10 maanden en 3 dagen.

Elko was gehuwd met Jantje Smid. Jantje is geboren in 1917 (OS), overleden op zaterdag 15 oktober 2005 te Winschoten. Jantje werd 88 jaar.

Van Elko en Jantje zijn zeven kinderen bekend:

1  Tjaart van der Schans is geboren op woensdag 24 juli 1940 te Westerlee, gem. Scheemda , overleden op zaterdag 14 april 1945 te Westerlee, gem. Scheemda . Tjaart werd 4 jaar, 8 maanden en 21 dagen.

2  Wijke van der Schans is geboren op donderdag 5 februari 1942 te Westerlee, gem. Scheemda , overleden op zaterdag 14 april 1945 te Westerlee, gem. Scheemda . Wijke werd 3 jaar, 2 maanden en 9 dagen.

3  Tjaart van der Schans is geboren na 1945 .

4  Jan van der Schans is geboren na 1945 .

5  Wija van der Schans is geboren na 1945 .

6  Karin van der Schans is geboren na 1945 .

7  Ko van der Schans is geboren na 1945 .

X-U  Rijntje van der Schans, dochter van Tjaart van der Schans (IX-T) en Klaassina Broesder, is geboren op zaterdag 16 april 1921 te Scheemda .

Rijntje was gehuwd met Berend Walters. Berend is geboren in 1919 te Scheemda , overleden op zaterdag 22 juli 2000 te Scheemda . Berend werd 81 jaar.

Van Berend en Rijntje zijn drie kinderen bekend:

1  Tjaart Walters.

2  Saartje Walters.

3  Klaassina Rijntje Walters is geboren op zaterdag 11 april 1953 te Heiligerlee, gem. Scheemda , overleden op woensdag 21 februari 2001 te Zuidlaarderveen . Klaassina Rijntje werd 47 jaar, 10 maanden en 10 dagen.

X-V  Reinder Bolhuis, zoon van Hendrik Bolhuis (IX-U) en Lamberta Broesder, is geboren op donderdag 7 april 1927 te Scheemda , overleden op zaterdag 6 juni 1998 te Groningen . Reinder werd 71 jaar, 1 maand en 30 dagen.

Reinder trouwt op dinsdag 18 april 1950 te Winschoten op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Margaretha Joanna Maria Lemstra (Greetje), dochter van Jan Lemstra en Angela Maria Werdekker. Greetje is geboren op zaterdag 20 april 1929 te Groningen .

Van Reinder en Greetje zijn negen kinderen bekend:

1  Hendrik Bolhuis is geboren op donderdag 19 oktober 1950 te Winschoten .

2  Angela Bolhuis is geboren op donderdag 19 juli 1951 te Winschoten .

3  Lamberta Bolhuis (Bertie) is geboren op woensdag 10 augustus 1955 te Winschoten .

4  Jeanet Bolhuis is geboren op maandag 10 december 1956 te Winschoten .

5  Margaretha Bolhuis (Greetje) is geboren op zondag 26 januari 1958 te Winschoten .

6  Reinder Bolhuis is geboren op vrijdag 24 april 1959 te Winschoten .

7  Paul Bolhuis is geboren op donderdag 7 februari 1963 te Winschoten .

8  Helena Bolhuis is geboren op donderdag 29 oktober 1964 te Winschoten .

9  Robert Bolhuis is geboren op donderdag 1 oktober 1970 te Groningen .

X-W  Usko Bolhuis, zoon van Hendrik Bolhuis (IX-U) en Lamberta Broesder, is geboren op zaterdag 5 mei 1928 te Winschoten .

Usko trouwt op donderdag 3 november 1955 te Winschoten op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Hennechien Klaassen de Vries (Emmy), dochter van Hendrik de Vries en Luppien van der Ham. Emmy is geboren op zaterdag 5 mei 1934 te Finsterwolde .

Van Usko en Emmy zijn vier kinderen bekend:

1  Luppiena Lamberta Bolhuis (Ina) is geboren op woensdag 2 april 1958 te Winschoten .

2  Hendrik Bolhuis is geboren op zaterdag 14 oktober 1961 te Winschoten .

3  Jan Bolhuis is geboren op woensdag 25 november 1964 te Winschoten , overleden op dinsdag 23 maart 2004 te Delfzijl . Jan werd 39 jaar, 3 maanden en 27 dagen.

4  Bert Bolhuis is geboren op maandag 17 december 1973 te Delfzijl .

X-X  Anno Albert Bolhuis, zoon van Hendrik Bolhuis (IX-U) en Lamberta Broesder, is geboren op vrijdag 9 mei 1930 te Winschoten , overleden op vrijdag 28 februari 2003 te Delfzijl . Anno Albert werd 72 jaar, 9 maanden en 19 dagen.

Anno Albert was gehuwd met Klaassina Tjaardina van der Schans, zie XI-J.

Van Anno Albert en Klaassina Tjaardina zijn zes kinderen bekend:

1  Jacoba Harmina Bolhuis (Coba) is geboren op zaterdag 1 januari 1955 te Winschoten .

2  Lamberta Hendrika Bolhuis (Bettie) is geboren op zondag 24 juni 1956 te Winschoten .

3  Hendrika Jantina Bolhuis (Henny) is geboren op dinsdag 1 maart 1960 te Winschoten .

4  Anno Albert Bolhuis is geboren op dinsdag 18 februari 1964 te Delfzijl .

5  Janny Bolhuis is geboren op vrijdag 14 april 1967 te Delfzijl .

6  Klaziena Bolhuis is geboren op maandag 25 maart 1968 te Delfzijl .

X-Y  Rijntjo Bolhuis (Reiny), zoon van Hendrik Bolhuis (IX-U) en Lamberta Broesder, is geboren op zondag 8 november 1931 te Winschoten , overleden op donderdag 13 december 1990 te Emmen . Reiny werd 59 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Reiny trouwt op vrijdag 27 juni 1958 te Winschoten op 26-jarige leeftijd met de 31-jarige Gepke Harmina Esderdina Jantina Peper (Gé), dochter van Jan Peper en Albertje Niemeier. Gé is geboren op dinsdag 16 november 1926 te Winschoten .

Van Reiny en Gé zijn twee kinderen bekend:

1  Albertje Janita Bolhuis (Anita) is geboren op woensdag 18 februari 1959 te Rotterdam .

2  Robert Hendrik Bolhuis (Rob) is geboren op woensdag 13 april 1960 te Rotterdam .

X-Z  Lambertus Bolhuis (Bertus), zoon van Hendrik Bolhuis (IX-U) en Lamberta Broesder, is geboren op donderdag 17 oktober 1935 te Winschoten .

Bertus trouwt op zaterdag 12 juli 1958 te Winschoten op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Christina Amalie Smidtman, dochter van Geert Smidtman en Wobke Kiewiet. Christina Amalie is geboren op zaterdag 3 november 1934 te Winschoten .

Van Bertus en Christina Amalie zijn vier kinderen bekend:

1  Gerda Bolhuis is geboren op woensdag 1 april 1959 te Winschoten , zie XI-K.

2  Hendrik Bolhuis (Henk) is geboren op dinsdag 13 februari 1962 te Winschoten , zie XI-L.

3  Leonard Bolhuis (Leo) is geboren op donderdag 19 september 1963 te Winschoten , zie XI-M.

4  André Bolhuis is geboren op donderdag 18 augustus 1966 te Groningen , zie XI-N.

X-AA  Jacob Reinder Bolhuis, zoon van Hendrik Bolhuis (IX-U) en Lamberta Broesder, is geboren op woensdag 14 december 1938 te Winschoten .

Jacob trouwt op woensdag 26 mei 1965 te Winschoten op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Tijtje Visser (Tet). Tet is geboren op vrijdag 21 april 1944 te Winschoten .

Van Jacob en Tet is een kind bekend:

1  Johannes Hendrik Bolhuis (Johan) is geboren op woensdag 3 augustus 1966 te Winschoten .


Generatie XI

(van 1925 tot heden)

In deze generatie zijn 14 gezinnen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1951 en 2000. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Winschoten (11x), Groningen (8x), Hardinxveld-Giessendam (3x), Delfzijl (3x), Veghel (2x), Lutjegast, Helmond, Gorinchem, Finsterwolde en Beek en Donk. Er zijn momenteel nog 38 van de 39 kinderen in leven.

XI-A  Hindrik Kiewiet, zoon van Jan Kiewiet (X-A) en Grietje Ab, is geboren op woensdag 4 februari 1925 te Winschoten .

Hindrik trouwt op zaterdag 27 mei 1950 te Winschoten op 25-jarige leeftijd met F.H. Smid.

