Home     Naar kwartierstaat en parentelen Joke van den Adel


Familiegegevens van Eggo Geuko Kiewiet


Er zijn heel veel personen die de familienaam Kiewiet dragen. Vooral in de provincies Groningen en Drenthe. Vooralsnog behoren zij tot verschillende, ongerelateerde families Kiewiet.

De naam Kiewiet komt voor de invoering van de burgerlijke stand in 1811 in de noordelijke provincies nauwelijks voor. Tot nu toe is de naam (of een variant daarvan) alleen rond 1750 in het doopboek van de kerkgemeente Midwolde/Leek (Willem Kievit) gevonden en in Beerta (Jan Jans Kijvijt).

Een rechtstreekse familierelatie met Pieter Jans Kiewiet is echter (nog) niet aangetoond. Zijdelingse relaties via huwelijken zijn er echter wel.

Een theorie ontstaan naam Kiewiet

Klaas Lammerts en Aaltjen Willems (parenteel Pieter Jans: IV-B) sluiten een overeenkomst op 7 aug. 1790 met de kerkvisitatoren van de Herv. Kerk te Farmsum, waaronder Meedhuizen valt, over een stuk land “de Kiewietsleegte” op de Schapebulten in de Kievieterie onder Mithuizen. Het is zou zeer goed kunnen dat de naam "KIEWIET" hieruit is voortgekomen, maar ........... gewoon de naam aangenomen van het vogeltje ligt toch ook wel heel erg voor de hand.


Langs deze weg willen wij onze dank betuigen aan degenen die ons reeds aanvullende informatie/correcties/foto's stuurden, maar vooral aan:

Onze neef Gudi Schuur, die - toen wij met genealogie begonnen -  zijn bestanden met betrekking tot onze gezamenlijke families Schuur, Goren, Reer en Thaden etc. ter beschikking stelde, zodat wij niet 'nogmaals het wiel behoefden uit te vinden/zoeken'.
Op zijn site kunt u ook parentelen vinden van families Schuur die geen relatie hebben met Geert Harms Schuur:
http://home.hccnet.nl/gh.schuur/inhoud.html

De heer Edzo Luttjeboer, die ons zijn gehele bestand betreffende de familie Lut(t)jeboer ter hand stelde. Deze gegevens worden uiteraard door ons wel zo veel mogelijk aangevuld.


Mevrouw Anna Bulthuis-Kiewiet die - nadat zij onze site geraadpleegd had - spontaan aanbod haar gegevens met die van ons te combineren. Hierdoor zijn zeer veel "Kiewieten" aan de nazaten van Pieter Jans Kiewiet toegevoegd. Het betreft hier vooral nazaten uit de omgeving van noord-oost Groningen, zoals Delfzijl, Farmsum etc.

De heer H. Stuivers voor de zeer nauwe samenwerking. Het bespaart ons o.a. zeer vele reizen naar het archief in Groningen.

Klik op een van de onderstaande hyperlinks om naar een kwartierstaat/parenteel te gaan

(Om privicayredenen zijn de gegevens van sommige nog levenden personen afgeschermd, u ziet dan alleen N.N. Mocht u uw eigen gegevens op deze website tegenkomen en ook bezwaar tegen publicatie hebben, neem dan even contact met ons op en wij zullen zo snel mogelijk ook uw gegevens afschermen.)

Kwartierstaat Eggo Geuko Kiewiet

 

PARENTELEN FAMILIE

PARENTELEN (NOG) GEEN FAMILIE

Pieter Jans (Kiewiet)

 

Menso (Bos)

Jan Geers Kijvijt x Geeske Jans

Aijcke Naeningh (Goren)

Jan Jans (Kiewiet) x Imke Geerts

Albert Alberts (Lut(t)jeboer

Jarfke Luitiens (Kiewiet)

Geert Reer

Roelf Berents Kiewiet (Groningen/Drenthe)

Geert Harms Schuur

Rense Alders Kiewit (Kiewiet) (Drenthe)

(voorheen Beute Kiewiet, zie parenteel)

Geert Jans (Thaden)

e-mail : eg.kiewiet@tele2.nl