Van Hindrik en F.H. is een kind bekend:

1  Harmina Kiewiet is geboren op woensdag 28 februari 1951 te Winschoten .

XI-B  Gerriet Kiewiet, zoon van Lammert Kiewiet (X-B) en Johanna Meter, is geboren op dinsdag 4 februari 1930 te Oude Pekela, gem. Pekela , overleden op vrijdag 6 juni 1997 te Winschoten . Gerriet werd 67 jaar, 4 maanden en 2 dagen.

Gerriet trouwt op donderdag 1 oktober 1953 te Winschoten op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Cornelia Hemsens, dochter van Gerrit Hemsens en Trientje Popkes. Cornelia is geboren op zondag 6 augustus 1933 te Winschoten .

Van Gerriet en Cornelia zijn zes kinderen bekend:

1  Trientje Kiewiet (Tineke) is geboren op maandag 29 november 1954 .

2  Lammert Kiewiet is geboren op vrijdag 29 november 1957 te Winschoten , overleden op dinsdag 25 november 1958 te Winschoten , begraven op donderdag 20 november 1958 om 10.30 uur. Lammert werd 11 maanden en 27 dagen.

3  Gerrit Kiewiet is geboren op vrijdag 29 november 1957 te Winschoten , zie XII-A.

4  Lammert Kiewiet is geboren op vrijdag 27 februari 1959 te Winschoten .

5  Johanna Henderika Kiewiet is geboren op vrijdag 31 maart 1961 te Winschoten .

6  Henderika Kiewiet is geboren op donderdag 3 december 1964 te Winschoten .

XI-C  Johannes Bodde (Johan), zoon van Hendrik Bodde (X-H) en Berendina Kiewiet, is geboren op zondag 18 oktober 1959 te Scheemda .

Johan is gehuwd met Hillechiena Drenth (Hillie). Hillie is geboren op zaterdag 16 maart 1963 te Winschoten .

Van Johan en Hillie zijn twee kinderen bekend:

1  Daniëlle Bodde is geboren op dinsdag 28 mei 1985 .

2  Mireille Bodde is geboren op vrijdag 4 november 1988 .

XI-D  Johann Hinrich Kiewiet, zoon van Beene Kiewiet (X-M) en Johanne Krom, is geboren op vrijdag 15 mei 1942 te Holthusen, Duitsland , wonende te Winschoten.

Johann Hinrich trouwt op vrijdag 30 juni 1967 te Blijham op 25-jarige leeftijd met de 25-jarige Geesje Bruggink. Geesje is geboren op dinsdag 18 november 1941 te Wedde .

Van Johann Hinrich en Geesje zijn twee kinderen bekend:

1  Sylvia Kiewiet is geboren op maandag 18 augustus 1969 te Winschoten .

2  Edwin Kiewiet is geboren op dinsdag 22 februari 1972 te Winschoten .

XI-E  Harmjan Kiewiet, zoon van Johann Kiewiet (X-N) en Lutgerdina Maria Buiter, is geboren op zondag 29 december 1946 te Finsterwolde .

Harmjan trouwt op vrijdag 27 juni 1969 te Appingedam op 22-jarige leeftijd met J.F. Keitz.

Van Harmjan en J.F. zijn drie kinderen bekend:

1  Johan Kiewiet.

2  Anita Kiewiet.

3  Lydia Lutgerdina Anna Kiewiet is geboren op maandag 25 december 1978 te Finsterwolde .

XI-F  Roelfien Jantje Kiewiet (Roelie), dochter van Hermann Kiewiet (X-O) en Janna Lammersma, is geboren op vrijdag 20 februari 1948 te Winschoten .

Roelie trouwt op vrijdag 21 augustus 1970 te Hoogezand-Sappemeer op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Herman Snitjer, zoon van Koert Snitjer en Hinderika Niemeijer. Herman is geboren op dinsdag 6 augustus 1946 te Sappemeer .

Van Herman en Roelie zijn twee kinderen bekend:

1  Pascal Snitjer, zie XII-B.

2  Michel Snitjer, zie XII-C.

XI-G  Hillegonda Cornelia Lambertha Kiewiet (Gonda), dochter van Lammert Kiewiet (X-R) en Wievenlina van der Made (Lien), is geboren op donderdag 17 april 1947 te Appingedam .

Gonda trouwt op vrijdag 20 juni 1969 te Veghel (is gescheiden in 1982) op 22-jarige leeftijd met Willem Palmers, zoon van Dirk Palmers en Alie Prins.

Van Willem en Gonda zijn drie kinderen bekend:

1  Ilona Palmers is geboren op zondag 4 april 1971 te Veghel .

2  Thierry Palmers is geboren op maandag 1 juli 1974 te Veghel .

3  Elvira Palmers is geboren op maandag 1 juli 1974 te Gorinchem .

XI-H  Sieska Willemina Wouterina Kiewiet, dochter van Lammert Kiewiet (X-R) en Wievenlina van der Made (Lien), is geboren op zondag 25 september 1949 te Appingedam .

Sieska Willemina Wouterina trouwt op vrijdag 24 juli 1970 te Uden op 20-jarige leeftijd met de 23-jarige Willem Johan Miggelbrink, zoon van Johan Reint Miggelbrink en Wilhelmina Antonia Smit. Willem Johan is geboren op woensdag 14 mei 1947 te Gennep .

Van Willem Johan en Sieska Willemina Wouterina zijn twee kinderen bekend:

1  Erico Johan Miggelbrink is geboren op maandag 27 januari 1975 te Beek en Donk .

2  Jessica Wievenlina Miggelbrink is geboren op maandag 31 mei 1976 te Helmond .

XI-I  Jan Cornelis Kiewiet, zoon van Lammert Kiewiet (X-R) en Wievenlina van der Made (Lien), is geboren op zondag 3 augustus 1952 te Gorinchem , meet- en regeltechnicus.

Jan Cornelis trouwt op donderdag 26 oktober 1978 te Hardinxveld-Giessendam op 26-jarige leeftijd met de 21-jarige Marrigje Sluimer (Marja), dochter van Gerrit Sluimer en Lena van der Aa. Marja is geboren op maandag 15 april 1957 te Hardinxveld-Giessendam.

Van Jan Cornelis en Marja zijn drie kinderen bekend:

1  Ruben Kiewiet is geboren op dinsdag 24 juli 1979 te Hardinxveld-Giessendam .

2  Eline Kiewiet is geboren op zondag 22 november 1981 te Hardinxveld-Giessendam .

3  Léon Kiewiet is geboren op zaterdag 22 juni 1985 te Hardinxveld-Giessendam .

XI-J  Klaassina Tjaardina van der Schans, dochter van Jan van der Schans (X-S) en Jacoba Harmina Hintjes, is geboren op maandag 7 oktober 1929 te Winschoten .

Klaassina Tjaardina was gehuwd met Anno Albert Bolhuis, zie X-X.

XI-K  Gerda Bolhuis, dochter van Lambertus Bolhuis (Bertus) (X-Z) en Christina Amalie Smidtman, is geboren op woensdag 1 april 1959 te Winschoten .

Gerda trouwt op vrijdag 8 september 1989 te Grootegast op 30-jarige leeftijd met de 29-jarige Jacob Westerhoff, zoon van Jacob Westerhoff en Geesje Rasker. Jacob is geboren op maandag 15 februari 1960 te Groningen .

Van Jacob en Gerda zijn twee kinderen bekend:

1  Suzanne Westerhoff is geboren op vrijdag 22 februari 1991 te Lutjegast .

2  Ramon Westerhoff is geboren op zondag 4 april 1993 te Groningen .

XI-L  Hendrik Bolhuis (Henk), zoon van Lambertus Bolhuis (Bertus) (X-Z) en Christina Amalie Smidtman, is geboren op dinsdag 13 februari 1962 te Winschoten .

Henk trouwt op donderdag 9 juli 1987 (is gescheiden op dinsdag 10 december 2002) op 25-jarige leeftijd met de 26-jarige Froukje Kroes, dochter van Geert Kroes en Fokje van der Heide. Froukje is geboren op maandag 22 mei 1961 te Groningen .

Van Henk en Froukje zijn drie kinderen bekend:

1  Maaike Lynn Bolhuis is geboren op zaterdag 30 juni 1990 te Groningen .

2  Femke Alison Bolhuis is geboren op woensdag 1 september 1993 te Groningen .

3  Sterre Tara Bolhuis is geboren op donderdag 2 maart 2000 te Groningen .

XI-M  Leonard Bolhuis (Leo), zoon van Lambertus Bolhuis (Bertus) (X-Z) en Christina Amalie Smidtman, is geboren op donderdag 19 september 1963 te Winschoten .

Leo trouwt op vrijdag 19 oktober 1990 op West Terschelling op 27-jarige leeftijd met de 33-jarige Caecilia Limberger, dochter van Carolus Limberger en Eucharistica Globus. Caecilia is geboren op zondag 29 september 1957 te Hoogezand .

Van Leo en Caecilia zijn twee kinderen bekend:

1  Coline Kimara Bolhuis is geboren op maandag 26 november 1990 te Groningen .

2  Kenneth Mike Bolhuis is geboren op zaterdag 17 april 1993 te Groningen .

XI-N  André Bolhuis, zoon van Lambertus Bolhuis (Bertus) (X-Z) en Christina Amalie Smidtman, is geboren op donderdag 18 augustus 1966 te Groningen .

André trouwt op donderdag 16 juni 1994 te Zuidlaren op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Simone Hensbroek, dochter van Anton Hensbroek en Paulien Jongsma. Simone is geboren op zondag 31 mei 1970 te Emmen .

Van André en Simone zijn twee kinderen bekend:

1  Melanie Bolhuis is geboren op maandag 14 november 1994 te Groningen .

2  Elvira Bolhuis is geboren op vrijdag 25 juli 1997 te Groningen .


Generatie XII

(van 1951 tot heden)

In deze generatie zijn 3 gezinnen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 2000 en 2004. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Deventer (2x), Zwolle en Stadskanaal. Er zijn momenteel nog 3 van de 5 kinderen in leven.

XII-A  Gerrit Kiewiet, zoon van Gerriet Kiewiet (XI-B) en Cornelia Hemsens, is geboren op vrijdag 29 november 1957 te Winschoten .

Gerrit was gehuwd met Harmanna Prins.

Van Gerrit en Harmanna zijn twee kinderen bekend:

1  Henderika Yolanda Kiewiet is geboren te Stadskanaal.

2  Gerriet Tonnis Jan Kiewiet.

XII-B  Pascal Snitjer, zoon van Herman Snitjer (XI-F) en Roelfien Jantje Kiewiet (Roelie).

Pascal trouwt rond 2000 (is gescheiden op maandag 7 juni 2004 ) (1) met Judith Vrieling.

Van Pascal en Judith is een kind bekend:

1  Quintus Snitjer is geboren op woensdag 16 augustus 2000 te Zwolle .

Pascal is partner (2) van Janneke E. Oldenziel.

XII-C  Michel Snitjer, zoon van Herman Snitjer (XI-F) en Roelfien Jantje Kiewiet (Roelie).

Michel trouwt op vrijdag 8 september 2000 te Wierden met Egberdien Engbers.

Van Michel en Egberdien zijn twee kinderen bekend:

1  Esmee Snitjer is geboren op zaterdag 20 april 2002 te Deventer .

2  Ilona Snitjer is geboren op zaterdag 17 april 2004 te Deventer .


Index

(Hamminga)

Trijntje Fokkes (1753-1844) IV-C.4.

(Kwant)

Hindrik Wichers (?-?) V-G.

Aa, van der

Lena (?-?) XI-I.

Ab

Grietje (1899-1970) X-A.

Adam

Renske (?-?) IX-J.1.

Arnoldus

Albert (?-?) VIII-B.5; Elze (?-?) VIII-B.5.

Baalmann

Harm (?-?) IX-E.1; Jakobina (?-?) IX-E.1.

Baas

Filippus (1866-1946) VII-E.2; Hendrik (1829-1906) VII-E; Jakob (1893-?) VIII-H.1; Jan Hindriks (?-?) VII-E; Stijntje Jannes (?-?) VI-G.1; Uske (1863-1912) VII-E.1; Willem (1866-?) VIII-H.

Bakker

Engeltje Lubberts (1812-?) VIII-D; Geertje (?-?) VIII-E.6; Grietje (1912-1974) IX-A.1.

Bartelts

Afien (?-?) VI-K.7.

Beijes

Diever Hindriks (1802-1850) VI-D; Hendrik Tonko (1958-) X-I.2.

Bergen, van

Antje (1841-?) VI-I.1; Udo Andries (?-?) VI-I.1.

Bijhoudt

Hillegien Jans (?-?) VII-F.1.

Blank

Pieterke Harms (?-?) VI-J.2.

Blik

Annegien Jacobs (?-?) VI-H.1.

Bodde

Bieke (1944-) X-H.1; Daniëlle (1985-) XI-C.1; Hendrik (1912-?) X-H; Johanna (1866-?) IX-P; Johannes (1866-1942) X-H; Johannes (1959-) XI-C; Meta Tiessien Johanna Theodora Berendina (1947-) X-H.2; Mireille (1988-) XI-C.2; Theodora (1959-) X-H.5; Trijntje Harma (1952-) X-H.3; Willem Mennes (1751-?) VI-B.

Boeks

Catharina (1915-) X-C.

Boer, de

Harmke Harms (1799-1854) VII-C; Jan (?-1864) VI-A.4; Jannes (1840-1903) VI-J.1; Lammert Arends (?-?) VI-J.1.

Boerma

Anna (?-?) IX-K, VIII-E.7.

Bolhuis

Albertje Janita (1959-) X-Y.1; André (1966-) XI-N; Angela (1951-) X-V.2; Anno Albert (1930-2003) X-X, XI-J; Anno Albert (1964-) X-X.4; Bert (1973-) X-W.4; Coline Kimara (1990-) XI-M.1; Elvira (1997-) XI-N.2; Femke Alison (1993-) XI-L.2; Gerda (1959-) XI-K; Helena (1964-) X-V.8; Hendrik (1904-1949) IX-U; Hendrik (1950-) X-V.1; Hendrik (1961-) X-W.2; Hendrik (1962-) XI-L; Hendrika Jantina (1960-) X-X.3; Jacob Reinder (1938-) X-AA; Jacoba Harmina (1955-) X-X.1; Jan (1964-2004) X-W.3; Janny (1967-) X-X.5; Jeanet (1956-) X-V.4; Johannes Hendrik (1966-) X-AA.1; Kenneth Mike (1993-) XI-M.2; Klaziena (1968-) X-X.6; Lamberta (1955-) X-V.3; Lamberta Hendrika (1956-) X-X.2; Lambertus (1935-) X-Z; Leonard (1963-) XI-M; Luppiena Lamberta (1958-) X-W.1; Maaike Lynn (1990-) XI-L.1; Margaretha (1958-) X-V.5; Melanie (1994-) XI-N.1; Paul (1963-) X-V.7; Reinder (1927-1998) X-V; Reinder (1959-) X-V.6; Rijntjo (1931-1990) X-Y; Robert (1970-) X-V.9; Robert Hendrik (1960-) X-Y.2; Sterre Tara (2000-) XI-L.3; Usko (1928-) X-W.

Bonder

Haike (1876-1951) IX-M; Harm (1837-?) IX-M.

Bons

Marten Jans (1775-1828) VII-D; Menno (1860-?) VII-D.1; Roelf Martens (1821-1872) VII-D.

Boog

Harm (1900-1985) IX-U, VIII-K.3.

Bootsman

Wilhelmina Jans (?-?) VI-K.1.

Bos

Anje Klaassens (?-?) VI-B.3; Berend (1886-1941) VIII-F.7; Berent Engelkes (1835-?) IX-O; Diena (?-?) VIII-A.1; E. (?-?) IX-Q.1; Engelke (?-?) VIII-F.7; Engeltje (1881-1963) IX-O; Teelke (?-?) VIII-G.2.

Bosman

Klaaske (?-?) VIII-K.

Boven

Freä (1873-1963) VIII-H.1; P. (?-?) IX-M.3.

Brader

Antje Jarfkes (1793-?) VI-B; G. (?-?) IX-F.1; Jarfke Luitjens (1760-1825) V-B.

Brink

Philippus Arends (1761-1812) VI-A.

Brinkema

Grietje (1884-?) VIII-G.4; Hendrik (1864-1938) VIII-G.4.

Broesder

Beiske (?-?) VIII-I.1; Hendrik (1889-1973) VIII-K.1; Hindrik (1836-1869) VII-F; Jantina (1896-?) VIII-K.4; Jantje (1862-?) VIII-I; Jantje (1901-?) VIII-K.6; Klaassina (1892-?) IX-T; Lamberta (1904-1960) IX-U, VIII-K.3; Lambertus (1861-?) VII-F.1; Pieter (1864-1950) VIII-J; Pieter Hindriks (1812-1890) VII-F; Stientje (1899-?) VIII-K.5; Usko (1866-?) VIII-K; Wievenlina (1897-1970) IX-S; Wupke (1894-1954) VIII-K.3.

Broezer

Derk Hindriks (1817-1899) VII-D.1; Naantje (1858-?) VII-D.1.

Brouwer

Geessien (?-?) IX-E.2; Klaassien (1886-?) X-E.

Bruggink

Geesje (1941-) XI-D.

Buitenkamp

Aaltje Jans (?-?) VI-E.4.

Buiter

Ebo (1817-1887) VI-C.1; Harm (?-?) X-N; Harm Ebes (?-?) VI-C.1; Lutgerdina Maria (1927-2001) X-N.

Bult

Harm Hindriks (?-?) VI-G.1; Jans (1826-1893) VI-G.1.

Burema

Gerretje Berends (1744-1809) V-E; Menne Willems (1786-1864) VI-B.

Buurma

Antje Mennes (1822-1827) VI-B.4; Jarfko (1818-?) VI-B.2; Menno Willems (1786-1864) VI-B; Trijntje (1820-1859) VI-B.3; Willem Mennes (1814-1814) VI-B.1.

Cadoni

Antonio Ignazio (?-?) X-H.2; Gaetono (?-?) X-H.2.

Cerfontain

Geertje (1917-) VIII-L.1; Jan (1918-) VIII-L.2; Johanna Petronella (1920-) VIII-L.3; Johannes Theodorus (1882-1950) VIII-L; Johannes Theodorus (1923-) VIII-L.4.

Croon

Fenje Laurens (1725-?) IV-C; Laurens Andries (1698-?) IV-C.

Dammer

Aaltje (?-?) VIII-A; Boelwina (?-?) IX-N.

Das,

Grietje Das (?-?) IX-B.

Derks

Meike (?-?) VII-A.

Diephuis

Jantje Remkes (1814-1887) VII-F.

Dieterman

Haiko (1858-?) VII-A.5; Harmannus Pieters (1814-1891) VII-A; Lammert (1853-1918) VIII-A; N.N. (1848-1848) VII-A.1; Pieter (1850-1866) VII-A.2; Pieter Harmannus (?-1859) VII-A; Usko (1855-1924) VII-A.4.

Dijk

Annechien (1880-?) IX-G; Jan (?-?) IX-G; Renske (1893-1957) VIII-E.4.

Dijk, van

Agina (1896-?) VIII-H.1; Cornelis Jarfkes (1803-1831) V-F.4; Cornelius Jarfkes (1803-1831) V-F.4; Geertje Jarfkes (1794-1830) V-F.3; Heiko (1870-1956) VIII-H.1; Imke (1874-1952) X-G; Jarfko Cornellis (1761-1834) V-F.

Dijkhuis

Albert Nannes (?-?) VI-B.2; Cornelius Kaspers (1786-1872) V-E.1; Date Jans (1776-1840) VI-I; Doetje Dates (1806-1887) VI-I; Grietje (1815-?) VI-B.2; Kasper Cornellis (1756-1825) V-E.

Doornbos

Frauke (1847-1892) VI-J.1.

Dopper

Reina (?-?) VI-L.3.

Dreijer

Bene (1864-?) IX-P; Roelfien (1891-1952) IX-P.

Drenth

Christiaan Christiaans (1811-?) VI-D.7; Christiaan (1841-?) VI-D.7; Hillechiena (1963-) XI-C; J. (?-?) IX-F.1; Jakob (1838-1888) IX-F; Wiegert (1873-1954) IX-F.

Drewel

Harm (1818-1907) VI-D.1; Johann Hindrich (?-?) VI-D.1.

Ebbens

Trijntje Egberts (?-?) V-E.1.

Eggens

Fokko (1894-?) VIII-K.5; Konraad (1865-1944) VIII-K.5.

Endema

Gerardus (1838-1894) VI-I.2; Stoffer Gerards (1800-?) VI-I.2.

Engbers

Egberdien (?-) XII-C.

Essers

Elisabeth (?-?) VIII-F.

Filippus

Uske (1791-1868) VI-A.

Flink

Geziena (1921-) X-N.

Fockens

Aaltje (1949-) X-F.3.

Fokkema

Engbertje (?-?) VIII-K.4.

Frericks

M. (?-?) VIII-L.2.

Gelderen, van

S. (?-?) IX-P.7.

Generaal

Louwina Gerrits (?-?) VI-E.3.

Geukens

Klaassien (1857-1929) VIII-B; Pieter (?-?) VIII-B.

Glazenburg

Aaltje (1898-?) IX-E.2; Eltjo (1849-1903) IX-E, VIII-G.1; Geert (1872-1955) IX-E; Klaassien (?-?) VIII-C; Lammert (1896-?) IX-E.1; Sander (1878-?) VIII-G.1.

Globus

Eucharistica (?-?) XI-M.

Gramsbergen

Maria Andries (?-?) V-E.1.

Gremmer

Eppien (1859-1951) VIII-E.5.

Gries, de

Aijolt (1830-1857) VI-D.4; Berent Jans (1800-1889) VI-D; Diewer (1824-1905) VI-D.1; Eggo (1835-1873) VI-D.6; Elizabeth (1825-1836) VI-D.2; Elizabeth (1837-?) VI-D.7; Hendrik (1875-1963) VII-G.1; Jan (1833-1921) VII-G; Luitjen (1842-?) VI-D.9; Pieter (1845-?) VI-D.10; Riena (1828-?) VI-D.3; Sijbrand (1840-1922) VI-D.8.

Grijs, de

Berent Jans (1800-1889) VI-D; Jan Enge!s (?-?) VI-D.

Grijze

M. (?-?) IX-H.9.

Gritzan

Wilhelmine Amalia (1914-2002) IX-P.1.

Groen

Jantje (?-?) IX-A.

Groenewold

Gerrit Jans (1776-1829) V-A.1; Jan Geerts (?-?) V-A.1.

Groenier

Hindricus (?-?) III-B.2.

Groenveld

Anneke Geerts (?-?) VI-E.7.

Groot, de

Hindrik (?-?) IX-N; Jantje (1880-1966) IX-N.

Guijtenaere, de

Harmke Adriana (1948-) X-H.5.

Gunster

Zwaantje Wilkes (?-?) VI-D.3.

Haijenga

Jantina Eeke (1907-?) X-H.1.

Haijer

Theodorus (?-?) VIII-E; Trijntje (1857-1939) VIII-E.

Ham, van der

Luppien (?-?) X-W.

Hamster

Sietske Berends (?-?) VI-G.2.

Harms

Harm (1882-?) VIII-C.12; Harm Hindrik (?-?) VIII-C.12.

Hartens

Lijzabeth (?-?) V-A.1.

Hartog

B. (?-?) IX-P.6.

Haverkamp

Anna (1822-?) VII-H.

Haverland

Harm Klaassens (?-?) VI-J.1; Klaas (1834-1887) VI-J.1.

Hazelhoff

Harmke (?-?) IX-H.

Hazewinkel

C.A. (?-?) X-N.7.

Heide, van der

Fokje (?-?) XI-L.

Heidekamp

Gijseldina (1906-1996) IX-H.1.

Hemsens

Cornelia (1933-) XI-B; Gerrit (?-?) XI-B.

Hensbroek

Anton (?-?) XI-N; Simone (1970-) XI-N.

Hindriks

Trijntje (1744-?) VI-B.

Hintjes

Harmannus Gerardus (1887-?) X-S; Jacoba Harmina (1912-1944) X-S.

Hofstee

Geertruida (?-?) VI-A.4, VII-C.

Hogerman

Aeilko Memkes (1823-1903) VI-C.2; Menko Aeilkes (?-?) VI-C.2.

Hommes

Jantien (?-?) VIII-H.

Hool

Fenna Jans (1736-1818) V-G.2; Jannes Harms (1778-1847) V-G.2.

Hooren, van

Eilt Sijbrants (1828-1925) VI-C.3.

Hoorn, van

Aijolt Sijbrands (1769-1847) V-C; Ailt Sijbrands (1769-1847) V-C; Diever Sibrants (1825-1899) VI-C.2; Eilt Sijbrands (1769-1847) V-C; Eilt Sijbrands (1828-1925) VI-C.3; Hillechien Eilts (1805-1846) VI-D; Luitjen Eilts (1802-1824) V-C.4; Lutgert Sibrants (1822-1886) VI-C.1; Sibrant Ailts (1799-1828) VI-C; Siebrand Eijelts (?-?) V-C; Sijbrant Ailts (1799-1828) VI-C; Trijntje Ajolts (1801-?) V-C.3.

Huisman

Jan Nantkes (?-?) VI-B.3; Klaas Jans (1822-1859) VI-B.3.

Hulshof

R.P. (?-?) X-C.1.

Hulzebos

Grietje (1811-1896) VI-D.

Hunnersen

Anna Amalia (1841-1911) VI-F.1; Berend (?-?) VI-F.1.

Jager

Foske (1861-1944) VII-E.2.

Jansema

Harm (1911-1947) X-E; Pieter (1871-1961) X-E.

Jansen

Rolina (?-?) IX-J.

Janssen

Houke (1816-1901) VII-D.1.

Janssonius

Lambertus Geesinus (1942-) X-F.2.

Jongsma

Paulien (?-?) XI-N.

Jurgens

Magdalena (?-?) VIII-G.7.

Kaman

Jan (?-?) VIII-K; Rijntje (1863-1949) VIII-K.

Kamp, van der

Derk Jan (?-?) VIII-G.7; Tetje (?-?) VIII-G.7.

Kampen

Meike (?-?) IX-E.1.

Kampinga

Fenje (?-?) VIII-I.

Keitz

J.F. (?-?) XI-E.

Keizer

Geert (1903-1963) VIII-I.1; Jakob (1861-?) VIII-I; Tjacko (?-?) VIII-I.

Kiel

Sijben (1883-1952) X-R.

Kiewiet

Abel (1913-?) IX-H.5; Anita (?-) XI-E.2; Anna (1899-1899) VIII-E.9; Annechien (1928-) X-A.2; Annechien (1938-) X-C.1; Antje (?-) X-P.1; Arendje (1835-1840) VI-A.9; B.H. (?-?) IX-N.1; Beene (1914-1975) X-M; Berend Gerrit (1924-1925) IX-R.1; Berend (1855-1929) IX-K; Berendina (1922-) X-H; Berendje (1915-1930) IX-O.5; Bieke (1896-1981) IX-K; Cornelia (1916-1916) IX-H.7; Cornelis (1917-1918) IX-H.8; Derk (1888-1889) VIII-B.3; Derk (1894-1896) VIII-B.7; Derkje (1877-1961) IX-F; Edwin (1972-) XI-D.2; Eefke (1926-) IX-K.6; Eline (1981-) XI-I.2; Elizabeth (1878-1948) IX-L; Elsien (1815-1874) VII-A; Elsien (1874-1906) IX-J; Elsjen Hemmes (1761-1847) V-A; Elzo (1898-1900) IX-J.2; Ettje Harmanna (1906-1917) IX-M.1; F. (?-?) IX-M.4; Filipipus Jan Berend (1949-?) X-Q.3; Filippus (1817-?) VII-B; Filippus (1885-1969) IX-A; Filippus (1898-1988) IX-R; Filippus (1924-1992) X-I; Filips (1887-1889) VIII-F.6; Fillippus (1851-1910) VIII-E; Freerk (1909-1983) X-C; G. (?-?) IX-B.1, IX-M.3, X-J, X-K; G.B. (?-?) X-Q; Gerriet (1883-1913) IX-G; Gerriet (1930-1997) XI-B; Gerriet Lammert (1914-1960) X-D; Gerriet Tonnis Jan (?-?) XII-A.2; Gerrit (1853-1910) VIII-F; Gerrit (1870-1945) IX-I; Gerrit (1879-1952) IX-M; Gerrit (1882-1882) VIII-C.8; Gerrit (1887-1966) VIII-E.4; Gerrit (1909-1925) IX-O.4; Gerrit (1912-1981) IX-P.1; Gerrit (1912-1913) IX-N.5; Gerrit (1957-) XII-A; Gerrit Lammerts (1823-1901) VII-C; Grietje (1918-) X-F; H. (?-?) IX-N.3; Harm Franz (1965-1965) X-I.3; Harm (1848-1875) VIII-D; Harmina (1893-1894) VIII-B.6; Harmina (1896-1898) VIII-B.8; Harmina (1951-) XI-A.1; Harmjan (1946-) XI-E; Harmke (1909-1909) IX-H.2; Harmke (1910-?) IX-H.3; Henderica (1875-1962) IX-E; Henderika (1964-) XI-B.6; Henderika Yolanda (?-?) XII-A.1; Hendrik (1874-1874) VIII-C.4; Hendrik (1885-1948) IX-O; Hendrik (1887-1887) VIII-C.11; Hendrik (1925-1972) IX-P.7; Hermann (1926-) X-O; Hillegonda Cornelia Lambertha (1947-) XI-G; Hindrik (1925-) XI-A; Hindrikje (1829-1910) VII-E; Hindrikje (1896-?) IX-I.1; Ieke (1883-1883) VIII-E.1; Ieke (1884-1884) VIII-E.2; Ieke (1886-1886) VIII-E.3; Ieke (1889-1940) VIII-E.5; Imke (1872-1940) VIII-C.3; Imke (1889-1969) VIII-F.7; Imke (1892-1970) VIII-E.6; J. (?-?) IX-M.2; Jan Cornelis (1952-) XI-I; Jan Harm (1947-) X-N.3; Jan (?-?) X-Q.2; Jan (1887-1963) X-R; Jan (1892-1965) IX-P; Jan (1901-1983) X-A; Jan (1923-1924) IX-H.10; Jantje (1904-1941) IX-O.2; Jantje (1907-1950) IX-N.4; Johan (?-) XI-E.1; Johan (1956-) X-N.7; Johann Hinrich (1942-) XI-D; Johann (1919-1987) X-N; Johanna Henderika (1961-) XI-B.5; K. (?-?) IX-A.3, IX-B.2; Klaas Kornelis (1919-2000) IX-H.9; Klaassien (1867-1950) IX-C; L. (?-?) IX-A.2, X-D.1; Lammert (1820-1899) VI-A.4; Lammert (1845-1924) VIII-C; Lammert (1853-1854) VII-B.2; Lammert (1883-?) VIII-F.4; Lammert (1884-1965) IX-H; Lammert (1888-1891) IX-C.1; Lammert (1907-1933) X-B; Lammert (1907-1993) IX-H.1; Lammert (1916-1945) IX-P.3; Lammert (1922-2005) X-R; Lammert (1949-) X-N.4; Lammert (1957-1958) XI-B.2; Lammert (1959-) XI-B.4; Lammert Luitjen (1785-1861) VI-A; Léon (1985-) XI-I.3; Lutgerdina Maria (1965-) X-N.8; Lydia Lutgerdina Anna (1978-) XI-E.3; Maria Johanna (1959-) X-I.2; Maria (1858-1921) VIII-G; Maria (1879-1931) VIII-C.7; Maria (1895-1975) IX-Q; Maria (1899-1899) VIII-E.8; Maria (1911-1996) IX-H.4; Marjan (1970-) X-N.9; Martje (1955-) X-N.6; Mientje (1907-1977) X-L; N.N. (1856-?) VII-C.5; Peter (?-) X-P.2; Philips (1921-1978) IX-P.6; Pieter (1881-1946) IX-N; Pieter (1887-1888) VIII-B.2; Pieter (1889-1971) IX-B; Pieter (1929-) X-P; Pieter (1949-) X-J.1; R. (?-?) X-D.2; Rijko (1851-1929) VIII-B; Rijko Pieter (?-?) IX-A.1; Robbert (1972-) X-O.2; Roelf (1918-1942) IX-P.4; Roelfien Jantje (1948-) XI-F; Roelfien (?-) X-P.3; Roelfien (1953-) X-N.5; Roelfina (1942-) X-N.1; Ruben (1979-) XI-I.1; Rudolf (?-) X-M.1; Sabbegie (1889-1920) VIII-C.12; Sieska Willemina Wouterina (1949-) XI-H; Sylvia (1969-) XI-D.1; Theodorus (1896-1984) IX-K; Theodorus (1954-) X-I.1; Tielke (1891-?) VIII-B.5; Trientje (1870-1925) IX-D; Trientje (1954-) XI-B.1; Trijntje (1813-1813) VI-A.1; Trijntje (1826-1903) VII-D; Trijntje (1917-2001) X-E; Wia (?-?) X-Q.1; Wobke (1911-2000) X-Z; Wupke (1832-1896) VII-F; Yke Theodora (1919-) X-G.

Klap

Antoon Harms (?-?) VI-J.2; Hillechien (1843-1925) VI-J.2.

Klein

Ebbe Willems (?-?) VI-D.3; Elizabeth Jans (?-?) VI-L.1; Meentje (?-?) VI-J.5; Wilko (1829-?) VI-D.3.

Klok

A. (?-?) X-D.1.

Klooster

Elsien (?-?) IX-L; Jantje (1856-1938) VIII-F; Pieter Hindriks (?-?) VIII-F.

Klopping

Grietje Reinders (?-?) VI-J.4.

Kluis, de

Eja Pauwels (?-?) VI-J.1.

Koers

Rijke Gerrits (?-?) VII-B.

Koerts

Tielke (1821-1884) VII-B.

Kok

Engelina (1940-) X-O.

Kolk

Trijntje Hindriks (?-1818) VI-I.

Komdeur

Maria (1902-?) X-I.

Koning

Antje (?-?) VIII-C.12; Elisabeth (1915-1959) X-D; Engeltje (?-?) X-L.1; Geert (?-?) X-L.2; Harm (1906-1993) X-L.

Kort

Jakob Pieters (?-?) VI-K.4; Klaas (1847-1923) VI-K.4.

Korte

Berendina Henderika (1915-) IX-Q.1; Gerrit Jan (1916-) IX-Q.2; Harm (1890-1954) IX-Q; Hendrik (1919-) IX-Q.4; Jantje (1918-) IX-Q.3; Tonnechienes Martinus (1936-) X-F.1.

Kral

Pieter (?-?) VIII-L.3.

Kram

Antje Jans (?-1811) V-B.

Kroes

Froukje (1961-) XI-L; Geert (?-?) XI-L.

Kroeze

Elsijn (?-?) VIII-D; Hilke Zweers (?-?) V-C.

Krol

B.J. (?-?) IX-A.3.

Krom

Johanne (1921-1983) X-M.

Kroon

Geertje Berends (?-?) VI-I.1; Haijko Harms (1756-1816) IV-C.2; Laurens Harms (1760-1829) IV-C.4; Luitje Harms (1764-1792) IV-C.5; Zwaantje Harms (1753-?) V-G.

Kruize

Trijntje (?-?) VIII-B.5.

Kruizinga

Ettje Hinderika (1886-1953) IX-A; Leendert (?-?) IX-A.

Kuikenga

Klaas (1844-1896) VI-K.1.

Kuiper

Antje (?-?) IX-G; Berend (?-1913) IX-R; Filippus (1899-?) VIII-G.7; Fokko (1896-?) VIII-G.6; Fokko (1907-1976) X-H.1; Gerrit (1885-?) VIII-G.2; Grietje Hiltjes (?-?) VI-L; Hemmo Elzo (1943-) X-H.1; Imke (1893-?) VIII-G.5; Jaapie (?-?) VIII-G.2; Jan Fokkes (?-?) VIII-G; Jan (1863-1912) VIII-G; Jan (1887-?) VIII-G.3; Jantje (1882-?) VIII-G.1; Lammert (1890-?) VIII-G.4; Renke (?-?) VIII-G.2; Trijntje (1895-1958) IX-R.

Kuipers

Anneke (1871-1948) X-E.

Laan, van der

Aaltje (1850-1929) IX-E, VIII-G.1; Antje (1885-1965) IX-J.1; Pieter (?-?) VIII-E.5.

Lammersma

Harm (?-?) X-O; Janna (1924-1964) X-O.

Lammertsma

Dirkje (?-?) IX-L.1.

Leising

Roelf (?-?) VIII-A; Trientje (1860-1910) VIII-A.

Lemstra

Jan (?-?) X-V; Margaretha Joanna Maria (1929-) X-V.

Lengen, van

Antje (1862-1913) VIII-G.4.

Lenting

Berend Ede (1856-1933) VI-L.3; Ede Berends (?-?) VI-L.3.

Levering

Geessien (1840-1929) VII-G; Heero Hindriks (1811-1894) VII-G.

Lich

Berend (1876-?) IX-J; Christiaan (?-?) IX-J; Harm (1895-1948) IX-J.1.

Limberger

Caecilia (1957-) XI-M; Carolus (?-?) XI-M.

Lingbeek

Emke Hindriks (1797-1827) V-A.1.

Linnenkoper

Betje (1870-?) IX-R.

Lubbers

Harmina (?-?) VIII-B.

Luttje

Berend (?-?) IX-E.2; Pieter (?-?) IX-E.2.

Maat

K. (?-?) IX-N.3.

Made, van der

Cornelis (1896-1970) IX-S; Jasper Abraham (?-?) IX-S; Wievenlina (1922-) X-R.

Martens

Menno (1860-?) VII-D.1.

Masia

Mariangela (?-?) X-H.2.

Meijer

A. (?-?) IX-Q.3; Margien (1825-1883) VI-C.2.

Meijering

Jan (?-?) IX-I; Maria (1870-?) IX-I.

Mellema

Bieke Johanna (1939-) X-F.1; Hendrik (1876-?) X-F; Hendrik (1946-) X-F.3; Johanna Henderika (1941-) X-F.2; Johannes Hendrik (1914-1974) X-F; Melle Cornelius (1800-1840) VI-I.

Meten

Pieter (?-?) X-B.

Meter

Johanna (1906-1939) X-B.

Miggelbrink

Erico Johan (1975-) XI-H.1; Jessica Wievenlina (1976-) XI-H.2; Johan Reint (?-?) XI-H; Willem Johan (1947-) XI-H.

Modderman

Bregtje Hindriks (1779-1839) V-F.

Mooij

Albertus Marinus (1907-1982) IX-H.4.

Mulder

Antje (1874-1946) VIII-K.5; Epke (1872-1963) VIII-I.1; Hindrik Derks (?-?) VIII-C; Jan Stades (1795-1832) VI-I; Maria (1846-1922) VIII-C; Menje (1847-?) VII-G.1; Sjabbechien Derks (1816-1857) VI-H.1; Wievenliena (1871-1950) VIII-J.

Munsterman

Bouke Lammert (?-?) IX-L.1; Casper Karel (?-?) IX-L.1.

Musch

Tjaaktje Jans (?-?) VI-C.2.

Nanninga

Grietje (1844-1912) VI-H.1.

Nap

A.J. (?-?) X-N.4; Etsko (1897-?) VIII-I.1; Frouke Hindriks (?-?) VII-B.

Nederhoed

Martha (?-?) VI-F.1.

Nieboer

IJke (?-?) VIII-E.

Niehof

Elte Cornelis (?-?) VI-K; Elte (1844-1918) VI-K.1; Geertje (1845-?) VI-K.2; Grietje (1847-1919) VI-K.4; Hindrik Eltes (1812-1877) VI-K; Kornelis (1853-1892) VI-K.6; Luitje (1856-1921) VI-K.6, VI-K.7; Okko (1846-1846) VI-K.3; Okko (1849-1872) VI-K.5; Pieter (1859-1862) VI-K.8.

Niejenhuis, van

Anje (1957-) X-I.1; Dienko (?-?) X-I.1.

Niemeier

Albertje (?-?) X-Y.

Niemeijer

Berend (?-?) VIII-D; Grijtje (1853-?) VIII-D; Hinderika (?-?) XI-F.

Noor

Abel (?-?) IX-H; Janna (1888-1957) IX-H.

Noordhoff

Aaltje Alberts (?-?) VI-E.6.

Oest

Jantje Harms (1821-1867) VI-C.2.

Oldenziel

Janneke E. (?-) XII-B.

Onselen, van

C. (?-?) IX-N.1.

Oost

G. (?-?) IX-Q.4.

Oosterveld

Derktje Eilts (?-?) VI-C.2; Eilt (1819-1881) VI-C.2.

Oostland

Aaltje (1891-?) VIII-A.1; Albert Jan (?-?) VIII-A.1.

Oostman

Grietje (1855-1944) IX-K.

Ottenga

Elke (?-?) IX-T, VIII-G.6.

Palmers

Dirk (?-?) XI-G; Elvira (1974-) XI-G.3; Ilona (1971-) XI-G.1; Thierry (1974-) XI-G.2; Willem (?-?) XI-G.

Pals

Abeltje Jans (?-?) VI-J.2.

Peper

Gepke Harmina Esderdina Jantina (1926-) X-Y; Jan (?-?) X-Y.

Perdok

H.J. (?-?) X-K; Hendrik (?-?) X-K.2; Zwier (?-?) X-K.1.

Perton

Ettje (1835-?) IX-M.

Philippus

Uske (1791-1868) VI-A.

Plats

Cornelia (?-?) VIII-C.7.

Ploeg, van der

Frauke Egberts (?-?) VI-K.6; Trijntje Pieters (?-?) VI-K.2.

Popkes

Trientje (1903-?) XI-B.

Possel

Katharina Hindriks (1812-?) VII-G.

Pot

Jan (?-1899) VII-C.

Prak

Hindrik (?-?) VIII-E.5.

Prins

Alie (?-?) XI-G; Frederik (1856-1910) IX-I.1; Frederik (1900-?) IX-I.1; Harmanna (?-?) XII-A.

Prit

Martje Jans (?-?) VII-E.

Rasker

Geesje (?-?) XI-K.

Ravensberg

Siementje (?-?) IX-D.

Reer

Alida Petronella (1883-1961) VIII-L; Jan (1851-1918) VIII-L.

Reininga

Geert (?-?) IX-D; Geert (1894-1895) IX-D.1; Geert (1897-1897) IX-D.3; Jan (1866-1951) IX-D; Lammert (1896-1897) IX-D.2.

Reit

Mientje (1835-?) IX-O.

Reitmeijer

Berend Simons (?-1860) VII-C.

Rentema

Hindrikje (?-?) IX-I.

Roelfsema

Henrica Lubbers (1800-1874) V-E.1; Pieter Roelfs (?-?) V-E.1.

Roo, de

Jennigje (1915-) X-E.

Rops

Anje (1892-1940) IX-B; Harm (?-?) IX-B.

Rossum, van

Harmen (?-?) VIII-C.7; Harmen (1887-?) VIII-C.7.

Rozenveld

G. (?-?) IX-M.4.

Rust

Geeske Roelfs (1785-1851) VII-D.

Schans, van der

Elko (1913-2003) X-T; Harmannus Martjo (1934-) X-S.2; Harmina (?-?) VIII-G.6; Jan (?-?) IX-T, VIII-G.6; Jan (1911-?) X-S; Jan (1945-) X-T.4; Karin (1945-) X-T.6; Klaassina Tjaardina (1929-) X-X, XI-J; Ko (1945-) X-T.7; Netty (1944-) X-S.3; Pieter (1921-) IX-T.5; Rijntje (1921-) X-U; Tjaart (1889-?) IX-T; Tjaart (1940-1945) X-T.1; Tjaart (1945-) X-T.3; Usko (1916-) IX-T.3; Wija (1945-) X-T.5; Wijke (1942-1945) X-T.2.

Schipper

Anje Klaassens (1797-?) VI-C; Antje Klaassens (1797-?) VI-C; Klaas Harms (?-?) VI-C.

Schneider

Filippus (?-?) VI-E.1; Filippus (1821-1904) VI-E.1.

Schram

Willemina Wouterina (?-?) IX-S.

Schrikkema

Aaltje (1835-1916) VI-J.1; Albert Edes (?-?) VI-J; Albert (1838-1891) VI-J.2; Antje (1852-1939) VI-J.6; Berend (1848-1921) VI-J.5; Derk Edes (?-?) VI-J.5; Edo Alberts (1813-1870) VI-J; Geertje (1841-1915) VII-H; Martje (1844-1914) VI-J.4; Okko (1856-?) VI-J.7; Trijntje (1850-?) VI-J.5.

Schut

Johanna (?-?) IX-I.1.

Schutte

J. (?-?) IX-B.1.

Schuur

Hero (1848-1907) VII-G.1; Lammerdina (1883-1952) VII-G.1; Marieke Benes (1801-1879) VI-C.3.

Schuur, van der

Koeno Berends (1797-1873) VI-C.3; Trijntje (1824-1887) VI-C.3.

Schuurke

Hendrik (1844-1925) VI-L.1; Jan Kriens (?-?) VI-L.1.

Sebens

H. (?-?) IX-M.2.

Siemons

Elsien (1900-?) IX-L.1; Gerrit Lammert (1905-?) IX-L.2; Hindrik Oolderk (1877-1962) IX-L; Johan (1920-) IX-L.4; Oolderk Hindrik (1910-?) IX-L.3; Oolderk (?-?) IX-L.

Sluimer

Gerrit (?-?) XI-I; Marrigje (1957-) XI-I.

Sluiter

Jantje Jans (?-?) VIII-G.

Smant

Geertje Klaassens (1815-1902) VI-E.1; Geessien (1834-1919) VI-E.7; Grietje (1819-1893) VI-E.3; Jacob (1818-1818) VI-E.2; Jakob (1827-?) VI-E.5; Jan Klaassens (?-?) VI-E.7; Jan (1834-1882) VI-E.7; Klaas Jacobs (1792-1862) VI-E; Luitjen (1838-1888) VI-E.8; Oktje (1829-?) VI-E.6; Trijntje (1823-1898) VI-E.4; Wicher (1840-?) VI-E.9.

Smeenge

Roelfien Jans (?-?) VI-E.5.

Smid

Berendina (?-) X-P; F.H. (?-?) XI-A; Grietje Siebentje (1887-?) IX-J; Jantje (1917-2005) X-T.

Smidtman

Christina Amalie (1934-) X-Z; Geert (1907-2006) X-Z.

Smit

Aafke Willems (?-?) VI-K.1; E. (?-?) X-Q; Frouwke (1847-1922) VI-K.1; G. (?-?) IX-A.2; Geert (?-?) VI-K.2; Harm Jans (?-?) VII-C; Imke (1824-1860) VII-C; Jan Jans (?-?) VI-K.1; Ludde Hindriks (?-?) VI-K.1; Onne (1843-?) VI-K.2; Sietje (1845-1888) VI-K.1; Wilhelmina Antonia (?-?) XI-H.

Smits

Harm (1915-1966) X-E; Hilvert Gerhard (1952-) X-E.1; Hilvert (1880-?) X-E.

Snater

B. (?-?) X-N.6.

Snitjer

Esmee (2002-) XII-C.1; Herman (1946-) XI-F; Ilona (2004-) XII-C.2; Koert (?-?) XI-F; Michel (?-) XII-C; Pascal (?-) XII-B; Quintus (2000-) XII-B.1.

Snoek

Hindrik (1858-1948) VIII-E.5; Pieter (1887-?) VIII-E.5.

Spelder

Martha (?-?) X-B.

Stegmeijer

Derk (1841-1922) VI-J.4; Jan Fridriks (?-?) VI-J.4.

Streng Cerfontain, van den

Johannes Theodorus (1824-?) VII-H; Johannes Theodorus (1846-1926) VII-H.

Strijker

Geert Everts (1798-1885) VII-C; Geertje (1825-1911) VII-C.

Strobos

Albert Lammerts (1813-?) VIII-D; Grietje (1846-1872) VIII-D; Jan Willems (?-?) VI-E.9; Jantje (1828-1897) VI-E.9; Merieke/Marijke Geerts (1796-1866) VII-C.

Struif

Christiaans Onnes (?-?) V-E.1; Rikste Christiaans (1795-1820) V-E.1.

Stuttje

Martje (?-?) X-N.

Suurling

Grietje (1842-1924) VI-D.8.

Thaden

Petronella (1851-1923) VIII-L.

Thobokholt

Jan (?-?) VIII-K.4; Renso (1897-?) VIII-K.4.

Tigchelaar

Derk Meertens (?-?) VI-K.6; Weia (1848-1931) VI-K.6, VI-K.7.

Tiggelaar

Jan Aijkes (1748-1830) V-A.

Tilman

Harm (1822-1911) VI-H.1; Tjallingh Harms (?-?) VI-H.1.

Timmer

Aaltje Harms (?-?) VI-J.6; Geertruida (1860-1920) VI-L.3; Grietje (1853-1942) VI-L.1; Jan Jurjens (?-?) VI-L; Loert Jans (1804-1883) VI-L; N.N. (1859-1859) VI-L.2.

Tjakkes

Derk (?-?) VIII-E.6; Tjakko (1888-1970) VIII-E.6.

Tjapkes

Martje (1877-?) X-S.

Toorn

Berend (1917-) X-G; Eltjo (1873-1954) X-G; Eltjo (1955-) X-G.1.

Tuin

Harmke Jans (1798-1863) VI-F; Jan Aalfs (1755-1821) VI-F.

Udema

Heino Ottes (?-?) VI-E.4; Otto (1823-?) VI-E.4.

Urbach

Berendina (1802-1864) VI-A.4; Catharina (1818-1875) VII-C; Johan Christiaan (?-?) VI-A.4, VII-C.

Veen

Kornelske Harms (?-?) VI-D.1.

Veen, van der

Frederik (?-?) IX-J.1; Geertje (1898-1929) IX-J.1; Pieterke (?-?) VI-K.4.

Veenhuis

Jantje (1828-?) VI-E.5; Wijbe (?-?) VI-E.5.

Vegt

Hinderikus (1872-1903) VIII-I.1; Hinderkje (1902-?) VIII-I.1.

Velde, te

Jannie (?-?) VIII-L.4.

Veldman

IJda Abels (?-?) VI-J.1.

Viel

Chris (?-?) VIII-K.6.

Visser

Evert (1950-) X-H.5; Jantje (1929-) X-H.5; Klaas (1927-) X-H.5; Tijtje (1944-) X-AA.

Viswat

Mettje (1875-1932) X-H.

Vleeschhouwer

Dina (1842-1868) VI-J.2; Eltje Upkes (?-?) VI-J.2.

Vogd

Harm (1900-1978) X-I; Lammechien (1931-) X-I.

Vos

Gerrit Jacobs (1821-1908) VI-E.3; Jacob Harms (?-?) VI-E.3; Johanna Henderika (1882-?) X-F.

Vrieling

Judith (?-) XII-B.

Vries, de

Hendrik (?-?) X-W; Hennechien Klaassen (1934-) X-W; Jantje (?-?) X-I.1.

Vrieze

Ettjen (1843-?) IX-F.

Vrijenhoek

R.A. (?-?) X-A.2.

Waalkens

Aaltjen Berends (?-?) VI-J.

Wagena

A.J. (?-?) X-J.

Wal

Anje (1826-1875) VI-H.1; Hildrik Jans (1795-?) VI-H; Jan Hindriks (?-?) VI-H.

Wal, de

Anje Udes (1818-?) VI-D.7.

Walters

Berend (1919-2000) X-U; Bouwe (?-?) VIII-F.7; Klaassina Rijntje (1953-2001) X-U.3; Saartje (?-?) X-U.2; Tjaart (?-?) X-U.1.

Weezeman

Berend Simons (?-?) VI-J.6; Harm Adam (1849-1937) VI-J.6.

Werdekker

Angela Maria (?-?) X-V; Hendrik (?-?) VIII-H; Trientje (?-?) VIII-H.

Wessels

Jan Nauta (?-?) VI-K.7; Janna (1849-1894) VI-K.7.

Westerhoff

Jacob (?-?) XI-K; Jacob (1960-) XI-K; Ramon (1993-) XI-K.2; Suzanne (1991-) XI-K.1.

Westerhuis

Aaltje Hooites (1799-?) VI-I.2.

Westerman

Autje Okkes (1807-?) V-D.5; Beerent (1833-?) VI-G.2; Berend Okkes (1810-1875) VI-I; Dato (1842-?) VI-I.1; Diever Okkes (1817-1861) VI-K; Diewer (1847-1849) VI-I.3; Diewer (1849-1850) VI-I.4; Fockje Okkes (1814-1876) VI-J; Foktje Okkes (1814-1876) VI-J; Geertje (1830-1886) VI-G.1; Geertje (1844-1886) VI-I.2; Johannes Okkes (1813-1813) V-D.7; Luitje Okkes (1799-1877) VI-F; Luitjen Okkes (1799-1877) VI-F; Martje Okkes (1820-1896) VI-L; N.N. (1852-1852) VI-I.5; Okke Luitjens (1771-1825) V-D; Okko (1825-1909) VI-F.1; Saakjen Okkes (1797-1862) VI-E; Sjouke Okkes (1797-1862) VI-E; Trijntje Okkes (1804-?) VI-H; Willem Okkes (1802-1861) VI-G.

Westra

Grietje Roelfs (?-?) VI-E.9.

Wever

Klaas Geerts (?-?) VI-A.4; Trijntje (1820-1895) VI-A.4.

Wiersum

Eppe (1840-1892) VIII-D.

Wijk, van der

Albert (1834-?) VI-E.6; Fokko Eisses (?-?) VI-E.6.

Winter

Geessien Evers (?-?) VI-C.1; Harmke (1837-1923) VI-G.2; Hindrik Jacobs (?-?) VI-G.2.

Witting

N.N. (?-?) IX-B.2.

Woldendorp

Aaltje Jans (1791-1882) VI-G; Elzo (?-?) VII-F.1; Grietje (1867-?) VII-F.1; Jan Obbes (?-?) VI-G.

Woude, van der

Jantje (?-?) X-O.

Zijl

Reina Rijkes (1776-1837) V-C.

Zoutman

Jan Klaas (1866-1937) VII-E.1.

Zwaag, van de

Jan (1909-1960) IX-H.3.

zonder achternaam

Aafke Martens (?-?) V-G; Abraham Jans (?-?) V-F; Afijn Hindriks (1780-?) V-G.4; Aike Harms (1756-1816) IV-C.2; Allert Hindrikcks (1711-1781) III-B; Anje Reinders (?-?) VI-H; Anje Roelofs (?-?) V-C; Anna Stoffers (1752-1827) IV-C.2; Anne Jarfkes (1653-?) I.4; Anneke Geerts (1665-1706) II-C; Anneke Jarfkes (1728-?) IV-B; Anneke Geerdts (1665-1706) II-C; Antje Jans (?-?) VI-G; Arien Jarfkes (?-1722) II-B; Arijs Jarfkes (?-1722) II-B; Arijs Jarfkes (1731-?) III-A.6; Auke Berents (?-?) VI-D; Auke Harms (1767-?) IV-C.6; Beerend Luitjens (1766-?) IV-A.4; Beerent Warrens (?-?) II-C; Berend Jacobs (?-?) V-E; Berent Jans (?-1706) II-C; Berent Jarfkes (1724-?) III-A.2; Berent Luities (1707-?) II-C.6; Borger Berents (?-?) IV-C.5; Claes Aries (1693-?) II-B.2; Claes Jarfkes (?-?) II-A; Cornelius Kaspers (1729-?) IV-B; Cornellis Kaspers (1729-?) IV-B; Cornelliske Tobias (?-?) III-B.2; Cornelske Tobias (?-?) III-B.2; Dewer (?-?) I; Diever Luilfs (?-?) VI-A.4; Diewer Claas (?-?) I; Diewer Luitjens (1763-1822) V-C; Eijte Fockens (?-?) III-B; Elsien Hemmes (1761-1847) V-A; Elske Philippus (1791-1868) VI-A; Eltjen Aljes (?-?) II-C.7; Engel Cornellis (1764-?) IV-B.5; Engel Waalkens (?-?) IV-B; Fennechijn Harms (1761-1842) VI-F; Fennigje Hindriks (1775-?) V-G.2; Frerik Haijkes Jans (1714-1743) III-B.4; Froutien Ilbens (?-?) II-A; Geert Luities (1698-?) II-C.5; Geertje Caspers (1788-?) V-E.2; Geertje Harms (?-?) V-F; Geertjen Jarfkes (1793-1794) V-F.2; Geertjen Willems (1775-1825) V-D; Geertke Willems (1775-1825) V-D; Grietje Harms (?-1768) IV-C.5; Grietje Harms (1759-?) IV-C.3; Grietje Jans (?-?) VI-E; Grietje Luities (1695-1765) III-B; Grietje Pieters (?-?) VI-K; Haijke Sebes (1679-1732) III-B; Harm Hindriks (1778-?) V-G.3; Harm Koerts (1735-1822) V-G.2; Harm Haijkes (1730-?) IV-C; Harmannus Dieterman (1890-?) VIII-A.1; Heijel Aries (1695-?) II-B.3; Hemme Caspers (1728-1819) V-A; Hermannus Haijkes (1730-?) IV-C; Hilke Haijes (?-?) II-B; Hille Haijes (?-?) II-B; Hillechijn Berends (1778-1809) V-G.2; Hindrick Jeltes (1672-?) II-C, III-B; Hindrik Allerts (1733-?) III-B.4; Hindrikje Abrahams (1765-1800) V-F; Hindrikje Harms (?-?) V-F; Hindriks Eilders (?-?) V-F; Ilben Claesens (1690-?) II-A.1; Jacob Jans (?-?) VI-E; Jan Alderts (1736-?) III-B.5; Janna Freriks (1741-?) III-B.4; Jantien Berents (1701-1757) III-A; Jantjen Kornellis (1765-?) IV-B.6; Jarfke Cornellis (1757-?) IV-B.2; Jarfke Luitiens (?-?) I; Jarfke Luities (1689-1693) II-C.1; Jarfke Luities (1693-1739) III-A; Jarfko Cornellis (1759-?) IV-B.3; Jarfko Cornellis (1761-1834) V-F; Kasper Jans (?-?) IV-B; Klaasjen Borgerts (1765-1801) IV-C.5; Klaasjen Burchards (1765-1801) IV-C.5; Klaes Luities (1709-?) II-C.7; Knellijs Jarfkes (1791-?) V-F.1; Lamke Aries (1690-?) II-B.1; Lammert Luitjens (1758-1785) V-A; Lubbe Jarfkes (1655-?) I.5; Luijtje Jarfkes (?-1661) I.1; Luitien Haijkes (1727-?) III-B.2; Luitien Jarfkes (1722-1726) III-A.1; Luitien Jarfkes (1726-?) IV-A; Luitjen Jarfkes (1661-1720) II-C; Luitjen Jarfkes (1726-?) IV-A; Lutgert Jans (?-?) VI-C; Meindert Tonkes (?-?) V-C; Mettie Steffens (?-?) III-B; Nanke Aries (1697-?) II-B.4; Nanne Pieters (1693-1754) III-A; Okje Jakobs (?-?) III-B.1; Okke Luitjens (1769-1771) IV-A.5; Okko Luitjens (1771-1825) V-D; Roelef Meinderts (1767-1795) V-C; Roelf Meinderts (1767-1795) V-C; Sebe Haijkes (1726-?) III-B.1; Sebo Haeijckens (1639-1684) III-B; Swaantien Jarfkes (1730-1731) III-A.5; Swaantje Aukes (1701-?) IV-C; Swaantje Beerends (?-?) II-C; Swaentien Jarfkes (1731-?) III-A.7; Tonnis Luities (1696-?) II-C.4; Trijntien Ilbens (?-?) II-A; Trijntje Everts (1704-1776) III-B.4; Trijntje Harms (?-?) VI-A; Trijntje Lammerts (?-?) IV-A; Trijntje Roelfs (1794-1801) V-C.1; Trijntje Sonius (?-?) VI-B.2; Trinje (?-?) II-A; Wicher Harms (?-?) V-G; Wijcher Hindriks (1772-?) V-G.1; Willem Fokkes (?-?) V-D; Witske Pieters (?-?) VI-E.1; Wupke Esderts (1725-1792) V-A; Wupke Lammerts (1783-1826) V-A.1; Zaakje Auts (?-?) V-D.

 

Terug naar boven